Arbeidsplan 9.trinn – uke 39

Comments

Transcription

Arbeidsplan 9.trinn – uke 39
Arbeidsplan 9.trinn – uke 39
Generell informasjon:
Matte
Mål: -Jeg kan tegne rektangel, kvadrat, parallellogram og sette bokstaver på hjørnene til
mangekantene. -Jeg kan tegne en mangekant. -Jeg kan tegne inn diagonalene.
-Jeg kan ulike egenskaper ved rektangel, kvadrat og rombe slik som vinkler og vinkler
mellom diagonaler i dem. -Jeg kan tegne sirkel og sette navn på radius, diameter og periferi
på rett plass på tegningen.
Felles: A1 - A15
Blå
Gul
Rød
A49, A51 og A52
A131 og A132
Innføringsklassen: Nivå I, oppg. fra lærer. Nivå 2, se «Felles».
Engelsk
Mål: Lese og forstå tekster fra den engelskspråklige verden
Planlegge og skrive en lengre tekst på engelsk knyttet til et gitt tema og gitte kriterier
Felles: Forberedelse til engelsk skriving 1.-3. timen torsdag. Vi bruker tiden på skolen til å
gå gjennom et teksthefte der temaet er knyttet til skrivedagen.
Hjemme: Les tekstheftet og jobb med forståelse, slik at du er best mulig forberedt til
torsdag. NB! Se i engelsk stilbok fra i fjor – hva gjorde du bra? Hva kunne vært bedre?
Innføringsklassen: Egen plan.
Norsk
Mål: Fokus på tekstbinding, spenningsoppbygging, litterære virkemiddel, samt språk og
rettskriving.
Felles: Arbeide med novella Spedalsk og oppgåver 1-9 og 10c s. 157 på ark frå lærer.
Oversett dei 3 første avsnitta frå nynorsk til bokmål.
Finn 10 substantiv og 10 verb og bøy dei (sjølvsagt på nynorsk).
Innføringsklassen: Eget opplegg
Naturfag
Mål: Vite hvordan glukosemengden i blodet øker og reduseres
Vite hva puberteten er og hvilke hormoner og kjertler styrer den
Kunne gi eksempel på virkninger av kjønnshormoner hos gutter og jenter.
Felles:Les s. 56-60 i læreboka.
Svar på fokusspørsmål 5, 6 og 7 på side 60.
Andre oppgaver på ark fra lærer.
Blå
Gul
2.30 og 2.32.
2.28, 2.32 , 2.34
Innføringsklassen:Nivå 1 og nivå 2: Dere får oppgaver fra lærer.
Samf.fag
Rød
Mål: Eleven skal kunne beskrive og forklare kultur- og naturlandskapet i Møre og
Romsdal.
Felles: Les s.9-14.
Blå
Gul
Rød
«Finn svar i teksten» s.17, oppg. 1 og 2. «Tenk selv» s.17, oppgave 2.
Innføring: Nivå 1, ark fra lærer. Nivå 2, se «Felles».
KRLE
Mål:
-Du skal kunne forklare hva det vil si å være buddhist.
-Du skal kunne gjøre rede for historien om Siddharta Gautama.
-Sentrale begrep: asket og buddha.
-Du skal kunne gjøre rede for hva buddhistene tror på som de tre juvelene og
nirvana/paranirvana
Felles: Les s. 36 – 42. Oppg. 1 – 4 s. 49
Blå
Felles
Innføring: Oppgaver og tekst på egne ark.
FSP/
Norsk
Fransk
Spansk
Norsk
Gul
Rød
Oppg. 7 og 8 s. 49
Mål: Repetere og kunne bruke tidspreposisjonene pendant, depuis og dans
riktig. Kunne de franske ordene for ulike klesplagg og skotøy.
Lekse til torsdag: Skriv og lær glosene på s. 183.
Mål: Kunne klokka på spansk
Torsdag: PRØVE kap.12. Du må kunne klokka + ord og uttrykk fra teksten.
Etter prøva: Begynne å lese kap.13 s. 54-55. Skrive+øve på glosene s.116.
Mål: Se prosjektbeskrivelse på utdelt ark
M Mål: At du skal kunne bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette
U sammen en egen komposisjon. (Mål uke 36 – 40)
S.
Felles: Vi jobber med programmet Audacity for å lage en egen komposisjon på PC. Husk ørepropper/headset.
K
&
H
Mål – Lære å tegne menneskekroppen.
Undervisningsopplegg med student.
K Mål: Jeg kan kontrollere ballen, både i fart, ift pasning og skudd.
R
Aktivitet(er): Håndball.
Ø.
M Mål:
&
Praksis: A og C – hjemmebakte tortillalefser med diverse fyll B- kinabiff og rullekake
H
Teori: Vann og mineraler + mat identitet og politikk s.14-21 spm. S. 21
Prøveplan
Uke
39
40
Mandag
Tirsdag
Samf.(3.t)
Onsdag
Torsdag
Fredag
Engelsk(1.-3.t) & Spansk 4.t
Naturfag