משוואות ופרבולות

Comments

Transcription

משוואות ופרבולות
‫מתמטיקה בהישג יד – ‪801‬‬
‫משוואות ופרבולות‬
‫‪−b ± √ b −4ac‬‬
‫= ‪X 1,2‬‬
‫‪2a‬‬
‫‪2‬‬
‫‪(a + b)2 = a2 + 2ab + b2‬‬
‫‪(a – b)2 = a2 – 2ab + b2‬‬
‫‪y = -x2 + 8x –12‬‬
‫דודו גולדשטיין‬
‫מתמטיקה בהישג יד ‪801 -‬‬
‫דודו גולדשטיין‬
‫משוואות ופרבולות‬
‫כינוס איברים דומים – תזכורת‬
‫‪3y + x + 4y – x‬‬
‫דוגמה ‪:2‬‬
‫פתרון‪:‬‬
‫‪7y‬‬
‫‪2x + 4x + 5 + 3‬‬
‫דוגמה ‪:1‬‬
‫פתרון‪:‬‬
‫‪6x + 8‬‬
‫הסבר בוידאו ‪<--‬‬
‫כנסו איברים דומים‪:‬‬
‫‪-3x + 9x – 5 + 10‬‬
‫‪6x + 2x + 4 + 5‬‬
‫‪9y + 5 + 2y – 2‬‬
‫‪5x – 2x – 8 + 13‬‬
‫‪3 + 5x + 2y – 5x‬‬
‫‪-4x – 4x + 3 – 6‬‬
‫‪-x + 5y –3x + 2y‬‬
‫‪2y + 4y + 3x – 3x‬‬
‫‪2y – 5x – 5x + 3y‬‬
‫‪9x + 9 – 3x – 8‬‬
‫‪ © 2‬כל הזכויות שמורות‪ .‬אין לצלם או להעתיק חוברת זו ללא אישור מהמחבר‪.‬‬
‫‪www.lomdimbareshet.net‬‬
‫מתמטיקה בהישג יד ‪801 -‬‬
‫דודו גולדשטיין‬
‫משוואות ופרבולות‬
‫פתרון משוואות – חלוקה במקדם של ‪X‬‬
‫עלות שני חפצים הוא ‪₪ 6‬‬
‫מחלקים במספר החפצים‪:‬‬
‫מה ערכו של חפץ אחד ?‬
‫ערך החפץ‪:‬‬
‫‪2x = 6 / :2‬‬
‫‪x = 3‬‬
‫הסבר בוידאו ‪<--‬‬
‫חשבו את הערך של ‪:X‬‬
‫‪(13) -2x = 12‬‬
‫‪(9) 7x = 21‬‬
‫‪(5) -6x = -12‬‬
‫‪(1) 5x = 10‬‬
‫‪(14) -4x = -20‬‬
‫‪(10) -1x = 5‬‬
‫‪(6) 4x = -20‬‬
‫‪(2) 3x = 3‬‬
‫‪(15) -x = 8‬‬
‫‪(11) -1x = -4‬‬
‫‪(7) 8x = -32‬‬
‫‪(3) 2x = 8‬‬
‫‪(16) -x = -3‬‬
‫‪(12) -x = 9‬‬
‫‪(8) -4x = 40‬‬
‫‪(4) -4x = 32‬‬
‫‪-5 (10 , 3 (9 , -10 (8 , -4 (7 , -5 (6 , 2 (5 , -8 (4 , 4 (3 , 1 (2 , 2 (1‬‬
‫‪3 (16 , -8 (15 , 5 (14 , -6 (13 , -9 (12 , 4 (11‬‬
‫‪ © 3‬כל הזכויות שמורות‪ .‬אין לצלם או להעתיק חוברת זו ללא אישור מהמחבר‪.‬‬
‫‪www.lomdimbareshet.net‬‬
‫מתמטיקה בהישג יד ‪801 -‬‬
‫דודו גולדשטיין‬
‫משוואות ופרבולות‬
‫משוואות – כינוס איברים וחלוקה במקדם של ‪X‬‬
‫פתרו את התרגיל מימין בהתאם לדוגמה משמאל‪:‬‬
‫‪10x – 5x = 25 – 5‬‬
‫‪5x + x = 9 – 3‬‬
‫‪6x = 6 / :6‬‬
‫‪x = 1‬‬
‫הסבר בוידאו ‪<--‬‬
‫תרגול‪:‬‬
‫‪(9) 8•2 – 16 = 8x – 9x‬‬
‫‪(5) 5x – 6x = 2 + 3•2‬‬
‫‪(1) 3x + x = 6 + 2‬‬
‫‪(10) 3x – 5x = -8 – 2‬‬
‫‪(6) 2•2x = 6 – 10‬‬
‫‪(2) 4x + x = 15 - 5‬‬
‫‪(11) -7x + 4x = -21‬‬
‫‪(7) 4 – 2 = x – 2x‬‬
‫‪(3) 7x – x = 6 + 6‬‬
‫‪(12) -6x + x = 25 – 5‬‬
‫‪(8) 3•5 – 5 = 5x - 3x‬‬
‫‪(4) 2x + x = 6•3 – 3‬‬
‫‪-4 (12 , 7 (11 , 5 (10 , 0 (9 , 5 (8 , -2 (7 , -1 (6 , -8 (5 , 5 (4 , 2 (3 , 2 (2 , 2 (1‬‬
‫‪ © 4‬כל הזכויות שמורות‪ .‬אין לצלם או להעתיק חוברת זו ללא אישור מהמחבר‪.‬‬
‫‪www.lomdimbareshet.net‬‬
‫מתמטיקה בהישג יד ‪801 -‬‬
‫דודו גולדשטיין‬
‫משוואות ופרבולות‬
‫משוואות – תזכורת ל "העברת אגפים"‪:‬‬
‫"בהעברת אגפים" ‪ ,‬מתחלף סימן האיבר )פלוס למינוס ומינוס לפלוס(‪.‬‬
‫דוגמה‪:‬‬
‫‪/ +5 -x‬‬
‫"העברת אגפים"‪:‬‬
‫‪3x – 5 = x + 3‬‬
‫‪3x – x = 3 + 5‬‬
‫‪2x = 8 / : 2‬‬
‫‪x = 4‬‬
‫הסבר בוידאו ‪<--‬‬
‫תרגול‪:‬‬
‫‪(19) -2x – 2 = 6 – x‬‬
‫‪(16) 2x – 3 = 6•3 – x‬‬
‫‪(13) 3x – 2 = 6 – x‬‬
‫‪(20) 3x – 5 = -7 + 4x‬‬
‫‪(17) 5x - 3 = 2x + 3•2‬‬
‫‪(14) 4x + 5 = 15 - x‬‬
‫‪(21) 8x – 6 = 9x – 4‬‬
‫‪(18) 2•2x – 20 = 6x – 10‬‬
‫‪(15) 7x – 6 = 3 – 2x‬‬
‫‪-2 (21 , 2 (20 , -8 (19 , -5 (18 , 3 (17 , 7 (16 , 1 (15 , 2 (14 , 2 (13‬‬
‫‪ © 5‬כל הזכויות שמורות‪ .‬אין לצלם או להעתיק חוברת זו ללא אישור מהמחבר‪.‬‬
‫‪www.lomdimbareshet.net‬‬

Similar documents