Genau 3 kapitel 3 Am Wochenende

Transcription

Genau 3 kapitel 3 Am Wochenende
Tyska
Klass: 8 a –h,s
Arbetslag: Gamma
Veckor: 45-51 2015
Genau 3
kapitel 3 Am Wochenende
Utdrag ur kursplanen i moderna språk:

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar
av världen där språket används
Centralt innehåll för kursen:
När du arbetat klart med detta arbetsområde skall du ha kunskaper om:
 vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang där språket
talas
 olika former av samtal och dialog
 språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning
 hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord,
används i texter och talat språk i olika situationer
 presentationer, instruktioner och meddelanden i sammanhängande tal och skrift
 språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och
bekräftande fraser och uttryck
Exempel på vad detta innebär under denna period:


att berätta om vad du har gjort och upplevt
perfekt av svaga verb med hjälpverbet haben
Exempel på grammatiska strukturer:




Perfekt av svaga verb med haben
Perfekt av verb som slutar på –ieren
Perfekt av verb som börjar på be-, er-, verPossessiva pronomen
Studiematerial:






Läroboken Genau 3 med tillhörande övningsbok
Extramaterial till Genau! 3
Glosor.eu användarnamn: tyskagamma lösenord :gamma
webbsidan www.bonnierutbildning .se/genau (välj Genau 3)
Annat material som delas ut av läraren
TV-program eller annan media
Arbetssätt:






lyssna på talad tyska, läsa texter
öva på att tala och skriva tyska
öva grammatiska strukturer
en läxa per vecka
lyssna på tysk musik och se filmsekvenser på Internet
se avsnitt av tysk ungdomserie
Bedömning:




Skriftliga och/eller muntliga läxförhör och kortare redovisningar.
Hörförståelsetest, läsförståelsetest.
Aktivt deltagande på lektionerna, både muntligt och skriftligt, då du visar att du har
tillgodogjort dig kursens/kapitlens innehåll. Målen för vad man ska kunna efter varje
kapitel finns angivet i början av varje kapitel.
Prov vecka 47
Lycka till!
// Marianne