Forledremøtet 2 trinn<----trykk her

Comments

Transcription

Forledremøtet 2 trinn<----trykk her
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Berg skole
Velkommen til foreldremøte på 2. trinn
Berg skole 16. september 2014
15.09.2014
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Nye Berg skole
• Presentasjon
Rektor Yngvil Hestenes
Ass.rektor Pernille Grepp Knutsen (+ sosiallærer)
Leder aktivitetsskolen Guro Sætereie
Kontaktlærer 2A: Morten Henriksen
Kontaktlærer 2B : Ingunn Hestvik Mork
Kontaktlærer 2C: Heidi Camilla Raaberg
Spesialpedagog Marianne Ruud
Assistent Andreas Kenny
Helsesøster Wenche Andresen
15.09.2014
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Å utarbeide skolens visjon
• Forventninger fra ansatte, elever og foresatte
• Drøfting med foresatte onsdag 29. oktober
kl. 19.00
• Utarbeide løfter. Hva kan de involverte forvente og
kreve?
• Verdier, - som skolens særpreg og personlighet.
• Åpning av Berg skole 17.09.15
15.09.2014
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Byggeprosessen
• Vi beholder skolens særpreg utvendig, men får
moderne løsninger og innredninger.
• Skoleåret 2015-2016 i nye bygg.
• Gymsaler og musikk ferdig høsten 2016.
15.09.2014
17.09.14
5
Oslo kommune
Utdanningsetaten
15.09.2014
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Berg skole, - elever med ferdigheter til å
mestre fremtidens utfordringer
• Hva slags kompetanse vil våre elever ha behov for i
fremtiden?
• Hvordan sikre progresjon i utviklingen til det enkelte
barn?
• Hva gir økt læring?
15.09.2014
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Sentrale forutsetninger for god læring:
Elevene:
- deltar aktivt og forstår læringsprosesser
- deltar i kommunikasjon og samarbeid
- får utvikle dybdeforståelse og får hjelp til å forstå
sammenhenger.
- får utfordringer som gjør at de strekker seg
- får undervisning tilpasset sine forkunnskaper og erfaringer
- er orientert mot mål og progresjon i læringen
- har et læringsmiljø som tar hensyn til relasjoner, motivasjon og
følelser
NOU 2014:7:Elevenes læring i fremtidens skole
15.09.2014
Nye læreverk
• Kurs for lærerne
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Vi må se den enkelte elev
•
•
•
•
Bruk av forsterkning og mestringstimer
Assistenter
Tolærerfunksjon
Kurs, grupper
15.09.2014
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Leselyst og leseglede!
Vi får et stort, flott og moderne bibliotek!
- men hvordan skal vi klare å skaffe
alle bøkene vi ønsker oss?
15.09.2014
Oslo kommune
Utdanningsetaten
17.09.14
12
Oslo kommune
Utdanningsetaten
17.09.14
13
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Dette vet vi har betydning for et
positivt klassemiljø for alle:
•
•
•
•
Vennegrupper
Fellesarrangement hvor alle er ønsket velkommen
Alle (jenter eller gutter) inviteres i bursdagsselskap
Tar initiativ til at barna bytter på hvem de inviterer med
hjem
• Barn i klassen som ikke så ofte blir omtalt hjemme blir
etterspurt
• Andre barn i klassen blir fremsnakket og fokuset er på det
positive
• Dersom uggen magefølelse for eget eller andres barn, ta
kontakt!
15.09.2014
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Aktivitetsskolen skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar
til barnas faglige og sosiale læring!
Fysisk aktivitet og lek
Natur, teknikk og miljø
Kunst, kultur og kreativitet
Mat og helse
(Leksehjelp har utgått skoleåret
2014/2015)
AKS leder Guro Sætereie
[email protected]
AKS tlf 917 58 432
17.09.14
15
Oslo kommune
Utdanningsetaten
17.09.14
16
Oslo kommune
Utdanningsetaten
•
Rutiner på AKS
Krysserutiner
Orden i garderobe, glemmekasse, navne klær
•
Måltider
Elevene får servert frukt/grønnsaker hver dag. Fredager serverer vi mat.
•
•
Innhold
Kurs presenteres i et eget skriv med påmelding før høstferien.
Det legges opp til læringsstøttende aktiviteter.
Tilbud ut fra elevenes ønsker og interesser.
•
Ferier –
Vi håper de fleste elevene har lyst til å være på AKS i feriene!
Det legges opp til museumsbesøk, turneringer, grilltur osv.
Ingen ekstra utgifter ved å være på AKS i ferier.
Husk påmelding.
17.09.14
17
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Skrivetrening på AKS
15.09.2014
Oslo kommune
Utdanningsetaten
17.09.14
19
Oslo kommune
Utdanningsetaten
17.09.14
20
Oslo kommune
Utdanningsetaten
17.09.14
21
Oslo kommune
Utdanningsetaten
17.09.14
22
Oslo kommune
Utdanningsetaten
• Trafikk
• Sykling
• Varelevering / bom
• Fravær / Permisjoner
15.09.2014
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Orden i garderober
• Glemmekasse
• Husk å navne klær og sko
15.09.2014
Oslo kommune
Utdanningsetaten
• Utviklingssamtaler med lærer oktober + april
Skriftlig vurdering januar + juni
• Innlogging i Fronter
• Hjemmeside: www.berg.gs.oslo.no
• Spørsmål?
15.09.2014
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Velkommen til skoleåret
2014-2015 på Berg skole!
15.09.2014