Rutin vid beställning av mat- och kaffevagnar Restaurang

Transcription

Rutin vid beställning av mat- och kaffevagnar Restaurang
1(3)
Rutin vid beställning av mat- och
kaffevagnar Restaurang Källan SY
Syfte/omfattning/krav
Syftet med denna rutin är att alla i Restaurang Källan skall känna till
vad som gäller vid mottagande av betställningar av ex. kaffevagnar.
De skall också känna till vad som ska anges på
faktureringsunderlaget och vad som skall finnas på på mat- och
kaffevagnar samt vid bufféer.
Ansvar
All personal ansvarar för att ta emot beställningar. Den som går turen
A2 har ansvar att se till att mat- och kaffevagnar är förberedda och
skickas iväg. Tur A1 och I har ansvar för maten till eventuella
matvagnar samt bufféer.
Process
Tillhandahålla mat
Dokumenttyp
Rutin
Faktaägare
Godkänd av
Upprättad av
Service, Norrbottens läns
landsting
Eva Blomkvist
Sofia Järverud
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
divse-4-1555
2015-03-03
3.0
2(3)
Beställning
Senaste beställningstiden för fikavagn/ dagens lunchvagn, kl.11.45
dagen före leverans.
Senaste beställningstiden för beställningsmeny/á la Carte före
kl.15.00 7 dagar innan leverans.
Ej hämtad beställning debiteras köparen.
Hela Vippmatsalen kan bokas när minst 30 personer ingår.
Mindre än 30 personer bokas bord i Vippmatsalen eller ute i
restaurangdelen.
Beställningar kan göras via telefon, via Eva eller direkt hos oss i
restaurangen. Om kunden inte har ett färdigt beställningsunderlag
med sig fyll i ett av våra med följande:






Datum och tid för avhämtning/leverans
Beställarens namn
Om det ska hämtas eller levereras (även lokal och
transportkostnad vid leverans)
Kostnadsställe (eller eventuell faktureringsadress)
Hur många gäster det gäller samt vad de vill beställa utifrån
vårt sortiment. Skriv även ner eventuella allergier eller andra
önskemål.
Summan på beställningen
Det är jätteviktigt att det finns uppgifter för debitering. Saknas dessa
kan ingen faktura skickas. Ska kunden betala kontant ska detta helst
ske före beställningen hämtas/levereras för att det inte ska glömmas
bort!
Process
Tillhandahålla mat
Dokumenttyp
Rutin
Faktaägare
Godkänd av
Upprättad av
Service, Norrbottens läns
landsting
Eva Blomkvist
Sofia Järverud
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
divse-4-1555
2015-03-03
3.0
3(3)
Följande ska finnas vid buffé/kaffe- och
matvagnar
Buffé i vippmatsalen











Boka bord och skriv skylt utanför dörren.
Koppar
Glas, tallrikar, bestick
Brickor
Servetter
Tepåsar, socker, teskedar, kaffemjölk
Termosar med kaffe och tevatten
Kannor med måltidsdryck
Salladsskålar
Hårt bröd och smör
Redskap för maten.
Matvagn









Tallrikar, glas, bestick
Servetter
Kaffepappersmuggar
Tepåsar, socker, teskedar, kaffemjölk
Termosar för tevatten+ kaffe
Kannor med måltidsdryck
Smör, hårdbröd
Sallad
Serveringsbestick
Kaffevagn






Process
Tillhandahålla mat
Dokumenttyp
Rutin
Pappkaffemuggar
Socker, teskedar, tepåsar
Kaffemjölk
Termos för kaffe/the
Servetter
+ ev. beställda smörgåsar, eller annat fikabröd
Faktaägare
Godkänd av
Upprättad av
Service, Norrbottens läns
landsting
Eva Blomkvist
Sofia Järverud
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
divse-4-1555
2015-03-03
3.0