Markedsfokus på Taiwan

Comments

Transcription

Markedsfokus på Taiwan
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Taiwan
April 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Taiwan bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Taiwanske nøgletal
Taiwan
Danmark
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Andel af befolkning under 15 år, pct.2
23,4
5,6
-
18
BNP, mia. US$
511
346
21.800
43.600
61.600
44.300
152
25
146
7
12,5
47,3
500
-
19,3
69,8
18,3
48,5
60,7
2002
48,5
1950
58,6
62,5
40,0
45,1
N/A
6,9
N.a
31,6
BNP pr. indbygger, US$
BNP pr. indbygger, købekraftskorr. løbende internationale $
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
Handel over grænsen - rangering i Doing Business
1
Udenlandske investeringer og handel
Udenlandske investeringer, beholdn. i pct. af BNP3
4
Danske investeringer, beholdn. i mio.kr.
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP
Eksportkvote, eksport i pct, af BNP3
3
Importkvote, import i pct. af BNP3
WTO medlemskab
Økonomiske balancer og udvikling
Erhvervsfrekvens i pct.3
1
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct.
Landbrugets andel af BNP, pct.
Internet, per 1.000 indbyggere3
3
5
N.a
1,4
N.a
950
Note 1: 2014, Note 2: 2009-tal, 3: 2014-tal, 4: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo
2013, 5: 2012-tal, Kilde: UNCTAD, Verdensbanken, IMF
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Taiwan
2011
BNP
Privat forbrug
Investeringer
Industri produktion
Inflation
Eksport
Import
Betalingsbalance
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
(Procent)
(Procentvækst)
(Procentvækst)
(Mia. USD)
4,1
3,2
-3,6
4,7
1,4
12,3
12,1
39,0
2012
2013
2014
2,2
2,4
5,0
0,6
0,8
1,4
-0,5
57,4
3,7
3,0
1,7
6,6
1,2
2,2
0,9
65,3
Historiske tal
2,1
1,8
-2,6
-0,3
1,9
-2,4
-4,4
50,7
2015
Konsensusskøn
3,6
3,5
2,8
2,8
4,6
4,1
5,7
4,9
0,9
1,4
5,7
5,3
5,7
6,7
65,4
61,6
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 15 aktuelle prognoser for taiwansk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Taiwan
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
3.80
Pct.
3.80
3.70
3.70
3.60
3.60
3.50
3.50
3.40
3.40
3.30
3.30
3.20
3.20
3.10
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
3.10
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. mar. 2015
2016
Økonomiske tendenser
Figur 2: Udviklingen i den taiwanesiske valutakurs
DKK pr. 100 dollars
28
U.S. Dollars pr. 100 dollars
3.50
26
3.40
24
3.30
22
3.20
20
3.10
18
3.00
16
2.90
14
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DKK pr. 100 dollars
2.80
U.S. Dollars pr. 100 dollars
Kilde: Macrobond, sidste obs. feb. 2015
Figur 3: Vareeksport til Taiwan
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
160
Indeks, 2000=100
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
00
01
02
EU (15)
03
04
05
06
07
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. dec. 2014
08
09
10
11
12
13
14
40
Økonomiske tendenser
Figur 4: Dansk eksport og import til Taiwan
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
5
Mia. kr.
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
05
06
Eksport
07
08
09
10
11
12
13
14
15
0
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan. 2015
Tabel 3. Dansk vareeksport til Taiwan
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2011
5,1
0,0
1361,2
411,6
12,0
7,7
259,4
156,9
14,1
35,2
311,9
225,2
14,5
69,8
197,3
1563,6
2012
4,9
0,0
1354,9
359,0
13,5
4,6
304,0
154,2
10,6
34,3
325,8
228,3
28,5
46,5
248,0
1607,8
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden januar 2014 - december 2014.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
2013
2,0
0,0
1297,5
353,1
10,0
6,7
263,9
174,0
11,3
28,6
334,7
202,2
15,8
71,2
235,7
1535,1
Seneste
12 mdr.
2,5
0,0
1646,8
700,6
14,5
8,2
200,7
151,1
12,7
33,7
381,1
196,9
17,7
80,7
166,8
1815,9
Økonomiske tendenser
Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Taiwan
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Hellefisk, frosset
214,8
2 Kød af tamsvin, udbenet, frosset, undt forende, kam og brystflæsk og stykker deraf
214,3
3 Dele til væskepumper
178,3
4 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner
79,5
5 Tilberedte næringsmidler til børn, i detailsalgspakninger
49,8
6 Lægemidler bestående a blandede el ublandede produkter, til terapeutisk el profylaktisk brug, i47,7
doseret stand
7 Varer af naturlige mælkebestanddele,usødet, fedtindhold max 1,5 vægt%
33,0
8 Pellets, mel og pulver af fisk, krebs- og bløddyr (uegnet til menneskeføde)
32,4
9 Højttalersystemer monteret i fælles kabinet
20,4
10 Spiselige slagtebiprodukter af svin, frosset
19,9
Ti største i alt
890,1
Samlet vareeksport
1.535,1
Kilde: Eurostat (comext)
Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Taiwan
Vareeksport fordelt på produkter
Eksportvarer
Farmaceutiske produkter
Animalske og vegetabilske produkter
Mekaniske apparater
Tilberedte fødevarer
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Måle- og præcisionsinstrumenter
Elektriske motorer, generatorer mv.
Kommunikations- og informationselektronik
Metalvarer mv.
Maskiner til industrielt brug mv.
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Transportmidler
Øvrige produkter
IT hardware
Plast- og gummiprodukter
Tekstil og beklædning
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
Danmark, mio. kr.
Seneste
2013
12 mdr.
332,9
244,9
290,4
614,5
286,6
295,8
114,8
121,5
97,1
56,3
79,2
78,1
69,8
75,1
61,3
50,8
56,8
70,8
52,1
78,4
45,9
51,4
15,2
18,8
12,2
22,8
8,0
18,2
7,0
8,6
5,7
9,7
0,1
0,1
1.535,1
1.815,9
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden januar 2014 - december 2014.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
EU-15, mia.kr.
Seneste
2013
12 mdr.
7,3
7,2
2,2
2,9
7,4
7,7
5,1
6,2
17,6
16,1
6,6
6,6
5,0
4,6
8,2
10,7
7,4
7,1
24,0
16,3
2,8
2,9
14,3
20,8
1,0
1,4
1,1
1,1
3,3
3,3
3,0
3,2
2,0
4,2
118,5
122,2
Økonomiske tendenser
Tabel 6: Dansk eksport til Taiwan
Seneste
Mio. kr.
2011
2012
2013 12 måneder
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
1.663
1.666
1.587
1.824
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden feb. 2014 - jan. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk