מכונות ניידות / צמ"ה

Comments

Transcription

מכונות ניידות / צמ"ה
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫תוכנית הדרכה עיונית ומעשית למפעילי מכונות ניידות‬
‫חקלאיות‬
‫נספח א'‬
‫תוכן העניינים‬
‫א‪ .‬לימוד עיוני‬
‫הנושא‬
‫‪.1‬‬
‫מס' שעות‬
‫דיני תעבורה ונהלים‬
‫‪3‬‬
‫הכרת המכונה‬
‫‪3‬‬
‫בטיחות בהפעלת המכונה וכלים חקלאיים‬
‫‪2‬‬
‫טיפול ואחזקה במכונות חקלאיות‬
‫‪2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫מבחן עיוני מסכם‬
‫‪6‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪11.5‬‬
‫סה''כ‬
‫ב‪ .‬לימוד מעשי‬
‫‪.1‬‬
‫הנושא‬
‫עקרון הנהיגה – אופני‬
‫מס' שעות‬
‫‪3‬‬
‫‪.2‬‬
‫נהיגה והפעלה של הציוד הנלמד‬
‫‪18‬‬
‫‪.3‬‬
‫טיפול ותחזוקה‬
‫‪.4‬‬
‫מבחן – הפעלה ובטיחות‬
‫‪.5‬‬
‫סה''כ‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 27‬שעות‬
‫‪-20-‬‬
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫‪-21‬‬‫ההיבט החוקי והנהלים‬
‫סה''כ ‪ 3‬שעות‬
‫מטרה כללית‬
‫החניך ילמד את ההגדות והסעיפים‬
‫הרלוונטיים של הפקודה ותקנות‬
‫התעבורה‪ ,‬ופקודת הבטיחות בעבודה‬
‫מס סידורי‬
‫‪.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫מטרות אופרטיביות‬
‫החניך יסביר את ההגדרות והתקנות‬
‫בנושאי תעבורה‪.‬‬
‫החניך יסביר את פקודת הבטיחות‬
‫בעבודה‪.‬‬
‫פירוט הנושאים‬
‫הגדרות‬
‫דרך‬
‫הערות דידקטיות‬
‫‪1.2‬‬
‫רכב‬
‫‪1.3‬‬
‫רכב מנועי‬
‫‪1.4‬‬
‫מכונה ניידת‬
‫‪1.5‬‬
‫מלגזה‬
‫‪1.6‬‬
‫טרקטור‬
‫‪1.7‬‬
‫רכב עבודה‬
‫‪1.8‬‬
‫רשות הרישוי‬
‫‪1.9‬‬
‫כושר נשיאה‬
‫‪.2‬‬
‫פקודה ותקנות התעבורה‬
‫‪2.1‬‬
‫רישיון נהיגה‪/‬רישיון רכב‬
‫סעיף ‪ 10‬לפקודה‬
‫‪2.2‬‬
‫רישיון בקלות ראש‬
‫תק' ‪ 21‬ג‬
‫‪2.3‬‬
‫בקיאות בהפעלה‬
‫תק' ‪25‬‬
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫‪2.4‬‬
‫מצב הנוהג ברכב‬
‫תק' ‪26‬‬
‫‪2.5‬‬
‫מצב כללי של הרכב‬
‫תק' ‪27‬‬
‫‪2.6‬‬
‫חגורת בטיחות‬
‫תק' ‪ 364‬א (ג) ‪83‬א (ב)‬
‫‪2.7‬‬
‫תנועת מכונה ניידת‬
‫תק' ‪ 39‬א ‪ +‬תקנה ‪316‬‬
‫‪2.8‬‬
‫מהירות מירבית‬
‫תק' ‪54‬‬
‫‪2.9‬‬
‫סייגים לגרירה‬
‫תק' ‪( 91‬ד)‬
‫‪2.10‬‬
‫אורות מכונה ניידת ומכונה נגררת‬
‫תק' ‪105‬‬
‫‪2.11‬‬
‫רישיון נהיגה דרגה ‪-1‬או ‪B‬‬
‫תק' ‪)2( 179‬‬
‫‪2.12‬‬
‫גיל הלומד‬
‫תק' ‪( 221‬א) (‪( )1‬ב)‬
‫‪-22-‬‬
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫‪.3‬‬
‫פקודת הבטיחות בעבודה‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.2‬‬
‫הגדרות‬
‫בודק מוסמך‬
‫‪3.3‬‬
‫אביזרי הרמה‬
‫‪3.4‬‬
‫מכונת הרמה‬
‫פקודת הבטיחות‬
‫‪3.5‬‬
‫שימוש ראשון‬
‫סעיף ‪76+86‬‬
‫‪3.6‬‬
‫בדיקה תקופתית‬
‫סעיף ‪75+81‬‬
‫‪3.7‬‬
‫עומס עבודה בטוח‬
‫סעיף ‪84‬‬
‫‪3.8‬‬
‫איסור הרמת עומס יתר‬
‫סעיף ‪85‬‬
‫‪-23-‬‬
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫הכרת המכונה‬
‫סה''כ ‪ 3‬שעות‬
‫מטרה כללית‬
‫החניך ילמד את מבנה המכונה על‬
‫מערכותיה השונות‪.‬‬
‫מס'‬
‫סידורי‬
‫‪.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.4‬‬
‫פירוט הנושאים‬
‫מטרות אופרטיביות‬
‫החניך יכיר ויסביר מבנה מנוע דיזל על‬
‫מערכותיו‪,‬מערכת העברת כוח‪,‬מערכת‬
‫היגוי‪,‬בלמים‪,‬צמיגים‪.‬‬
‫הערות דידקטיות‬
‫מנוע‬
‫מנוע דיזל‬
‫מע' דלק‬
‫מע' קירור‬
‫מע' אויר‬
‫יניקת אויר‬
‫משאבת הזרקה‪,‬משאבת עזר ומרססים‬
‫להדגיש טמפ' עבודה‬
‫חשיבות המערכת‬
‫‪.2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫מערכת העברת כוח‬
‫מצמד‬
‫תיבת הילוכים‬
‫סרן מניע‬
‫עקרון החיכוך‪ ,‬תפקיד‬
‫רגילה‪ ,‬אוטומטית‬
‫העברת תנועה ב‪ 90-‬מעלות‪,‬סגר דיפרנציאל‬
‫‪.3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.2‬‬
‫מערכת היגוי‬
‫היגוי רגיל‬
‫היגוי אחורי‬
‫מכני‪ ,‬הידראולי‬
‫הבעייתיות והסיכונים‬
‫‪.4‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪4.5‬‬
‫בלמים‬
‫בלמים מכניים‬
‫בלם שירות ובלם עזר‬
‫בלמים הידראוליים‬
‫בלמי אויר‬
‫בלמים משולבים‬
‫עקרון פעולה‬
‫עקרונות פעולה‬
‫עקרון פעולה‬
‫עקרון פעולה‬
‫עקרון פעולה‬
‫‪.5‬‬
‫‪5.1‬‬
‫צמיגים‬
‫סוגי צמיגים‬
‫צמיגים חקלאיים‪ ,‬דיאגונליים‪,‬רדיאלים‪,‬‬
‫רחבים וצרים הוספת מים‬
‫‪-24-‬‬
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫בטיחות בהפעלת כלים חקלאיים‬
‫סה''כ ‪ 2‬שעות‬
‫מטרה כללית‬
‫החניך ילמד את נושאי הבטיחות‬
‫הקשורים להפעלת הכלי‪.‬‬
‫מס'‬
‫סידורי‬
‫‪.1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫מטרות אופרטיביות‬
‫החניך יכיר ויסביר את נושאי הבטיחות‬
‫הקשורים בהפעלת כלים חקלאיים‪.‬‬
‫הערות דידקטיות‬
‫פירוט הנושאים‬
‫יציבות הכלי‬
‫רוחב הכלי‬
‫השפעת רוחב הכלי על היציבות‬
‫‪1.2‬‬
‫שיפועים‬
‫השפעת השיפועים ורוחב הכלי על היציבות‬
‫‪1.3‬‬
‫כוח צנטריפוגלי‬
‫השפעת הכוח הצנטריפוגלי על היציבות‬
‫בסיבובים ובפניות‬
‫‪1.4‬‬
‫מגני שרשרת ורצועה‬
‫הסבר על מיגון לבטח‬
‫‪1.5‬‬
‫חיבורים הידראוליים‬
‫שחרור לחץ לפני חיבור ולאחר סיום‬
‫העבודה‪.‬הסיכון בלחצים הגבוהים‬
‫‪1.6‬‬
‫ציוד מגן אישי‬
‫התאמת ציוד מגן אישי לסוג העבודה‬
‫‪1.7‬‬
‫סריקת אזור העבודה‬
‫בדיקת תשתיות ומכשולים‬
‫‪1.8‬‬
‫בטיחות בעבודת חפירה‬
‫סימון ותיחום‬
‫‪1.9‬‬
‫התנסות במצבי חירום‬
‫התהפכות‬
‫‪-25-‬‬
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫טיפול ואחזקה‬
‫סה''כ ‪ 2‬שעות‬
‫מטרות אופרטיביות‬
‫מטרה כללית‬
‫החניך ילמד את הטיפולים והבדיקות שיש החניך יכיר ויסביר את הבדיקות‬
‫והטיפולים שיש לבצע בכלי‪.‬‬
‫לבצע בכלי‬
‫החניך יתרגל את הבדיקות והטיפולים‬
‫שיש לבצע בכלי‪.‬‬
‫מס'‬
‫סידורי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫הערות דידקטיות‬
‫פירוט הנושאים‬
‫טיפול ואחזקה‬
‫בדיקת בוקר (לפני הנעה)‬
‫‪1.2‬‬
‫בדיקה לפני תחילת העבודה‬
‫לאחר ההנעה‪.‬‬
‫בדיקה בסוף יום העבודה‬
‫‪1.4‬‬
‫טיפולים‬
‫‪.2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫מערכת הידראולית‬
‫ריתום‬
‫פירוק‬
‫תחזוקה‬
‫‪.3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪3.2‬‬
‫ביקורת תקופתית‬
‫ביקורת שנתית‬
‫בדיקת בטיחות‪-‬במידה‬
‫ונדרש‬
‫‪1.3‬‬
‫דלק‪,‬שמן מנוע‪,‬שמן הידראולי‪,‬שמן תיבת‬
‫הילוכים‪,‬מים‪,‬שלמות הכלי ואביזריו‪.‬‬
‫מציג שעונים ומנורות חיווי‪ ,‬פעולת בלמים‬
‫פעולת מע' הידראולית‪ ,‬פעולת היגוי‪.‬‬
‫חניה נכונה‪,‬שחרור לחצים הידראוליים‬
‫בדיקה ויזואלית של שלמות הכלי‪.‬‬
‫לפי הוראות יצרן‪,‬מפעיל ומוסך‬
‫ביצוע בפועל‬
‫ביצוע בפועל‬
‫ביצוע בפועל‬
‫ע''י מוסך רישוי‬
‫ע''י בודק מוסמך כל ‪ 14‬חודש‬
‫מבחן עיוני‬
‫סה''כ ‪ 5.5‬שעה‬
‫מטרות אופרטיביות‬
‫מטרה כללית‬
‫הבודק ייתן ציון על כל שאלה מהשאלות‬
‫החניך יבחן ע''י בודק במבחן עיוני על‬
‫שנשאלו ויסכם את הציון הכללי‪.‬‬
‫החומר הנלמד‬
‫‪-26-‬‬
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫תוכנית הדרכה לפרק המעשי בבי''ס החקלאי‬
‫סה''כ ‪ 24‬שעות‬
‫מטרה כללית‬
‫החניך יישם את החומר העיוני שרכש‬
‫בקורס בכל הקשור להפעלת הכלים‬
‫מטרות אופרטיביות‬
‫החניך יתרגל נהיגה בכלים באמצעות‬
‫חונך‪.‬‬
‫החניך יעבוד בהפעלת הכלי באמצעות‬
‫חונך‪.‬‬
‫החניך ייבדק במבדק פנימי‪.‬‬
‫הערות דידקטיות‬
‫פירוט הנושאים‬
‫מס'‬
‫סידורי‬
‫‪.1‬‬
‫לימוד הכלי‬
‫הסבר על הציוד הייעודי‬
‫‪1.1‬‬
‫היבטי בטיחות‬
‫התנסות בנהיגה בכלי לפני ביצוע עבודה‬
‫עם דגש על צורות היגוי ומגבלות הכלי‬
‫‪1.2‬‬
‫נהיגה בכל כלי‬
‫‪.2‬‬
‫יעה אופני‬
‫‪2.1‬‬
‫מילוי כף‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי חונך‬
‫‪2.2‬‬
‫פיזור‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי חונך‬
‫‪2.3‬‬
‫העמסת משאית‪/‬עגלה‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי חונך‬
‫‪2.4‬‬
‫חפירה ‪ +‬בטיחות‬
‫סימון ותיחום‬
‫‪.3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫קטפת כותנה‬
‫קטיף‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי חונך‬
‫‪3.2‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪4.1‬‬
‫פריקה‬
‫קומביין‬
‫קציר‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי חונך‬
‫‪4.2‬‬
‫פריקה‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי חונך‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי חונך‬
‫‪-27-‬‬
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫מבחן המעשי בבי''ס החקלאי‬
‫‪ .5‬מכונה ניידת חקלאית‬
‫א) מעמיס אופני‬
‫‪ ‬ביצוע פעולת חפירה‬
‫‪ ‬איסוף עפר לערימה‬
‫‪ ‬פיזור הערימה וישור השטח‬
‫ב) קומביין‪/‬קטפת כותנה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ביצוע פעולת קציר (לפי העונה) לפחות ‪ 2‬שורות כולל פניות‬
‫פריקת החיטה או חומר אחר לתוך ארגז משא או עגלת איסוף‬
‫ביצוע קטיף כותנה לפחות ‪ 2‬שורות כולל פניות‬
‫פריקת הכותנה לתוך סלי איסוף‬
‫ג) מרסס דגן עם שרוולים או כנפיים‬
‫‪ ‬פתיחת כנפיים ועיגונם‬
‫‪ ‬נסיעה איטית וביצוע פעולת ריסוס מעל השורות‬
‫‪ ‬ביצוע פניות בסוף השורות לשורות הבאות‬
‫‪-28-‬‬
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫נספח ב'‬
‫תוכנית הדרכה עיונית ומעשית למפעילי מכונות ניידות‬
‫הנדסיות‬
‫א‪ .‬נושא ללימוד עיוני ‪ 51‬שעות אקדמאיות ללא זמן המבחן‬
‫‪3‬‬
‫‪ .1‬דיני תעבורה ונהלים‬
‫‪3‬‬
‫‪ .2‬הכרת המכונה מבנה מנוע ומערכות‬
‫‪2‬‬
‫‪ .3‬בטיחות בהפעלת הציוד והמכונה‬
‫‪2‬‬
‫‪ .4‬תחזוקה וטיפולים‬
‫‪1.5‬‬
‫‪ .5‬מבחן עיוני מסכם‬
‫‪ 11.5‬שעות‬
‫סה''כ‬
‫ב‪ .‬נושא ללימוד מעשי ‪ 24‬שעות מלאות ללא זמן המבחן‬
‫‪3‬‬
‫‪ .1‬עקרון הנהיגה – אופני –זחלי‬
‫‪18‬‬
‫‪ .2‬נהיגה והפעלה של הציוד הנלמד‬
‫‪3‬‬
‫‪ .3‬טיפול ותחזוקה‬
‫‪3‬‬
‫‪ .4‬מבחן – הפעלה ובטיחות‬
‫‪ 27‬שעות‬
‫סה''כ‬
‫‪-29-‬‬
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫‪-30‬‬‫ההיבט החוקי ונהלים‬
‫סה''כ ‪ 3‬שעות‬
‫מטרות אופרטיביות‬
‫מטרה כללית‬
‫החניך יסביר את ההגדות והתקנות‬
‫החניך ילמד את ההגדרות והסעיפים‬
‫הרלוונטיים של הפקודה ותקנות התעבורה בנושאי תעבורה‪.‬‬
‫החניך יסביר את פקודת הבטיחות‬
‫ופקודת הבטיחות בעבודה‬
‫בעבודה‪.‬‬
‫מס'‬
‫סידורי‬
‫‪.1‬‬
‫פירוט הנושאים‬
‫הערות דידקטיות‬
‫הגדרות‬
‫‪1.1‬‬
‫דרך‬
‫‪1.2‬‬
‫רכב‬
‫‪1.3‬‬
‫רכב מנועי‬
‫‪1.4‬‬
‫מכונה ניידת‬
‫‪1.5‬‬
‫מלגזה‬
‫‪1.6‬‬
‫טרקטור‬
‫‪1.7‬‬
‫רכב עבודה‬
‫‪1.8‬‬
‫רשות הרישוי‬
‫‪1.9‬‬
‫כושר נשיאה‬
‫‪.2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫פקודה ותקנות התעבורה‬
‫רישיון נהיגה‬
‫ההבדל בין המלגזה למכונה ניידת‬
‫סעיף ‪ 10‬לפקודה‬
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫‪2.2‬‬
‫רישיון רכב‬
‫סעיף ‪ 2‬לפקודה‬
‫‪2.3‬‬
‫נהיגה בקלות ראש‬
‫תק' ‪ 21‬ג'‬
‫‪2.4‬‬
‫בקיאות בהפעלה‬
‫תק' ‪25‬‬
‫‪2.5‬‬
‫מצב הנוהג ברכב‬
‫תק' ‪26‬‬
‫‪2.6‬‬
‫מצב כללי של הרכב‬
‫תק' ‪27‬‬
‫‪2.7‬‬
‫חגורת בטיחות‬
‫תק' ‪ 364‬א (ג) ‪83‬ב (א)‬
‫‪2.8‬‬
‫תנועת מכונה ניידת‬
‫תק' ‪ 39‬א‬
‫‪2.9‬‬
‫מהירות מירבית‬
‫תק' ‪54‬‬
‫‪2.10‬‬
‫סייגים לגרירה‬
‫תק' ‪( 91‬ד)‬
‫‪2.11‬‬
‫אורות מכונה ניידת ומכונה נגררת‬
‫תק' ‪105‬‬
‫‪2.12‬‬
‫רישיון נהיגה דרגה ‪ 1‬או ‪B‬‬
‫תק' ‪)2( 179‬‬
‫‪2.13‬‬
‫גיל הלומד‬
‫תק' ‪( 221‬א) (‪( )1‬ב) ‪ 17‬מינימום‬
‫‪.3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫פקודת הבטיחות בעבודה‬
‫הגדרות‬
‫‪3.2‬‬
‫בודק מוסמך‬
‫‪3.3‬‬
‫אביזרי הרמה‬
‫‪3.4‬‬
‫מכונת הרמה‬
‫פקודת הבטיחות‬
‫‪3.5‬‬
‫שימוש ראשון‬
‫סעיף ‪76+86‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.8‬‬
‫בדיקה תקופתית‬
‫עומס עבודה בטוח‬
‫איסור הרמת עומס יתר‬
‫סעיף ‪75+81‬‬
‫סעיף ‪84‬‬
‫סעיף ‪85‬‬
‫‪-31-‬‬
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫לימוד מעשי במסגרת בית ספר הנדסי‬
‫סה''כ ‪ 24‬שעות מלאות‬
‫מטרות אופרטיביות‬
‫החניך יתרגל נהיגה בכלים באמצעות‬
‫חונך‪.‬‬
‫החניך יעבוד בהפעלת הכלי באמצעות‬
‫חונך‪.‬‬
‫התלמיד ייבדק במבדק פנימי‪.‬‬
‫מטרה כללית‬
‫החניך יישם את החומר העיוני שרכש‬
‫בקורס בכל הקשור להפעלת הכלים‪.‬‬
‫פירוט הנושאים‬
‫מס'‬
‫סידורי‬
‫‪.1‬‬
‫יעה אופני‪-‬היכרות היעה‬
‫והדגמת אפשרויות‬
‫הפעלה שלהם‬
‫נהיגה בכלי‬
‫‪1.1‬‬
‫הערות דידקטיות‬
‫היבטי בטיחות‬
‫התנסות בנהיגה לפני ביצוע עבודה עם‬
‫גדש של צורות היגוי ומגבלות הכלי‪.‬‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי מדריך‬
‫‪1.2‬‬
‫חפירה מילוי כף והעברת עפר‬
‫הכולל שפיכה‪,‬פיזור ויישור שטח‬
‫הערמת סוללה‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי מדריך‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.5‬‬
‫שיטות ביצוע של עבודה מדויקת‬
‫עבודה בשיפועים‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי מדריך‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי מדריך‬
‫‪1.6‬‬
‫העמסת משאית‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי מדריך‬
‫‪1.7‬‬
‫טיפולים מונעים החזקה וחניה‬
‫ביצוע עבודה בליווי מדריך‬
‫‪1.8‬‬
‫מבחן מסכם‬
‫הבודק יוודא שהחניך שולט ומבצע את‬
‫כל המטלות כהלכה‬
‫‪1.3‬‬
‫‪-32-‬‬
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫‪.2‬‬
‫מחפרון‪-‬הכרות המחפרון‬
‫והדגמת אפשרויות הפעלה‬
‫שלה‬
‫‪2.1‬‬
‫נהיגה בכלי‬
‫התנסות בנהיגה לפני ביצוע עבודה‬
‫‪2.2‬‬
‫העברת עפר כולל שפיכה‪,‬פיזור‬
‫וישור שטח‬
‫הכנה לחפירה ותרגול‪ ,‬חפירת‬
‫תעלה מסומנת תוך דיוק גמר‬
‫תחתית‬
‫חפירה בדילוגים‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי מדריך‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי מדריך‬
‫‪2.5‬‬
‫טיפולים מונעים החזקה וחניה‬
‫ביצוע עבודה בליווי מדריך‬
‫‪2.6‬‬
‫מבחן מסכם‬
‫הבודק יוודא שהחניך שולט ומבצע את‬
‫כל המטלות כהלכה‬
‫‪.3‬‬
‫מכונה ניידת פירקית‪-‬הכרת‬
‫מכונה ניידת פירקית‬
‫והדגמת נהיגה והפעלה‬
‫בסיסית‬
‫‪3.1‬‬
‫נהיגה נכונה ובטיחות‬
‫התנסות בנהיגה‬
‫‪3.2‬‬
‫העברת ושפיכת עפר במסלולים‬
‫שונים‬
‫בדיקות המכונה‪,‬לחץ אויר‪,‬מבנה‬
‫הצמיג ותקינתו‪ ,‬מערכת‬
‫הידראולי‬
‫טיפולים מונעים ‪,‬החזקה וחניה‬
‫ביצוע עבודה בשטח בליווי מדריך‬
‫ביצוע עבודה בליווי מדריך‬
‫‪3.5‬‬
‫מבחן מסכם‬
‫הבודק יוודא שהחניך שולט‬
‫‪2.3‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫היבטי בטיחות‬
‫סימון ותיחום איזור העבודה ביצוע‬
‫עבודה בשטח בליווי מדריך‬
‫‪-33-‬‬
‫היבטי בטיחות‬
‫ביצוע בדיקות בליווי מדריך‬
‫מינהל תנועה‬
‫אגף הרישוי‬
‫נספח ג'‬
‫מבחן מעשי למפעילי מכונות ניידות הנדסיות‬
‫‪ .5‬מכונה ניידת הנדסית (צ‪.‬מ‪.‬ה)‬
‫א) מחפרון אופני‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫החניך יכוון ויעגן מושב המפעיל במקומו‪.‬‬
‫מיקום המחפרון בעמדת החפירה‬
‫הורדת מייצבים‬
‫ביצוע חפירת תעלה באורך ‪ 2‬עד ‪ 3‬מטר ועומק ‪ 1‬מטר‬
‫ב) יעה אופני‪/‬מעמיס אופני‬
‫‪ ‬ביצוע חפירה עם הכף הקדמית איסוף עפר לערימה פיזור ויישור השטח‬
‫‪ ‬העמסת עפר על משאית מכונה ניידת פרקית לפחות ‪ 4‬כפות‬
‫ג) משאית מכונה ניידת פרקית‪/‬רכינה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫נסיעה למרחק ‪ 400‬עד ‪ 500‬מטר עם מכונה ניידת פרקית עמוסה‬
‫עמידה בשטח ישר המיועד לפריקת המטען‬
‫פריקת המטען על ידי הרמת ארגז הרכינה‬
‫סגירת הדלת האחורית של ארגז הרכינה והכנת הרכב לנסיעה‬

Similar documents