Izberite pametno, pridite na feri

Comments

Transcription

Izberite pametno, pridite na feri
FERI Maribor
Kolumna
Na poti do
uspeha
ALJAŽ GORŠEK, SOLCEL, D.O.O., BIVŠI ŠTUDENT FERI
Sonce, razvoj in obnovljivi viri so bili od nekdaj moja inspiracija.
Začeti doma, se dokazati in izpopolniti svoje znanje v tujini ter
prenesti pridobljene izkušnje domov je pot, ki bi ji morale slediti
današnje generacije.
S študijem na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko v Mariboru se je podobna pot začela tudi zame. Z
nekaj vzponi in padci, ki so me naredili močnejšega, sem
uspešno zaključil prvi letnik. Študij sem nadaljeval na področju
elektroenergetike, saj je ta smer zame pomenila nov izziv,
motivacijo in veliko možnosti v prihodnosti. Fakulteta mi je na
tej smeri nudila dokaj velik obseg praktičnih in teoretičnih
znanj.
Z odločitvijo, da naredim korak naprej, sem se pridružil
programu Erasmus, ki nudi študentom dokaj enostavno
menjavo študijskega okolja. Tako sem zapolnil vrzel med
samozaupanjem, samoodločanjem ter samostojnostjo, ki jo
danes, nekaj let po koncu študija, najbolj pogrešam pri študentih
in strokovnih sodelavcih.
Dunaj je popolnoma upravičil mojo izbiro in me popeljal na
drugo raven razmišljanja. Študij na tamkajšnji tehniški univerzi
je drugačen, zahteva samostojnost in daje upanje za zaposlitev.
Povezovanje študentov, komunikacija in predvsem nov,
popolnoma drugačen pristop avstrijske populacije do tujih
študentov so me popolnoma prevzeli. Privolitev domače
univerze, da študij končam v tujini, dokazuje, da v Sloveniji ne
manjka profesorjev in drugih strokovnih sodelavcev, ki so
ponosni, da lahko svoje študente pošljejo na nadaljnje šolanje v
tujino.
Trdo delo in pridobljeno tehnično znanje sta bili nagrajeni s
povabilom avstrijskega znanstvenega inštiutita (AIT - Austrian
Institute of Technology) k opravljanju diplomskega dela v
sklopu evropskega razvojnega projekta MetaPV. Zaradi trenutnih tržnih razmer nas je Evropa postavila v t. i. zeleno območje.
Obnovljivi viri energije so postali ključna tema naših posvetovanj, priprav novih zakonov in tehnologij. Inštitucija (kasneje
konzorcij avstrijskih podjetij), na kateri sem deloval, je narekovala razvoj in preizkušanje električnih naprav (fotonapetostnih
modulov, razsmernikov in drugih komponent). Integracija
obnovljivih virov v električno omrežje še danes pomeni enega
osnovnih problemov njihovega razvoja. Prav na to temo sem
tudi sam uspešno zaključil študij.
Izberite pametno,
pridite na feri
Na lestvicah največjih izumov človeštva se
na vrh ali tik pod njega uvrščajo številne
pogruntavščine, ki so tako ali drugače
povezane s študijem na Fakulteti
za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko v Mariboru
Iznajdba tiskarskega stroja leta
1812 (Johannes Gutenberg) je
omogočila pretok informacij
in razmah medijev. Charles Babbage je 1837 izumil prvi "računalnik" in ga poimenoval
analitični stroj. Dobro stoletje
kasneje, 1947, so Shockley, Bardeen in Brattain izumili tranzistor in 1979 smo dobili prvi
mobilni telefon.
Eden največjih izumov, ki je
človeštvo potisnil v čas bliskovitega napredka, in ki je buril
domišljijo, spreminjal zgodovino, vnemal prepire in spodbujal
tekmovalnost pa je bil gotovo
sistem za pridobivanje električne energije in njeno posredovanje.
Obračamo svet,
spodbujamo napredek
Napredek človeštva zagotavlja
preplet številnih znanosti, med
katerimi zagotovo ne manjkajo informatika, računalništvo
in elektrotehnika. Zato so strokovnjaki s teh področij iskani,
zato za dobre in marljive diplomante FERI Maribor zaposlitev
ni problem in zato se naši študentje že v času študija zapisujejo med najboljše na svetovnih
študijskih tekmovanjih.
Zapovedana odličnost
Vrtoglavo hiter napredek znanosti, ki pokrivajo področja
naših študijev, nas motivira,
(Janko Rath)
Tesla in Edison
Med izumiteljskimi "spopadi" se je v zgodovino zapisal tisti
med Nikolo Teslo in Thomasom Alvo Edisonom. Tesla je zagovarjal izmenični električni tok, Edison se je zavzemal za prevlado enosmernega. Tekmovalnost je šla tako daleč, da je Edison
podpiral izvrševanje smrtne kazni z električnim stolom, da bi
dokazal, da je izmenični električni tok smrtno nevaren! Tesla
je zmagal, ko je leta 1885 podjetje Westinghouse Electric Company kupilo patentne pravice za njegove diname in motorje
na izmenični tok.
da se naši profesorji, asistenti in drugi sodelavci nenehno
izobražujejo, da spremljajo in
soustvarjajo trende, raziskujejo in izumljajo novosti. Ponosni
smo, da se jim pri tem intenzivno pridružujejo naši študentje,
ki vse te izkušnje s pridom uporabljajo po diplomi na svoji karierni poti.
Prava izbira
Pred vsakim dijakom, ki razmišlja o nadaljevanju izobraževanja, je težka naloga. Izbrati
pravo fakulteto, pravi študijski
program je mojstrstvo. Hkrati
pa je to pogoj za uspešno in
poslovno kariero, saj lahko le
v poklicih, v katerih uživamo,
dosegamo vidne uspehe in smo
ob tem zadovoljni. Nenazadnje
se je treba zavedati, da bomo
službovali kar štirideset let, in
prav je, da delamo tisto, kar
nas veseli. Na FERI vam bomo
z veseljem svetovali in pomagali z informacijami, če dvomite
glede svoje odločitve. Izkoristite informativni dan, pokličite nas ali obiščite našo spletno
stran www.pridi-na-feri.si.
Zaposlitev za nedoločen čas, ki je bila rezultat resnega in
odgovornega študija, mi ni prinesla notranjega zadovoljstva.
Prejel sem ponudbi priznanih univerz ETH v Zürichu in MIT iz
Massachusettsa za doktorski študij, ki sem ju s težavo zavrnil. V
sebi sem namreč čutil večjo podjetnost in imel zastavljene višje
cilje.
Po dveh uspešnih letih službovanja na AIT sem se odločil stopiti
še korak naprej. Skupaj s študijskim kolegom, Italijanom, sva v
poznih nočnih urah ustvarjala vizijo lastnega podjetja. Po
opravljenem delu na inštitutu sva večere preživljala v laboratoriju za električne materiale, kjer se je kovala najina zamisel o
lastnem podjetju. V Sloveniji sva želela postaviti proizvodnjo
polprevodniških komponent, potrebnih za izdelavo fotonapetostnih modulov. Skoraj pol leta sva pripravljala potrebne
poslovne in finančne načrte. Podpisane so bile tudi predpogodbe, ki bi nam zagotavljale odkup proizvedenih izdelkov. Z
najinim podjetjem bi Slovenija pridobila skoraj sto novih
delovnih mest.
A zaradi finančne situacije in nerazumevanja države nismo
pridobili vseh sredstev za postavitev proizvodnje polprevodniških materialov. Kljub temu sem se odločil, da bom šel po
začrtani poti. Zapustil sem varno in perspektivno službo na
Dunaju, se vrnil v Slovenijo in ustanovil lastno podjetje.
Naše podjetje Solcell Ltd. obstaja skoraj leto dni. Ukvarjamo se z
razvojem novih tehnologij, financiranjem v zelene naložbe
(sončna, hidro energija in energija, pridobljena iz biomase) ter z
načrtovanjem in realizacijo elektroenergetskih sistemov.
Podjetje je prisotno tudi na tujih trgih, kjer trenutno načrtujemo
in postavljamo sončno elektrarno skupne inštalirane moči 6,25
MW.
Naša želja je, da ustvarjamo trajnostne rešitve na področju
obnovljivih virov energije ter s tem prispevamo k višji kvaliteti
življenja in okolja.
Naše podjetje potrebuje nove kadre, kvalitetno izobražene in
motivirane. To pa se ne podeduje niti ne kupi. Navedena
odličnost se pridobi s trdim delom in veliko samozavesti in
samoodrekanja v korist lastnega znanja. Študirati v današnjem
času ne sme pomeniti zgolj obveznosti čimprej priti do diplome,
temveč naj bo študij orodje, s katerim kreiramo svojo prihodnost. Moja inspiracija še naprej ostajajo sonce, razvoj in
obnovljivi viri.
Feri – za odlično prihodnost in
pestro sedanjost
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko je ena tistih, kjer "zmeraj
dogaja". In to dobesedno. Ne le med
knjigami, predavanji, v odnosih med
predavatelji in študenti, ampak predvsem
v laboratorijih, v tehničnih učilnicah,
montažah in snemalnicah, torej v praksi
Kogarkoli mikajo znanosti in
discipline, povezane z elektroniko, tehnologijo, informatiko, svetom računalništva, z
medijsko tehnologijo, telekomunikacijami in drugimi informacijskimi tehnologijami,
bo FERI navdušil. S pestrim naborom študijskih smeri, s strokovnim profesorskim zborom,
z dodelanim sistemom pomoči
novim študentom v obliki tutorstva in mentorstva, pa tudi
s spodbujanjem mednarodnih
študijskih izmenjav.
Na FERI lahko izbirate med
naslednjimi študijskimi programi:
Elektrotehnika (univerzitetni
ali visokošolski strokovni)
Računalništvo in informacijske tehnologije (univerzitetni
ali visokošolski strokovni)
Informatika in tehnologije komuniciranja (univerzitetni ali
visokošolski strokovni)
Mehatronika (univerzitetni ali
visokošolski strokovni)
Telekomunikacije (univerzitetni)
Medijske komunikacije (univerzitetni)
Gospodarsko inženirstvo –
smer elektrotehnika (univerzitetni)
Izobraževalno računalništvo
(univerzitetni)
Informacijska varnost (visokošolski strokovni)
Predmetnike in druge informacije o študijskih programih preverite na w w w.
pridi-na-feri.si, kjer vas čakajo
tudi številne druge koristne informacije.
POTOVANJE V ŠTUDIJSKI
PROCES
V nadaljevanju vas vabimo na
popotovanje po inštitutih, ki
soustvarjajo vsebine študijskih programov in skrbijo za
nova znanja študentov FERI.
Kalilnice znanja, novih raziskav in izumov so tudi vez
med posameznimi programi in
neprecenljiva stična točka ambicioznih študentov.
Inštitut za informatiko
Kaj je danes informatika? Še
boljše vprašanje je, kaj danes ni
informatika! V svojih dobrih
dvajsetih letih delovanja je Inštitut za informatiko rastel
tudi z razvojem interneta. Sodelavke in sodelavci inštituta
so bili vedno v koraku z dogajanji, še več, v svoji znanstvenoraziskovalni dejavnosti se
trudijo biti korak spredaj. Za
uspeh na trgu informacijsko
komunikacijskih tehnologij je
inovativnost danes usodnega pomena, hkrati pa brez trdnega temeljnega znanja ne
gre. Namen tega znanja, ki je
preplet teorije in praktičnega
dela, je v prvi vrsti usposobiti
študentke in študente, da postanejo pravi profesionalci na
svojem področju. Zaradi tega
pa je moralo biti raziskovalno
delo, mednarodno sodelovanje
in izvajanje praktičnih projektov na vidnem mestu. Pogosto poudarjen pretok znanj je
možen samo ob intenzivnem
objavljanju raziskav, organiziranju mednarodnih srečanj in
ob tekmovalnem soočanju s
tujimi raziskovalci.
Dejavnosti Inštituta za informatiko najlažje opišemo z
omembo področij delovanja, ki
vidno presegajo tehnično-tehnološka znanja, saj informatike
ni brez organizacijskih, poslovnih, socioloških in drugih
znanj. Zato raziskovanje temelji na celoviti obravnavi vseh
nujnih vidikov razvoja, vzdrževanja in upravljanja rešitev
na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij, kot
so informacijske arhitekture,
ekspertni sistemi, podatkovna
skladišča, optimizacija in informatizacija poslovnih procesov,
e-storitve, mobilne tehnologije, semantični splet, elektronsko poslovanje, varnost,
zanesljivost in vseprisotnost.
V mednarodnem prostoru
je Inštitut za informatiko prepoznaven tudi kot organizator ali soorganizator mnogih
konferenc, na primer s področja objektnih tehnologij,
podatkovnih baz in storitev
informacijske družbe. Mobilnostna programa ERASMUS
in CEEPUS sta pri tem v veliko
pomoč, saj tako zaposleni kot
študenti z njima pridobijo materialno podporo in strokovno
omrežje mednarodnih izmenjav. Sodelavke in sodelavci
inštituta delujejo tudi v strokovnih, delovnih in upravnih
telesih gospodarskih družb in
javnih zavodov. Na raziskovalnem področju v Sloveniji velja
izpostaviti sodelovanje v eminentni združbi kompetenčnih
in razvojnih centrov s področja informacijskih storitev v
oblaku ter programskega in informacijskega inženirstva.
Inštitut za elektroniko in
telekomunikacije
Študijska smer elektronika
Trendi tehnološkega razvoja
zadnjih desetletij na mikro- in
nanonivoju vnašajo v elektroniko povsem nove razsežnosti.
Posledično se področje elektronike postopoma odmika od
njenih tradicionalnih pojmov.
S svojim razpršenim delovanjem prek sodobnih elektronskih sklopov in izjemno
stopnjo interdisciplinarnosti
vgrajenih sistemov postavlja
povsem nove temelje našega
družbenega vsakdana tako na
inženirskem kot tudi znanstvenoraziskovalnem nivoju. Zaradi
omenjenih razlogov nam je izredno pomembno slediti aktualnim tehnološkim trendom
razvoja elektronike in našim
študentom oziroma bodočim
inženirjem hkrati prikazati
svojo dolgoročno vizijo in s tem
zagotoviti stabilnejši in uspešnejši gospodarski ter družbeni razvoj.
Kot plod tovrstnih prizadevanj smo lahko še posebej
ponosni na dosežke naših študentov doma in na tujem. Lep
primer takšnih aktivnosti je
mednarodni študentski projekt ESMO, ki se izvaja v okviru
mednarodne vesoljske agencije in bo ob uspešni realizaciji
postal prva tovrstna vesoljska
misija s ciljem izstrelitve vesoljskega plovila z Zemlje in
kroženjem okoli drugega nebesnega telesa. ESMO predstavlja
izvirno priložnost študentom,
da sodelujejo pri vesoljskem
projektu in si tako pridobijo
dragocene izkušnje na tem področju, hkrati pa ponuja privlačen izobraževalni pristop z
namenom testiranja novih tehnologij za bodoče evropske vesoljske odprave. Plovilo ESMO
bo po trenutno zastavljenih
načrtih izstreljeno v geostacionarno orbito kot drugi dodatni
satelit in nato preusmerjeno v
orbito Lune, Zemljinega naravnega satelita. Naloga naše študentske ekipe v sklopu projekta
ESMO je rokovanje s podatki
na plovilu. V okviru tega projekta študentje gradijo povsem
nov nadzorni sistem vesoljskega plovila, vključujoč celovito
podatkovno omrežje med posameznimi podsistemi. Nadzorni sistem sestavljajo trije
računalniški sistemi na osnovi
najsodobnejših programirljivih
logičnih vezij in vgrajenih procesorjev, na katerih teče prilagojen operacijski sistem Linux.
Več informacij o študiju elektronike in aktivnostih naših
študentov najdete na spletnih
straneh www.ietk.uni-mb.si in
www.esmo.uni-mb.si.
Študijski program telekomunikacije
Konvergenca komunikacijskih tehnologij je v zadnjih
letih povezala področja fiksne
in mobilne telefonije, računalniških omrežij, radia in televizije ter omogočila razvoj novih
komunikacijskih sistemov,
omrežij in storitev. Študenti telekomunikacij pri svojem študiju pridobijo poglobljena znanja
s področij računalniških omrežij, interneta, mobilnih in fiksnih telekomunikacijskih
omrežij in sistemov, svetovnega spleta, multimedije in te-
lekomunikacijskih storitev,
programiranja in uporabe kompleksnih programskih orodij za
razvoj komunikacijskih rešitev.
Projektno zasnovan študij
jim omogoča pridobivanje
znanja v okviru dela na zastavljenih projektih, kjer ob
reševanju problemov pridobivajo nova teoretična in praktična znanja. V okviru študijske
teme »Konvergenca komunikacijskih tehnologij – uporabniku prijazne komunikacije«
razvijajo študenti študijskega programa Telekomunikacije v tem študijskem letu sistem
pametne IP-televizije, ki ob
povezavi komunikacijskega
omrežja IMS, digitalne televizije ter internetnih in telekomunikacijskih storitev omogoča
definiranje novih načinov povezovanja uporabnika z njegovim okoljem. S kombiniranjem
telekomunikacijskih storitev
videokonference, linearne televizije in televizije na zahtevo, procesiranja vsebin (govor,
slika), pogovornih avatarjev, internetnih storitev in socialnih
omrežij definirajo popolnoma
nov okvir interaktivne televizije. Tega študenti telekomunikacij razvijajo v okviru projekta
UM IPTV in ga umeščajo v podporna življenjska okolja in inteligentna okolja prihodnosti.
Več informacij o študiju telekomunikacij in aktivnostih naših
študentov najdete na spletnih
straneh www.ietk.uni-mb.si.
Inštitut za robotiko
Inštitut za robotiko razvija pedagoško in raziskovalno tri ožja
področja: energetsko elektroniko, robotiko in mehatroniko.
Znotraj teh področij izvaja temeljne in aplikativne raziskave na področjih raziskovanja
in gradnje elektronskih pretvornikov, ki omogočajo upora-
bo alternativnih virov energije,
robotskih sistemov, avtomatizacije proizvodnje, senzorskih
sistemov, teorije regulacij, modeliranja, identifikacij, računalniškega vodenja procesov,
industrijske robotike, servosistemov, robotskih krmilnikov
in regulacijskih sistemov v realnem času.
Razvijamo napredne regulacijske algoritme za priključitev
alternativnih virov na omrežje, za nadzor položaja, hitrosti
in navora za uporabo različnih vrst električnih izvršilnih
členov in konstrukcij robotskih
mehanizmov. Neprestano razvijamo in gradimo nove učne
pripomočke za doseganje višje
kakovosti pedagoškega procesa in za seznanjanje študentov
z najnovejšimi tehnologijami.
Inštitut za avtomatiko
Inštitut za avtomatiko deluje
pedagoško in raziskovalno na
širšem področju avtomatike
ter aktivno sodeluje z gospodarstvom. Dejavnost vključuje
področja od obdelave signalov,
vodenja procesov in sistemov,
komunikacij v avtomatiki, meritev, senzorjev in aktuatorjev,
procesne avtomatizacije, vodenja procesov in sistemov, do
komunikacij med človekom in
strojem. Inštitut je v zadnjem
obdobju dosegel nekatere mednarodno odmevne in vrhunske
raziskovalne rezultate, zlasti na
področju laserskih in optoelektronskih senzorjev, daljinskega
opazovanja zemlje z visokoresolucijskimi sateliti z umetno
odprtino SAR, avtomatske daljinske diagnostike napak v
procesih vodenja, robustnem
vodenju procesov, brezžičnih
senzorskih omrežjih ter e-učenju na daljavo, vključujoč sisteme za ljudi z okvarami sluha.
Inštitut sodeluje z vidnimi
znanstvenimi inštitucijami ter
univerzami doma in v tujini,
med drugimi z nemško agencijo za vesoljske raziskave DLR,
FISO Technologies iz Kanade,
Tehnično univerzo v Gradcu,
Tehničnima univerzama v
Pragi in Bratislavi ter v Skopju.
Znanje prenašamo v
domače in tuje gospodarstvo
preko projektov in študentov,
ki jih vključujemo tudi v raziskovalne in aplikativne projekte za podjetja, kot so Gorenje
iz Velenja, Metrel iz Horjula, Hidria iz Tolmina, Holding
slovenskih elektrarn, Etra iz
Črnuč, Optacore iz Ljubljane in
druga.
Inštitut za močnostno
elektrotehniko
Kaj je elektrotehnika? Elektrotehnika je področje tehnike, ki se ukvarja predvsem s
študijem in uporabo elektrike,
elektronike in elektromagnetizma. Področje je bilo priznano in spoznano kot lastno ob
koncu devetnajstega stoletja
po komercializaciji telegrafije
in oskrbe z električno energijo. Danes zajema vrsto področij, kot so elektroenergetika,
regulacijska tehnika, procesiranje signalov in telekomunikacije. Elektrotehnika lahko
zajema tudi elektroniko. Kjer je
narejena razlika, se elektrotehniki ukvarjajo s problemi velikih električnih sistemov, kot je
prenos električne energije in
vodenje strojev, medtem ko se
elektroniki ukvarjajo z majhnimi elektronskimi sistemi,
kot so računalniki in integrirana vezja. V zadnjem času se je
razlika zabrisala z rastjo močnostne elektronike.
Kaj je elektroenergetika?
Elektroenergetika je področje
tehnike, ki se ukvarja s proizvodnjo, prenosom in razdelje-
Izkušnje študentov
Matej Verdinek, študent Elektrotehnike
Za ta študij sem se odločil, ker me "elektrika" zelo zanima in spremlja že od
otroštva. Doma imamo namreč malo podjetje, ki deluje na tem področju. Študij
me je pritegnil, ker je poudarek na močnostni elektrotehniki, ob tem pa spoznavamo tudi stvari z drugih področij elektronike in avtomatizacije. Poleg predavanj je veliko laboratorijskih vaj, ki so najbolj zanimiv del študija, saj na njih
praktično preizkušamo stvari. Pozitivno na FERI je tudi to, da lahko sodelujemo
pri raznih zunajštudijskih projektih, pri katerih lahko praktično preizkusimo
teorije, ki jih slišimo na predavanjih. Niti malo mi ni žal, da sem se odločil za
ta študij, in če bi se še enkrat odločal, bi spet izbral študij močnostne elektrotehnike na FERI.
Nina Kodrič, študentka medijskih komunikacij
Smer medijske komunikacije ponuja študentu širok spekter znanja. Od grafičnega oblikovanja do snemanja, programiranja, modeliranja in še mnogo več.
Vendar pa je odvisno od vsakega posameznika, koliko bo to izkoristil. Z malo
samoiniciativnosti in pridnega dela se lahko doseže zelo veliko.
Marko Thuma, študent računalništva in informacijskih tehnologij
Na FERI študiram računalniško-informacijske tehnologije v visokošolskem študijskem programu. Ta študij sem izbral, ker me zanimajo umetna inteligenca,
računalniška grafika in ker sem se želel naučiti programirati. S študijem sem
zadovoljen, saj izpolnjuje moja pričakovanja, je pa na čase težko. Takrat se je
treba dodatno potruditi; in občutek, ko končaš z določeno težavno nalogo in
se zaveš, da si se s tem naučil nekaj več, je neprecenljiv.
Žan Markan, študent računalništva in informacijskih tehnologij, udeleženec tekmovanja Imagine Cup
Na fakulteti obstaja poleg akademskega dela tudi mnogo drugih možnosti in
priložnosti. Ena takšnih je udeležba na Microsoftovem Imagine Cupu, največjem študentskem tekmovanju v razvoju inovativnih softverskih rešitev. Lani
smo zbrali ekipo, zmagali v slovenski konkurenci in se udeležili svetovnega
finala v New Yorku. Tam smo se uvrstili med najboljših 18 ekip in bili deležni
treh ton in pol medijske pozornosti. Posledično smo našli investitorja v našo
rešitev in decembra že odprli lastno start-up podjetje v Tovarni podjemov, mariborskem univerzitetnem podjetniškem inkubatorju.
Tomaž Buzeti, dipl. inž. inf. in tehnol. kom. (UN)
Na FERI sem se vpisal, ker me je že od nekdaj zanimalo računalništvo. O študiju
na FERI sem že pred samim vpisom slišal veliko dobrega. Zdaj, po končanem
študiju, vem, da je bila moja izbira prava. Med študijem sem pridobil veliko
znanja, predvsem praktičnega, ki ga s pridom uporabljam na svoji karierni poti.
vanjem električne energije ter
tudi z električnimi napravami,
priključenimi na te sisteme, kot
so generatorji, motorji in transformatorji. Čeprav je večina
raziskav (omrežja, pretvorba in raba električne energije, shranjevanje) osredotočena
na probleme trifaznega izmeničnega toka (ki je standard za
prenos in razdeljevanje velikih
količin energije v modernem
svetu), je značilen del raziskav
posvečen pretvorbi električne
energije izmeničnega toka v in
iz enosmernega toka. Področje
razvoja so tudi posebne elektroenergetske naprave za uporabo v letalstvu, ladjedelništvu,
železniških omrežjih in kmetijstvu.
Inštitut za računalništvo
Da študentje na študiju računalništva na FERI pridobijo
široko paleto znanja z mednarodno primerljivo kakovostjo, je iz dosedanjih uspehov
več kot očitno. Na Inštitutu za
računalništvo imamo pester
nabor dosežkov študentov na
naših študijskih programih. Na
elitnem tekmovanju študentskih referatov (SPC), ki ga organizira znanstveni Inštitut IEEE
z več kot štiristo tisoč člani, so
naši študenti večkrat zmagali
na nacionalni ravni, ki poteka
vsakoletno septembra v Grand
hotelu Metropol v Portorožu.
Eden izmed študentov je osvojil še mesto viceprvaka v sklopu
nadaljnjega tekmovanja IEEE
R8SPC na mednarodni ravni,
ki je bilo na mednarodni znanstveni konferenci EUROCON
2007. Študenti zmagujejo tudi
na drugih tekmovanjih. Na tekmovanju avtonomnih agentov
za igranje igre poker so osvojili
prvo mesto v kategoriji Headsup No-Limit Texas Hold'em,
Total Bankroll na mednarodni
znanstveni konferenci AAAI
2010. Na globalnem tehnološkem tekmovanju Imagine Cup,
ki ga organizira podjetje Microsoft, so na nacionalni ravni
zmagale kar štiri naše ekipe, ki
so uspeh potrdile z zmago tudi
na evropski ravni tekmovanja
in se tako uvrstile na svetovni
finale, nekatere od njih pa so
kasneje ustanovile še svoja podjetja. Študenti se že med študijem vključijo tudi v študentske
projekte, katerim sledijo javne
predstavitve, ki so se zvrstile
prav ta teden in na katerih smo
imeli priložnost videti razvoj
omrežnih iger (igame.uni-mb.
si), mobilnih iskalnikov, socialnih omrežij, pametnih
telefonov ter simulatorja evakuacije ob poplavah in trener
iRace. Tako naši študenti s pomočjo zaposlenih na FERI uspešno širijo poznanstvo fakultete
doma in po svetu, z zaposlovanjem pri uglednih podjetjih ali
ustanavljanju svojih podjetij pa
prenašajo svoje znanje in inovacije tudi v gospodarstvo.
Inštitut za medijske
komunikacije
Vključevanje študentov v najrazličnejše projekte je eden izmed
ciljev delovanja Instituta za
medijske komunikacije. V zadnjem letu lahko izpostavimo
sodelovanje s Slovenskim narodnim gledališčem, za katerega so naši študentje oblikovali
vizualno podobo umetniškega
projekta. Prav tako lahko poudarimo vključevanje v različne
raziskovalne projekte kot tudi
vključenost študentov v Out
of the Box projekte Univerze v
Mariboru in v projekt Evropsko
prestolnico kulture. V okviru
slednjega so naši študenti pripravili projekt Študentska oaza
kulture, kjer poleg izvajanja lastnih projektov omogočajo tudi
medijsko pokritost projektov
RAZ:UM-a.
Študenti univerzitetnega
programa Medijske komunikacije na FERI pa skupaj s predavatelji in drugimi sodelavci
Instituta za medijske komunikacije med drugim, zdaj že
tradicionalno, vsako leto organizirajo Medijski dan. Namen
Medijskega dne je seznaniti
širšo javnost z ustvarjalnostjo
in kakovostnim delom medijcev, hkrati pa bodoče delodajalce opozoriti na mlade,
perspektivne kadre.
Medijski dan je tako še eden
izmed projektov, ki so pod
okriljem Instituta za medijske komunikacije, ki v svojem
primarnem poslanstvu skrbi
za kakovost študijskih vsebin,
predavanj, za raziskovalno
delo mladih medijcev. Študentje študijske smeri Medijske
komunikacije se usposabljajo
na področju priprave vsebin
za elektronske medije, pridobivajo znanja na ožjih področjih medijske produkcije in
vizualnih komunikacij ter pridobivajo spretnosti na področju upravljanja z računalniško
podprtimi orodji za ustvarjanje
medijskih in vizualnih vsebin.
V času študija študenti spoznavajo tudi delo v medijskih
inštitucijah, ki na študijskih
obiskih pogosto gostijo naše
študente.
Uroš Berglez, študent telekomunikacij, 2. stopnja
Za študij telekomunikacij sem se odločil zaradi perspektivnega in širokega področja ter velikih možnosti zaposlitve. Zanimiv mi je bil že predmetnik, po
katerem sem videl, da je približno polovica predmetov s področja elektronike,
druga pa z računalništva. To so potrdili tudi na informativnem dnevu, kjer smo
tudi v praksi lahko videli, s čim se bomo ukvarjali. V višjih letnikih smo si program naredili še zlasti zanimiv z izbranimi izbirnimi predmeti in se usmerili
točno v tisto področje, ki nas je zanimalo.
Ker je vpisanih študentov v ta program malo, so stik in sodelovanje s profesorji in asistenti še bolj
intenzivni kot na drugih smereh. Študentje imamo možnost sodelovanja pri raziskovalnih delih na
številnih zanimivih področjih.
Mateja Meh, prodekanka študentskega sveta FERI
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko študentom naše
fakultete ne nudi samo formalnega izobraževanja, ampak si iz dneva v dan
prizadeva tudi k temu, da se študentje vključujejo v najrazličnejše obštudijske dejavnosti. Tako imamo na fakulteti poleg Študentskega sveta še Društvo
študentov FERI, EESTEC – evropsko združenje študentov elektrotehnike in
računalništva, SKD – skupina digitalnih kreativcev, študentje medijskih komunikacij pa izdajajo tudi študentski brezplačnik Abakus.
Poleg vseh teh društev in aktivnosti, ki jih izvajajo študentje, je treba poudariti tudi to, da se
veliko študentov udeležuje državnih ter mednarodnih natečajev in tekmovanj, na katerih so vedno
zelo uspešni.
Lani sta se ekipi 2ndSight in EDUplayi, obe v sestavi študentov FERI, udeležili slovenskega izbora
Imagine Cup ter osvojili 1. in 2. mesto.
Zmagovalna ekipa 2ndSight z rešitvijo, ki slepim in slabovidnim olajša uporabo vedno bolj popularnih pametnih telefonov, se je nato udeležila svetovnega finala v New Yorku, kjer so se na koncu
uvrstili med 18 najboljših ekip na svetu, kar je glede na to, da je na tekmovanju sodelovalo kar 183
držav, več kot odličen rezultat.
Zelo aktivni na svojem področju so tudi študentje medijskih komunikacij, ki bodo letos pod
okriljem Univerze v Mariboru sodelovali tudi na EPK s svojim projektom Študentska oaza kulture
ali krajše ŠOK. Njihova ideja je ustvariti prostor za kreativno delovanje študentov.
Poleg vseh omenjenih projektov in aktivnosti pa študentski svet, v sodelovanju z društvom študentov FERI, vsako leto organizira razne ekskurzije, delavnice in okrogle mize, na katerih se študentje spoznavajo med sabo in osvajajo nova znanja.
Z letošnjim študijskim letom smo na fakulteti začeli tudi s tutorstvom. Z njim želimo pomagati
predvsem študentom prvih letnikov pri njihovi vključitvi v novo okolje in poskrbeti, da bo prehod
čim bolj prijazen, hkrati pa tako pomagamo študentom navezovati nova spoznanja.
Za vse tiste, ki jih ni strah novih izzivov, se radi učijo in razvijajo nove ideje, je torej naša fakulteta kot nalašč za nadaljevanje njihovega izobraževanja, ker ponuja veliko znanja, priložnosti in
spodbuja kreativno razmišljanje.
Odlična študijska izbira: FERI Maribor
Prava izbira študija in študijske smeri pomeni
odločitev za dobro prihodnost, za delo, ki nas
bo izpolnjevalo, navduševalo in nam dajalo
kruh
Pomembno je, da se izobražujemo za poklic, ki nas veseli, za
poklic, ki ima dobre zaposlitvene možnosti, da izberemo fakulteto, ki sledi trendom in je
strokovno primerljiva s tujimi
izobraževalnimi institucijami.
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
v Mariboru je ena takšnih, zagotavlja dekan, prof. dr. Borut
Žalik, ki smo ga spraševali o
študiju in prednostih FERI Maribor.
Zakaj je FERI Maribor odlična študijska izbira? Katere so
tiste prednosti fakultete in izobraževalnih programov, ki
vas v primerjavi s podobnimi
fakultetami povzdignejo nad
konkurenco?
" Št ud ij n a F E R I s p o dbuj a
ustvarjalnost in inovativnost.
Študente izobražujemo v trinajstih študijskih programih
prve stopnje, osmih programih
druge stopnje in treh študijskih programih tretje stopnje.
Ne le da je našim študentom na
voljo pestra izbira, naši študijski programi so programi prihodnosti.
Sodobne, atraktivne učne
metode in visok standard opremljenosti predavalnic in laboratorijev seveda naredijo študij
še zanimivejši. Ob tem bi rad
poudaril, da je v zadnjih letih
država 'pozabila' vlagati v učno
opremo, številk na tem mestu
ne bi omenjal, so pa skrb zbujajoče. Zaradi tega mora večino
investicij v učno opremo fakulteta zagotoviti iz sredstev, pridobljenih na trgu."
Panoge in znanosti, ki jih na
fakulteti pokrivate, so tiste,
ki se nanašajo na tehnološki napredek, inovacije, na še
večjo modernizacijo življenja.
So znanstvena področja sedanjosti in še bolj prihodnosti.
Kako lahko študentje začutijo
svojo priložnost za osebnostni
razvoj in kariero?
"Na fakulteti izobražujemo
inženirje elektrotehniških,
telekomunikacijskih, informacijskih, računalniških in medijskih strok. Kot rad poudarim,
to so študiji, ki ne priznavajo
državnih meja, so študiji, ki govorijo enak jezik in uporabljajo
enake simbole po celem svetu.
S tem dajejo študentom v tem
globalnem svetu, ki je seveda
tudi poln nevarnosti, velike
priložnosti. Biti morajo le pogumni in verjeti vase."
Ali veste ...
... da je bila leta 1883 v pekarni Scherbaum postavljena električna razsvetljava samo štiri
leta po Edisonovem odkritju
žarnice?
... da so leta 1888 ob obisku prestolonaslednika v Mariboru
razsvetlili Grajski trg in Slovensko ulico? To je bila prva cestna
razsvetljava daleč naokoli.
... da je bila hidroelektrarna
Fala ob zagonu leta 1917 skupaj
s svojo sestrsko elektrarno
v Švici največja elektrarna v
Evropi?
... da je bila prva hidroelektrarna v Jugoslaviji po drugi
svetovni vojni zgrajena na Mariborskem otoku?
Kako študenti po končanem
študiju najdejo stik s prakso,
z gospodarstvom? Ali spremljate njihovo zaposljivost,
jih morda z delodajalci povezujete že med študijem?
"Našim študentom nudimo
kar nekaj možnosti za praktično usposabljanje. Nekateri študijski programi imajo v
tretjem letniku obvezno strokovno prakso, s katero bodoči
diplomanti nabirajo izkušnje
v gospodarstvu. Eden izmed
programov je v letnem semestru drugega letnika in zimskem semestru tretjega letnika
zasnovan projektno. V projekt
povežemo osem predmetov, pri
katerih v okviru rednih računalniških vaj študentje izdelajo
obsežnejši projekt v projektni
skupini. Vsem študentom višjih
letnikov so odprta vrata naših
laboratorijev, kjer se lahko
vključijo v različne projekte.
Prav tako se lahko naši študenti odločijo za prakso v tujini
(v programu Erasmus) in tako
poleg praktičnih izkušenj pridobijo prepotrebne življenjske
izkušnje. Lahko omenimo, da
je naša fakulteta zelo privlačna
za študente iz tujine. Trenutno
imamo 97 rednih študentov iz
tujine, vsako leto pa v okviru
mednarodnih izmenjav pridobiva znanje dobrih 100 študentov iz vse Evrope in z Bližnjega
vzhoda. Nudimo tudi prakse
tujim študentom v ok v ir u
IAESTE (Zveza študentskih društev za mednarodno izmenjavo strokovnih praks študentov
tehnike in naravoslovja).
Seveda naše študente spremljamo tudi po diplomi, saj
redno preverjamo zaposljivost
diplomantov naših programov,
in glede na podatke Zavoda za
zaposlovanje Republike Slovenije skorajda ni brezposelnih
inženirjev naših strok. Z mnogimi našimi diplomanti ohranimo neposreden stik in skupaj
z njimi sk rbimo za prenos
znanja s fakultete v industrijo."
Strah pred neuspehom je
lahko jeziček na tehtnici, ko
dijaki primerjajo različne študijske programe in razmišljajo
o predmetnikih, izpitih, profesorjih. Kako bi opisali profesorje, njihovo sodelovanje s
študenti, vzdušje med študenti, pomoč, ki jo lahko bruci
pričakujejo?
"Strah zagotovo ni potreben,
z rednim študijem in samodisciplino uspeh ne more izo-
Prof. dr. Borut Žalik
Mladi so tisti, ki
prinašajo nove,
sveže ideje, zelo
potrebne za
jutrišnji čas
stati. Res je, da študiji na naši
fakulteti niso med najlažjimi,
a tudi to mora biti izziv; narediti nekaj, kar ni lahko. Naši
študenti zelo dobro sodelujejo
s profesorji. Smo dokaj mlada
fakulteta, naši profesorji pa so
strokovni, dinamični, spremljajo novosti in jih vnašajo v pedagoško delo. Prehodnost se je z
uvedbo bolonjskega študija nekoliko povečala. To je zagotovo
posledica sprotnega študija, ki
ga na fakulteti dosledno izvajamo (kolokviji, vmesni izpiti)."
Kaj je potrebno za študentov uspeh? Katere lastnosti so
pogoj, da lahko uspešno doštudira na FERI Maribor? Kaj
ga lahko privede do poslovnega uspeha v prihodnosti?
"Na pr vem me st u bi prav
gotovo izpostavil voljo in željo
po učenju in pridobiva nju
novih znanj. Če k temu dodamo
še vedoželjnost, nekaj raziskovalne žilice in zanimanje za
področja sodobnih tehnologij,
potem je uspeh na FERI skoraj
zagotovljen. Skoraj pravim zato,
ker je kljub temu potrebno še
nekaj trdega dela in pridnega
učenja. A kot sem že omenil,
naši profesorji in asistenti so
vedno pripravljeni pomagati,
le vprašati je treba.
Kar zadeva poslovni uspeh
menim, da je že sama odločitev
za študij na FERI dobra naložba za uspešno prihodnost, saj
so profili naših študijskih programov zelo iskani in zaželeni.
Verjetno ste spremljali uspehe
naših študentov na svetovnih
tekmovanjih (na primer Imagine cup, tekmovanja IEEE). Ti
študenti zdaj vodijo uspešna
podjetja z visoko dodano vrednostjo. Naloga univerze je, da
jim zagotovi temelj, osnovo, na
kateri lahko gradijo svojo prihodnost. Fakulteta jim ne more
dati vsega znanja, ki danes obstaja na posameznih področjih,
zlasti ne na področjih, ki jih goji
naša fakulteta in ki se strahovito hitro razvijajo, mora pa jim
dati temelj in jih naučiti, kako
manjkajoče znanje samostoj-
no in učinkovito usvajati. Če
povem v prispodobi, moramo
jih naučiti loviti ribe. Verjamem
v naše študente, mnogi med
njimi imajo neizmerno energijo, izjemne ideje in neizmerne
sposobnosti."
Bolonjski študij je postal stalnica v izobraževalnem sistemu. Ste ga tudi pri vas povsem
sprejeli in se nanj navadili?
"Danes je postalo nekako popularno negodovati nad bolonjskim sistemom. Vendar
bolonjski sistem ima tudi svoje
prednosti, je mednarodno primerljiv, zahteva sproten študij
(s tem je mnogo bolj naporen tudi za profesorje in asistente), s čimer se skrajša čas
do poklica. Prepričan sem, da
smo se na naši fakulteti resno
lotili bolonjskega študija in da
so tudi rezultati dobri. Seveda
pa se moramo zavedati, da je
znanje diplomanta, primerljivo
s 'starim diplomantom', možno
pričakovati šele po drugi bolonjski stopnji."
Marsikdo ima na študentska
leta najlepše spomine in ta čas
pomeni eno najbolj razburljivih in razigranih obdobij v življenju. Pa ne le zaradi študija,
ampak predvsem zaradi obštudijskih dejavnosti. Kako na
fakulteti podpirate prostočasno udejstvovanje? Kakšen je
vaš odnos do druženja, aktivnosti, zabave vaših študentov?
"Naši študenti so izjemno ak-
tivni, sodelujejo v številnih
projektih, pri tutorstvu, pri
promociji naših študijev, dobrodelnih projektih.
Izpostavil bi kar nekaj tradicionalnih dogodkov: FERIpong (namiznoteniški turnir),
šahovski turnir, nogometne
tekme med profesorji in študenti. Ustanovili smo mešani
pevski zbor, ki je že nastopil ob
podelitvi diplom v prejšnjem
tednu (mimogrede, v prejšnjem tednu smo podelili 332
diplom). Organiziramo tudi
največji slovenski tekmovanji z mobilnimi roboti RoboT
in RoboLiga, konec marca bo
na FERI tekmovanje Festival
inovativnih tehnologij v organizaciji Zveze za tehniško kulturo Slovenije (pričakujemo
nekaj sto udeležencev). Res,
na naši fakulteti se dogaja zelo
veliko.
Zagotovo pa je možnosti še
več. Smo odprta fakulteta in
vse dobre ideje bomo pomagali realizirati. Čas študija je tudi
čas izgradnje osebnosti, pridobivanja izkušenj in prijateljstev,
ki nato trajajo vse življenje.
Na fakulteti zelo podpiramo
projekte študentov in spodbujamo samoiniciativnost, prodornost, nadpovprečnost, s tem
fakulteta oživi in napreduje.
Mladi so tisti, ki prinašajo nove,
sveže ideje, zelo potrebne za jutrišnji čas. Mladi so tisti, ki premikajo meje, in oni so tisti, ki si
morajo upati."
Informativni dnevi
Na FERI vas prijazno pričakujejo na informativnih dnevih, ki ju
bodo pripravili 10. in 11. februarja. Njihove sodobno opremljene
predavalnice bodo na vas naredile odličen prvi vtis, ki ga bodo
prijazni profesorji in ambiciozni študentje podkrepili z zanimivimi in tehtnimi odgovori na vaša vprašanja. Obiščite jih, sprašujte jih, oglejte si šolo, vzemite promocijske materiale in jih doma
v miru prelistajte. Če vam še kaj ne bo jasno, kliknite www.pridina-feri.si ali pišite na elektronski naslov [email protected]
Ne pozabite: FERI, Smetanova 17, 2000 Maribor, 10. 2. 2012 ob
10.00 in 15.00 ter 11. 2. 2012 ob 10.00.
FERI Maribor oglasna priloga Večera
Uredila
Mojca Lubanjšek Pehant
Fotografije
FERI Maribor
Naročnik
FERI Maribor
Izdajatelj
ČZP Večer, februar 2012

Similar documents