Läs mer om skillnaden frekvensmedicin och Bicom Bioresonans

Transcription

Läs mer om skillnaden frekvensmedicin och Bicom Bioresonans
Frekvensterapi och Bicom bioresonansterapi,
vad är skillnaden?
Kortfattat
Bägge metoder arbetar i det bioelektriska fältet. Frekvensterapi använder förinställda
frekvenser. Bicom bioresonansterapi läser in frekvenser från ämnen och från patienten.
Frekvensterapi, vad är det
En frekvensapparat skapar egna frekvenser när den behandlar. Man skulle alltså kunna
kalla apparaten för en frekvensgenerator. Ofta har apparaten en scanningsfunktion
också, som skall hitta brister, bakterier och sjukdomar. Om någon frekvens är ”fel”
i relation till den mall som bestämts för denna apparat indikeras ett problem
(t ex sjukdom). Då är apparaten programmerad att skapa en specifik frekvens som
skickas till patienten som behandling.
Exempel 1: Man gör en ”scanning” av patienten och hittar tecken på en bakterie som
är skadlig för patienten. Då ställer man in apparaten på en viss frekvens,
t ex 30 kHz (30.000 svängningar per sekund), och sänder denna frekvens till patienten
för att döda bakterien. Principen är alltså att man väljer frekvenser från en lista eller
programmerade indikationer, och exponerar denna frekvens till patienten.
Exempel 2: Man gör först en scanning, sedan hyr patienten en förprogrammerad
dosa som skall arbeta en tid enligt hur terapeuten programmerat den. I detta
fall är skillnaden mot Bicom bioresonansterapi tydlig, men när både scanning
och behandling sker hos terapeuten är det lättare att förväxla frekvensterapi och
bioresonans.
Bioresonansterapi typ Bicom
En Bicom skapar inga egna frekvenser. Apparaten läser in frekvensmönster från
ämnen och från patienten, förändrar dessa till terapeutiska frekvensmönster
(inverterar, förminskar, förstärker, filtrerar) och återexponerar dem till patienten.
Unikt i Bicom är filtret som separerar harmoniska från disharmoniska frekvenser
vilket gör det möjligt att släcka ut det disharmoniska och bygga upp det harmoniska.
Den grundläggande skillnaden är alltså att frekvensterapi använder generella (samma
för alla patienter) apparat-tillverkade frekvenser som man sänder till patienten. Bicom
läser in frekvensmönster från ämnen och patient och anpassar oftast varje behandling
efter patientens gensvar. Denna skillnad är i praktiken mycket stor, och förklarar
sannolikt Bicoms goda resultat och varför Bicom används i så stor omfattning av
läkare och på sjukhus.
Hur kan man som patient skilja på dem?
Ett sätt kan vara att helt enkelt fråga terapeuten om hon/han använder ampuller med
ämnen (livsmedel, pollen etc). Finns det inga ampuller kan apparaten alltså inte läsa
in någon frekvensinformation, utan frekvenserna måste vara lagrade i apparaten. Då
är det sannolikt frekvensterapi och inte bioresonansterapi typ Bicom.
Lycka till på din väg mot bättre hälsa!
www.bicom-norden.se