Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse

Comments

Transcription

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse
Arbeidsplan
Arbeidsplan
7.
7. klasse
klasse
m
NØTTELITEN
Melding fra lærer:
•
•
•
Arbeidsmål denne uken:
Fredag 2t er det Prøysen forestilling. Dette gleder vi oss til.
Vi fortsetter med kartleggingsprøver i norsk.
Gymtøy: Husk gymsko ! ( de som går i gymbukse kan bruke den i timen elles ta
med gymtøy )
Tips: Ha gjerne gymskoene hengende på skolen !
UKE 37
Onsdag
Torsdag
ORDENS:
Niklas og Thomas
TIMEPLAN
Mandag
Tirsdag
- Vi har respekt for hverandre
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
KRLE
Norsk
Matte
Kunst & h
Matte
2
Matte
Norsk
Matte
Kunst & h
Kultursekken
i gymsalen
3
Musikk
Engelsk
Norsk
Kartleggingsprøve
Norsk
KRLE
4
Musikk
Fyfo
Samf. fag
Naturfag
Norsk
12:25 – 13:10
5
Kunst & h
Samf. fag
Kroppsøving
Naturfag
13:15 – 14:00
6
Engelsk
Samf. fag
Kroppsøving
KRLE
08:20 – 9:50
Husk gymtøy/innesko !
10:30 – 12:00
Fredag
FRI
LEKSEPLAN
LEKSEPLAN
Uke
Til
tirsdag
Til
onsdag
”Dag til dag”-lekse
Engelsk: Finne fakta, informasjon og bilder om ditt tema.
Norsk: Les diktet, og gjør oppgave 7 s.47 i LB
Matematikk: Gjør ferdig basis og løype for mandag.
Norsk: Les og gjør oppgave 9 a-d s 69 i SB
Samfunnsfag: Gjør oppgavene 18, 19, 20, 21, 22 s. 28 i
Midgard
Naturfag:Les s. 16-19.
Svar med egne ord om du sysnes vi kan stole på forsking i
Til
torsdag dag.
Norsk: Oppgave 10 s.73 i SB.
Til
fredag
Matematikk: Gjør løype for onsdag.
Engelsk:Være forberedt til presentasjon i gruppe.
Ukelekse
Engelsk: Denne uken har vi prosjektarbeid om
Australia. Vi arbeider i grupper på skolen, med
temaene «Basisfakta om Australia», «Kultur» og
«Dyreliv – på land og i havet».
Hjemmearbeidet er å finne informasjon om «sitt»
tema, for så å sette dette sammen til veggavis og en
muntlig presentasjon på skolen. Innholdsbeskrivelse
på eget ark.
Arbeidsplan
Arbeidsplan på
på skolen
skolen
Læringsmål
FAG/tema
NORSK
Jeg skal kunne
-
FAG/tema
MATEMATIKK
FAG/tema
ENGELSK
Vuredere teksten
til en medelev
Skrive utfyllende
dialoger og
skildringer av
steder
Studieplan
Jeg
har
lært
Basis
Tirsdag: Vi vurderer hverandres
tekster.
Les s. 64-67 og gjør oppgave 7 i SB
Onsdag: Kartleggingsprøve
Les s. 70-72 i SB
Torsdag: Vi skriver om teksten etter
respons
Fredag:lesetime
Læringsmål
- å regne med flere
regnearter også på
data.
- Bruk av kalkulator og
M+ og M- tegnet.
Læringsmål
-Finne informasjon om
Australia, ta notater og
å lage en tekst om dette.
-Fortelle om Australia
og ditt tema.
Løype 1
Gjør oppgave 9 e-f s.69
Løype 2
Gjør oppgave 9
e-f s.69
Studieplan
Løype 1.
s. 28 oppg. 108-112
Løype 2
s. 112-116
Onsdag: Dataoppg.
s. 35-36 oppg 127-130
Oppg. 131-132
Oppg. 132-133
Fredag:s. 32 kalkulator
oppg. 118-121
s. 34
Oppg. 122-124
s. 34
Oppg. 125-126
Alle SKAL gjøre dette
Mandag: flere regnearter,
s. 29 oppg. 101 - 107
Tema 1
Basisfakta om Australia
Personer som har utmerket seg i/for
landet
Studieplan
Tema 1
Kultur i Australia
Sport og musikk
Tema 3
Dyrelivet i
Australia – på
land og i havet
FAG/tema
NATURFAG
Læringsmål
-navnet på ulike
næringsstoffer som
finnes i mat.
FAG/tema
SAMFUNNSFAG
FAG/tema
KRLE
KH
Studieplan
Basis
1. Les s. 14-19
2. Uten mat og drikke
Læringsmål
- fortelle om noen av de
viktigste
oppdagelsesreisene
europerne gjorde mellom
1200 og 1600.
Studieplan
Basis
Les s. 22 – 1/2 25
Oppg. 1, 2, 3, 6, 7, 8
Læringsmål
Fortelle hvem David og
Salomo var,
Studieplan
Leser s. 128- 131
Læringsmål:
Mandag
Torsdag.
Gjøre rede for hvordan sentrale
kunstnere i impresjonismen.
Lage ferdig plakatene og henge de opp.
Kunstnere i Imprsjonismen.
Mandag
Musikk
GYM
Tema
Kunst/ klassisk musikk. Blimedans
Mål
Gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i musikken
Onsdag
Tema
Elevstyrt aktivitet.Styrketrening..Slengtau. Ultimate frisbee
Mål
Kunne utføre varierte aktiviteter som styrker kroppen.