Markedsfokus på Vietnam

Comments

Transcription

Markedsfokus på Vietnam
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Vietnam
April 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Vietnam bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Vietnamesiske nøgletal
Vietnam
Danmark
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Andel af befolkning under 15 år, pct.2
90,6
5,6
23
18
BNP, mia. US$
188
346
2.050
5.600
61.600
44.300
125
25
75
7
51,6
47,3
1.100
-
23,8
79,8
18,3
48,5
79,8
2007
48,5
1950
77,5
62,5
54,8
45,1
54,8
6,9
-
31,6
BNP pr. indbygger, US$
BNP pr. indbygger, købekraftskorr. løbende internationale $
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
Handel over grænsen - rangering i Doing Business
1
Udenlandske investeringer og handel
Udenlandske investeringer, beholdn. i pct. af BNP3
4
Danske investeringer, beholdn. i mio.kr.
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP
Eksportkvote, eksport i pct, af BNP3
3
Importkvote, import i pct. af BNP3
WTO medlemskab
Økonomiske balancer og udvikling
Erhvervsfrekvens i pct.3
1
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct.
Landbrugets andel af BNP, pct.
Internet, per 1.000 indbyggere3
3
5
18,4
1,4
440
950
Note 1: 2014, Note 2: 2009-tal, 3: 2013-tal, 4: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo
2013, 5: 2012-tal, Kilde: UNCTAD, Verdensbanken, IMF
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Vietnam
2011
BNP
Inflation
Betalingsbalance
(Realvækst)
(Procent)
(Mia. USD)
5,9
18,6
0,2
2012
Historiske tal
5,2
9,1
9,3
2013
2014
5,4
6,6
9,5
5,7
4,1
7,5
2015
Konsensusskøn
5,9
6,1
4,0
5,1
7,2
6,7
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 9 aktuelle prognoser for vietnamesisk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Vietnam
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
6.10
Pct.
6.10
6.00
6.00
5.90
5.90
5.80
5.80
5.70
5.70
5.60
5.60
5.50
5.50
5.40
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
5.40
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. mar. 2015
2016
Økonomiske tendenser
Figur 2: Udviklingen i den vietnamesiske valutakurs
DKK pr. 100 dong
0.070
U.S. Dollars pr. 100 dong
0.0075
0.0070
0.060
0.0065
0.050
0.0060
0.040
0.0055
0.030
0.020
0.0050
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
DKK pr. 100 dong
0.0045
U.S. Dollars pr. 100 dong
Kilde: Macrobond, sidste obs. feb. 2015
Figur 3: Vareeksport til Vietnam
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
600
Indeks, 2000=100
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
00
01
02
EU (15)
03
04
05
06
07
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. dec. 2014
08
09
10
11
12
13
14
0
Økonomiske tendenser
Figur 4: Dansk eksport og import til Vietnam
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
2.5
Mia. kr.
2.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
05
06
Eksport
07
08
09
10
11
12
13
14
15
0.0
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan. 2015
Tabel 3. Dansk vareeksport til Vietnam
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2011
12,0
0,0
926,9
329,0
4,7
10,7
89,6
30,4
6,3
136,9
243,7
97,0
4,5
4,3
131,7
1070,6
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden januar 2014 - december 2014.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
2012
19,8
0,0
832,5
476,4
2,9
14,7
116,1
43,4
4,4
22,7
88,4
94,4
5,4
7,0
134,0
986,3
2013
44,9
0,0
907,6
480,7
7,3
12,4
165,7
55,9
2,9
13,4
86,1
123,1
6,6
9,3
117,1
1069,6
Seneste
12 mdr.
111,8
0,0
1043,2
629,7
10,8
12,0
152,4
56,7
1,2
17,0
93,2
107,2
4,4
15,4
129,0
1284,1
Økonomiske tendenser
Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Vietnam
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Hellefisk, frosset
359,5
2 Pelsskind af mink, rå, hele, også uden hoved, hale og ben
49,6
3 Malt, ikke-brændt, ikke formalet, undt af hvede
49,1
4 Dele og tilbehør til høreapparater
47,6
5 Ørred af arterne Oncorhynchus mykiss,m hoved/gæller,renset, o 1,2 kg/stk, u hoved/gæller,renset,
38,3 o 1 kg/stk
6 Microbekulturer, undt gærkulturer
33,7
7 Tømmer, også afbarket, afgrenet el groft tildannet, i.a.n.
28,5
8 Pellets, mel og pulver af kød og slagteribiprodukt (uegnet til menneskeføde) samt fedtegrever 28,2
9 Plast- og latexmaling med bindemiddel af højpolymere stoffer, opløste i vand, på basis af acryl-25,3
el vinylpolyme
10 Kammuslinger, tørret el saltet, samt muslinger af slægterne Pecten Chlamys el Placopecten, frosset,
23,7 tørret el
Ti største i alt
683,5
Samlet vareeksport
1.069,6
Kilde: Eurostat (comext)
Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Vietnam
Vareeksport fordelt på produkter
Eksportvarer
Animalske og vegetabilske produkter
Tilberedte fødevarer
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Farmaceutiske produkter
Måle- og præcisionsinstrumenter
Mekaniske apparater
Maskiner til industrielt brug mv.
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Elektriske motorer, generatorer mv.
Metalvarer mv.
Kommunikations- og informationselektronik
Plast- og gummiprodukter
Transportmidler
Tekstil og beklædning
Øvrige produkter
IT hardware
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
Danmark, mio. kr.
Seneste
2013
12 mdr.
407,5
601,0
139,0
93,5
106,7
93,7
105,7
127,4
63,6
75,5
46,2
34,4
39,7
63,3
36,8
60,6
36,1
27,5
28,9
16,2
24,5
6,5
8,5
7,9
8,5
4,4
7,7
60,8
5,2
7,1
4,3
4,1
0,8
0,3
1.069,6
1.284,1
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden januar 2014 - december 2014.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
EU-15, mia.kr.
Seneste
2013
12 mdr.
2,7
3,2
2,7
2,8
3,8
4,2
3,2
3,5
1,9
2,1
4,2
3,8
3,6
4,4
1,0
1,4
2,2
1,9
3,5
3,3
0,7
1,0
1,2
1,4
6,0
5,4
2,4
3,1
0,4
0,6
0,2
0,2
0,2
0,2
40,0
42,6
Økonomiske tendenser
Tabel 6: Dansk eksport til Vietnam
Seneste
Mio. kr.
2011
2012
2013 12 måneder
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
1.173
1.075
1.201
1.597
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden feb. 2014 - jan. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk