Registreringsbevis Skatteverket

Comments

Transcription

Registreringsbevis Skatteverket
fr^
§D Skatteverket
Registerutdrag
KONTOR O2OO
1-06 6l_ SToCKHoLM
Datum
Person-/Org-/Reg.nummer
201_4-1_0-l_6
7801_07- 3862
077t-567567
Sultanova, Feruza
VTLToRPSBACKEN 55
L62 70 vÄLlrNcsy
Ni är
ad hos Skatteverket enligt
Huvudsaklig verksamhet
vägtransport, godstrafik
SNI-kod/-er
Bokslutsdatum
494L0, g12l_0, 4334L
3l- december
Juridisk form
sarskrld skatteadress (används vid utskick av moms- och arbetsgivarhandlingarfrån Skatteverket,
orn
"a
On"t
Telefon
072-902 76
96
073-769 00 64
Godkänd för F-skatt med
villkor (FA-skatt)
Fr.o.m.
201-1-1-0-l_7
l-r.o.m.
Arbetsgivare
2011-11--01
Fr.o.m.
Moms
201,L-L0-17
Momsreg.nrA/AT-nr
sE7801_07386201
Redovisning ska ske
i skattedeklaration
Redovisn'ing ska ske
enligt
var
tredje
månad.
bokslutsmetoden.
Du har godkänts för F-skatt med villkor (tidigare så kallad FA_skatt).
Att F-skatten är villkorad innebär:
- att du bara får använda din F-skatt för uppdrag i din näringsverksamhet
- för att din F-skatt ska gälla måste du skriftligen ange detta i t.ex. anbud eller
faktura
o
o
o
N
ot
(o
$
Y
a
- A-skatt gäller i din anställning.
ii
å, o"n st.rttsxyloigej

Similar documents