Mappeinnlevering: ENT 34001 Introduksjon til entreprenørskap

Comments

Transcription

Mappeinnlevering: ENT 34001 Introduksjon til entreprenørskap
Mappeinnlevering:
ENT 34001
Introduksjon til entreprenørskap
Utleveringsdato:
19.08.2015
kl.
09:00
Totalt antall sider:
2
Innleveringsdato:
16.11.2015
kl.
12:00
Antall vedlegg:
0
Prosessevaluering
Teller 80% av ENT 34001
Ansvarlig institutt:
Innovasjon og økonomisk organisering
FORMELLE KRAV – LES DETTE NØYE
Oppgaven skal løses individuelt og i grupper på max 4 personer. Samarbeid mellom flere personer/grupper om
utarbeidelse av besvarelsen blir betraktet som fusk eller forsøk på fusk og rammes av Forskrift om opptak,
studier og eksamen for Handelshøyskolen BI, som det forutsettes at studentene er kjent med.
Besvarelsen skal leveres individuelt og være på max 30 sider, eksklusiv eventuelle vedlegg. Den skal kun
innleveres på Its Learning!
Forsiden skal inneholde:
 ID-nummer (7 siffer – plasseres i øverste høyre hjørne). Studentenes navn skal ikke stå på forsiden av
besvarelsen.
 Eksamenskode (5 siffer), kursnavn og eventuelt tittel på oppgaven
 Ut- og innleveringsdato
 Eksamenssted
 Merkes eventuelt konfidensiell
Retningslinjer for layout:
 A4-format, med 5 cm venstremarg og 2 cm høyre-, topp- og bunnmarg
 Skrifttype Times New Roman og linjeavstand 1½ i 12 pkt skrift (300-350 ord pr side)
 Sidene skal nummereres
 Det skal utarbeides en innholdsfortegnelse og et sammendrag først i besvarelsen og en litteraturliste
bakerst i besvarelsen. Disse sidene kommer i tillegg til selve eksamensbesvarelsen. En utførlig
forklaring om sitering og referanseteknikk, finner du på bibliotekets hjemmeside:
www.bi.no/biblioteket/referanseteknikk.
Innlevering:
Besvarelsen skal leveres innen fastsatt dato og klokkeslett på Its Learning.
NB! Innleveringsfristen er ufravikelig. For sent innleverte besvarelser blir ikke sensurert.
Lykke til!
Side 1 av 2
Mappen skal bestå av følgende elementer:
Oppgave 1
Kort presentasjon av deg selv, CV og erfaringer maks 1 A4 side, leveres på Its learning innen
21/8
Oppgave 2
Oppgaven skal løses i (selvvalgte) grupper på max 4 personer og oppgaven kan være på inntil
10 sider totalt.
Feltarbeid, intervju av gründer og kartlegging av et geografisk område
Del 1: Kartlegge næringsutvikling i et spesifikt geografisk område
- Hvilke næringer/bransjer finnes?
- Hva slags oppstartsselskaper og hvem er gründerne som etablerer seg her?
- Hvor store ambisjoner har de? Hvem er kunden? Hva er de viktigste utfordringene?
- Hva foregår av innovasjon med utgangspunkt i etablerte bedrifter?
- Metode: nett og medier, observasjon, snakke med folk som kjenner området
Del 2: Intervjue en entreprenør (eller evt.innovatør i etablert bedrift) som har etablert seg i
dette området
- Skriv rapport fra intervjuet (inntil 5 sider)
- Tenk gjennom på forhånd: hva vil du lære av dette?
- Hvilke temaer/spørsmål kan du ta opp?
Oppgaven skal leveres på Its learning innen 18. september kl. 12:00
Oppgave 3
Individuell teorioppgave
Oppgaven skal leveres på Its learning innen 30. oktober kl. 12:00
Oppgave 4
Individuelt refleksjonsnotat
Oppgaven skal leveres på Its learning innen 16. november kl. 12:00
Oppgave 5
Forretningsmodell, gruppeoppgave
Besvarelsen leveres individuelt og samlet med alle elementene, oppgave 1-5, på Its learning
innen 16. november kl. 12:00
Side 2 av 2

Similar documents