Referat fra FAU møte 27.10.15

Comments

Transcription

Referat fra FAU møte 27.10.15
Referat fra møte i FAU
Dato: 27.oktober 2015
Kl. 19-20:30
Sted: avdeling Bringebær
Til stede:
Birthe Heldal, Cathlen Midtun, Kristina Nordstrønen, Tonje Helgesen, Erik Langeland,
Tonje Nilsen, Linda Mathisen Lund, Ida Høsteng, Solveig Kvamme, Karianne Mjøs, Kjersti
Skaaden, Guro Berg, Kristin Ryver, Christine Hjelle, Stine Teigland.
Saker:
1. FAU konstitueres få på plass leder, nestleder og referent. To representanter velges til
barnehagens samarbeidsutvalg
2. Planer og foreldremedvirkning
3. Brukerundersøkelsen
4. Foreldreråd og Kvalitetsoppfølging
5. Økonomi
6. Julegløgg
7. Eventuelt
1. Valg av leder, nestleder og referent
Leder: Kristina Nordstrønen
Nestleder: Birthe Heldal
Referent: Kjersti Skaaden
Leder og nestleder vil også fungere som representanter til barnehagens
samarbeidsutvalg.
2. Planer og foreldremedvirkning
Ny periodeplan er lagt ut på barnehagens hjemmeside. Istedenfor månedsbrev vil
det fremover komme et «tilbakeblikk» i tillegg til en månedskalender med
oversikt over turer, musikk til språk osv.
Personalet vil også foreta en evaluering av internasjonale uker, dette skjemaet
ligger også ved i periodeplanen.
Neste år vil barnehagens satsingsområde være «Etikk, religion og filosofi».
Personalet har allerede begynt å tenke på interessante temaer innenfor dette
satsingsområdet.
NB! Barnehagen etterlyser tilbakemelding fra foreldre om elementer som kan
være interessante å jobbe med innenfor emnet «Etikk, religion og filosofi».
3. Brukerundersøkelsen
Svarprosent i barnehagen var 42 % (antall besvarelser: 48). Linda informerer om
og kommenterer noen resultater. Liakroken kom stort sett godt ut av denne
undersøkelsen, men personalet jobber videre med noen områder de vil bli bedre
på.
Det ble stilt spørsmål om undersøkelsen ble oversatt til flere språk for å sikre at
flere foreldre kunne delta. Dette er ikke et tilbud kommunen, som utfører
undersøkelsen, tilbyr på nåværende tidspunkt.
4. Foreldreråd og Kvalitetsoppfølging
20. januar 2016 vil representanter fra Fagavdelingen i Bergen kommune utføre
en kvalitetsoppfølging i Liakroken barnehage. Det er tredje gang denne
oppfølgingen skjer. Fagavdelingen vil se på alt som fungerer godt i barnehagen,
og på hva som kan utvikles videre. Nytt av året er at avdelingen ønsker
foreldremedvirkning i kvalitetsoppfølgingen. De ønsker innspill fra
foreldregruppen når det gjelder hvordan barnehagen jobber med pedagogisk
relasjonskompetanse og språklig utvikling.
Våren 2015 ble det forsøkt arrangert et foreldreråd som skulle ta stilling til noen
av disse punktene, men grunnet få påmeldte foreldre ble møtet avlyst. Dette
møtet vil bli arrangert på nytt i løpet av november.
På møtet 20.januar vil to representanter fra FAU være med for å legge frem
resultatene fra foreldrerådet. Fagavdelingen ønsker å høre på foreldrenes
opplevelser med utgangspunkt i eget barn, og de ønsker å høre mange ulike
stemmer. Det er derfor viktig at foreldre møter opp på foreldrerådsmøtet i
november.
5. Økonomi
I fjor lå barnehagens prognose på denne tiden av året an til overskudd, men
endte ved årsskiftet på minussiden. Dette underskuddet har barnehagen dratt
med seg i det nye året, og barnehagen ser ikke ut til å gå i pluss i år heller.
Budsjettet er i utgangspunktet marginalt, og utgiftene brukes i hovedsak på
vikarutgifter.
6. Julegløgg
Det vil bli invitert til julegløgg i barnehagen 10.desember fra 15.30-16.30. Dette
er en anledning for foreldre til å bruke ekstra tid på hentingen, snakke med andre
foreldre og barn, og få seg en kopp gløgg, litt pepperkaker og mandariner. FAU vil
trenge hjelp til før- og etterarbeid, men vil komme tilbake til dette senere.
7. Eventuelt
- Sommerferie: Barnehagen er stengt i ukene 28-29-30 i 2016.
- Barnebursdager: FAU minner om at foreldre må utvise både skjønn, sunn
fornuft og et varmt hjerte når barnebursdager skal arrangeres.
-
Liakroken barnehage vil få besøk av en nordisk delegasjon (i samarbeid med
Fagavdelingen) som ønsker å observere og lære om prosjektet «Musikk til
språk».
-
I en utredning fra kommunen ble det bestemt at Liakroken skal utbedres
(vinduer, bad etc.)- dette arbeidet er ennå ikke påbegynt.
Ref.: Kjersti Skaaden