Baša Zlobec Tina Batistič Tanja Kodermac Amadea Ušaj Hvalič

Comments

Transcription

Baša Zlobec Tina Batistič Tanja Kodermac Amadea Ušaj Hvalič
______________________________________________________________________
Program: EKONOMSKI TEHNIK – POKLICNI TEČAJ
Predhodna izobrazba: zaključen vsaj četrti letnik gimnazije ali drugega izobraževalnega
programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
MODUL in druge obveznosti
Učitelj
M1 POSLOVANJE PODJETIJ S
PROJEKTI
M2 EKONOMIKA
M3 DELOVANJE GOSPODARSTVA
M5 MATERIALNO
KNJIGOVODSTVO
M12 NEPOSREDNO TRŽENJE
Odprti kurikul – M4 FINANČNO
POSLOVANJE
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z
DELOM
POKLICNA MATURA:
- Slovenščina
- Gospodarstvo
- Tuj jezik ali matematika
- Izdelek oz. storitev in
zagovor
Baša Zlobec Tina
Skupno število kreditnih točk
60 KT
Veljavnost programa: 1. september 2011
Batistič Tanja
Kodermac Amadea
Ušaj Hvalič Tanja
Batistič Tanja
76 ur

Similar documents