EKOŠOLA__akcijski_načrt

Transcription

EKOŠOLA__akcijski_načrt
EKOŠOLA
Cilji:
 Vzgoja
za okoljsko odgovornost
 Razvijanje pozitivnih medsebojnih
odnosov in pomoč pri odpravi revščine
 Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem
okolju
 Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in
izmenjava idej
 Učinkovita raba naravnih virov (voda,
odpadki, energija)
A: EKO PROJEKTI
 OHRANJANJE
NAŠEGA SVETA:
Ekokviz (6. marec 2015)
 ZDRAVJE
IN DOBRO POČUTJE:
Altermed (14.-15. marec 2015)
 ZDRAVJE
IN DOBRO POČUTJE:
Slovenska hrana (Tradicionalni slovenski zajtrk, SŠS)
(21. november 2014)
B: ZBIRALNE AKCIJE
 Zbiranje
plastičnih zamaškov
 Zbiranje kartuš in tonerjev
 Zbiranje baterij
 Zbiranje hrane (dec 2014)
 Zbiranje šolskih potrebščin (maj 2015)
C: OZAVEŠČEVALNE AKCIJE
 Očistimo
naš kraj
D: AKTIVNOSTI
D: AKTIVNOSTI
D: AKTIVNOSTI
NAGRADNI NATEČAJI
 BODI
PRIJATELJ OKOLJA
(Hejdi Baraga)
 KEMS:
"Ustvarjajte iz odpadne
embalaže za mleko in sokove"
(Hejdi Baraga)
 UČINKOVITA
RABA ENERGIJE:
S ponovno uporabo iz zgodbe v
resničnost
NAGRADNI NATEČAJI
 DELUJ
EKO −
OHRANI ČEBELO IN SMREKO
(Laura Javoršek, Valerija Škrbec, Barbara Turk, Anita Bajec)
 NATEČAJ
ZA NAJLEPŠE OKRAŠENI
RAZRED IN IGRALNICO
(Hejdi Baraga, Valerija Škrbec)
 KAKO
VARČUJEMO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V
ŠOLI, DOMA IN V PROSTEM ČASU
(Laura Javoršek, Hejdi Baraga)
NAGRADNI NATEČAJI
 LIKOVNI
NATEČAJ – PREDNOVOLETNI ČAS
- najlepša risba z zimskimi motivi
- najlepša risbica Bojana
 MODRI
JAN: Odlični občutki
(Valerija Škrbec)

Similar documents