Samling 1

Comments

Transcription

Samling 1
Utdanningsetaten
Pb 6127 Etterstad
0602 Oslo
Tlf: o2 180
www.ude.oslo.kommune.no
[email protected]
Påmelding til 50-timers kurset:
https://eftkurs.utdanningsetaten.no
innen 1. september
Layout og design: Janne Dahl. Foto: Maria Kvellestad Isaksen
Opplysninger om kurset kan rettes til:
Mabel Øhlén: [email protected]
Oslo kommune
Utdanningsetaten
2013 – 2014
Kursrekke 1
Forsterket lærerutdanning
50-timers kurs i grunnleggende lærerferdigheter
Kjære nyutdannet lærer
Osloskolen er
kompleks og
ambisiøs - og
stiller store
krav til deg som
fagperson og
medarbeider.
Reformen Kunnskapsløftet med
nye læreplaner, nye fag og føringer setter dagsorden for ditt
lærerarbeid.
Utdanningsetaten har store forventninger til hva du skal utrette
som lærer for dine elever.
Osloelevene presterer godt på
nasjonale prøver og eksamen,
men det er store forskjeller mellom skoler. Det viktigste du gjør
som lærer er å ta et aktivt ansvar
for at alle elever lykkes og får
realisert sitt talent.
I Osloskolen dokumenteres elevenes læringsutbytte systematisk.
Dette gir deg som lærer et godt
utgangspunkt for å planlegge
og gjennomføre undervisning av
høy kvalitet. Et godt læringsmiljø
er avhengig av at du er en tydelig leder for dine elevers læring
og utvikling. Du er faglig solid og
ambisiøs på elevenes vegne, og
klarer å skape en positiv prestasjons- og læringskultur.
Som nyutdannet og nytilsatt
lærer i Osloskolen får du med
dette et tilbud om en kurspakke
på til sammen 50 timer hvor
disse temaene vil bli gjennomgått. Dette kurstilbudet vil gi deg
en enda bedre start som lærer i
Osloskolen.
Lykke til!
Astrid Søgnen
direktør
Utdanningsetaten
Program
Samling 1
>>>
Læreren som leder i en ambisiøs Osloskole
8. oktober 2013 kl 09.00–16.00
Oslo kongressenter, Youngsgt. 11
09.00–09.15 Velkommen til Forsterket lærerutdanning
v/Knut Erik Brændvang, Østensjø skole
09.15–10.15 Forventninger til læreren som leder i en
krevende Osloskole
v/direktør Astrid Søgnen
10.30–16.00 Skole- hjem- samarbeid, tydelig klasseledelse og arbeid for godt læringsmiljø
v/Inger Bergkastet, Læringsmiljøteamet
12.00–13.00 Lunsj
Samling 2
Elevvurdering - vurdering av og for læring
18. november 2013 kl 09.00–16.00
Utdanningsetatens kurssenter, Strømsveien 102
09.00–11.00 Læreplananalyse og vurdering
v/Line Tyrdal, Gyldendal Undervisning
11.15–12.30 Oppfølging og bruk av resultater i undervisningen
v/Elin Reite, avdelingsdirektør
12.30–13.30 Lunsj
Lærere 1–7
Halvårsplanlegging og halvårsvurdering på
13.30–14.15 barnetrinnet
v/Tonje Hellstrøm, spesialkonsulent
14.30–16.00 Formativ praksis i klasserommet
v/lærere ved Skøyen skole
Lærere 8–13 Underveisvurdering og sluttvurdering
13.30–16.00 v/ Anne Hege Rosenlund, fagkonsulent
og Camilla Hauren Leirvik, fagkonsulent
Samling 3
(forts. neste side)
Teaching and learning (Dag 1 holdes på engelsk)
3.–4. februar 2014 kl 09.00–18.00/16.00
Seminar m/overnatting Holmenkollen Park Hotell Rica
Dag 1
09.00–18.00 Teaching and learning
v/Margaret Ross, Teach First Norway
09.00–17.30 Kurs og gruppearbeid
11.30–13.00 Lunsj og innsjekking
17.30–18.00 Oppsummering
Samling 3
Dag 2
09.00–11.30
Program
(forts. fra forrige side)
Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3
11.30–12.30
Lunsj og utsjekking
Alt. 1
12.30–16.00
Elever med utagerende atferd i klasserommet
v/Walter Frøyen, leder PPT
Gjenopprettende kommunikasjon
v/Kari Odden og Camilla Farstad, veiledere
Opplæring av elever med §2.8
v/Trine Hauger, fagkonsulent
Alt. 2
Alt. 3
Elever med utagerende atferd i klasserommet
v/Walter Frøyen, leder PPT
Tilpasset opplæring og differensiering
v/Roald Jensen, HiØ
Grunnleggende ferdigheter med eksempler fra naturfag
v/Anders Isnes, Naturfagsenteret
Samling 4
Relasjoner og prestasjoner
12. mars 2014 kl 09.00–16.00
Utdanningsetatens kurssenter, Strømsveien 102
09.00–16.00 Relasjoner og prestasjoner – Den globale skolen
12.00–13.00
v/Stavros Louca og Marcus Louca
Lunsj
Samling 5
Lesing og skriving i basisfagene
7. april 2013 kl 09.00–16.00
Utdanningsetatens kurssenter, Strømsveien 102
Lærere 1–7
09.00–16.00 Lesing og skriving i fag
v/Sture Nome, Lesesenteret
Lærere 8–13 Lesing og skriving i fag
09.00–16.00 v/Trygve Kvithyld og Trude Kringstad, Skrivesenteret
12.00–13.00 Lunsj
Samling 6
Læreren som leder i en ambisiøs Osloskole
7. mai 2014 kl 09.00–16.00
Utdanningsetatens kurssenter, Strømsveien 102
09.00–15.00 Læreren som formidler
v/Else Barratt-Due, TELLtheSTORY
12.00–13.00 Lunsj
15.15–16.00 Elevkarrierer og overganger – ditt ansvar
v/direktør Astrid Søgnen
>>>

Similar documents