Svenska

Transcription

Svenska
KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 17:00 Page97
Svenska
Tack för att du har valt en apparat från KRUPS sortimentet. Den är endast avsedd för
matlagning.
BESKRIVNING AV TILLBEHÖREN
a Motorenhet
a1 upplåsningsknapp för hack- och
baklock
a2 utskjutande del av motorenheten
a3 kontrollpanel
a4 display
TILLBEHÖR BEROENDE PÅ MODELL
b Hackskål delar
b1 graderad matarpropp
b2 lock med matarrör
b3 transparent skål
c Bakskål delar
c1 matarhål
c2 lock för degkrok
c3 degkrok i metall
b3 genomskinlig skål
d Drivaxel i metall
e Metallkniv
f Riv- och skärskivor i metall
- A/D: finriva / finskiva (vändbar)
- C/H: grovriva / grovskiva (vändbar)
- G: parmesan
g Metallvisp
g1 drivaxel
g2 visp
h Mixer
h1 måttkopp
h2 lock
h3 glasbägare
h4 förslutning
h5 knivhållare
i Minihackare
i1 lock
i2 skål
j Kvarn
j1 lock
j2 skål
k Citruspress
k1 kon
k2 filter
k3 uppsamlare
k4 drivaxel
l Förvaringslåda
l1 lock
l2 förvaringsställ för tillbehören
m Spatel
Etiketten på förpackningens ovansida visar vilka tillbehör som följer med den modell
som just du har köpt.
97
KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page98
Svenska
SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs bruksanvisningen noggrant före den första användningen: sådan användning som
apparaten inte är avsedd för friskriver Krups från allt ansvar.
 Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (däribland barn) som har nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet och kunskap,
utom om de handhar apparaten efter att en person som ansvarar för deras säkerhet instruerat dem
eller under användningen utövar tillsyn över dem. Om barn använder den här apparaten måste de
övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten.
 Kontrollera att voltantalet överensstämmer med nätspänningen.
Garantin gäller inte vid felaktig anslutning. Apparaten är endast avsedd att användas för
hemmabruk inomhus
 Koppla alltid ur apparaten så snart du inte använder den, vid rengöring eller i händelse av
strömavbrott.
 Använd inte apparaten om den fungerar onormalt, om den uppvisar skador eller om sladden eller
stickkontakten skadats. För att undvika alla risker bör sladd och kontakt alltid bytas ut av Krupsauktoriserad servicepersonal (se lista i servicehäftet).
 Alla åtgärder och reparationer, med undantag av rengöring och sedvanligt underhåll, skall utföras
av Krups serviceverkstad.
 Doppa inte ner apparaten, sladden eller stickkontakten i vätska.
 Låt inte sladden hänga ner så att barn kan nå den. Sladden skall inte vara i närheten av eller i
kontakt med apparatens varma delar, nära en värmekälla eller hänga över vassa kanter.
 Reglera sladdens längd med sladdvindan, genom att dra i sladden.
 För din säkerhet, använd endast Krups tillbehör och reservdelar avsedda för din apparat.
 Hantera metallkniven, minihackarens och kvarnens kniv, knivarna som hör till
mixerbägaren samt skivorna som används till grönsaker med försiktighet, både vid
rengöring och när du tömmer skålarna: de är mycket vassa. Du måste alltid ta bort
metallkniven (e) med drivaxeln (d) innan du tömmer skålen.
 Kör aldrig apparaten när den är tom.
 Använd alltid mixerbägaren med locket på.
 För att riva och skiva, använd alltid matarpropparna för att tillsätta ingredienser i matarrören, aldrig
fingrarna, gaffel, sked, kniv eller annat föremål.
 Vidrör aldrig delarna medan matberedaren är igång.
 Använd inte skålarna eller bägaren som bunke (för djupfrysning, tillagning, sterilisering eller
uppvärmning i mikrovågsugn).
 Låt apparaten stanna fullständigt innan du tar loss tillbehören.
 Använd endast ett tillbehör åt gången.
 Låt inte långt hår, sjalar, slipsar etc. hänga ner över tillbehören när de är igång.
98
KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page99
Svenska
ANVÄNDNING
Apparaten är försedd med en mikroprocessor som styr och analyserar apparatens stabilitet. Vid
instabilitet sänks motorns rotationshastighet och om instabiliteten kvarstår stängs motorn av och
"STOP" visas på skärmen.
 Kontrollera att mängden ingredienser inte är för stor och att hastigheten är korrekt anpassad.
 Tryck på valfri knapp när du vill starta apparaten på nytt.
KOMMA IGÅNG

Diska alla tillbehörsdelarna i varmt vatten, före den första användningen
Observera, vispens drivaxel (g1) och mixerbägarens lock (h2) ska inte diskas i
diskmaskin
 Skölj och torka.
• Ställ motorenheten på en plan, ren och torr yta.
• Sätt i kontakten i eluttaget. Displayen tänds, samtliga funktioner i matberedaren kan nu användas.
Användning av knapparna på kontrollpanelen (a3):
12 3
Pulse
Auto Mix
Off
Time
: Hastighetsknappar.
: Periodisk hastighet för en bättre kontroll av hackning eller mixning.
: Stabil hastighet för ett optimalt resultat av vissa blandningar.
: Göra deg med degtillbehör med förprogrammerade funktioner som reglerar tid,
rätt hastighet samt automatiskt stopp av matberedaren.
Tryck 1 gång:
: bröddeg.
Tryck 2 gånger:
: jästdeg.
Tryck 3 gånger:
: kakor.
: Stoppknapp
: Aktivera timern.
Timer:

När apparaten startas visas tiden automatiskt i displayen. På så sätt visas den löpande tiden.
Det går också att programmera den tid som apparaten ska köras:
Om du trycker en längre stund på knappen Time ökar hastigheten på timern. Om du trycker flera
gånger på knappen Time kan du justera användningstid och därefter välja hastighet när du vill
sätta igång apparaten.
 En nedräkning
av tiden visas i displayen och motorn stannar automatiskt när den
programmerade tiden är slut. Om du önskar stanna matberedaren kan du när som helst trycka
på off-knappen.
 Tryck på Off om du råkar programmera in fel tid och vill annulera.

99
KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page100
Svenska
MATBEREDARENS FUNKTIONER
Styckenumreringen följer numreringen för de inramade bilderna.
1 : KNÅDA
TILLBEHÖR
 Degutrustning: genomskinlig skål (b3) med lock för degkrok (c2)
 Degkrok i metall (c3) för att knåda och blanda deg.
MONTERING
 Placera den genomskinliga skålen (b3) på drivenheten (a2) och vrid ända till låst läge.
 Passa in degkroken i metall (c3) i mitten av skålen. (b3)
 Lägg i ingredienserna i skålen.
 Placera tillhörande lock (c2) på skålen och vrid ända till låst läge.
ANVÄNDNING OCH TIPS
Gör deg med förprogrammerade funktioner som reglerar tid, rätt hastighet samt automatiskt stopp
av matberedaren.
 Starta genom att trycka på knappen
:
- Tryck 1 gång:
: bröddeg:
 på 2 min 30 sek kan du knåda upp till:
- 1,5 kg deg på vetemjöl
- 900 g mördeg
- 900 g grövre deg (fullkornsdeg, rågdeg med mera…)
- Tryck 2 gånger:
: jästdeg:
 på 5min kan du knåda upp till:
- 800 g vetedeg (brioche)
- Tryck 3 gånger:


: kakor:
 på 5min kan du knåda upp till:
- 1,5 kg kakdeg (kex m.m.)
Vid knådning av bröd, häll under tiden långsamt i vatten genom matarhålet (c1) beläget mitt i
locket.
Tryck på upplåsningsknappen (a1) när apparaten stannat och vrid på locket (c2) för att lossa
det.
2 : BLANDA/MIXA/HACKA
TILLBEHÖR
 Hackskål (b),
 Drivaxel i metall (d).
 Metallkniv (e) för att mixa, blanda, hacka.
100
KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page101
Svenska
MONTERING
 Placera den transparenta skålen (b3) på motorns drivenhet (a2) och vrid ända till låst läge.

Sätt på metallkniven (e) på drivaxeln (d) och sätt allt i mitten av skålen (b3).
Lägg ner ingredienserna i skålen (b3).
 Placera tillhörande lock (b2) på skålen (b3) och vrid ända till låst läge.

ANVÄNDNING OCH TIPS
MIXA - BLANDA
 Tryck på hastighetsknapp 3 för att starta.
 Du kan mixa upp till 1 liter soppa el dyl. på 20 sek.
 Du kan blanda upp till 1 liter pannkakssmet, våffelsmet, etc. på 1 – 1,5 min.
HACKA
Du har 3 möjligheter:
1 - Använd hastighet 3 för en konstant hastighet.
2 - Använd Pulse knappen, för en bättre kontroll av hackningen.
3 - Använd Auto Mix knappen för ett optimalt resultat av tillredningen.
 Du kan hacka upp till 1 kg rått eller tillagat kött (urbenat, utan senor och tärnat).
 Du kan hacka upp till 600 g ingredienser i 30 sek, exempelvis:
- hårda ingredienser: ost, torkad frukt, vissa grönsaker (morötter, selleri etc.).
- mjuka ingredienser: vissa grönsaker (lök, spenat etc.).
- rå eller tillagad fisk etc.
 När matberedaren stannat, tryck på upplåsningsknappen (a1) och vrid locket för att frigöra det.
3 : RIVA/SKIVA
TILLBEHÖR
 Hackskål (b) och drivaxel i metall (d),
 Skiva enligt önskemål (f).
MONTERING
 Placera skålen (b3) på motorns drivenhet (a2) och vrid ända till låst läge.
 Lås fast önskad skiva (f) på drivaxeln (d).
 Placera allt i mitten av skålen (b3).
 Sätt på locket (b2) på skålen och vrid ända till låst läge.
ANVÄNDNING OCH TIPS
 Starta med hastighetsknappen 1 eller 2 om du vill skiva eller med 3 om du vill riva.
 Lägg i ingredienserna genom matarröret och med hjälp av matarproppen (b1).
 När matberedaren stannat, tryck på upplåsningsknappen (a1) och vrid locket för att frigöra det.
Du kan hantera upp till 1 kg på 30 sek med skivorna (f) (beroende på modell):
- grovriva (C) / finriva (A): rotselleri, potatis, morötter, ost etc.
- grovskiva (H) / finskiva (D): potatis, lök, gurka, rödbetor, äpple, morötter, kål etc.
- riva (G): parmesan, kokosnöt, etc.
101
KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page102
Svenska
4 : VISPA/BLANDA
TILLBEHÖR
 Hackskål (b),
 Metallvisp (g).
MONTERING
 Placera skålen (b3) på motorns drivenhet (a2) och vrid ända till låst läge.
 Placera visptillbehören (g) i mitten av skålen (b3).
 Lägg ner ingredienserna i skålen (b3).
 Sätt på locket (b2) på skålen och vrid ända till låst läge.
ANVÄNDNING OCH TIPS
 Tryck på hastighetsknapp 2 eller 3.
 Använd aldrig detta tillbehör för att knåda deg eller blanda kaksmet.
 När matberedaren stannat, tryck på upplåsningsknappen (a1) och vrid locket för att frigöra det.
På 1–5 min kan du göra:
- majonnäs, aioli, såser, äggvitor (1 - 7), vispgrädde (upp till 0,5 liter).
5 : BLANDA/FINMIXA (BEROENDE PÅ MODELL)
TILLBEHÖR
 Mixerbägare (h).
MONTERING
Mixern (h):
 Fukta packningen (h4) och sätt på den på knivhållaren (h5): observera förslutningens
riktning (den smalaste diametern skall alltid vara riktad uppåt). Fig. 5.1.
 Placera under bägarens botten och skruva i fullständigt
 Lägg ingredienserna i mixerbägaren (h3) men överskrid inte maxnivån.
 Sätt på locket (h2), försett med måttkoppen (h1) och lås fast det på bägaren (h3).
 Placera den hopsatta mixerbägaren (h) på motorns drivenhet (a2) och vrid ända till låst läge.
ANVÄNDNING OCH TIPS
Du har 3 möjligheter:
1 - Använd hastighetsknapparna 1, 2 eller 3 om du vill köra oavbrutet i 1–3min.
2 - Använd Pulse-knappen, för en bättre kontroll av blandningen.
3 - Använd Auto Mix-knappen för ett optimalt resultat av tillredningen.
 Häll aldrig kokande vätskor i mixerbägaren.
 Använd inte mixerbägaren med torkade produkter (nötter, mandlar, jordnötter).
 Använd alltid mixerbägaren tillsammans med locket.
 Häll alltid först i flytande ingredienser i mixerbägaren innan fasta ingredienser tillsätts, utan att
överskrida den indikerade maxnivån:
- 1,5 l för tjocka blandningar
- 1,25 l för flytande blandningar
 För att tillsätta ingredienser under blandningen, ta av måttkoppen (h1) på locket och häll i
ingredienserna i påfyllningshålet.
102
KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page103
Svenska

När matberedaren stannat, lås upp mixerbägaren för att frigöra den.
Tips:
 Om ingredienser fastnat på mixerbägarens insida under blandningen, stanna apparaten och
dra ur kontakten. Ta av mixerbägaren från apparaten. Med hjälp av spateln, för ner tillredningen
på kniven. Stick aldrig in händerna eller fingrarna i mixerbägaren eller i närheten av kniven.
Du kan:
- göra finmixad buljong, krämiga soppor, såser, fruktmos, milkshake och cocktails.
- blanda alla slags lätta smetar (pannkakssmet, frityrsmet, lätt kaksmet).
- krossa is med Auto Mix: använd max 6 - 10 stora isbitar (nivå 0,5 l).
- När matberedaren stannat, lås upp mixerbägaren för att frigöra den.
- Montera av knivhållaren (h5) enligt figur 5.3
6 : FINHACKA SMÅ MÄNGDER
TILLBEHÖR (BEROENDE PÅ MODELL)
 Minihackare (i) eller kvarn (j).
MONTERING
 Lägg i ingredienserna i minihackarens skål (i2) eller i kvarnens skål (j2).
 Sätt på locket (i1) eller (j1) och vrid ända till låst läge.
 Placera minihackaren (i) eller kvarnen (j) på drivenheten (a2) och vrid ända till låst läge.
ANVÄNDNING OCH TIPS
Du har 3 möjligheter:
1 - Använd hastighet 3 för en konstant hastighet.
2 - Använd Pulse-knappen, för en bättre kontroll av hackningen.
3 - Använd Auto Mix-knappen för ett optimalt resultat av tillredningen.
 Lås upp minihackaren (i) eller kvarnen (j) för att lossa den när apparaten stannat.
Med minihackaren (i) kan du:
- Hacka på några sekunder: vitlöksklyftor, örter, persilja, torkad frukt, bröd, skorpor till ströbröd,
skinka etc.
- Göra puréer till barnmat.
Max mängd torkad frukt (hasselnötter, mandel etc.): 80 g. / 20 sek.
Max mängd vitlök, lök, skinka: 60 g / 15 sek.
Mängd puré till barnmat: 120 g / 20 sek.
Minihackaren är inte avsedd för hårda ingredienser som kaffe.
Med kvarnen (j) kan du:
- Hacka på några sekunder: torkade aprikoser, fikon, kärnfria katrinplommon etc.
Du har 2 möjligheter:
1 - Använd hastighet 3 för en konstant hastighet.
2 - Använd Pulse-knappen, för en bättre kontroll av hackningen.
Max mängd/tid:
- Torkade aprikoser: 180 g / 10 sek.
- Torkade fikon: 160 g / 10 sek.
103
KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page104
Svenska
7 : P R E S S A
C I T R U S F R U K T E R
TILLBEHÖR (BEROENDE PÅ MODELL)
 Citruspress (k)
MONTERING
 Dra upp drivaxeln (k4) under uppsamlaren (k3). Fig. 7.2.
 Skjut ned drivaxeln (k4) på drivenheten (a2).
 Lås juiceuppsamlaren (k3) på motorenheten.
 Sätt ned filtret (k2) inuti uppsamlaren.
 Placera konen (k1) på den uppstickande delen av uppsamlaren (k3) och vrid allt åt höger tills
det låses fast.
När du vill ta av citruspressen:
 Vrid allt mot dig så frigörs delarna.
ANVÄNDNING OCH TIPS
Placera en bägare av något slag under uppsamlaren (k3) för att fånga upp den pressade juicen.
 Placera en halv citrusfrukt på konen (k1).
 Tryck på 1 när du vill starta.
- Det går att pressa upp till 500 g citrusfrukter innan filtret behöver rengöras (k2).

RENGÖRING







Dra ur kontakten.
För en enklare rengöring, skölj snabbt tillbehören efter användning.
Diska och torka tillbehören (de kan diskas i diskmaskin med undantag av vispens drivaxel (g1)
och mixerbägarens lock (h2)).
Häll varmt vatten och några droppar diskmedel i mixerbägaren (h3). Stäng locket (h2), försett
med måttkoppen (h1). Tryck flera gånger på Pulse-knappen. Dra ur kontakten.
Ta av knivhållaren (h5) från mixerbägaren. Skölj allt under rinnande vatten och låt torka. Fig. 5.3
Om tillbehören blivit fläckiga av ingredienserna (morötter, apelsiner etc.), gnugga med en trasa
fuktad i matolja och diska därefter som vanligt.
Ställ inte motorenheten (a), eller vispens drivaxel (g1) i vatten eller under rinnande vatten. Torka
av dem med en fuktig svamp.
Hantera metallkniven, minihackarens och kvarnens kniv, knivarna som hör till
mixerbägaren samt skivorna som används till grönsaker med försiktighet,
både vid rengöring och när du tömmer skålarna: de är väldigt vassa.
FÖRVARING
Din matberedare är försedd med:
 en förvaringslåda (l) där du kan förvara skivorna (f), metallkniven (e), samt drivaxeln (d).
 en sladdvinda i motorenheten: förvara och avpassa sladdens längd enligt önskemål genom att
föra in eller dra ut sladden.
Förvara inte matberedaren på en fuktig plats.
104
KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page105
Svenska
OM DIN MATBEREDARE INTE FUNGERAR?



Om matberedaren inte fungerar,
- visas ett hänglås
i displayen:
- kontrollera att skålen sitter på plats och att locket är låst.
- Om skålen och locket sitter ordentligt på plats och hänglåset fortfarande visas i displayen,
innebär det att matberedaren är överhettad. Låt den vara avstängd några ögonblick och
starta återigen.
Om apparaten stannar när den är i funktion:
- matberedaren har utsatts för alltför kraftiga vibrationer och säkerhetssystemet har utlösts.
Kontrollera att du använder lämplig hastighet och att du inte överskridit den indikerade
användningstiden.
- Kontrollera att kontakten sitter i och att tillbehören sitter ordentligt på plats på motorenheten.
- Efter 16 minuter utan att vara igång, övergår displayen till stand-by. Ett enkelt tryck på en
knapp på kontrollpanelen (a3) aktiverar den igen.
Matberedaren fungerar fortfarande inte?
- Kontakta KRUPS serviceverkstad (se foldern «Krups Service»).
BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGSMATERIAL OCH APPARATEN
Förpackningen innehåller endast miljövänligt material, som kan kastas enligt
källsorteringen.
För hantering av uttjänt apparat, kontakta återvinningsstationen.
VAR RÄDD OM MILJÖN!
Var rädd om miljön!
 Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
 Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för
omhändertagande och behandling.
105
KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page106
Svenska
TILLBEHÖR
Du kan komplettera din matberedare genom att köpa följande tillbehör hos din återförsäljare eller
hos en KRUPS serviceverkstad:
- Rostfri skiva för kokosnöt, parmesan (skiva G)
- Rostfri skiva grovriva / grovskiva (skiva C/H)
- Rostfri skiva finriva / finskiva (skiva A/D)
- Kvarn
- Minihackare
- Metallvisp
- Degkrok metall
- Mixerbägare glas
- Transparent skål
- Citruspress
- Metallkniv
- Spatel
Obs: För att kunna köpa något av dessa tillbehör måste du kunna visa upp apparaten
eller dess bruksanvisning.
106