Markedsfokus på Kina

Comments

Transcription

Markedsfokus på Kina
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Kina
December 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Kina bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Kinesiske nøgletal
Kina
Danmark
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Andel af befolkning under 15 år, pct.2
1.367,8
5,6
19
18
BNP, mia. US$
10.345
346
BNP pr. indbygger, US$
7.550
12.850
61.500
44.300
143
25
153
7
10,3
47,3
22.100
-
47,3
22,6
18,3
53,7
23,9
2001
48,5
1950
71,3
62,5
41,1
42,6
N/A
0,8
-
31,6
BNP pr. indbygger, købekraftskorr. løbende internationale $
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
Handel over grænsen - rangering i Doing Business
1
Udenlandske investeringer og handel
Udenlandske investeringer, beholdn. i pct. af BNP3
4
Danske investeringer, beholdn. i mio.kr.
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP
Eksportkvote, eksport i pct, af BNP3
3
Importkvote, import i pct. af BNP3
WTO medlemskab
Økonomiske balancer og udvikling
Erhvervsfrekvens i pct.3
1
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct.
Landbrugets andel af BNP, pct.
Internet, per 1.000 indbyggere3
3
5
10,0
1,4
460
950
Note 1: 2014, Note 2: 2009-tal, 3: 2013-tal, 4: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo
2014, 5: 2012-tal, Kilde: UNCTAD, Verdensbanken, IMF
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Kina
2011
BNP
Detailhandel
Investeringer
Industriproduktion
Inflation (i hele landet)
Eksport
Import
Betalingsbalance
(Realvækst)
(Nominelvækst)
(Nominelvækst)
(Realvækst)
(Procent)
(Procentvækst)
(Procentvækst)
(Mia. USD)
9,3
17,1
23,8
13,9
5,4
20,3
24,9
136,1
2012
2013
Historiske tal
7,7
14,3
20,3
10,0
2,7
7,9
4,3
230,3
7,7
13,1
19,6
9,7
2,6
7,8
7,3
182,8
2014
7,3
12,0
15,7
8,3
2,0
6,0
0,5
219,7
2015
Konsensusskøn
6,9
6,5
10,4
10,5
11,2
11,2
6,2
6,1
1,5
1,9
4,5
2,9
-12,3
1,8
345,0
351,0
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 17 aktuelle prognoser for kinesisk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Kina
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016
Pct.
7.6
Pct.
7.6
7.4
7.4
7.2
7.2
7.0
7.0
6.8
6.8
6.6
6.6
6.4
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2014
2015
BNP-vækst i 2014
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2016
Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 2014, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. nov. 2015
2016
6.4
Økonomiske tendenser
Figur 2: Udviklingen i den kinesiske valutakurs
DKK pr. 100 renminbi
120
U.S. Dollars pr. 100 renminbi
17.0
110
16.0
100
15.0
90
14.0
80
13.0
70
60
06
07
08
09
10
DKK pr. 100 renminbi
11
12
13
14
15
12.0
U.S. Dollars pr. 100 renminbi
Kilde: Macrobond, sidste obs. nov. 2015
Figur 3: Vareeksport til Kina
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
800
Indeks, 2000=100
800
600
600
400
400
200
200
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
EU (15)
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. aug. 2015
0
Økonomiske tendenser
Figur 4: Dansk eksport og import til Kina
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
50
Mia. kr.
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
05
06
Eksport
07
08
09
10
11
12
13
14
15
0
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. sep. 2015
Tabel 3. Dansk vareeksport til Kina
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. euro
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Diskretioneret
Samlet vareeksport
2012
231,0
0,1
1636,6
449,5
17,3
13,4
295,6
183,2
8,6
69,6
406,5
322,8
14,1
39,2
354,7
0,0
2222,4
2013
340,3
0,1
1772,2
544,1
13,0
18,0
285,9
172,4
12,6
58,5
427,4
320,7
43,4
48,5
379,6
0,0
2492,1
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
2014
318,2
0,1
1996,5
534,0
20,3
14,7
375,0
240,3
14,0
87,6
527,0
370,6
14,0
39,4
357,5
0,0
2672,3
Seneste
12 mdr.
591,2
0,2
2742,7
746,0
22,2
20,9
546,3
367,2
19,2
130,9
661,0
527,5
23,0
45,7
402,1
-0,1
3736,1
Økonomiske tendenser
Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Kina
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Pelsskind, rå, af mink, hele, også uden hoved, hale eller ben
1.943,9
2 Lægemidler, bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk
1.543,4
brug, i doseret stand
3 Spiseligte slagtebiprodukter af tamsvin, frosset (undtagen lever)
1.176,4
4 Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med
597,2indhold af kakao, s
5 Kød af tamsvin, ikke udbenet, frosset (undtagen hele og halve kroppe, skinke og bov og stykker
430,4
deraf, samt forende
6 Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering, elektroniske, ikke andetsteds
319,5
nævnt i kapitel 90
7 Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lipoproteinlipase
302,2
og aspergillu
8 Dele, udelukkende eller hovedsagelig bestemt til stempelmotorer med kompressionstænding,
283,9
i.a.n.
9 Dele til væskepumper, i.a.n.
277,3
10 Koldt vand rejer "Pandalus spp.", Selv skal, inkl. rejer med skal, kogt i vand eller dampkogte258,0
i vand (excl. røget), fro
Ti største i alt
7.132,2
Samlet vareeksport
19.921,4
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Kina
Vareeksport fordelt på produkter
Eksportvarer
Farmaceutiske produkter
Animalske og vegetabilske produkter
Mekaniske apparater
Tekstil og beklædning
Måle- og præcisionsinstrumenter
Maskiner til industrielt brug mv.
Tilberedte fødevarer
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Elektriske motorer, generatorer mv.
Metalvarer mv.
Kommunikations- og informationselektronik
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Plast- og gummiprodukter
Øvrige produkter
IT hardware
Transportmidler
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
Danmark, mio. kr.
Seneste
2014
12 mdr.
3.853,9
4.904,6
3.149,9
4.501,9
2.669,3
3.346,7
2.160,9
4.197,4
1.605,2
2.269,4
1.444,1
1.960,9
1.144,1
1.438,8
969,9
1.261,5
963,7
1.354,3
741,7
1.006,6
354,4
461,7
319,0
394,3
214,0
288,3
111,9
186,2
110,3
130,0
107,2
166,9
1,8
3,1
19.921,4 27.872,4
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
EU-15, mia.kr.
Seneste
2014
12 mdr.
45,5
64,3
22,9
37,5
123,2
151,1
37,3
52,3
66,5
89,2
112,2
135,5
21,7
32,1
62,8
80,8
85,2
109,3
113,8
177,2
33,8
45,5
30,5
39,8
47,5
61,0
17,9
21,0
6,4
8,0
311,7
373,3
24,0
24,5
1.162,8
1.502,6
Økonomiske tendenser
Tabel 6: Dansk eksport til Kina
Seneste
Mio. kr.
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
2012
2013
17.370
19.430
2014 12 måneder
21.817
25.863
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden okt. 2014 - sep. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk