תרגילי חזרה במבוא למאקרו כלכלה

Transcription

תרגילי חזרה במבוא למאקרו כלכלה
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב הפקולטה לניהול‬
‫בית ספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי‬
‫קורס ידע קודם בכלכלה ‪ -‬איזדורפר עידו‬
‫תרגילי חזרה במבוא למאקרו כלכלה‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫משק פתוח נמצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה‪ .‬הממשלה החליטה להגדיל את הצריכה‬
‫הציבורית ב‪ 100 -‬מיליון ש"ח ועדיין לא החליטה כיצד לממן את תוספת ההוצאה‪ .‬כלכלן טען כי‬
‫אם מימון ההוצאה יהיה על ידי מסים אזי ההשקעה תהיה קטנה מההשקעה שתתקבל אם‬
‫המימון יהיה על ידי מכירת אג"ח לציבור‪.‬‬
‫פיתרון‬
‫לא נכון‪ ,‬ההפך‪ .‬כאשר המימון הוא ע"י אג"ח הפער האינפלציוני גדול יותר‪ .‬לכן נדרשת עליית‬
‫מחירים וריבית גדולה יותר כדי לסגור את הפער האינפלציוני‪ .‬ככל שהריבית עולה ביותר‪ ,‬כך‬
‫ההשקעה יורדת ביותר‪.‬‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫משק פתוח נמצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה‪ .‬נתון שהבנק המרכזי שומר על שער ריבית קבוע‪.‬‬
‫משקי הבית שינוי את טעמם‪ ,‬והם מעוניינים לחסוך יותר בכל רמה של הכנסה פנויה‪ .‬מכאן ש‪:-‬‬
‫א‪ .‬החיסכון יגדל והצריכה הפרטית תקטן‪.‬‬
‫ב‪ .‬הן החיסכון והן הצריכה הפרטית יקטנו‪.‬‬
‫ג‪ .‬החיסכון יגדל ולא ניתן לקבוע מה יקרה לצריכה הפרטית‪.‬‬
‫ד‪ .‬לא ניתן לקבוע מה קרה לחיסכון של המשק‪ ,‬אך החיסכון האישי יגדל‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל התשובות לעיל אינן נכונות‪.‬‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫משק סגור נמצא בשיווי משקל באבטלה‪ .‬כתוצאה מפדיון של אג"ח כמות הכסף גדלה‪.‬‬
‫שיעור עליית התוצר יהיה גדול יותר אם‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הצריכה הפרטית רגישה יותר לשינויים בשער הריבית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הביקוש לכסף רגיש יותר לשינויים בתוצר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הנטייה השולית להשקיע קטנה יותר‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הצריכה הציבורית במצב המוצא גדולה יותר‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ההשקעה רגישה פחות לשינויים בשער הריבית‪.‬‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫התייחסו לעקומת ההשקעה שלמדנו במודל קיינס )השקעה כפונקצייה של התוצר(‪.‬‬
‫מה מהמשפטים הבאים נכון?‬
‫א‪.‬‬
‫אם הריבית תעלה העקומה תזוז למעלה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ככל שהנטייה השולית להשקיע גדולה יותר העקומה תלולה פחות )בעלת שיפוע קטן יותר(‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אם הריבית תעלה תהיה תזוזה ימינה על גבי עקומת ההשקעה אך העקומה לא תזוז‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אם התוצר יגדל כל עקומת ההשקעה תזוז למעלה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל המשפטים א‪ ,‬ב‪ ,‬ג ו‪-‬ד אינם נכונים‪.‬‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫משק סגור נמצא בשיווי משקל באבטלה‪.‬‬
‫ידוע כי ההשקעה לא תלויה בתוצר‪ ,‬וכן מוטל על הציבור מס יחסי )אחוז קבוע מהתוצר(‪.‬‬
‫במטרה לצמצם את שיעור האבטלה מנהיגי המדיניות הכלכלית במשק שוקלים נקיטת מדיניות‬
‫מרחיבה ומתלבטים בין שתי חלופות‪:‬‬
‫)‪ (1‬מדיניות פיסקלית‪ -‬העלאת הצריכה הציבורית במימון מסים‪.‬‬
‫)‪ (2‬מדיניות מוניטרית‪ -‬הגדלת כמות הכסף‪.‬‬
‫להלן מספר טענות הנוגעות להשוואה בין שתי החלופות‪ .‬איזו מהן נכונה?‬
‫א‪ .‬בשני המקרים האבטלה תקטן ואילו ההשקעה והצריכה הפרטית יגדלו‪.‬‬
‫ב‪ .‬במדיניות מוניטרית )חלופה ‪ (2‬הגירעון בתקציב הממשלה יקטן‪.‬‬
‫ג‪ .‬במדיניות פיסקלית )חלופה ‪ (1‬ההשקעה לא תשתנה ואילו במדיניות מוניטרית )חלופה ‪(2‬‬
‫ההשקעה תגדל‪.‬‬
‫ד‪ .‬תשובות ב ו‪-‬ג נכונות‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל התשובות לעיל אינן נכונות‪.‬‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫הצריכה הפרטית שווה ל‪:‬‬
‫א‪ .‬הפרש בין התוצר הלאומי הנקי לבין השימושים המקומיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬תוצר לאומי גולמי פחות השקעה נקייה פחות צריכה ציבורית‪.‬‬
‫ג‪ .‬הכנסה לאומית פחות חיסכון אישי‪.‬‬
‫ד‪ .‬סכום המכירות של כל הפירמות‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל התשובות לעיל אינן נכונות‪.‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫משק סגור נמצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה‪ .‬הממשלה הגדילה את הצריכה הציבורית ב‪2% -‬‬
‫במימון מסים ובמקביל‪ ,‬כתוצאה מפדיון אג"ח‪ ,‬כמות הכסף גדלה ב‪.1% -‬‬
‫מכאן נוכל להסיק‪ ,‬כי‪:‬‬
‫א‪ .‬רמת המחירים תעלה בדיוק ב‪.1% -‬‬
‫ב‪ .‬רמת המחירים תעלה בשיעור שבין ‪ 1%‬לבין ‪.3%‬‬
‫ג‪ .‬רמת המחירים תעלה ביותר מ‪ 1% -‬ויתכן ששיעור העלייה יהיה גבוה מ‪.3%-‬‬
‫ד‪ .‬רמת המחירים תעלה‪ ,‬אך לא יחול שינוי בהרכב השימושים‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל התשובות לעיל אינן נכונות‪.‬‬
‫שאלה ‪8‬‬
‫משק פתוח נמצא בשיווי משקל באבטלה‪ .‬שער הריבית העולמי נתון וקבוע ברמה *‪.r‬‬
‫לאור שיפור במצבו הכלכלי של המשק גדלו תנועות ההון הנכנסות נטו לכל רמה של שער ריבית‬
‫מקומי‪ .‬כתוצאה מכך‪:‬‬
‫א‪ .‬לא יהיו לשינוי זה השלכות על התעסוקה והרכב השימושים‪.‬‬
‫ב‪ .‬התוצר יקטן ושער החליפין הריאלי יעלה‪.‬‬
‫ג‪ .‬התוצר יגדל ושער החליפין הריאלי ירד‪.‬‬
‫ד‪ .‬התוצר יקטן ושער החליפין הריאלי ירד‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל התשובות לעיל אינן נכונות‪.‬‬
‫שאלה ‪9‬‬
‫משק סגור נמצא בשיווי משקל באבטלה‪ .‬להלן נתונים ידועים על המשק‪:‬‬
‫התוצר של שיווי משקל שווה ל‪ ,2,500 -‬הנטייה השולית לצרוך היא ‪,0.8‬‬
‫הביקוש לכסף אינו תלוי בתוצר וההשקעה אינה תלויה בתוצר‪.‬‬
‫א‪ .‬חשבו את הנוסחה של עקומת הביקוש המצרפי‪.‬‬
‫ב‪ .‬הממשלה הגדילה את הצריכה הציבורית ב‪ 100 -‬מיליון ש"ח ומימנה זאת ע"י הגדלת מסים‪.‬‬
‫כתוצאה מכך המשק הגיע לשיווי משקל בתעסוקה מלאה מבלי שעלו המחירים‪ .‬חשבו את תוצר‬
‫תעסוקה מלאה ואת השינוי בצריכה הפרטית שנגרם כתוצאה מפעולת הממשלה‪.‬‬
‫פיתרון‬
‫סעיף א‬
‫מכיוון שההשקעה אינה תלויה בתוצר הרי ש‪ MPI=0:‬ולכן ‪.MPC=MPE=0.8‬‬
‫בשיווי השקל מתקיים‪:‬‬
‫לפיכך‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫סעיף ב‬
‫השינוי בגודל האוטונומי של הביקוש המצרפי)‪:(A‬‬
‫השינוי בתוצר‪:‬‬
‫‪) .‬אפשר גם ע"י מכפיל תקציב מאוזן(‪.‬‬
‫תוצר תעסוקה מלאה = תוצר שיווי משקל ראשונה )‪ + (2,500‬גידול התוצר )‪.2,600 = (100‬‬
‫השינוי בהכנסה הפנויה = שינוי התוצר )‪ – (100‬שינוי המסים )‪.0 = (100‬‬
‫השינוי בצריכה הפרטית = ‪.0‬‬
‫שאלה ‪10‬‬
‫משק פתוח נמצא בשיווי משקל באבטלה‪ .‬במסגרת רפורמה כלכלית הממשלה קיצצה את‬
‫הצריכה הציבורית ואת המסים באותו הסכום‪ .‬כתוצאה מכך‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הן ההשקעה והן הצריכה הפרטית יקטנו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הצריכה הפרטית תגדל ואילו ההשקעה תקטן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לא ניתן לדעת מה יקרה לצריכה הפרטית ואילו ההשקעה תקטן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לא ניתן לדעת מה יקרה לצריכה הפרטית ומה יקרה להשקעה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל התשובות לעיל אינן נכונות‪.‬‬
‫שאלה ‪11‬‬
‫משק סגור נמצא בשיווי משקל באבטלה‪ .‬הבנק המרכזי שומר על שער ריבית קבוע‪.‬‬
‫משקי הבית שינוי את טעמם‪ ,‬והם מעוניינים לחסוך פחות בכל רמה של הכנסה פנויה‪.‬‬
‫מכאן ניתן להסיק‪ ,‬כי‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫החיסכון יקטן והצריכה הפרטית תגדל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הן החיסכון והן הצריכה הפרטית יגדלו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫החיסכון יגדל אך הצריכה הפרטית תקטן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לא ניתן לקבוע מה קרה לחיסכון של המשק‪ ,‬אך החיסכון האישי יקטן‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל התשובות לעיל אינן נכונות‪.‬‬
‫שאלה ‪12‬‬
‫משק סגור נמצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה‪ .‬הממשלה הגדילה את הוצאותיה ומימנה זאת‬
‫ע"י מסים‪ .‬שיעור עליית המחירים יהיה גדול יותר אם‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הצריכה הפרטית רגישה יותר לשינויים בשער הריבית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הביקוש לכסף רגיש יותר לשינויים בתוצר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הנטייה השולית להשקיע גדולה יותר‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הצריכה הציבורית במצב המוצא גדולה יותר‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ההשקעה רגישה פחות לשינויים בשער הריבית‪.‬‬
‫שאלה ‪13‬‬
‫משק סגור נמצא בשיווי משקל באבטלה‪ .‬נתון שהפער הדפלציוני הוא ‪ 100‬מיליון ש"ח ושהנטייה‬
‫השולית לצרוך היא ‪ .0.5‬בעקבות לחצים בקואליציה הוגדלו תשלומי ההעברה לציבור ב‪200 -‬‬
‫מיליון ש"ח וההוצאה מומנה ע"י מלוות מהציבור‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬כמות הכסף גדלה כתוצאה מפדיון אג"ח שהגיע מועד פירעונן‪ .‬מכאן ניתן להסיק‪ ,‬כי‪,‬‬
‫א‪ .‬במשק התרחשה עליית מחירים‪.‬‬
‫ב‪ .‬יתכן ששער הריבית במשק ירד‪.‬‬
‫ג‪ .‬הן ההשקעה והן הצריכה הפרטית גדלו‪.‬‬
‫ד‪ .‬לא חל שינוי בהרכב השימושים בגלל הניטרליות של הכסף‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל התשובות לעיל אינן נכונות‪.‬‬
‫נתונים לשאלות ‪14-15‬‬
‫מנתוני החשבונאות הלאומית של משק בעשור האחרון עולה כי לאורך השנים‪:‬‬
‫•‬
‫המסים נטו והצריכה הציבורית גדלו באותו הסכום‪.‬‬
‫•‬
‫ההכנסה הפנויה גדלה ‪ -‬מחצית מהגידול הופנה לצריכה פרטית והיתרה לחיסכון אישי‪.‬‬
‫•‬
‫החיסכון העסקי לא השתנה‪.‬‬
‫•‬
‫עודף היבוא גדל‪.‬‬
‫שאלה ‪14‬‬
‫א‪ .‬ההשקעה גדלה ואילו החיסכון של המשק לא השתנה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ההשקעה לא השתנתה ואילו החיסכון של המשק גדל‪.‬‬
‫ג‪ .‬הן ההשקעה והן החיסכון של המשק גדלו‪.‬‬
‫ד‪ .‬לא ניתן לקבוע מה קרה להשקעה ולחיסכון של המשק‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל התשובות לעיל אינן נכונות‪.‬‬
‫שאלה ‪15‬‬
‫א‪ .‬התוצר לא השתנה ואילו סכום השימושים המקומיים‬
‫)צריכה פרטית ‪ +‬צריכה ציבורית ‪+‬השקעה( גדל‪.‬‬
‫ב‪ .‬אין מספיק נתונים כדי לקבוע מה קרה לתוצר אך ניתן לקבוע שסכום השימושים‬
‫המקומיים גדל‪.‬‬
‫ג‪ .‬הן התוצר והן סכום השימושים המקומיים גדלו‪.‬‬
‫ד‪ .‬אין מספיק נתונים כדי לקבוע מה קרה לתוצר ולסכום השימושים המקומיים‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל התשובות לעיל אינן נכונות‪.‬‬

Similar documents