נציגות בעלי דירות מגדל סי

Comments

Transcription

נציגות בעלי דירות מגדל סי
‫נציגות בעלי דירות מגדל סי‬
‫פרוטוקול ישיבה עם נציגי דיירים מיום ‪42.8.42‬‬
‫משתתפים‪:‬‬
‫חברי נציגות‪ :‬מר משה כהן‪,‬עו"ד אלון שירי‪.‬‬
‫נציגי דיירים ‪ :‬מר אריה פיסקוביץ'‪ ,‬מר משה סורוקר‪ ,‬מר יפים בלומינבוים‪ ,‬מר מארק חידקל‪,‬‬
‫גב' ויקטוריה קריז'נובסקי‪ ,‬מר רוברט קמפאס‪ ,‬גב' יוליה פליספדר‪ ,‬עו"ד עופר‬
‫אליזם‪.‬‬
‫משה כהן‪:‬‬
‫לאור היוזמה שהעלנו באסיפת הדיירים האחרונה שקיימנו הינה לצרף את חברי‬
‫נציגי הדיירים כאשר מטרת הפגישה לגבש צוותי עבודה וסיוע שיבדקו את‬
‫ההתנהלות בבניין למטרת שיפור הבניין תוך קביעת לו"ז מסודר הטלת משימות‬
‫לבצוע שיטופלו ע"י נציגי הדיירים שנקבעו באסיפה וזאת עד לאסיפת הדיירים‬
‫השנתית המתוכננת בראשית השנה הבאה‪.‬לצורך כך הכנתי הוכנו קלסר מחולק‬
‫לחוצצים בנושאים השונים של הניהול השוטף של הבניין והשיפוצים עומד לרשותכם‬
‫‪ 01‬עותקים לשימושכם (‪ 3‬תיקים חולקו ל‪ 3-‬נציגים) ‪.‬‬
‫אם חסר חומר למי מהחברים‪ ,‬יועבר לו לפי דרישה‪ .‬מסביר כי כל חברי הנציגות‬
‫פועלים ללא תמורה‪ .‬עו"ד שאול כוחן המשמש גם כמבקר חברת הניהול וחותם‬
‫כמורשה חתימה בחשבון חברת הניהול מקבל תשלום של ‪ ₪ 0111‬לחודש ‪+‬‬
‫מע"מ‪.‬‬
‫מסביר כי חברת גני הים התיכון (ניהול) ‪ 0990‬בע"מ (בפרוק) מקבלת ‪₪ 01,111‬‬
‫לחודש ‪ +‬מע"מ על פי אישור בית המשפט עד לחודש ‪ .010102‬לאחר מכן הדיירים‬
‫יהיו פטורים מתשלום זה‪.‬‬
‫מסביר כי חברת הניהול הנוכחית מקבלת שכר ניהול בסך ‪ + ₪ 00,111‬מע"מ‬
‫לחודש כתשלום קבוע‪ ,‬ללא קשר לגבוה ההוצאות של ניהול הבניין‪ .‬מבהיר כי זה‬
‫שינוי משמעותי לעומת חברת הניהול הקודמת שגבתה ‪ + 00%‬מע"מ מהוצאות‬
‫הבניין‪ ,‬והיה לה אינטרס להגדיל את ההוצאות השוטפות‪.‬‬
‫כמו"כ הועבר סקירת מצב לגבי כול ההתנהלות של הנציגות לרבות המכרזים הצורך‬
‫בשיקום וגבייה מיידית של הכספים הדרושים לשיקום הבניין כללי ההתנהגות‬
‫התחייבויות הדיירים אופן שיטת חיובי האנרגיה חשמל ‪.‬סולר ‪.‬מים חמים ‪.‬דוחות‬
‫כספיים תקציב מול ביצוע מאזנים התחייבות הדיירים ע"פ הסכמי הניהול נוהלי‬
‫ההתנהגות מעליות עיגון האבנים וכד"‪.‬‬
‫לצורך כך עלינו באופן מיידי להמשיך ולהשלים את הגביה המיוחדת שנקבעה‬
‫לצורך שפוץ הבניין לרבות הצורך בשיקום המעליות חיפוי האבן בטיחות וכד"‬
‫למרות האמור הנני מבהיר כי טרם נחתמו הסכמים עם ספקים ניפתח לצורך הגביה‬
‫חשבון יעודי כאשר הפקוח על ניהול החשבון מבוצע ע"י עו"ד שאול כוחן שהנו‬
‫מורשה חתימה נוסף והכספים ישולמו לאחר גיוס כספים שיספיקו ליצור התחייבות‬
‫חוזית לפחות בשלב ראשון מעליות וחיפוי אבן ‪.‬ניתן לכול אחד מנציגי הדיירים‬
‫האפשרות לעיין במכרזים המפרטים ובהתנהלות תוך הבאת והעלאת הצעות ייעול‬
‫שיפחיתו את ההוצאות ‪.‬עד סיום הבדיקה בעוד כשבועיים ימים תמשיך חברת‬
‫הניהול בגביה אגרסיבית ע"מ לעמוד ביעדים והצורך הדחוף אך במקביל לא יחתמו‬
‫חוזים ולא ישולמו תשלומים עד השלמת חוות הדעת כפי שתבוצע ע"י נציגי הדיירים‬
‫וזאת הינכם מתבקשים עד מועד הישיבה הבאה שנקבעה בעוד שבועיים ימים ‪.‬‬
‫נציגות בעלי דירות מגדל סי‬
‫יפים‪:‬‬
‫ע"פ הדו"ח הכספי ניתן לבדוק התפלגות הכנסות והוצאות ולקבוע סדרי עדיפויות‪.‬‬
‫המטרה היא לשפר את ניהול הבניין ולחסוך בהוצאות‪.‬‬
‫החלטה‪:‬‬
‫הנציגות מסמיכה את יוליה‪ ,‬יפים ועופר לבצע בדיקה תקציבית ונתוני הכנסות‬
‫והוצאות לגבי כל דו"ח כספי שימצאו לנכון‪ .‬חברת הניהול תספק כל דו"ח וכל נתון‬
‫לפי דרישת הצוות‪.‬אשר יקיים פגישות מסודרות מול חברת הניהול לאחר הבדיקה‬
‫תגיש המלצותיה בכתב אשר יובאו לדיון משותף עם חברי הנציגות ‪.‬וזאת עד מועד‬
‫הישיבה הבאה המתוכננת שנקבעה ליום ‪ 41910107‬בשעה ‪ 02:11‬השתתפות כול‬
‫חברי הנציגות חובה !‬
‫אריה‪:‬‬
‫מוכן לסייע בכל נושאי השיפוץ‪ .‬לבדוק את ההצעות שניתנו המכרזים והמפרטים‬
‫לרבות המערכות הטכניות של הבניין לצורך כך אריה יקבע פגישה מול ג'ימי ושמעון‬
‫ויקיים פגישות עבודה תוך הסקת מסקנות וקבלת חוות דעת בכתב ‪.‬‬
‫החלטה‪:‬‬
‫עופר‪ ,‬משה סורוקר ואריה יבדקו את נושא המעליות‪ .‬מארק יקבל את כתב הכמויות‬
‫בנושא חיפוי האבן לבדיקה לרבות מפרטים וקבלת הצעות מחיר‪.‬‬
‫עופר‪:‬‬
‫מבקש לבדוק את נושא האנרגיה (חשמל‪ ,‬מים ותעריפי חמום המים)‪ .‬מול גורמי‬
‫העירייה מי נתניה חברת חשמל וכול רשות אחרת הכול בשיתוף חברת הניהול‬
‫לאחר קבלת התוצאות במידת הצורך עופר יטפל מול הרשות לצורך הוזלת‬
‫התעריפים ויערוך את כול המסקנות בכתב לרבות העלויות ואימות התעריפים ביחס‬
‫לגביה כפי שמתנהלת כיום תוך המלצות לשיפור והתייעלות ‪.‬‬
‫החלטה‪:‬‬
‫הנציגות מסמיכה את עופר לגשת לחברת מי נתניה‪ ,‬עיריית נתניה‪ ,‬וחברת החשמל‬
‫וכל רשות אחרת כדי לקבל את כל נתוני החיובים של הבניין‪ .‬חברת הניהול תעניק‬
‫הסמכה בכתב לעופר לקבל את הנתונים בחשבונות המנוהלים על שמה‪.‬ולשתף‬
‫פעולה בכול הנושא לרבות הצגת הנתונים באופן שקוף ביותר ומתן הסברים ‪.‬‬
‫צוות בדיקת נושא האנרגיה יכללו את רוברט‪ ,‬יפים ועופר‪ .‬אשר יעבירו המלצותיהם‬
‫לגבי האיזון והשיטה הטובה וההוגנת ביותר ‪.‬‬
‫עד להשלמת הבדיקות ישולמו החשבונות המתוקנים שהופקו על בסיס חלוקת‬
‫צריכת האנרגיה למ"ר וזאת בעבור חודש יולי וחודש אוגוסט במידת הצורך ‪.‬‬
‫מארק‪:‬‬
‫מבקש לקבל הסבר לגבי האנטנות‪ .‬מבקש לקבל רשימת בעלי דירות וכמה משלם‬
‫כל בעל דירה‪ .‬מבקש לקבל הסבר לגבי השיפוץ‪.‬‬
‫אלון שירי‪:‬‬
‫מפנה לאתר האינטרנט‪ ,‬תחת לשונית דיירים‪ ,‬ניתן למצוא את דוחו"ת היועצים‪.‬‬
‫משה כהן‪:‬‬
‫מסביר את התהליך שנעשה בנושא האנטנות‪ .‬מבדיקות רבות שנעשו נמצא‬
‫שהחברות הסלולריות עומדות בתקנים המחמירים ואינן מהוות בעייה‪ .‬האנטנה‬
‫שנמצאה כפולטת את רמת הקרינה הגבוהה ביותר היא האנטנה של רדיו ‪.FM 91‬‬
‫אלון שירי‪:‬‬
‫למרות שגם רדיו ‪ 91‬עומדים בתקנים‪ ,‬הגענו להסכמה לפי יפסיקו את השימוש‬
‫באנטנה עד לסוף חודש מאי ‪ .0100‬מסביר שהגג הינו רכוש פרטי ולא חלק מרכוש‬
‫משותף‪.‬‬
‫ויקטוריה‪:‬‬
‫מבקשת לשפר את רמת הניקיון והאסתטיקה בבניין‪.‬‬
‫משה כהן ‪:‬‬
‫מדגיש כי התקציב כיום שעומד לרשות חברת הניקיון כ‪ ₪ 04.111-‬לחודש‬
‫כאשר יש לבדוק את שכר עלות המעביד של ‪ 3‬עובדים חומרי ניקיון ניקוי חלונות‬
‫נציגות בעלי דירות מגדל סי‬
‫וכד" אל מול התקציב הנ"ל יש לבדוק פערים ולנסות להביא עובדים טובים ואחראים‬
‫יותר ‪.‬‬
‫משה סורוקר וויקטוריה יבחנו את נושא הנקיון ויציגו חלופה לחברת הניקיון‬
‫הקיימת‪.‬לרבות תקציב מול בצוע בכול נושא הניקיון גיוס עבדים ברמה נאותה‬
‫שיעבדו ויועסקו ע"י חברת הניהול כאשר שכרם ישולם ישירות ע"י חברת הניהול‬
‫מתוך תקציב הבניין וללא פערי תיווך האמור לרבות עיצוב ניקיון וקצת גננות בבנין ‪.‬‬
‫החלטה‪:‬‬
‫רוברט ועופר ‪ :‬מציעים לבדוק מעבר לניהול עצמי של הבניין‪.‬‬
‫משה כהן‪:‬‬
‫ההצעה לעניות דעתי אינה ברת ביצוע ניתנת לכם ‪ 3‬חודשים להמציא חוות דעת‬
‫בכתב מעו"ד רו"ח ואו יועץ מקצועי אשר יכלול את האופן שניתן לבצע הערבויות‬
‫הכספיות האחריות בעלי מניות קיזוז חשבוניות קבלות מע"מ ‪.‬תביעות צדדים‬
‫שלישיים יעוץ וליווי משפטי ועוד ‪....‬‬
‫החלטה‪:‬‬
‫רוברט ועופר יבדקו את ניהול עצמאי לבנין הנציגות מסמיכה את רוברט ועופר‬
‫לקבל כל נתון ומסמך מחברת הניהול לצורך קבלת המלצה לניהול עצמי‪.‬‬
‫יוליה‪:‬‬
‫מבקשת דו"ח כיבוי אש עדכני לשנת ‪ . 0107‬מבקשת לברר את תיקון‬
‫מערכתהכריזה‪ .‬לפי דו"ח מ ‪ 0010103‬המערכת אינה תקינה‪.‬יש סתירות בתקציב‬
‫מול הבצוע בפועל ועוד ‪...‬‬
‫משה כהן ‪:‬‬
‫לאחר בדיקה טרם הופץ דו"ח כיבוי אש לשנת ‪ 0107‬למרות שבוצעה בקורת אשר‬
‫לטענת הבודק חלו שינויים ושפורים משמעותיים ‪.‬ע"פ הבנתי הדו"ח יופץ בקרוב‬
‫מאוד ‪.‬‬
‫הוחלט‬
‫‪:‬‬
‫משה כהן ‪:‬‬
‫לאחר בדיקת התיק כולו יוליה ויפים ירכזו את כול השאלות יקיימו פגישת עבודה‬
‫מול חברת הניהול ויוציאו מסקנות והמלצות בכתב עד למועד הישיבה הבאה ככול‬
‫שיתאפשר ‪.‬‬
‫אבקש לעמוד בלו"ז שנקבע במשימות שקבלתם כול החומר הדרוש הועבר‬
‫לרשותכם במהלך הישיבה במידה והצוות זקוק לכול מידע נוסף חברי הנציגות‬
‫וחברת הניהול תעמוד לרשותכם כולי תקווה שניתן יהיה להסתייע בכם לצורך קבלת‬
‫החלטות שיועברו לאשור חברי הנציגות ברוב קולות ‪.‬‬
‫נציגות בעלי דירות מגדל סי‬
‫משה כהן‪:‬‬
‫נציגי הדיירים הנוכחיים בישיבה המעוניינים‬
‫לתרום מזמנם ומרצם לסייע לבדוק להעיר‬
‫חייבים כתנאי להשתתפותם‬
‫ולהמליץ‬
‫ומעורבותם לשמש דוגמא אישית ולשלם את‬
‫כל התשלומים הנדרשים עד עתה‪ ,‬כולל‬
‫עלות השיפוץ‪.‬‬
‫תיק נתונים נמסר לעופר‪ ,‬יוליה וויקטוריה‪.‬‬
‫חברי הנציגות מגדל סי‬
‫עו"ד אלון שירי ומשה כהן‬

Similar documents