Information till vårdnadshavare Med anledning av att flera personer

Transcription

Information till vårdnadshavare Med anledning av att flera personer
HYFS – Hygiensjuksköterska i förskola
Smittskydd Västra Götaland
Information till vårdnadshavare
Med anledning av att flera personer insjuknat i Cryptosporidiuminfektion
efter ett kosläpp på en gård utanför Hjo vill Hyfs uppmärksamma personal
och föräldrar med barn i förskolan om symtom och viktiga åtgärder för att
minimera riskerna för mag- tarminfektion.
Sedan den 5 maj utreder Smittskydd Västra Götaland ett utbrott av diarrésjukdom. Kontakt med
kalvar vid ett så kallat kosläpp i östra Skaraborg den 23 april är den gemensamma faktorn hos de
smittade. Kosläppet lockade uppåt 500 besökare, många av dem barn i skol- och förskoleåldern.
De flesta hittills kända fall har insjuknat mellan den 26 april och 2 maj. Symtombilden har varit
magknip och enstaka kräkningar initialt, följt av vattentunna diarréer, som varit frekventa och
långvariga. Sjukdomen är ofarlig för friska personer och går så småningom över. Diarrén kan
dock vara långvarig och på så sätt vara påfrestande.
Cryptosporidium smittar genom att man sväljer mat eller dryck som innehåller smittämnet,
eller genom nära kontakt med smittad person.
Personer uppmanas ta kontakt med sin vårdcentral för provtagning vid följande.
 Har symtom som kräkning, vattentunna diarréer eller magknip och haft kontakt med
kalvar vid kosläppet på en gård utanför Hjo.
 Har haft nära kontakt med en person som varit på kosläppet och insjuknat i mag-tarm
symtom.
För att kunna veta omfattningen på detta utbrott önskar vi att så många som möjligt
(oavsett om man blivit sjuk eller inte) som en besökt gård i Hjo den 23 april svarar på
några frågor i en enkät.
Länk till enkäten: https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=20704i6i3vQjHfDJDK38N
Hygienrutiner:
Noggrann handhygien. Tvätta händerna med tvål och vatten och torka torrt med
engångshandduk (egen handduk hemma) efter toalettbesök, blöjbyte (även barnens händer),
innan måltid, innan matlagning/bakning och när händerna är smutsiga.
Stanna hemma om du har symtom i form av diarré eller lös mage. Detta gäller både
personal och barn. Barn med diarré/lös mage ska inte vistas i förskolan, men de kan återgå till
barnomsorgen efter 48 timmars symtomfrihet.
HYFS – Hygiensjuksköterska i förskola
Smittskydd Västra Götaland
Håll skötbord rengjorda. Bajsblöjor packas i egen påse som försluts och kastas.
Bada inte i pool/bassäng förrän det gått minst en vecka sedan diarréerna upphört och
avföringen blivit normal.
Läs mer:
PM Diarré och kräkning inom förskolan, länk, Föräldrainformation.
Folkhälsomyndigheten, länk
Smittskydd Västra Götaland, länk
Vid frågor, kontakta Hyfssjuksköterska, Smittskydd Västra Götaland:
[email protected] Tel.0500-43 24 98, 0761-15 50 38 (Skaraborg)
[email protected] Tel. 0700-82 51 02