דירקטוריון

Comments

Transcription

דירקטוריון
‫תרשים ארגוני‬
‫יו"ר‬
‫דירקטוריון‬
‫דירקטוריון‬
‫מנכ"ל‬
‫(רינה קטיף)‬
‫מנהלת לשכה‬
‫ומזכירות‬
‫(ליאת שגב חאמי)‬
‫מנהל שרות‬
‫לקוחות‬
‫(זואי זקין)‬
‫נציג‬
‫שרות‬
‫לקוחות‬
‫נציג‬
‫שרות‬
‫לקוחות‬
‫נציג‬
‫שרות‬
‫לקוחות‬
‫(קרן ון דייק)‬
‫(עדי גבאי)‬
‫(חן נחום)‬
‫מנהל‬
‫חשבונות‬
‫ממונה‬
‫איכות מים‬
‫מהנדס‬
‫התאגיד‬
‫(ימית גור רומנו)‬
‫(אוסנת ולדר)‬
‫(מרקו אהרונוביץ)‬
‫מנהל‬
‫תלונות‬
‫מפקח על‬
‫עבודות חוץ‬
‫(שמוליק אדרי)‬
‫מנהל מדור‬
‫איכות‬
‫מים‪+‬ממונה‬
‫בטחון‬
‫וחירום‬
‫(חיים ראובן)‬
‫שרברב‬
‫ורתך‬
‫צנרת‬
‫(מיכאל טלרמן)‬

Similar documents