Forsterket lærerutdanning Kursrekke 2

Comments

Transcription

Forsterket lærerutdanning Kursrekke 2
Utdanningsetaten
Pb 6127 Etterstad
0602 Oslo
Tlf: o2 180
www.ude.oslo.kommune.no
[email protected]
Påmelding til 50-timers kurset:
https://eftkurs.utdanningsetaten.no
innen 15. september
Layout og design: Janne Dahl. Foto: Maria Kvellestad Isaksen
Opplysninger om kurset kan rettes til:
Mabel Øhlen: [email protected]
Oslo kommune
Utdanningsetaten
2012 – 2013
Kursrekke 2
Forsterket lærerutdanning
50-timers kurs i grunnleggende lærerferdigheter
Kjære nyutdannet lærer
Osloskolen er
kompleks og
ambisiøs - og
stiller store
krav til deg som
fagperson og
medarbeider.
Reformen Kunnskapsløftet med
nye læreplaner, nye fag og føringer setter dagsorden for ditt
lærerarbeid.
Utdanningsetaten har store forventninger til hva du skal utrette
som lærer for dine elever.
Osloelevene presterer godt på
nasjonale prøver og eksamen,
men det er store forskjeller mellom skoler. Det viktigste du gjør
som lærer er å ta et aktivt ansvar
for at alle elever lykkes og får
realisert sitt talent.
I Osloskolen dokumenteres elevenes læringsutbytte systematisk.
Dette gir deg som lærer et godt
utgangspunkt for å planlegge
og gjennomføre undervisning av
høy kvalitet. Et godt læringsmiljø
er avhengig av at du er en tydelig leder for dine elevers læring
og utvikling. Du er faglig solid og
ambisiøs på elevenes vegne, og
klarer å skape en positiv prestasjons- og læringskultur.
Som nyutdannet og nytilsatt
lærer i Osloskolen får du med
dette et tilbud om en kurspakke
på til sammen 50 timer hvor
disse temaene vil bli gjennomgått. Dette kurstilbudet vil gi deg
en enda bedre start som lærer i
Osloskolen.
Lykke til!
Program
Samling 1
>>>
Læreren som leder i en ambisiøs Osloskole
12. oktober 2012 kl 09.00–16.00
Oslo kongressenter, Youngsgt. 11
09.00–09.15 Velkommen v/Knut Erik Brændvang,
Østensjø skole
09.15–10.00 Forventninger til læreren som leder i en
krevende Osloskole
v/direktør Astrid Søgnen
10.15–12.00 Unngå nybegynnerfeilene
v/Harald Ødegaard, Engebråten skole
12.00–13.00 Lunsj
13.00–13.45 Systematisk dokumentasjon og oppfølging av resultater
v/avdelingsdirektør Elin Reite
13.45–14.15 Vurderingsforskriften – krav til god
underveisvurdering
v/ seksjonsleder Yngvild Ziener Nilsen
14.15–16.00 Læreplanalyse og vurdering
v/ Line Tyrdal, Gyldendal Undervisning
Samling 2
Klasseledelse, systematisk dokumentasjon og oppfølging av elevenes læring
15. november 2012 kl 09.00–16.00
Utdanningsetatens kurssenter, Strømsveien 102
Tydelig klasseledelse, arbeid for godt
læringsmiljø
v/Inger Bergkastet, Læringsmiljøteamet
12.00–13.00 Lunsj
Lærere 1–7
Skriftlig vurdering på barnetrinnet
13.00–16.00
v/veileder Tonje Hellstrøm
Lærere 8–13 Standpunkt og eksamen
13.00–16.00
v/seksjonsleder Yngvild Ziener Nilsen,
fagkonsulentene Margareth Tomren og
Kari-Anne Steen
09.00–12.00
Samling 3
(forts. neste side)
Teaching and learning (kurset holdes på engelsk)
6.–7. februar 2013 kl 09.00 – 18.00/16.00
Seminar m/overnatting Holmenkollen Park Hotell Rica
Astrid Søgnen
direktør
Utdanningsetaten
Dag 1
09.00–17.30
17.30–18.00
11-30–12.30
Why do we behave the way we do?
v/Margareth Ross, Teach First Norway
Oppsummering
Lunsj
Samling 3
Program
>>>
(forts. fra forrige side)
Dag 2
LK-06: endringer og intensjoner
Felles
09.00–10.00 v/Anders Isnes, Naturfagsenteret
Lærere 1–7
10.30–16.00
Lesing og regning som grunnleggende ferdighet
v/veilederne Trine Hauger, Hanne Hafnor Dahl og May Else Nohr
Lærere 8–13 Grunnleggende ferdigheter med eksempler fra naturfag
10.30–16.00
v/Anders Isnes, Naturfagsenteret
11-30–12.30 Lunsj
Samling 4
Relasjoner og prestasjoner
12. mars 2013 kl 09.00 – 15.00
Utdanningsetatens kurssenter, Strømsveien 102
09.00–15.00 Den globale skolen
12.00–13.00
v/Stavros Louca, Rinkebyskolan og Marcus Louca, Bromma gymnasium
Lunsj
Samling 5
Tilpasset opplæring, oppfølging og elevkarrierer
17. april 2013 kl 09.00 – 16.00
Utdanningsetatens kurssenter, Strømsveien 102
Lærere 1–7
09.00–12.00 Tilpasset opplæring, spesialpedagogiske behov
v/Walther Frøyen,PPT
Vurdering og elevinnvolvering
v/lærere fra Skøyen skole
Lærere 8–13 Overganger, faglig oppfølging og elevkarrierer
09.00–16.00 v/Siv Jacobsen, Ullern videregående skole og Kjell Ove Hauge, PROFF
12.00–13.00 Lunsj
13.00–16.00
Samling 6
Profesjonalitet i skole-hjem-samarbeidet
7. mai 2013 kl 09.00 – 16.00
Utdanningsetatens kurssenter, Strømsveien 102
09.00–10.00 Kommunikasjon med foresatte
v/kommunikasjonsdirektør Trine Melgård
Troverdighet i skole-hjem-samarbeidet
v/Thomas Koefoed, Sogn videregående skole
12.00–13.00 Lunsj
15.15–16.00 Lærerkarrierer og elevkarrierer i en ambisiøs Osloskole
v/direktør Astrid Søgnen
10.15–15.00

Similar documents