Du finner lenke til Driftstyret ved Oslo VO Sinsen her

Comments

Transcription

Du finner lenke til Driftstyret ved Oslo VO Sinsen her
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring Sinsen
Driftsstyret ved Oslo VO Sinsen
Alle Osloskoler har eget driftsstyre. Oslo VO Sinsen hadde i flere år eget driftsstyre, deretter et felles driftsstyre
sammen med all voksenopplæring i Oslo, og fikk igjen eget driftsstyre fra høsten 2011.
Oslo kommune har vedtatt driftsstyreordningen for å:
•
styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
•
legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
•
gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
•
legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk
Oppgaver:
•
Behandle og vedta årsplan
•
Behandle og vedta budsjett
•
Behandle saker delegert fra direktøren
•
Utarbeide og vedta strategi og årsplan, herunder ”pedagogisk profil”
•
Løpende resultatoppfølging
Medlemmer:
Styret består av tre eksterne ledere, to internt ansatte og to elever som er utnevnt av Oslo Kommune. Alle har
varamedlemmer. Det er bare eksterne representanter som kan bli leder i driftsstyret. Kari Hauge som er ansatt i
LO har vært styrets leder i alle årene. Med to års mellomrom, eller oftere, velges nye ansatte og elever inn i
styret. Ved Oslo VO Sinsen er det styremøter 4-5 ganger i året.

Similar documents