- Lära sig uttala alfabetet på franska. - Siffror 1-20

Transcription

- Lära sig uttala alfabetet på franska. - Siffror 1-20
Pedagogisk planering i ämnet franska
för period 1, vecka 34 – 39 (21 augusti – 27 september)
Mål/ Centralt innehåll
Slutlig bedömningstillfälle 27 september
Detta ska vi arbeta med
Bedömningsmetod
Lärare: Mona
Lärarens bedömning
Elevens bedömning
Årskurs 6 & 7
-Använda språket inom ämnesområde som är
välbekanta för eleverna.
-Använda språket i vardagliga situationer,
intressen, personer, platser, aktiviteter och
händelser.
-Vardagslivet, levnadssätt och sociala
relationer i olika sammanhang och områden
där språket används.
- språkliga företeelser som uttal, intonation,
grammatiska strukturer, stavning och
interpunktion i det språk som eleverna möter.
- Lära sig hur ord och fasta språkliga uttryck,
t.ex. artighetsfraser och tilltalsord, används i
texter och talat språk i olika situationer.
- hur olika formuleringar används för att
inleda och avsluta olika typer av
framställningar och samtal.
- Språkliga företeelser för att förtydliga och
berika kommunikationen som uttal och
intonation, stavning och interpunktion,
artighetsfraser och andra fasta språkliga
uttryck samt grammatiska strukturer.
- Lära
sig uttala alfabetet på franska.
- Siffror 1-20
-Klassrumsobservationer.
- Lära sig lite om Frankrikes geografi. -Inlämning av läxan.
städer, floder och berg.
-Delaktighet under
lektionen.
- Lära sig olika hälsningsfraser.
- Lära sig olika färger
- Lära sig olika ord och fraser på
franska (ordförråd).
-tillämpningsuppgifter.
Detta dokument ska delges elev och förälder senast två dagar efter bedömningstillfället, skrivas under och lämnas snarast tillbaka till skolan.
Åtgärd när elev inte nått målet, obligatoriskt nytt lektionstillfälle utöver ordinarie schema.
Frivillig stödlektion: ……………………………………………………
Nytt bedömningstillfälle:……………………………………………………………
Underskrift
Elev: …………………………………………….
Målsman: …………………………………
Lärare: …………………………………
Pedagogisk planering i ämnet franska
för period 2, vecka 40 – 46 (30 september – 17 november)
Mål / Centralt innehåll
Slutlig bedömningstillfälle 18 november
Detta ska vi arbeta med
Bedömningsmetod
Årskurs 6 & 7
-Använda språket inom ämnesområden som är
välbekanta för eleverna.
- Använda språket i vardagliga situationer,
intressen, personer, platser, aktiviteter och
händelser.
-åsikter, känslor och erfarenheter.
-Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i
olika sammanhang och områden där språket
används.
-olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
-språkliga företeelser som uttal, intonation,
grammatiska strukturer, stavning och
interpunktion i det språk som eleverna möter.
- Lära sig hur ord och fasta språkliga uttryck, t.ex.
artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och
talat språk i olika situationer.
- hur olika formuleringar används för att inleda och
avsluta olika typer av framställningar och samtal.
- språkliga strategier för att förstå och göra sig
förstådd när språket inte räcker till, t.ex.
omformuleringar.
- Språkliga strategier för att delta i och bidra till
samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser
och uttryck.
- Språkliga företeelser för att förtydliga och berika
kommunikationen som uttal och intonation,
- Personliga pronomen.
- Bestämd och obestämd
artikel.
- Presentera sig själv och sin
familj.
- Veckodagar.
-Regelbundna verb i presens
- Lära sig nya ord och fraser
på franska (ordförråd).
-Klassrumsobservationer.
-Inlämning av läxan.
- Delaktighet under
lektionen.
-tillämpningsuppgifter.
- Presentation
Lärare: Mona
Lärarens bedömning
Elevens bedömning
stavning och interpunktion, artighetsfraser och
andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska
strukturer.
Detta dokument ska delges elev och förälder senast två dagar efter bedömningstillfället, skrivas under och lämnas snarast tillbaka till skolan.
Åtgärd när elev inte nått målet, obligatoriskt nytt lektionstillfälle utöver ordinarie schema.
Frivillig stödlektion: ……………………………………………………
Nytt bedömningstillfälle:……………………………………………………………
Underskrift
Elev: …………………………………………….
Målsman: …………………………………………
Lärare: ……………………………………