Underlag för pandemivaccination (Pandemrix)

Comments

Transcription

Underlag för pandemivaccination (Pandemrix)
Underlag för vaccination mot influensa 2015-2016
Personnr:
Namn:
_____________________________
______________________________________________________________
V.g. texta
För patienten
Inför vaccinationen mot influensa ber vi dig svara på följande frågor:
1. Har du tidigare fått någon allvarlig reaktion
(som yrsel, svimning, andnöd eller utslag)
i samband med att du blivit vaccinerad?
Ja 
Nej 
Vet ej 
2. Är du allergisk mot ägg?
Ja 
Nej 
Vet ej 
3. Har du annan allvarlig allergi?
Ja 
Nej 
Vet ej 
4. Medicinerar du med någon blodförtunnande
medicin, t.ex. Waran, Fragmin, Pradaxa,
Xarelto eller Eliquis? (gäller ej Trombyl)
Ja 
Nej 
Vet ej 
5. Har du någon sjukdom eller medicin som
påverkar ditt immunförsvar?
Ja 
Nej 
Vet ej 
Varje höst kan du få ett SMS som påminner
dig när det är dags för influensavaccination.
Vill du veta mer?
Ja 
Nej 
För vaccinerande enhet
Medicinsk riskgrupp för svår influensa eller ålder ≥ 65 år?
Ja 
Nej

Ordinatör: _________________________
Vaccinationsdatum: _________________
Vaccin:
_________________________
Vaccinatör: ________________________
Dos:
0,5 ml 
0,25 ml 
Administreringssätt:
i.m.  s.c. 
Batch-/lotnummer:
__________________________________
hö arm 
vä arm 
Ev. annan lokalisation för administrering:
__________________________________
Ev. kommentar: ___________________________________________________________
Vaccinationen är registrerad i Svevac

Detta vaccinationsunderlag har tagits fram av Smittskydd Västra Götaland
www.vgregion.se/smittskydd

Similar documents