Forslag til omkonstituering ved Michael Bramm`s

Comments

Transcription

Forslag til omkonstituering ved Michael Bramm`s
Byrådsgruppen - Vejen Kommune
Dato: 01. juni 2015
Gruppeformand:
Anni Grimm
Tlf.: 2236 4702
Mail: [email protected]
Til Ole Slot
Kommunaldirektør
Vejen Kommune
Kære Ole Slot
Ved Michael Bramm’s anmodning om at måtte træde ud af Byrådet….
Michael Bramm (DF) har meddelt ønske om at få Byrådets tilladelse til at udtræde af Byrådet af
arbejdsmæssige årsager.
1. suppleant for Dansk Folkeparti – Kurt Munk, har anmodet om at blive fritaget for at
indtræde i Byrådet, af arbejdsmæssige årsager.
2. suppleant for Dansk Folkeparti – Nils Brøndumbo, Askov er parat til at påtage sig hvervet.
I forlængelse af ovenstående anmoder DF’s byrådsgruppe om følgende omkonstituering:
Udvalget for Teknik & Miljø:
Nils Brøndumbo indtræder
Claus Grimm udtræder.
Grundlisteudvalg:
Nils Brøndumbo indtræder i stedet for Michael Bramm, der forlader Byrådet
Deponiselskabet Bobøl – bestyrelsen:
Nils Brøndumbo indtræder
Claus Grimm udtræder.
På forhånd tak.
Venlig hilsen
Anni Grimm, gruppeformand
Udvalget Social & Ældre, fmd.
Byråd/Vejen Kommune (DF)
[email protected] – 2236 4702
1