Borttagning av ratt och styrkolonn Allmänt Arbetsbeskrivning

Transcription

Borttagning av ratt och styrkolonn Allmänt Arbetsbeskrivning
Borttagning av ratt och styrkolonn
Allmänt
Allmänt
VARNING!
• Gör fordonet strömlöst och vänta minst 10 sekunder innan arbete med krockkudden.
• Krockkudden innehåller en krutladdning. Gör inga andra åtgärder än de som finns
beskrivna här.
• Bär krockkudden med metallhöljet riktat från kroppen.
Arbetsbeskrivning
1. Ställ hjulen i rakt fram-läge.
2. Lossa skruvarna till signalkåpan snett underifrån, två stycken torx T30, och ta
bort signalkåpan.
Koppla ur anslutningsdonet för krockkudden.1
1. Krockkudde med signalkåpa.
03:82-00 Utgåva 1 sv-SE
1 (8)
©
Scania CV AB 2012, Sweden
Borttagning av ratt och styrkolonn
Arbetsbeskrivning
145 343
3. Lossa anslutningsdonet från kontaktrullen.
03:82-00 Utgåva 1 sv-SE
2 (8)
©
Scania CV AB 2012, Sweden
Borttagning av ratt och styrkolonn
Arbetsbeskrivning
4. Ta bort skyddskåporna under instrumentpanelen och runt styrkolonnen.
205 297
5. Lossa rattens centrumskruv och lyft bort ratten.
03:82-00 Utgåva 1 sv-SE
3 (8)
©
Scania CV AB 2012, Sweden
Borttagning av ratt och styrkolonn
Arbetsbeskrivning
6. Lossa anslutningsdonen och ta bort kontaktrullen. Den sitter fast med 3 stycken
fästklackar som trycks inåt vid borttagning.
7. Ta bort spakarna för körriktningsvisare, vindrutetorkare och retarder/Opticruise.
03:82-00 Utgåva 1 sv-SE
4 (8)
©
Scania CV AB 2012, Sweden
Borttagning av ratt och styrkolonn
Arbetsbeskrivning
8. Ta bort eventuell rattvinkelgivare.
9. Lossa anslutningsdonen för startlåset och transceivern.
10. Klipp bort klamningen av ledningsnätet.
11. Ta bort skruven för knuten.
03:82-00 Utgåva 1 sv-SE
5 (8)
©
Scania CV AB 2012, Sweden
Borttagning av ratt och styrkolonn
Arbetsbeskrivning
12. Dela på förbandet genom att dra den nedre styrkolonnen nedåt.
13. Tryck ner styrkolonnen i botten.
201 541
14. Töm luftsystemet.
03:82-00 Utgåva 1 sv-SE
6 (8)
©
Scania CV AB 2012, Sweden
Borttagning av ratt och styrkolonn
Arbetsbeskrivning
15. Ta bort luftslangen.
03:82-00 Utgåva 1 sv-SE
7 (8)
©
Scania CV AB 2012, Sweden
Borttagning av ratt och styrkolonn
Arbetsbeskrivning
16. Ta bort de 4 skruvarna som håller styrkolonnen. Dessa är åtkomliga underifrån
då styrkolonnen är i sitt hopskjutna läge.
17. Drag styrkolonnen snett uppåt och ut.
03:82-00 Utgåva 1 sv-SE
8 (8)
©
Scania CV AB 2012, Sweden

Similar documents