Blankett för ledighetsansökan på HTS

Comments

Transcription

Blankett för ledighetsansökan på HTS
LEDIGHETSANSÖKAN ELEV
(Hässleholms Tekniska Skola)
2015-11-15
1 ( 1)
Lärares yttrande med anledning av ledighetsansökan
Om ledighet beviljas bedöms eleven
*
– klara kunskapskraven med liten risk / utan risk för försämrat studieresultat
**
– klara kunskapskraven med risk för ett försämrat studieresultat (betyg)
*** – inte klara kunskapskraven, dvs. riskerar F
KURS
_____________
Yttrande *
sätt x
(__)
Yttrande **
sätt x
(__)
Yttrande ***
sätt x
(__)
Avråder
sätt x
(__)
KURS
_____________
Yttrande *
sätt x
(__)
Yttrande **
sätt x
(__)
Yttrande ***
sätt x
(__)
Avråder
sätt x
(__)
KURS
_____________
Yttrande *
sätt x
(__)
Yttrande **
sätt x
(__)
Yttrande ***
sätt x
(__)
Avråder
sätt x
(__)
KURS
_____________
Yttrande *
sätt x
(__)
Yttrande **
sätt x
(__)
Yttrande ***
sätt x
(__)
Avråder
sätt x
(__)
KURS
_____________
Yttrande *
sätt x
(__)
Yttrande **
sätt x
(__)
Yttrande ***
sätt x
(__)
Avråder
sätt x
(__)
KURS
_____________
Yttrande *
sätt x
(__)
Yttrande **
sätt x
(__)
Yttrande ***
sätt x
(__)
Avråder
sätt x
(__)
KURS
_____________
Yttrande *
sätt x
(__)
Yttrande **
sätt x
(__)
Yttrande ***
sätt x
(__)
Avråder
sätt x
(__)
KURS
_____________
Yttrande *
sätt x
(__)
Yttrande **
sätt x
(__)
Yttrande ***
sätt x
(__)
Avråder
sätt x
(__)
KURS
_____________
Yttrande *
sätt x
(__)
Yttrande **
sätt x
(__)
Yttrande ***
sätt x
(__)
Avråder
sätt x
(__)
SIGN.
SIGN.
SIGN.
SIGN.
SIGN.
SIGN.
SIGN.
SIGN.
SIGN.
Jag (vi) är införstådd med skolans ”Policy för ledighetsansökan” och ansöker härmed om
ledighet. (Ansökan lämnas till mentorn senast 14 dagar före aktuell tid för ledighet)
_____________________________
Namn
_________________ Fr o m
_____________________
_____________
Personnr
_________________ = _____ dag/dagar
tom
Dag eller dagar
Klass
__________________
Tid (del av dag)
_________________________________________________________
Anledning
___________________________________
Ort och datum
___________________________________
Underskrift (elev)
________ dagar
Tidigare ledighet
___________________________________
Ort och datum
___________________________________
Underskrift (vårdnadshavare, om elev är under 18 år)
___________________________________
Namnförtydliganden
Skolans anteckningar
Kommentarer från mentor
Beslut av mentor (max 3 dagar/termin)
Eleven har _____ timmars frånvaro under terminen
Ledigheten:
Ledigheten:
tillstyrkes
avstyrkes
Kommentar:
__________________________________
beviljas
avslås
_______________
_____________________________
Datum
Mentors underskrift
_______________
_____________________________
Beslut av Bitr rektor
Ledigheten:
beviljas
Hässleholms Tekniska Skola
www.hts.se
Tfn: 0451-26 86 36
avslås
Datum
Bitr rektors underskrift
Stobygatan 7
281 39 Hässleholm