izobraževanje in poklicna orientacija

Comments

Transcription

izobraževanje in poklicna orientacija
25. OTROŠKI PARLAMENT
IZOBRAŽEVANJE IN
POKLICNA ORIENTACIJA
POVZETEK Z IZOBRAŽEVANJA MENTORJEV
Bernarda Mal, Mija Zibelnik, Tina
Grabnar
Šol. l. 2014/2015
ALEKSANDRA IGLIČAR ČEPON:
NAČRTOVANJE KARIERNE POTI


Dejavniki kariernega odločanja:

poznavanje samega sebe, samoocena

izobraževalni sistem

svet poklicev

informacije o štipendijah
Spletni priročniki za načrtovanje kariere (interesni test
Kam in kako – KIK, spletne strani Mojaizbira, Filternet,
ZRSZ; E-svetovanje)

Karierno središče, CIPS - Center za informacije in poklicno
svetovanje
DE BONOVA ORODJA ZA
RAZMIŠLJANJE

Spoznali smo orodja Cort 1







PNZ
UVD
AMI
P&N
PPP
NCD
SDL
PROGRAM MEPI
http://mepi.si/
 Program: prostovoljstvo, šport, veščine, odprava,
neznani prijatelj
 10 načel: individualen, (ne)tekmovalen, dostopen
vsem, prostovoljen, razvoj, uravnotežen, stopnjujoč,
navdihujoč, maraton, prijeten
 Osebnostne kvalitete: iniciativnost, zavzetost in
predanost, samozavedanje, motivacija,
samozaupanje, odgovornost, aktivno državljanstvo
 Prednost pri zaposlovanju

IZPOSTAVLJENO
permisivna/avtoritarna vzgoja
+ tekmovalnost
__________________
= terorizem
MEPI = CILJ + VREDNOTENJE + NAČRTOVANJE
SMART
Akcijski krog
9. razred – bronasto priznanje – interesne
dejavnosti – delo z nadarjenimi
MOČ BESEDE. MOČ MEDIJEV. POKLIC?
Št. informacij v letih 0-2001 = število informacij v 48 urah
Še nikoli v zgodovini ljudje, ki nimajo česa povedati, niso
imeli toliko možnosti povedati in tako naglas.
(imarginarna skupina – socialna omrežja – valjanje v
bogastvu)
Star koncept šol: pomnjenje informacij, uporaba v novi
situaciji
Nov koncept šol: vrednote + kreativnost iz informacij
MOČ BESEDE. MEDIJI. POKLIC?






Mladi se ne zavedajo posledic žalitev na socialnih
omrežjih.
Anonimnost. Priložnost za podpihovalce …
Všeč – ni všeč = bipolarnost, 450 poskusov samomorov
v letu 2013
3-minutni videospot Pogasi sovražnost. Govori
ljubezen.
ALJOŠA BAGOLA – PRISTOP (oglaševalska
agencija)
Obisk na šoli 9. oktober – Dan reševanja in zaščite
LITERATURA

•
•
•
•
•
Za učence v 1. triletju:
Mohor Demšar: Poklici v resnici
Ervin Fritz: Dimnikar je črn grof
Feri Lainšček: Ko bova velika oziroma
Feri Lainšček: Ko želi Tilčka postati Tilka in
ko želi Tilček postati Tilen
Damjan Stepančič: Ko bom velik/a, bom …
LITERATURA

Za učence v 2. in 3. triletju:
IZOBRAŽEVANJE/ODRAŠČANJE
• Karin Kampwerth: Najboljši v razredu v
štirih tednih
• Pia Beck Rydahl: Moč najstništva
POKLICI/POKLICNA ORIENTACIJA
• Jožica Cergolj: Od želje do poklica
• Jože Hudales: Pri mojstrih v delavnicah
LEPOSLOVJE
• Mary Amato: Kitara za dva
ODPRTA VPRAŠANJA ZA OTROŠKI
PARLAMENT
- spoznavanje poklicev
- mnenje otrok, kaj bi potrebovali za kreiranje poklicne
orientacije in izobraževanja v šoli, stanje sedaj – kaj
manjka
- akcije (listovnik od 1. razreda dalje, e-knjiga novejših
poklicev, uporaba orodij za razmišljanje pri določenih
nalogah)
Predlog: sestanek z razredniki
Prvi sklic OP bo 9. 10. 2014 ob 7.30 v učilnici 40.
Predstavniki: Kdor je v sredinih terminih zjutraj prost
in kogar zanima.

Similar documents