Rutin vid blodtrycksmätning

Comments

Transcription

Rutin vid blodtrycksmätning
Rutin vid
blodtrycksmätning
Blodtrycksmätning är den enda undersökningen för att ställa diagnosen högt
blodtryck.
Vid första besök mäts blodtrycket i båda armarna, skiljer sig
mätvärdet >10mmHg väljer man armen med det högsta värdet. Vid
samma blodtrycksvärde väljer man höger arm att mäta blodtrycket på.
Om patienten är äldre än 60 år, har diabetes eller medicinerar för högt
blodtryck bör även ett stående blodtryck mätas efter 1 minut.
Blodtrycket är lägst på natten, blir högre på morgontimmarna och
sjunker på kvällen.
Informera patienten om hur undersökningen går till. Patienten ska inte
dricka kaffe, te, snusa eller röka 30 minuter innan blodtrycksmätning.
Blodtrycksmätningen ska vara standardiserad och mäts därefter på
samma sätt varje gång:
1. Höger arm sittande med stöd för ryggen och armarna, fötterna på
golvet och ej korslagda ben, efter 5 minuters vila.
2. Välj rätt manschettstorlek – för stor ger för lågt tryck och för liten ett
för högt tryck.
3. Placera manschetten 2 cm ovanför armbågsvecket och med plats för
2 fingrar under manschetten. Inga stasande klädesplagg ovanför eller
under manschetten.
4. Placera armen i hjärtnivå.
5. Mät pulsen notera kvalitet och eventuell oregelbundenhet.
6. Palpera patientens puls, lyssna med stetoskopet över a.brachialis,
pumpa därefter snabbt upp manschetten 20-30 mmHg över palpabel
puls, för att inte missa auskulatoriska gapet (silent gap).
7. Släpp ut luften långsamt (2 mmHg/pulsslag).
8. Läs därefter av till närmaste 2 mmHg.
9. 2 mätningar efter varandra, vänta 1 minut mellan mätningarna. Töm
också manschetten helt på luft mellan mätningarna.
10. Dokumentera datum, klockslag, läge, arm och på lablistan –
analyspaket.
Huvudprocess
Hjärta och kretslopp
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Lena Niemi
Fredrik Kjellberg
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-2298
2015-01-22
1.0
Vanliga felkällor:
Patienten talar under mätningen ger högt blodtryck
Ej tyst rum patienten har svårt att slappna av. - Svårt att höra.
Stetoskopet trycks för hårt mot kärlet. – Svårt att höra rätt.
För snabb sänkning av manschettrycket ger fel uppskattning av
systoliskt och diastoliskt tryck.
Åtsittande kläder. – Ger felvärden.
Fel manschettbredd.- För stor manschett ger för lågt tryck, för liten
manschett ger för högt tryck.
Manschetten sitter för hårt. – Svårt att höra.
Armen ej i hjärtnivå. – Ger fel värden.
Armen ej avslappnad. – Svårt att höra rätt.
Undersökaren.
Utrustningen.
Huvudprocess
Hjärta och kretslopp
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Lena Niemi
Fredrik Kjellberg
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-2298
2015-01-22
1.0