5102 בפברואר 4 להפעלת בית הספר שש שנתי 51/10 פרוטוקול סיור קבלנים

Transcription

5102 בפברואר 4 להפעלת בית הספר שש שנתי 51/10 פרוטוקול סיור קבלנים
‫‪ 4‬בפברואר ‪5102‬‬
‫פרוטוקול סיור קבלנים למכרז מספר ‪ 51/10‬להפעלת בית הספר שש שנתי‬
‫במועצה המקומית זרזיר מיום ד'‪ 4 ,‬בפברואר ‪5510‬‬
‫נציגי המועצה‬
‫מזכיר המועצה‪ -‬אברהים הייב‬
‫יועץ משפטי‪ -‬עו"ד טארק מזאריב‬
‫מנהל החינוך‪ -‬מחמוד מזאריב‬
‫יועץ אסטרטגי‪ -‬רמי הוכמן‬
‫נציגי הקבלנים‬
‫מצ"ב נספח א'‬
‫סדר היום‬
‫‪ ‬הודעות המועצה‪ -‬היועץ המשפטי‬
‫‪ ‬בית הספר השש שנתי‪ :‬נתוני רקע‪ -‬מנהל החינוך‬
‫‪ ‬דגשים והבהרות למגישי ההצעות‪ -‬היועץ האסטרטגי‬
‫‪‬‬
‫לו"ז להמשך התהליך‪ -‬היועץ האסטרטגי‬
‫‪ ‬שאלות כלליות‬
‫‪ ‬סיור‬
‫הודעה על תיקון טעות סופר וכן הודעה על הארכת התקופה להגשת‬
‫הצעות למכרז‬
‫המועצה מבקשת בזאת לתקן טעויות סופר שנפלו בכתב המכרז כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .0‬כתובת הדוא"ל של מזכיר המועצה היא ‪[email protected] :‬‬
‫ולא כפי שמופיע בחוברת המכרז‪.‬‬
‫‪ .5‬בסעיף ‪ 8‬עמ' ‪ 3‬לחוברת המכרז נרשם " לאחר ההסבר ייצא סיור‬
‫לשלושת בתי הספר "‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬המדובר בבית ספר שש שנתי ‪-‬‬
‫חט"ב ‪ +‬תיכון‪.‬‬
‫‪ .3‬לו"ז מעודכן מצ"ב‪ -‬נספח ב'‬
‫נתוני רקע‬
‫המצגת תופיע באתר המועצה‬
‫דגשים והבהרות למגישי ההצעות‬
‫‪ ‬המכרז מתייחס לבית הספר השש שנתי (חט"ב וחט"ע)‪.‬‬
‫‪ ‬כל תלמידי היישוב בגיל העל יסודי‪ ,‬ימצאו מסגרת הולמת בתחומי‬
‫היישוב (למעט תלמידי "חינוך מיוחד" שיתכן ונדרשות עבורם מסגרות‬
‫שאינן ביישוב)‪.‬‬
‫‪ ‬כל תלמידי כיתות ו' יעלו ללא מיון לחט"ב (בכפוף להליכי רישום) ויסיימו‬
‫את כיתה י"ב בתיכון השש שנתי‪.‬‬
‫‪ ‬אנו שואפים שבתום כיתה י"ב‪ ,‬כל התלמידים יהיו זכאים לתעודת בגרות‬
‫מלאה בדגש על בגרות איכותית (שמאפשרת המשך לימודים‬
‫אקדמאיים)‪.‬‬
‫‪ ‬יוקפד על התמדה‪ ,‬מניעת נשירה (סמויה וגלויה) והכלה‪.‬‬
‫‪ ‬רק ועדת התמדה בראשות מנהל החינוך היישובי‪ ,‬תוכל לאשר יציאת‬
‫תלמידים למסגרת חינוכית חלופית‪.‬‬
‫‪ ‬אנו מצפים כי בית הספר יהיה מהמובילים במדינת ישראל בהישגים‬
‫חברתיים ולימודיים‪.‬‬
‫‪ ‬הישגים לימודיים –‬
‫‪.0‬‬
‫שנה"ל‬
‫אנו מחייבים עלייה משמעותית באחוזי הזכאים לתעודת‬
‫הבגרות מהשנתון שנכנס לכיתה ז'‪ ,‬כלהלן‪:‬‬
‫אחוז עליה‬
‫‪" %‬עלייה"‬
‫תשע"ה‬
‫‪----‬‬
‫צפי‪42% :‬‬
‫תשע"ו‬
‫‪22%‬‬
‫‪01%‬‬
‫תשע"ז‬
‫‪33%‬‬
‫‪8%‬‬
‫הערות‬
‫אחוז עליה‬
‫שנה"ל‬
‫‪" %‬עלייה"‬
‫תשע"ח‬
‫‪36%‬‬
‫‪3%‬‬
‫תשע"ט‬
‫‪44%‬‬
‫‪2%‬‬
‫הערות‬
‫‪.5‬‬
‫אנו מחייבים כי הזוכה במכרז יספק פתרונות הולמים‬
‫וייחודיים לתלמידים במגמות טכנולוגיות‪ .‬הצפי שלנו הוא כי‬
‫בסוף ההליך יקבלו תלמידים אלה תעודת בגרות טכנולוגית‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אנו מחייבים כי הזוכה במכרז יספק פתרונות הולמים‬
‫וייחודיים ל צורכי התלמידים ברובד המאתגר (כ‪01%- -‬‬
‫‪ ,)02%‬ויקנה להם כלים איכותיים ומוכחים לחיים בעולם‬
‫העתידי‪.‬‬
‫‪ ‬הישגים חברתיים‬
‫‪.0‬‬
‫מעורבות חברתית‪ ,‬התנדבות‪ ,‬שותפות וקשר עם הקהילה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫אנו מעוניינים כי המקיף השש שנתי יהיה קהילתי בהיבט‬
‫הרחב‪.‬‬
‫‪ ‬רצפים חינוכיים (עם בית הספר היסודי‪ ,‬בתוך התיכון השש שנתי; בוקר‪-‬‬
‫אחר הצהרים‪ -‬ערב)‪.‬‬
‫‪ ‬השקעות בתכניות ובעזרים מעבר למתחייב (לרבות‪ :‬אחזקה ותחזוקה‪,‬‬
‫מעבדות (למשל‪ :‬חשמל ומדעים)‪ ,‬ציוד אור קולי‪ ,‬כיתות חכמות‪ ,‬חידוש‬
‫ציוד‪ ,‬ספרייה‪ ,‬חדרי לימודי וחדרי ספח‪ ,‬מחשבים‪ ,‬מיזוג אויר‪ ,‬תגבור‬
‫לימודי‪ ,‬תגבור מערך טיפולי ומערך מסייע וכ"ו)‪.‬‬
‫התייחסות כללית‬
‫‪ ‬לו"ז‪ ,‬דגשים‪ ,‬מצגת מנהל החינוך ופרוטוקול המפגש יוכנסו לאתר‪.‬‬
‫‪ ‬באתר יופיעו‪ ,‬בשקיפות מלאה‪ ,‬כל השאלות שייפנו המציעים וכל‬
‫התשובות לשאלות‪.‬‬
‫שאלת נציגת רשת עתיד‪:‬‬
‫‪" ‬לעתיד יש הסכם חתום לארבע שנים‪ .‬מהות המכרז לא ברורה‪".‬‬
‫‪ ‬שאלת עו"ד טארק מזאריב‪ -‬יועמ"ש המועצה לנציגת רשת עתיד‬
‫‪" :‬האם רשת עתיד רכשה את המכרז והיא משתתפת במכרז‬
‫ובסיור היום ?"‬
‫‪ ‬תשובת נציגת רשת עתיד‪" :‬כן‪ ,‬רשת עתיד רכשה את מסמכי‬
‫המכרז והיא משתתפת בסיור של היום ‪".‬‬
‫‪ ‬עו"ד טארק מזאריב‪" :‬ההסכם הנטען ע"י רשת עתיד אינו הסכם‬
‫מחייב ‪ -‬המדובר במסמך הבנות ההסכם הנטען לא חתום‬
‫בצורה חוקית שאמורה לחייב את המועצה ולחילופין גם אם‬
‫נקבל טענת עתיד שזה הסכם הרי הסכם זה הופר על ידה‬
‫ולא נעשה על פיו כלום ‪ .‬מעמדה של רשת עתיד ייבדק במכרז‬
‫כשווה בת שווים והצעתה תישקל בחפץ לב כפי שישקלו יתר‬
‫ההצעות ‪.‬‬
‫נספח א'‪ -‬משתתפי הסיור‬
‫נספח ב'‪ :‬לו"ז להפעלת מכרז להפעלת בית ספר תיכון שש שנתי במועצה המקומית זרזיר‬
‫מעודכן ‪ 4‬בפברואר ‪5510‬‬
‫מס‪.‬‬
‫הנושא‬
‫פרסום מכרז‬
‫רכישת מסמכי המכרז‪,‬‬
‫המסמכים הנלווים ונוסח‬
‫חוזה ההתקשרות‬
‫סיור‬
‫פרסום הפרוטוקול באתר‬
‫המועצה‬
‫בקשה להבהרות‬
‫פרסום תשובות‬
‫מועד‬
‫תאריך‬
‫בהקדם‬
‫החל ב‪-‬‬
‫‪531015102‬‬
‫שעה‬
‫‪--‬‬‫בין השעות‬
‫‪03:11-18:11‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.5‬‬
‫ד'‬
‫ה'‬
‫‪41515102‬‬
‫‪21515102‬‬
‫‪00:31-16:31‬‬
‫‪02:11‬‬
‫ה'‬
‫ב'‬
‫‪.7‬‬
‫מסירת המכרז‬
‫ב'‬
‫‪05:11‬‬
‫משרד מזכיר המועצה‬
‫‪.8‬‬
‫פתיחת מעטפות‬
‫ב'‬
‫‪03:11‬‬
‫משרד מזכיר המועצה‬
‫‪.9‬‬
‫‪.15‬‬
‫זימון טלפוני לראיונות‬
‫ראיונות‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫עד ‪051515102‬‬
‫לא יאוחר מ‪-‬‬
‫‪031515102‬‬
‫לא יאוחר מ‪-‬‬
‫‪531515102‬‬
‫לא יאוחר מ‪-‬‬
‫‪531515102‬‬
‫‪541515102‬‬
‫‪531515102‬‬
‫‪03:11‬‬
‫‪02:11‬‬
‫בדוא"ל‪ ,‬בפורמט ‪ Word‬בלבד‬
‫אתר האינטרנט‬
‫‪.0‬‬
‫‪.6‬‬
‫יום‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ב'‬
‫מקום‬
‫‪03:31‬‬
‫החל ב‪04:11 -‬‬
‫התקשורת הכתובה והאינטרנט‬
‫משרד הגזבר בבניין המועצה המקומית‬
‫זרזיר‬
‫מפגש בבניין המועצה‪ ,‬המשך בבית הספר‬
‫משרד מזכיר המועצה‬
‫בבניין המועצה המקומית זרזיר‬

Similar documents