ν λ λ =

Transcription

ν λ λ =
‫כימיה כללית ‪ -‬גיליון ‪6‬‬
‫‪ .1‬מהי התדירות של קרינה בעלת אורך גל של ‪?nm 444‬‬
‫‪3  108 m sec‬‬
‫‪ 6.818  1014 sec 1‬‬
‫‪440  109 m‬‬
‫‪‬‬
‫‪c‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .2‬איזה אורביטל מתואר ע"י המספרים הקוונטים הבאים‪n  2 , l  1 :‬‬
‫תשובה‪2 p :‬‬
‫‪ .3‬פולרנים )‪ (fullerenes‬הם מולקולות ‪ C60‬בעלי צורה כדורית‪ .‬על מנת לחקור את תכונותיהם‬
‫מפציצים אלומת ‪ C60‬בפני שטח של מוצקים‪ .‬מהוא אורך גל דה‪-‬ברולי אשר ניתן ליחס למולקולת‬
‫‪ C60‬בעלת מהירות ‪ 1‬ק"מ לשנייה?‬
‫‪h‬‬
‫אורך גל דה‪-‬ברולי‪:‬‬
‫‪mv‬‬
‫‪h  6.262 1034 J  sec‬‬
‫‪v  1km sec‬‬
‫‪‬‬
‫‪m  n  M .W C   60  12.01  720.6 gr‬‬
‫‪h‬‬
‫‪6.262  1034 J  sec‬‬
‫‪J  sec 2‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 8.69  1037‬‬
‫‪mv 1 km sec  720.6 gr‬‬
‫‪km  gr‬‬
‫‪‬‬
‫‪kg  m 2‬‬
‫‪sec 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪sec 2‬‬
‫‪37 J  sec‬‬
‫‪37 kg  m‬‬
‫‪37 1000 gr  m‬‬
‫‪8.69  10‬‬
‫‪ 8.69  10‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 8.69  10‬‬
‫‪ 8.69  1037 m‬‬
‫‪2‬‬
‫‪km  gr‬‬
‫‪sec‬‬
‫‪km  gr‬‬
‫‪1000m  gr‬‬
‫‪1J ‬‬
‫התשובה הנכונה‪ 5500 :‬פיקומטרים (תודה ל‪ -‬ט‪)5‬‬
‫‪ .4‬סדרו את טווחי הקרינה הבאים לפי סדר עולה של האנרגיה‪:‬‬
‫א‪ .‬קרני ‪ :X‬אורך גל ‪ 5 -‬פיקומטר עד ‪ 14‬ננומטר‬
‫ב‪ .‬קרני אולטרה סגול‪ :‬אורל גל ‪ 244 -‬ננומטר עד ‪ 384‬ננומטר)‬
‫ג‪ .‬אור נראה‪ :‬אורך גל ‪ 444 -‬ננומטר עד ‪ 754‬ננומטר‬
‫ד‪ .‬גלי מיקרו‪ :‬אורך גל ‪ 1 -‬מילימטר עד ‪ 1‬מטר‬
‫‪ .5‬מי מבין ארבעת המספרים הקוונטים הבאים יכול לתאר את האלקטרון אחרון במצב היסוד של‬
‫בריום (‪)Ba‬‬
‫מהטבלה המחזורית‪Ba : Xe 6s 2 :‬‬
‫‪1‬‬
‫‪, ml  0  l  0 , n  6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ms  ‬‬
‫‪ .6‬השתמש במשוואת פלאנק על מנת למצוא אורך הגל (בננו מטרים) של קרינה בעלת אנרגיה‬
‫כוללת של ‪200kJ mole‬‬
‫‪c‬‬
‫‪E‬‬
‫‪ h‬‬
‫‪c‬‬
‫‪‬‬
‫‪E h‬‬
‫‪kJ‬‬
‫‪J‬‬
‫‪ 200  103‬‬
‫‪/ 6.022  1023 1 mole  3.321  1019 J‬‬
‫‪mole‬‬
‫‪mole‬‬
‫‪E  200‬‬
‫‪c‬‬
‫‪3  108  m sec‬‬
‫‪ 6.626  1034  J  sec ‬‬
‫‪ 5.985  107 m  598.5nm‬‬
‫‪E‬‬
‫‪3.321  1019‬‬
‫‪J‬‬
‫‪ h‬‬
‫‪ .7‬איזה משפט מתאר נכון את האורביטל?‬
‫משפטים ‪ 2‬ו‪ 3-‬נכונים‪.‬‬
‫‪ .8‬חשבו את אורך הגל במטרים של האור הנבלע ע"י אלקטרון באטום מימן כאשר הוא עובר מרמה‬
‫‪ n=5‬ל‪.n=6 -‬‬
‫‪RH 2  1‬‬
‫‪1 ‬‬
‫‪2.18  1018 J‬‬
‫‪1 1‬‬
‫‪z  2  2 ‬‬
‫‪12  2  2   4.02  1013‬‬
‫‪‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ n n  6.626  10 J  sec  5 6 ‬‬
‫‪h‬‬
‫‪f ‬‬
‫‪ i‬‬
‫‪3  108‬‬
‫‪ 7.46  106‬‬
‫‪13‬‬
‫‪4.02  10‬‬
‫‪‬‬
‫‪c‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪c‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .9‬מהי הקונפיגורציה האלקטרונית עבור ‪ P‬הנמצא במצב היסוד?‬
‫לפי הטבלה המחזורית‪:‬‬
‫‪P : Ne 3s 2 3 p3   He 2s 2 2 p6 3s 2 3 p3  1s 2 2s 2 2 p6 3s 2 3 p3  1s 2 2s 2 2 p6 3s2 3 p3‬‬
‫‪ .14‬כמה אלקטרונים לא מזווגים יש לזרחן (‪)P‬‬
‫‪3d‬‬
‫‪4s‬‬
‫‪1 1 1‬‬
‫‪3p‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3s‬‬
‫‪11 11 11‬‬
‫‪2p‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2s‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1s‬‬
‫‪ 3‬אלקטרונים לא מזווגים‬
‫‪ .11‬פונקצית העבודה של פלטיניום כפולה מפונקצית העבודה של סידן‪ .‬אם אנרגיית הפוטון‬
‫המינימאלית הדרושה להוציא פוטואלקטרון מפני השטח של פלטיניום היא ‪ ,W‬מהי התדירות‬
‫המינימאלית של האור הדרושה כדי להוציא אלקטרון מפני השטח של סידן?‬
‫פונקצית עבודה של פלטינום‪ W  hv :‬ומתקיים‪:‬‬
‫‪c‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬ומכאן‬
‫‪W‬‬
‫‪1‬‬
‫פונקצית עבודה של סידן‪ W  W '  hv ' :‬ומכאן‬
‫‪2h‬‬
‫‪2‬‬
‫‪v' ‬‬
‫‪c‬‬
‫‪‬‬
‫‪W h‬‬

Similar documents