BWM_0000383_00 - Scania Technical Information Library (TIL)

Transcription

BWM_0000383_00 - Scania Technical Information Library (TIL)
PGRT
Allmänt om tryckluftssystem
Tryckluftssystemets uppbyggnad
Tryckluftssystemets uppbyggnad
Definitioner
Följande definitioner och begrepp är viktiga att känna till angående fordonets tryckluftssystem:
Tryckluftstank
En trycktank som innehåller komprimerad tryckluft. Används i bromssystemet och
för andra system som kräver tryckluft från så kallade extratankar. Dessa tankar är
märkta för att kunna identifieras.
APS (Air Processing System)
Den del av tryckluftssystemet som förser hela systemet med tryckluft. APS består av
skyddsventil, lufttork och styr dessutom kompressorn.
Mer information om Air Processing System – APS finns i dokumentet Extra tryckluft.
Air Processing System APS kan fås i 2 olika utföranden:
• Air Management (standardutförande)
• High Capacity APS (högkapacitetsutförande).
Fordon som saknar APS-enhet med tryckluftstank för regenerering kan uppgraderas
på olika sätt beroende på när de är tillverkade.
Mer information om modifiering av tryckluftssystemet finns i dokumentet Modifiering av tryckluftssystemet.
Luftförbrukare
En komponent som använder tryckluft. När det gäller bromssystemet är dessa komponenter till exempel ABS och EBS.
ABS och EBS
Bromsarnas styrsystem, som består av ventiler och andra komponenter. Tryckluften
fördelas härifrån till bromsarna vid hjulen.
03:50-01 Utgåva 6 sv-SE
1 (8)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Allmänt om tryckluftssystem
Tryckluftssystemets uppbyggnad
Tryckluftstankarnas placeringar
Mer information om tryckluftstankarnas placeringar finns på ICD. Instruktion för
beställning och verktyg för uttydning av ICD finns under Ritningar.
Tryckluftstankarna kan sitta på olika platser, beroende på följande:
• Fordonstyp
• Konfiguration.
Identifiering av tryckluftstankar
Tank för bromssystem, framkrets
Tank för bromssystem, bakkrets
Tank för bromssystem, parkering
03:50-01 Utgåva 6 sv-SE
326 309
326 308
326 307
326 306
Varje tryckluftstank är märkt med en av följande funktionssymboler:
Tank för luftfjädring
2 (8)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Allmänt om tryckluftssystem
PGRT
Tryckluftssystemets uppbyggnad
Tryckluftssystemets kretsar
Tryckluftssystemet består av 5 olika kretsar med olika systemtryck.
•
•
•
•
•
Bromsar, bakkrets
Bromsar, framkrets
Parkering och släpfordon
Tillbehörskrets
Luftfjädring.
Tryckluftskretsarna försörjs med tryckluft från kompressorn som i sin tur styrs av
APS. Kretsarna kan arbeta direkt mot APS eller så kan de innehålla ett luftlager i
form av trycktankar.
Som grundregel gäller att ju fler trycktankar en krets innehåller desto längre tid tar
det att fylla systemet och desto längre tid behöver kompressorn och APS vara i drift.
Det optimala systemets uppbyggnad varierar därför med avseende på luftförbrukning
och körcykel.
VIKTIGT!
Vid otillräcklig luftförsörjning kommer bromsarna att påverkas och resultera i aktivering av skyddssystem, utlösa varningar etc.
03:50-01 Utgåva 6 sv-SE
3 (8)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Allmänt om tryckluftssystem
Tryckluftssystemets uppbyggnad
Komponent
A
B
APS
Benämning
Dubbel backventil
Överströmningsventil
Air Processing System
Krets
Bromsar, bakkrets
Bromsar, framkrets
Parkering och släpfordon
Tillbehörskrets
Luftfjädring
Max tryck
12,3
12,3
8,5
8,5
12,3
Inkoppling i APS
21
22
23
24
25
Schematisk bild av tryckluftssystemet för bladfjädring eller luftfjädrat fordon utan
extra tank.
Schematisk bild av tryckluftssystemet för luftfjädrat fordon med extra tryckluftstank
för luftfjädringen.
03:50-01 Utgåva 6 sv-SE
4 (8)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Allmänt om tryckluftssystem
PGRT
Tryckluftssystemets uppbyggnad
Luftförbrukning
Obs!
Informationen om luftförbrukning gäller för Air Management APS (standardutförande).
För utförande High Capacity beräknas nedanstående värden med plus 15 %.
Nedan visas högsta tillåtna kontinuerliga uttag av tryckluft från respektive kompressor vid olika motorvarvtal och ett systemtryck på 10 bar.
Motorvarvtal (r/min)
500
750
1 000
1 250
600 CC (l/min)
60
97
133
164
636 CC (l/min)
74
114
153
192
720 CC (l/min)
100
152
200
245
Obs!
Luften som tas ut kan innehålla oljepartiklar som uppstår vid oljeöverdrag från kompressorn och bör därför inte användas på sådant sätt att den kan orsaka skada.
VIKTIGT!
För att APS:en ska hinna regenerera får kompressorns inkopplingstid inte överstiga
50 % av motorns gångtid. Orsaken är att torkmedlet i lufttorkaren måste hinna avfuktas tillräckligt.
03:50-01 Utgåva 6 sv-SE
5 (8)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Allmänt om tryckluftssystem
Drift av tryckluftssystemet
Drift av tryckluftssystemet
Påfyllning av tryckluft
Högsta påfyllningstryck för fordonet är 9,3 bar.
Obs!
Kontrollera före påfyllning att den externa tryckluften är fri från olja och vatten.
03:50-01 Utgåva 6 sv-SE
356 293
Extern påfyllning av tryckluftssystem får endast göras via nippeln som finns under
frontluckan strax ovanför vänster strålkastare.
6 (8)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
Allmänt om tryckluftssystem
PGRT
Drift av tryckluftssystemet
Kopplingar
Tryckluftsrören kan ha anslutningsnipplar av mässing eller kompositmaterial.
Information om anslutning och byte av nipplar finns i dokumentet Modifiering av
tryckluftssystemet.
Vid all hopsättning och demontering av tryckluftsrör gäller olika metoder beroende
på om det gäller anslutningsnipplar av mässing eller kompositmaterial.
Det är viktigt att tryckluftsrören är av hög kvalitet. Tryckluftsrör och tryckluftsventiler ska köpas från Scanias återförsäljare.
VIKTIGT!
Tryckluftsrören på bromskretsarna och släpfordonsbromskretsarna får endast skarvas med kompositnipplar som är godkända av Scania.
03:50-01 Utgåva 6 sv-SE
7 (8)
©
Scania CV AB 2015, Sweden
PGRT
Allmänt om tryckluftssystem
Drift av tryckluftssystemet
Anslutning av luftförbrukare
Anslut tryckluftsutrustning till fördelningsstycke 651.
Fördelningsstycken finns på flera ställen på fordonet. De lättast tillgängliga fördelningsstyckena finns på höger ramsidobalk och bakre tvärbalk. Den bakre placeringen
finns endast på fordon med differentialspärr eller ABS.
Fördelningsstyckena kan se olika ut och många uttag är redan upptagna av chassikomponenter. Det finns alltid minst ett ledigt uttag för tryckluftsrör (12 x 1,5 mm).
Om det finns för få lediga uttag är det möjligt att sätta dit extra fördelningsstycken,
till exempel fördelningsstycke 1 354 646 (bilden).
305 338
Obs!
Ventiler och kopplingar kan köpas från Scanias återförsäljare.
Exempel på ett fördelningsstyckes utseende och placering.
Tryckluftsschema kan fås från en Scaniaverkstad.
Mer information om anslutning av luftförbrukare finns i Modifiering av tryckluftssystemet.
Exempel på hur fördelningsstycke 65 visas på ett tryckluftsschema.
1. 65 är fördelningsstyckets nummer på Scanias tryckluftsscheman.
03:50-01 Utgåva 6 sv-SE
8 (8)
©
Scania CV AB 2015, Sweden