Markedsfokus på Iran

Comments

Transcription

Markedsfokus på Iran
Økonomiske tendenser
Markedsfokus på Iran
December 2015
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på Iran bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Iranske nøgletal
Iran
Danmark
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Andel af befolkning under 15 år, pct.2
78,0
5,6
23
18
BNP, mia. US$
404
346
5.150
17.100
61.500
44.300
155
25
62
7
6,8
47,3
200
-
25,8
29,9
18,3
53,7
21,5
-
48,5
1950
45,1
62,5
12,2
42,6
-1,1
0,8
18,8
31,6
BNP pr. indbygger, US$
BNP pr. indbygger, købekraftskorr. løbende internationale $
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
Handel over grænsen - rangering i Doing Business
1
Udenlandske investeringer og handel
Udenlandske investeringer, beholdn. i pct. af BNP3
4
Danske investeringer, beholdn. i mio.kr.
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP
Eksportkvote, eksport i pct, af BNP3
3
Importkvote, import i pct. af BNP3
WTO medlemskab
Økonomiske balancer og udvikling
Erhvervsfrekvens i pct.3
1
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct.
Landbrugets andel af BNP, pct.
Internet, per 1.000 indbyggere3
3
5
10,2
1,4
310
950
Note 1: 2014, Note 2: 2009-tal, 3: 2007-tal, 4: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo
2014, 5: 2008-tal, Kilde: UNCTAD, Verdensbanken, IMF
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Iran
2011
BNP
Inflation
Betalingsbalance
(Realvækst)
(Procent)
(Procent af BNP)
5,9
12,4
6,0
2012
2013
Historiske tal
2,0
21,5
12,5
-1,9
30,5
5,0
2014
2015
2016
Konsensusskøn
-1,7
2,3 #N/A
35,2
22,0 #N/A
8,1
2,8 #N/A
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Iran
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2012-2014
Pct.
5
Pct.
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
2014
2015
BNP-vækst i 2016
Anm: IMF vækstskøn.
Sidste obs. nov. 2015
BNP-vækst i 2015
BNP-vækst i 2014
Tidspunkt for vækstskøn
0
Økonomiske tendenser
Figur 2: Udviklingen i den iranske valutakurs
DKK pr. 100 rial
0.60
U.S. Dollars pr. 100 rial
0.060
0.50
0.050
0.40
0.040
0.30
0.030
0.20
0.020
0.10
0.010
0.00
00
01
02
03
DKK pr. 100 rial
04
05
06
07
08
09
10
11
0.000
U.S. Dollars pr. 100 rial
Kilde: Macrobond, sidste obs. apr. 2011
Figur 3: Vareeksport til Iran
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
450
Indeks, 2000=100
450
400
400
350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
EU (15)
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. aug. 2015
50
Økonomiske tendenser
Figur 4: Dansk eksport og import til Iran
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
Mia. kr.
2.0
Mia. kr.
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.0
0.0
-0.5
05
06
Eksport
07
08
09
10
11
12
13
14
15
-0.5
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. sep. 2015
Tabel 3. Dansk vareeksport til Iran
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2012
104,0
0,0
607,1
48,0
5,1
3,1
304,0
183,9
3,2
7,3
147,3
80,6
0,4
7,9
165,5
876,6
2013
0,6
0,0
322,4
10,6
0,9
2,0
123,5
60,5
0,3
4,2
124,2
43,1
0,1
13,6
241,2
564,2
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
2014
104,5
0,0
442,1
30,0
0,2
3,0
149,6
65,4
0,7
2,4
149,2
81,5
0,3
25,1
383,2
929,8
Seneste
12 mdr.
2,8
0,0
559,9
41,1
1,8
3,8
192,9
60,3
0,6
1,8
201,6
93,2
0,5
22,6
608,8
1171,5
Økonomiske tendenser
Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Iran
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2014
1 Byg (undtagen til udsæd)
100,1
2 Kulturer af mikroorganismer (undtagen gær)
48,7
3 Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lipoproteinlipase
41,0
og asperg
4 Høreapparater (undtagen dele og tilbehør)
22,2
5 Dele til køleskabe og frysere og til andre maskiner og apparater til køling og frysning samt til21,4
varmepumper (undta
6 Epoxyharpikser i ubearbejdet form
18,4
7 Radialstrømningspumper med trykstudsdiameter > 15 mm, flertrins (undtagen pumper henhørende
16,7 under pos. 84
8 Næringsmidler, tilberedte, i.a.n., med indhold af mælkefedt på >= 1,5 vægtprocent, af saccharose
15,9 eller isoglucos
9 Dele og tilbehør til høreapparater, i.a.n.
14,2
10 Cirkulationspumper uden akseltætning, til centralvarme- og varmtvandsanlæg
13,7
Ti største i alt
312,2
Samlet vareeksport
929,8
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Iran
Vareeksport fordelt på produkter
Eksportvarer
Farmaceutiske produkter
Animalske og vegetabilske produkter
Mekaniske apparater
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Måle- og præcisionsinstrumenter
Maskiner til industrielt brug mv.
Elektriske motorer, generatorer mv.
Plast- og gummiprodukter
Tilberedte fødevarer
Kommunikations- og informationselektronik
Øvrige produkter
Metalvarer mv.
IT hardware
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Tekstil og beklædning
Transportmidler
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
Danmark, mio. kr.
Seneste
2014
12 mdr.
428,6
641,1
119,9
18,8
95,9
125,8
78,6
127,9
75,7
75,2
53,7
75,9
20,6
25,6
20,0
26,0
17,3
28,7
6,0
9,1
5,2
7,3
3,2
2,4
2,7
4,0
2,0
1,2
0,2
1,8
0,1
0,6
0,0
0,2
929,8
1.171,5
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2014 - november 2015.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
EU-15, mia.kr.
Seneste
2014
12 mdr.
5,1
6,8
5,1
4,0
7,2
9,5
4,1
5,4
3,3
4,8
5,5
7,3
2,3
3,2
1,2
1,5
1,3
1,5
1,5
2,0
1,1
1,6
1,8
2,3
0,1
0,2
1,0
1,3
0,7
1,0
1,6
2,2
0,1
0,2
42,9
55,0
Økonomiske tendenser
Tabel 6: Dansk eksport til Iran
Seneste
Mio. kr.
2012
2013
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
1.027
699
2014 12 måneder
1.021
1.138
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden okt. 2014 - sep. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk