Ændringsforslag fra MTM til bilag 3

Comments

Transcription

Ændringsforslag fra MTM til bilag 3
REVIDERET UDKAST – 2. DECEMBER 2015
Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8100 Aarhus C
Banedanmark
[email protected]<mailto:[email protected]
[email protected]
[email protected]
x.. december 2015
Side 1 af 2
TEKNIK OG MILJØ
Supplering af høringssvar vedr. elektrificering og opgradering Aarhus
H – Lindholm, ny bane fra Hovedgård til Hasselager samt elektrificering
og opgradering Fredericia til Aarhus H.
Aarhus Kommune har sendt foreløbige høringsbidrag til idefase-høringerne
om projekterne.
Svarene har været drøftet i Aarhus Byråd, og der var en klar opbakning til
arbejdet med at forbedre jernbanetrafikken.
Aarhus Kommune står bag 6-by rapporten om byerne på
højhastighedsbanen (vedlagt), hvor der lægges vægt på gevinsterne ved
udbygning af banen, og hvor der rejses forslag om efterfølgende udbygning
af forbindelsen mod Hamborg.
Byrådet ser det som en klar fordel for erhvervslivet og væksten i Danmark,
hvis etableringen af en ny bane mellem Hasselager og Hovedgård
fremrykkes. En fremrykning kan sammen med en udvidelse af E45 til seks
spor sikre fremkommelighed, vækst og produktivitet i Østjylland til gavn for
hele Danmark – i tråd med anbefalingerne fra Mobilitetskommissionen for
den østjyske byregion. kan bl.a. ses som en del af en samlet løsning i
forhold til problemerne på E45.
I forhold til banen mellem Hasselager og Hovedgård er der stor usikkerhed
hos borgerne i Solbjerg-området, så der er under alle omstændigheder
behov for en hurtig afklaring af linjeføringen og en efterfølgende
arealrestriktion, så særligt berørte ejendomme kan overtages. I lyset af de
udfordringer, der knytter sig til linjeføringen ved Solbjerg, opfordrer byrådet
endvidere til, at det undersøges, om der er alternativer til de to foreslåede
linjeføringer i idéfasefolderen.
I forhold til Aarhus H finder byrådet:

At Aarhus H er det vigtigste knudepunkt på jernbanenettet uden for
hovedstadsområdet. Tidligere analyser (Infrastrukturudvalget fra
2000) har vist, at ca. 82% af de rejsende til Aarhus H har mål i
midtbyen, og at der kun er ca. 18% passagerer, som skal videre i
transit. Der er ingen grund til at antage at denne fordeling er
ændret væsentligt og en udflytning vil derfor være til væsentlig
gene for hovedparten af de rejsende.
Aarhus Kommune
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8100 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89 40 20 00
Direkte e-mail:
[email protected]
www.aarhus.dk




At Aarhus H’s centrale beliggenhed har betydning både for både
private og erhvervslivet. I nærheden af Aarhus H foretages en
betydelig udbygning med nye arbejdspladser, hvilket afspejler, at
erhvervslivet lægger stor vægt på stationsnærhed, når der vælges
nye lokaler.
At Aarhus H er omdrejningspunktet i den offentlige transport i
Aarhus området, herunder regionaltog, rutebiler, bybusser samt
nuværende og kommende etaper af letbanen.
At alle alternativer bør undersøges omkring Aarhus H, herunder
mulighederne for dispensation, da der nu er valgt leverandør
omkring elektrificering og dermed en mere præcis viden om
kravene til frihøjde,
At der er behov for en hurtig afklaring af løsningen for Aarhus H,
således at der i dialog med DSB Ejendomme kan arbejdes videre
med at flytte rutebilstationen tættere på banegården.
Med venlig hilsen
Kristian Würtz
Rådmand
/
Bente Lykke Sørensen
Centerchef
Bilag: Rapporten om byerne ved højhastighedsbanen
6. oktober 2015
Side 2 af 2

Similar documents