Hygienkurs - DAB Dental AB

Comments

Transcription

Hygienkurs - DAB Dental AB
Avsändare:
DAB Dental AB
Box 423
194 04 Upplands Väsby
Inbjudan
Hygienkurs
HYGIENKURS
Hygieniska åtgärder har som mål att ge hela tandvårdsteamet kunskaper i hygien och smittskydd för att kunna
förhindra och förebygga vårdrelaterade infektioner och
ökad antibiotikaresistens. Avsikten med hygieniska åtgärder är att på ett enkelt och ändamålsenligt sätt eliminera
smittspridning.
Behovet av hygien och smittskydd ökar inte bara inom
hälso-, sjuk- och tandvård utan även i vardagslivet.
Syftet är att ge riktlinjer för tandvårdspersonal i det dagliga
arbetet och främja en hög hygienisk kvalitet. Kunskap ger
trygghet!
”
Föreläsare:
Tid:
9.00–16.00
Inger Spencer är tandsköterska
och hygienansvarig för Folktandvården Västra Götaland.
dla
et att han
u möjligh a priser;
d
r
a
h
en
br
g
Under da ygienproduker till tester,
utvalda ht Hygienprodukter,
Top Den r och DAC mm.
autoklave
Distriktsansvarig
Förbrukning Väst
DAB Dental
DAB Dental, Gårdavägen 1, Göteborg
Tisdag 4 mars 2014
Föreläsare:
Lena Olofsson
Plats:
Datum:
Behovet av hygien och smittskydd ökar
inte bara inom hälso-, sjuk- och tandvård utan även i vardagslivet.
Varmt välkommen!
Inger Spencer är tandsköterska och hygienansvarig för Folktandvården Västra Götaland.
4
Kostnad:
Guldpartner 1.700:Övriga
1.950:Lunch, fika och kursintyg ingår.
na!
m
o
k
l
ä
Varmt v
senast
Anmäl dig
rstillfälle
ku
re
2 veckor fö
KURSPLAN
Mars 2014
Basala hygienrutiner
Illustration: www.vectoropenstock.com
Hygien och smittskydd i tandvården
Göteborg 4 mars
Smittrening av ytor
Smittrening av instrument
Instrument och materialhantering
Logistik, kvalitet och ekonomi
Hantering av dentala vinkelstycken
och turbiner
Funktionskontroller på autoklav och
diskdesinfektor
Anmäl dig till Carina Sterner, tel: 08-506 505 00
eller mail: [email protected] eller via vår
web: www.dabdental.se/Kurser & Events
Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursstart utgår
avbokningsavgift på 50% av kursavgiften per person.
Producerat av DAB Marknadssupport jan 2014