Samling 1

Comments

Transcription

Samling 1
Utdanningsetaten
Pb 6127 Etterstad
0602 Oslo
Tlf: o2 180
www.ude.oslo.kommune.no
[email protected]
Påmelding til kursrekke for veiledere:
https://eftkurs.utdanningsetaten.no
innen 1. september
Layout og design: Janne Dahl. Foto: Maria Kvellestad Isaksen
Opplysninger om kurset kan rettes til:
Mabel Øhlén: [email protected]
Oslo kommune
Utdanningsetaten
2013 – 2014
Kursrekke
for veiledere
Forsterket lærerutdanning
Kursrekke for veiledere – 20 timer
Program
>>>
Kjære veileder
Osloskolen er
kompleks og
ambisiøs – og
stiller store krav
til læreren som
fagperson og
medarbeider.
Reformen Kunnskapsløftet med
nye læreplaner, nye fag og
føringer setter dagsorden for
lærerarbeidet.
Utdanningsetaten har store forventninger til hva læreren skal
utrette som lærer for sine elever. Osloelevene presterer godt
på nasjonale prøver og eksamen, men det er store forskjeller mellom skoler. Det viktigste
læreren gjør er å ta et aktivt
ansvar for at alle elever lykkes
og får realisert sitt talent.
Nyutdannede og nytilsatte
lærere i Osloskolen får et tilbud
om en kurspakke på til sammen
50 timer i grunnleggende lærerferdigheter. God veiledning i
forbindelse med samlingene
forsterker den enkelte lærers
læring. Vi har derfor utviklet en
egen opplæring for veilederne.
Vi tror at dere vil oppleve det
som en støtte i arbeidet.
Jeg har tillit til at dere vil følge
opp de nytilsatte og ferske
lærerne på en god måte. Det er
kombinasjonen av faglige foredrag og den daglige praksis
som lærer med støtte og veiledning som gjør alle lærere til
gode lærere.
Lykke til!
Astrid Søgnen
direktør
Utdanningsetaten
Samling 1
Veiledning av nyutdannede lærere
Tirsdag 12. september 2013 kl 13.00–16.00
Rica Helsfyr hotell, Strømsveien 108
Veiledning og oppfølging av
nyutdannede lærere
v/Inger Bergkastet, Læringsmiljøteamet
14.45–16.00
Å sette mål for profesjonell utvikling
v/ Thomas Koefoed, Kuben yrkesarena
13.00–14.30
Samling 2
Coaching for Teaching and learning
Fredag 18. oktober 2012 kl 09.00–16.00
Utdanningsetatens kurssenter, Strømsveien 102
09.00–16.00 Mentoring other teachers
v/Margareth Ross, Teach First
Norway
12.00–13.00 Lunsj
Program
Samling 3
Veiledning: strategier for oppfølging av nye lærere
Torsdag 23. januar 2014 kl 09.00–12.00
Utdanningsetatens kurssenter, Strømsveien 102
09.00–12.00 Veiledning: strategier for oppfølging av nye lærere, del 1
12.00
v/Universitetet i Oslo, ILS
Lunsj
Samling 4
Relasjoner og prestasjoner
Fredag 14. mars 2014 kl 09.00 – 13.00
Utdanningsetatens kurssenter, Strømsveien 102
09.00–13.00 Den globale skolen
13.00
v/Stavros Louca, Rinkebyakademien og
Marcus Louca, Bromma gymnasium
Lunsj
Samling 5
Veiledning: strategier for oppfølging av nye lærere
Torsdag 24. april 2014 kl 09.00–12.00
Utdanningsetatens kurssenter, Strømsveien 102
09.00–12.00 Veiledning: strategier for oppfølging av nye lærere, del 2
12.00
v/Universitetet i Oslo, ILS
Lunsj
>>>

Similar documents