Oslo kommune Utdanningsetaten Stenbråten skole

Comments

Transcription

Oslo kommune Utdanningsetaten Stenbråten skole
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Stenbråten skole
Dato: 25.11.14
Deres ref:
Vår ref (saksnr):880 /2014
Saksbeh: TWS
Arkivkode:
Til
Foresatte og barn som skal begynne på skolen 2015
VELKOMMEN TIL INNSKRIVING VED STENBRÅTEN SKOLE
Innskriving av barn som er født i 2009 foregår følgende dager:
 TIRSDAG 9.DESEMBER KL.16.30 – 18.00 i paviljong 4
 ONSDAG 10.DESEMBER KL. 10.00 – 11.30 ved skolens kontor
Det er hyggelig, men ikke nødvendig at barnet er med på innskrivingen. Tirsdag foregår
innskrivingen i klasserommet til 1.klasse. De barna som har lyst og anledning, kan gjerne få
sitte ved en pult og tegne. Andre aktiviteter venter vi med til barna kommer på besøksdager til
våren. På onsdag er det ingen aktiviteter for barna.
Barnet må skrives inn på skolen selv om:
 Det søkes om utsatt skolestart
 Det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole
 Familien planlegger flytting før skolestart august 2015
 Det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivingsskolen.
Vedlagt i dette brevet er innskrivingsskjemaet. Ta med dette til innskrivingsdagen. Hvis du har
spørsmål, eller trenger hjelp, så hjelper vi til med utfylling.
Dersom det skal søkes om skolebytte til en annen skole, så kan dette gjøres på
innskrivingsskjemaet. Innskrivingsskolen vil sende kopi av skjemaet til den ønskede skolen
som senere vil avgjøre søknaden.
Utdanningsetaten må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn
den skolen de skrives inn ved.
Endelig beskjed om skoleplassering og svar på søknader om skolebytte, vil bli gitt i mai 2015.
Dersom ditt barn får plass på en annen skole enn Stenbråten, så er det svært viktig at vi får
beskjed.
Vennlig hilsen
Nina Merete Norli
Rektor
Utdanningsetaten
Stenbråten skole
Tanja Witchen Sundbye
Undervisningsinspektør
Besøksadresse:
Stenbråtveien 89
1283 OSLO
Birgit H. Villumstad
Sosiallærer
Telefon: 22 76 51 00
Telefaks: 22 76 51 01
Org.nr.: 975960277
[email protected]
www.stenbraten.gs.oslo.no
2