Växelflaksbilar - Scania Technical Information Library (TIL)

Transcription

Växelflaksbilar - Scania Technical Information Library (TIL)
Växelflaksbilar
Allmänt om växelflaksbilar
Allmänt om växelflaksbilar
Växelflaksbilar används för att snabbt kunna byta lastbärare vilket ökar flexibilitet
och minskar stilleståndstiden för fordonet.
Förberedelser finns möjliga att välja från fabrik. Mer information finns under avsnittet Förberedelser och tillval från fabrik.
Exempel på lastbärare:
• Container
• Öppet flak
• Skåp med öppningsbar sida eller bakvägg
Den vanligaste typen av lastväxling görs genom att föraren backar in fordonet under
en uppställd lastbärare, lyfter upp fordonet med hjälp av luftfjädringen och fäster
lastbäraren i låsanordningarna.
Avställningshöjden varierar beroende på vilka lastbärare som används. Fordonets avställningshöjd varieras utifrån bilspecifikationen, till exempel däckval, och påbyggnadens utformning, till exempel hjälpramshöjd.
347 697
Växelflaksbilar kan skifta i vridstyvhet från vridvek till vridstyv beroende på typ av
lastbärare och om lastbilen körs med eller utan lastbärare.
06:10-04 Utgåva 4 sv-SE
1 (7)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Växelflaksbilar
Allmänt om växelflaksbilar
Uppbyggnad
Växelflaksredet kan vara uppbyggt på följande sätt:
1
1. Med fördelade stödpunkter, utan hjälpram. Det finns flera varianter beroende på
351 473
avställningshöjd.
2. Med en hel hjälpram som ligger an mot chassiramen längs hela eller delar av dess
längd.
2
Säkerhet
351 472
Växelflaksbilar ska vara försedda med ett stopp som säkerställer att lastbäraren inte
krockar med hyttens bakvägg vid lastning.
Exempel på hel hjälpram
06:10-04 Utgåva 4 sv-SE
2 (7)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Växelflaksbilar
Rekommendationer
Rekommendationer
Infästning
Scanias rekommendationer ger den bästa sammanlagda lösningen för följande faktorer:
• Känslighet för ramsvängningar
• Belastningsfördelning
• Förarkomfort
Obs!
För att säkerställa ett optimalt fordon avseende ovanstående rekommenderas att använda hel hjälpram. För optimering av vikt och höjd kan det finnas skäl till att bygga
fordon med delad hjälpram eller helt utan hjälpram. Körkomforten kan dock påverkas då den är beroende av påbyggnadens eller hjälpramens utformning och infästning
mot chassiram.
Placera påbyggnaden så långt fram som framaxeltrycket tillåter.
06:10-04 Utgåva 4 sv-SE
3 (7)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Växelflaksbilar
Rekommendationer
Växelflaksrede med sammanhängande hjälpram
Hjälpramen ska vara framdragen så nära framaxeln som möjligt och ligga an mot
chassiramen. Normalt används flexibla fästen i främre delen av hjälpramen och fasta
fästen i den bakre delen, med början strax framför det främsta bakfjäderfästet. På
lastbilar med långt baköverhäng kan det ibland vara lämpligt med en flexibel infästning även längst bak.
Måtten A och B på bilden är beroende av axelavståndet och baköverhängets längd.
De bör dock inte överstiga 900 mm.
A
A
A
B
349 051
875
Växelflaksrede med sammanhängande hjälpram
06:10-04 Utgåva 4 sv-SE
4 (7)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Växelflaksbilar
Rekommendationer
Avstånd mellan framaxelcentrum och hjälpramens
framkant respektive främre fäste
Största tillåtna avstånd mellan framaxelcentrum och hjälpramens framkant:
• Luftfjädrad framaxel: 600 mm
• Bladfjädrad framaxel: 800 mm
• Luftfjädrad framaxel: så långt fram som möjligt i intervallet 550 till 700 mm.
• Bladfjädrad framaxel: så långt fram som möjligt i intervallet 550 till 875 mm
06:10-04 Utgåva 4 sv-SE
600
800
327 097
Avstånd mellan framaxelcentrum och första infästningen för hjälpramen:
Framände på luftfjädrat respektive bladfjädrat fordon.
5 (7)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Växelflaksbilar
Rekommendationer
Växelflaksrede med hjälpram uppdelad i sektioner
Korta ramsektioner kan sättas dit stumt mot chassiramen med fasta påbyggnadsfästen.
Placera ramsektionerna nära hjulupphängningens stödpunkter för att lastfördelningen ska bli så bra som möjligt.
351 474
För att förhindra utböjning i sidled och behålla en god körbarhet rekommenderas en
vridstyv balk som slutbalk, kryssförstärkning eller dessa båda i kombination som förstärkning av chassiramen bakom 1:a drivaxel i boggi eller bakaxel.
06:10-04 Utgåva 4 sv-SE
6 (7)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Växelflaksbilar
Rekommendationer
Växelflaksrede utan hjälpram
Lastbäraren står normalt direkt på chassiramens övre fläns med endast en slitplåt som
distans eller på lokala stöd för att avlasta mot chassiramen. Stöden kan vara uppfällbara när växelflaksredet tillåter alternativa avställningshöjder.
Balkarna med containerlåsen och stöden utsätts för stora krafter. Sätt därför dit kraftiga tvärbalkar i chassiramen i direkt anslutning till balkarnas infästningspunkter. Det
förhindrar vridning av ramsidobalkarnas liv.
351 137
För att förhindra utböjning i sidled och behålla en god körbarhet rekommenderas en
vridstyv balk som slutbalk, kryssförstärkning eller dessa båda i kombination som förstärkning av chassiramen bakom 1:a drivaxel i boggi eller bakaxel.
06:10-04 Utgåva 4 sv-SE
7 (7)
©
Scania CV AB 2014, Sweden