MAL oppmelding r-team filetype pdf - Tiurleiken skole

Comments

Transcription

MAL oppmelding r-team filetype pdf - Tiurleiken skole
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Offentlighetslovens § 5 a og
Forvaltningslovens § 12
Tiurleiken skole
Oppmelding av elevsak til ressursteam
Skole
Melders navn
Elevens navn
Født
Klasse
Skoleår
Konkrete bekymringer som er grunnlag for bekymringen – skolefaglige vansker
Konkrete bekymringer som er grunnlag for meldingen – sosiale/ emosjonelle vansker
Andre forhold
Kartleggingen som er utført
Utdanningsetaten
Tiurleiken skole
Besøksadresse:
Romsås senter 7
0970 OSLO
Telefon: 23 46 46 00
Telefaks: 23 46 46 02
E-post: [email protected]
Tiltak som er prøvd eller igangsatt
Hva ønskes oppnådd/ hva ønskes det hjelp til?
Kommunikasjon med foresatte og elev
Dato
Underskrift lærer/team
Jeg samtykker til ovenstående
Dato
Underskrift foresatte
Vi er informert om at vi når som helst kan trekke tilbake samtykket.
2

Similar documents