49 תרגיל מספר

Transcription

49 תרגיל מספר
‫תרגיל מספר ‪49‬‬
‫להלן פרטים על הון השותפים בשותפות ״הדרדסים״ ליום ‪: 1323121/33‬‬
‫שמות השותפים הון השותפים תאריך ההשקעה‬
‫‪32321/3/‬‬
‫‪10/,///‬‬
‫דרדסבא‬
‫‪32021/3/‬‬
‫‪00/,///‬‬
‫גרגמל‬
‫‪32321/33‬‬
‫‪3,///,///‬‬
‫דרדסית‬
‫נתונים נוספים‪:‬‬
‫• הרווח הנקי של השותפות לשנת ‪ ,1/33‬לפני השפעת הנתונים שלהלן‪ ,‬הסתכם‬
‫ב‪ 30,///,///-‬ש״ח‪.‬‬
‫• השותפים זכאים לקבל ריבית שנתית בשיעור ‪ 3/%‬על הונם‪.‬‬
‫• על משיכות פרטיות מחויבים השותפים בריבית שנתית בשיעור ‪.30%‬‬
‫• דרדסית זכאית לקבל בונוס שנתי בסך ‪ 1//,///‬ש״ח‪.‬‬
‫• דרדסבא זכאי לקבל מענק שנתי בסך ‪ 0//,///‬ש״ח‪.‬‬
‫• גרגמל זכאי לקבל משכורת חודשית בסך ‪ 0/,///‬ש״ח‪.‬‬
‫• ביום ‪ 32021/33‬משך גרגמל מכספי השותפות משיכה פרטית בסך ‪.₪ 30/,///‬‬
‫‪ .3‬מהו חלקה של דרדסית ברווח השותפות לחלוקה לשנה שנסתיימה ביום ‪?1323121/33‬‬
‫‪ 0,0,1,0//‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 0,0,1,61,‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 0,0,0,001‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 0,0,0,0//‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .1‬מהו חלקו של דרדסבא ברווח השותפות לחלוקה לשנה שנסתיימה ביום ‪?1323121/33‬‬
‫‪ 3,00/,010‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 3,00/,,0,‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 3,006,363‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 3,006,100‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .1‬מהו חלקו של גרגמל ברווח השותפות לחלוקה לשנה שנסתיימה ביום ‪?1323121/33‬‬
‫‪ 6,,01,310‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 0,/11,310‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 0,/0,,310‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 0,/0,,100‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .6‬מהי ההשפעה הכוללת של הנתונים הנ״ל על יתרת החו״ז של דרדסית בשנת ‪?1/33‬‬
‫‪ 0,1,0,0//‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 0,,,1,61,‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 0,,,0,0//‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 0,,,0,0//‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫תרגילים בשותפות‬
‫‪ .0‬אילו היה מובטח לגרגמל רווח מזערי (מינימלי) בסך ‪ 0,///,///‬ש״ח‪ ,‬מה הייתה יתרת‬
‫החו״ז שלו ליום ‪ ,1323121/33‬בהנחה שיתרת החו״ז שלו ליום ‪ 32321/33‬הייתה אפס?‬
‫‪ 0,01/,///‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 0,001,310‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 0,0,/,///‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 0,,1/,310‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫(תשובות‪ – 4 :‬ד'; ‪ – 4‬ד'; ‪ – 3‬ב' ; ‪ – 1‬ד'; ‪ – 5‬ב')‬
‫תרגיל מספר ‪40‬‬
‫דור‪ ,‬דורון ודורית הקימו את השותפות ״כלל״‪ .‬דור השקיע בהון השותפות סכום‬
‫כפול מזה שהשקיע דורון‪ .‬דורית לא השקיעה בהון השותפות כלל‪ .‬בין השותפים לא‬
‫נערך הסכם כלשהו לחלוקת הרווחים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1/31‬הרווח הנקי של השותפות היה ‪ 31/,010‬ש״ח‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מה חלקו של דור ברווח השותפות לשנת ‪?1/31‬‬
‫‪ 00,13,‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 01,,,1‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ ,0,/,3‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ ,,,31/‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מה חלקו של דורון ברווח השותפות לשנת ‪?1/31‬‬
‫‪ 13,/33‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 1,,,10‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 11,00,‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 61,060‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מה חלקה של דורית ברווח השותפות לשנת ‪?1/31‬‬
‫‪ 0,01,‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 3/,0/0‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 1,,,10‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 11,00,‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫(תשובות‪ – 4 :‬א'; ‪ – 4‬ג'; ‪ – 3‬ד')‬
‫‪14‬‬
‫תרגילים בשותפות‬
‫תרגיל מספר ‪44‬‬
‫להלן פרטים (בש״ח) על השותפות "אגס ירוק" העוסקת במכירת פירות‪.‬‬
‫‪10/,///‬‬
‫הון אבי‬
‫‪10/,///‬‬
‫הון גבי‬
‫‪6//,///‬‬
‫הון סמי‬
‫‪3,///,///‬‬
‫סה״כ‬
‫נתונים נוספים‪:‬‬
‫הרווח הנקי לשנת ‪ ,1/31‬לפני ההתחשבנות בין השותפים כפי שיפורט להלן‪ ,‬הסתכם ב‪-‬‬
‫‪ 6//,///‬ש״ח‪ .‬השותפים זכאים לקבל ריבית שנתית בשיעור ‪ 30%‬על ההון‪ .‬אבי זכאי לרווח‬
‫מזערי של ‪ 300,///‬ש״ח‪ .‬גבי זכאי למענק בשיעור ‪ 10%‬מהרווח הנקי (לפני חלוקתו‬
‫לשותפים וההתחשבנות ביניהם)‪.‬‬
‫‪ .3‬מהו הסכום שיקבל אבי מהשותפות בשנת ‪?1/31‬‬
‫‪ 10,0//‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 00,///‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 3//,///‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 1/1,0//‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מהו חלקו של גבי ברווחי‪2‬הפסדי השותפות לשנת ‪?1/31‬‬
‫א‪ .‬הפסד בסך ‪ 0,10/‬ש״ח‬
‫ב‪ .‬הפסד בסך ‪ 0,///‬ש״ח‬
‫רווח בסך ‪ 01,0//‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪ .‬רווח בסך ‪ ,0,0//‬ש״ח‬
‫‪.1‬‬
‫מהו הסכום שיקבל סמי מהשותפות בשנת ‪?1/31‬‬
‫‪ 01,///‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 0/,///‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 31/,///‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 30/,///‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫תרגילים בשותפות‬
‫(תשובות‪ – 4 :‬ד'; ‪ – 4‬ב'; ‪ – 3‬א')‬
‫תרגיל מספר ‪44‬‬
‫אמיר‪ ,‬ברית וגאון שותפים בשותפות העוסקת במכירת פרקטים ודקים‪ .‬אמיר הוא‬
‫שותף פעיל בשותפות‪ ,‬ברית היא מעצבת‪ ,‬וגאון ‪ -‬איש שיווק‪ .‬הסכם השותפות קובע‪:‬‬
‫(‪ )3‬כל שותף שנתן הלוואה לשותפות יזוכה בריבית בשיעור ‪ ,%‬לשנה‪.‬‬
‫(‪ )1‬כל שותף זכאי למשוך עד ‪ 0/,///‬ש״ח לשנה‪ .‬מעל סכום זה יחויב השותף בריבית‬
‫בשיעור ‪ 3/%‬לשנה‪.‬‬
‫(‪ )1‬שותף שלא ימשוך כספים יהיה זכאי לבונוס של ‪ 0%‬מסך‪-‬הכול משיכות שנתיות של‬
‫השותפים‪.‬‬
‫(‪ )6‬השותפים זכאים לריבית על הון בשיעור ‪ 31%‬לשנה‪ .‬יתרת ההון לא השתנתה במהלך‬
‫שנה‪.‬‬
‫להלן מאזן השותפות ליום ‪ 13‬בדצמבר ‪ ,1/33‬לפני חלוקת הרווחים בין השותפים‪:‬‬
‫זכות‬
‫חובה‬
‫‪3//,///‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪10,,///‬‬
‫רכוש קבוע נטו‬
‫‪06,1//‬‬
‫ספקים‬
‫‪01,1//‬‬
‫בנקים‬
‫הלוואה מגאון (הערה א) ‪31/,///‬‬
‫‪106,///‬‬
‫לקוחות נטו‬
‫‪0/,///‬‬
‫הון אמיר‬
‫‪3//,///‬‬
‫משיכות אמיר (הערה ב)‬
‫‪16/,///‬‬
‫הון ברית‬
‫‪,/,///‬‬
‫משיכות ברית (הערה ב)‬
‫‪3,/,///‬‬
‫הון גאון‬
‫‪006,1//‬‬
‫סה״ב‬
‫‪006,1//‬‬
‫סה״ב‬
‫הערות‪:‬‬
‫א‪ .‬ביום ‪ 326233‬נתן השותף גאון הלוואה לשותפות‪.‬‬
‫ב‪ .‬פירוט המשיכות‪:‬‬
‫אמיר‬
‫תאריך‬
‫‪326233‬‬
‫‪320233‬‬
‫‪323/233‬‬
‫סה״כ‬
‫ברית‬
‫סכום‬
‫‪1/,///‬‬
‫‪1/,///‬‬
‫‪6/,///‬‬
‫‪3//,///‬‬
‫תאריך‬
‫‪320233‬‬
‫‪323/233‬‬
‫סכום‬
‫‪0/,///‬‬
‫‪1/,///‬‬
‫סה״כ‬
‫‪,/,///‬‬
‫‪ .3‬מהו סכום הריבית על ההלוואה שקיבל גאון מהשותפות ביום ‪?13231233‬‬
‫‪ 1,1//‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 0,1//‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 0,0//‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ ,,0//‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫תרגילים בשותפות‬
‫‪ .1‬בכמה מסתכמת הריבית על משיכות השותפים לשנת ‪?1/33‬‬
‫‪ 0//‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 3,///‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 3,0//‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ ,,0//‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .1‬מהו סכום הבונוס שקיבל גאון מהשותפות ביום ‪?13231233‬‬
‫‪ 1,///‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 0,///‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ ,,///‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 31,///‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .6‬בכמה מסתכם הרווח‪2‬ההפסד לחלוקה של השותפות לשנת ‪?1/33‬‬
‫‪ 10,0//‬ש״ח רווח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 00,0//‬ש״ח הפסד‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 3//,///‬ש״ח רווח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 3//,///‬ש״ח הפסד‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .0‬מהי יתרת חו״ז של השותפה ברית ליום ‪?13231233‬‬
‫‪ 10,///‬חובה‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 10,///‬זכות‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 10,,0/‬חובה‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 10,,0/‬זכות‬
‫ד‪.‬‬
‫(תשובות‪ – 4 :‬ב'; ‪ – 4‬ג'; ‪ – 3‬ג' ; ‪ – 1‬א'; ‪ – 5‬ג')‬
‫‪15‬‬
‫תרגילים בשותפות‬
‫תרגיל מספר ‪43‬‬
‫השותפות ״גינתי״ סיימה את שנת ‪ 1/33‬ברווח נטו של ‪ 10,,1//‬ש״ח‪ ,‬לפני השפעת‬
‫הנתונים הנוספים שלהלן‪ .‬נתונים נוספים בש״ח על השותפות ״גינתי״‪:‬‬
‫רותם‬
‫שם החשבון‬
‫השקעות השותפים ‪1//,///‬‬
‫נרקיס‬
‫הרדוף‬
‫השקיע ידע ‪0//,///‬‬
‫‪3//,///‬‬
‫‪310,///‬‬
‫משיכות השותפים‬
‫הלוואה לשותפות‬
‫הלוואה לשותפים‬
‫‪330,///‬‬
‫‪6/,///‬‬
‫‪10,///‬‬
‫‪1,,///‬‬
‫מענק לשותפים‬
‫יחס חלוקת הרווחים בין השותפים הוא על‪-‬פי השקעתם‪.‬‬
‫הערות‬
‫השותפים זכאים לריבית בשיעור ‪6%‬‬
‫לשנה על השקעתם‪ .‬יתרות השקעת‬
‫השותפים לא השתנו במהלך שנת ‪.1/33‬‬
‫משיכות שסכומן מעל ‪ 330,///‬ש״ח‬
‫לשנה יחויבו בריבית שנתית בשיעור‬
‫‪ .0%‬כל המשיכות נעשו ביום ‪.323233‬‬
‫ההלוואה נתקבלה ב‪ .32,233-‬שיעור‬
‫הריבית ‪ 0% -‬לשנה‬
‫ההלוואה ניתנה ב‪ .3231233-‬שיעור‬
‫הריבית ‪ ,% -‬לשנה‬
‫‪ .3‬בכמה מסתכמות הוצאות ריבית הון של השותפות לשנת ‪?1/33‬‬
‫‪ ,,///‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 30,///‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 11,///‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 6/,///‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .1‬בכמה מסתכמות הכנסות השותפות לשנת ‪ 1/33‬מריבית על משיכות פרטיות של‬
‫השותפים?‬
‫‪ 3,6//‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 30,60/‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 30,0//‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 13,6//‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .1‬בכמה מסתכמות הכנסות השותפות לשנת ‪ 1/33‬מריבית על הלוואה לשותפים? יש לעגל‬
‫את התוצאה לשקל הקרוב‪.‬‬
‫‪ 111‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 3,///‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 1,,//‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 1,///‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫תרגילים בשותפות‬
‫‪ .6‬מהו סכום הרווח נטו לחלוקה בין השותפים לשנת ‪?1/33‬‬
‫‪ 3,,,,11‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 3,/,0//‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 3,,,,11‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 10,,1//‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .0‬מהו חלקו של השותף הרדוף ברווח בשנת ‪ ?1/33‬יש לעגל את התוצאה לשקל הקרוב‪.‬‬
‫‪ 3,,/,1‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 1,,0,0‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 336,003‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 336,00,‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫(תשובות‪ – 4 :‬ג'; ‪ – 4‬א'; ‪ – 3‬א' ; ‪ – 1‬ג'; ‪ – 5‬ב')‬
‫‪14‬‬
‫תרגילים בשותפות‬
‫תרגיל מספר ‪41‬‬
‫בשותפות חולק בשנת ‪ 1/33‬רווח נטו בסך ‪ 1,/,///‬ש״ח‪ .‬הרווח חולק בין השותפים לפי‬
‫היחס‪ :‬שמעון ‪ ;6‬שני ‪ ;1‬שלומית ‪0‬‬
‫לאחר שחולק הרווח התברר כי שכחו לתת לשותפים מענק שנתי בסך ‪ 16,///‬ש״ח לכל אחד‪.‬‬
‫‪ .3‬מהו חלקו של שמעון ברווח לשנת ‪ 1/33‬לאחר התיקון? יש לעגל את התוצאה לשקל‬
‫הקרוב‪.‬‬
‫‪ 66,003‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 0,,61,‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 3/6,///‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 31,,///‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .1‬מהי פקודת היומן שתירשם בספרי בית העסק לתיקון חלוקת הרווחים לשנת ‪?1/33‬‬
‫במידת הצורך‪ ,‬יש לעגל את הסכומים לשקל הקרוב‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫זכות‬
‫חובה‬
‫ח‪-‬ןזכות‬
‫ח‪-‬ן חובה‬
‫‪31,///‬‬
‫‪1,61,‬‬
‫חו״ז שמעון‬
‫חו״ז שלומית‬
‫‪,,003‬‬
‫חו״ז שני‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ח‪-‬ן חובה‬
‫ח‪-‬ןזכות‬
‫חובה‬
‫זכות‬
‫חו״ז שני‬
‫חו״ז שמעון‬
‫חו״ז שלומית‬
‫‪31,///‬‬
‫‪1,61,‬‬
‫‪,,003‬‬
‫ח‪-‬ן חובה‬
‫חו״ז שמעון‬
‫ח‪-‬ןזכות‬
‫חובה‬
‫‪31,///‬‬
‫זכות‬
‫‪1,61,‬‬
‫‪,,003‬‬
‫חובה‬
‫‪31,///‬‬
‫זכות‬
‫‪1,61,‬‬
‫‪,,003‬‬
‫ח‪-‬ן חובה‬
‫חו״ז שלומית‬
‫חו״ז שלומית‬
‫חו״ז שני‬
‫ח‪-‬ןזכות‬
‫חו״ז שמעון‬
‫חו״ז שני‬
‫(תשובות‪ – 4 :‬ב'; ‪ – 4‬ד')‬
‫‪14‬‬
‫תרגילים בשותפות‬
‫תרגיל מספר ‪45‬‬
‫עדי ואלי סיכמו ביניהם לרכוש במשותף קרקע ולבנות עליה בניין דירות‪ .‬כל אחד מהם‬
‫השקיע אותו סכום‪ .‬לצורך התכנון הם נעזרו באדריכל‪ ,‬ונקבע שהתשלום לאדריכל יהיה‬
‫בשיעור ‪ 1.0%‬מהרווחים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מה מעמדו של האדריכל בשותפות?‬
‫א‪ .‬ספק שירות‬
‫ב‪ .‬שותף כללי‬
‫ג‪ .‬שותף שהשקיע ידע‬
‫ד‪ .‬שותף מוגבל‬
‫‪.1‬‬
‫בהנחה שהאדריכל שותף בשותפות ויחס חלוקת הרווחים הוא כיחס ההשקעה בהון‪,‬‬
‫כיצד יחלקו השותפים את הרווחים ביניהם?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫שותף עדי‬
‫‪6,.00%‬‬
‫‪6,.//%‬‬
‫‪321‬‬
‫‪/.0/‬‬
‫אדריכל‬
‫‪1.0/%‬‬
‫‪1.//%‬‬
‫‪321‬‬
‫‪/‬‬
‫שותף אלי‬
‫‪6,.00%‬‬
‫‪6,.//%‬‬
‫‪321‬‬
‫‪/.0/‬‬
‫מה מהבאים הוא סיבה לפירוק שותפות לפי פקודת השותפויות?‬
‫א‪ .‬שותף מוגבל שקיבל שכר מהשותפות‬
‫ב‪ .‬שותף מוגבל פרש‬
‫ג‪ .‬שותף מוגבל נפטר‪ ,‬ואין לו יורשים‬
‫ד‪ .‬שותף כללי שאינו שפוי בדעתו‬
‫(תשובות‪ – 3 :‬א'; ‪ – 1‬ג'; ד')‬
‫‪19‬‬
‫תרגילים בשותפות‬
‫תרגיל מספר ‪44‬‬
‫גיל‪ ,‬נועה ודניאל הם שותפים בשותפות ״גלים״‪.‬‬
‫להלן נתונים רלוונטיים ותנאי הסכם השותפות שערכו השותפים (כל הסכומים בש״ח)‪:‬‬
‫דניאל‬
‫נועה‬
‫גיל‬
‫השקעה בהון‬
‫חלוקת רווחים\הפסדים‬
‫משיכות פרטיות‬
‫הלוואה לשותפות‬
‫הלוואה מהשותפות‬
‫‪3,0,///‬‬
‫‪110,///‬‬
‫לפי ההשקעה בהון‬
‫השקעת ידע‬
‫‪00,///‬‬
‫‪60,///‬‬
‫‪00,///‬‬
‫‪3//,///‬‬
‫‪,/,///‬‬
‫נתונים נוספים‪:‬‬
‫השותפים זכאים לריבית שנתית על השקעותיהם בשיעור ‪.31%‬‬
‫•‬
‫על משיכות פרטיות העולות על ‪ 60,///‬ש״ח יחויבו השותפים בריבית שנתית בשיעור‬
‫•‬
‫‪.0%‬‬
‫ההלוואה לשותפות נתקבלה מגיל ביום ‪ 32,231‬בריבית שנתית בשיעור ‪.33%‬‬
‫•‬
‫ההלוואה לשותף דניאל ניתנה ביום ‪ 3231231‬בריבית שנתית בשיעור ‪.,%‬‬
‫•‬
‫היתרה בחשבונות אחרים בטבלה שלעיל לא השתנתה במהלך השנה‪.‬‬
‫•‬
‫הרווח נטו של השותפות לשנת ‪ ,1/31‬לפני השפעת הנתונים הנוספים‪ ,‬הסתכם ב‪-‬‬
‫•‬
‫‪ 111,///‬ש״ח‪.‬‬
‫‪ .3‬בכמה מסתכם חשבון ״הוצאות ריבית הון״ של השותפות ״גלים״ לשנת ‪?1/31‬‬
‫‪ 11,1//‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 1,,1//‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 0/,6//‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 01,0//‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫בכמה מסתכם חשבון ״הכנסות ריבית משיכות פרטיות״ של השותפות ״גלים״ לשנת‬
‫‪?1/31‬‬
‫‪ 1,30/‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 1,0//‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ ,,,//‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 31,,0/‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫בכמה מסתכם הרווח לחלוקה בין השותפים לשנת ‪( 1/31‬הסכום מעוגל לשקל הקרוב)?‬
‫‪ 303,,00‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 111,011‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 110,/11‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 101,6//‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫תרגילים בשותפות‬
‫‪.6‬‬
‫מהו חלקו של דניאל ברווח השותפות לשנת ‪( 1/31‬הסכום מעוגל לשקל הקרוב)?‬
‫‪ /‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 01,0,0‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 33,,1,3‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 303,,00‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫(תשובות‪ – 4 :‬ג'; ‪ – 4‬ב; ‪ – 3‬א'; ‪ – 1‬ב')‬
‫תרגיל מספר ‪44‬‬
‫הרווח נטו לחלוקה של השותפות ״כלה יפה״ לשנת ‪ 1/31‬היה ‪ 1//,///‬ש״ח‪ .‬הרווח חולק‬
‫בין השותפים ענת‪ ,‬עופר ואריק כך‪ 0( ,:0:0 :‬לענת‪ 0 ,‬לעופר‪ , ,‬לאריק) לאחר חלוקת הרווח‬
‫נזכרו השותפים כי לפי ההסכם ענת זכאית לרווח מינימלי של ‪ 30/,///‬ש״ח‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מהו הסכום שיש להשלים לרווח המינימום של ענת?‬
‫‪ 1/,///‬ש״ח‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 10,///‬ש״ח‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ 6/,///‬ש״ח‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 60,///‬ש״ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .1‬מהי פקודת היומן שתרשום השותפות בספריה להשלמת רווח המינימום לענת?‬
‫א‪.‬‬
‫זכות‬
‫חובה‬
‫ח‪-‬ן זכות‬
‫ח‪-‬ן חובה‬
‫‪10,///‬‬
‫‪10,///‬‬
‫חו״ז ענת‬
‫חו״ז אריק‬
‫ב‪.‬‬
‫ח‪-‬ן חובה‬
‫חו״ז אריק‬
‫חו״ז עופר‬
‫ח‪-‬ן זכות‬
‫חו״ז ענת‬
‫חובה‬
‫‪10,0,1‬‬
‫‪30,1/,‬‬
‫זכות‬
‫‪60,///‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ח‪-‬ן חובה‬
‫ח‪-‬ן זכות‬
‫חו״ז עופר‬
‫חובה‬
‫‪3/,///‬‬
‫‪10,///‬‬
‫זכות‬
‫‪10,///‬‬
‫ח‪-‬ן חובה‬
‫ח‪-‬ן זכות‬
‫חו״ז ענת‬
‫חובה‬
‫‪3/.0//‬‬
‫‪3,.0//‬‬
‫זכות‬
‫‪1/,///‬‬
‫חו״ז אריק‬
‫חו״ז ענת‬
‫ד‪.‬‬
‫חו״ז אריק‬
‫חו״ז עופר‬
‫(תשובות‪ – 4 :‬ד'; ‪ – 4‬ב')‬
‫‪54‬‬
‫תרגילים בשותפות‬

Similar documents