2015-04-28 - Sunnaas sykehus

Comments

Transcription

2015-04-28 - Sunnaas sykehus
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
28.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00126-14 Individuelt lønnskrav - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Per-Ola Rike
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
20.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00126-15 Svar på individuelt lønnskrav - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Per-Ola Rike
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
20.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00189-13 Tilbud om forlengelse av midlertidig stilling 010715 - 311215
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Ingebjørg Irgens
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00268-7 Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som teamleder
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Jan Torstein Engen
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00279-19 Varsel om stormøte med Oslo kommune mandag 080615 kl 13 - 16 - Sett av
tidspunkt
Sak:
Samhandling i praksis
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Samhandlingsavdelingen
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
305
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00395-4 Tilbud om økt stilling - 95 % fast stilling som spesialutdannet sykepleier
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Anna Elisabeth Lagerwall
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
28.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00395-5 Signert aksept for 95 % fast stilling som spesialutdannet sykepleier fom 010515
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Elisabeth Lagerwall
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00445-2 Arbeidsbekreftelse
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Beate Storløs
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 13/00580-2 Endring av arbeidsforhold - lønnskompensasjon
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 13/00633-13 Referat fra møte 270115
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.01.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00694-9 Tilbud om timelønnet arbeid som spesialutdannet sykepleier ved Sunnaas sykehus
HF
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Kari Agathe Lilleby
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00700-2 Rettet feil i tillegg
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Kari Rustand
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
28.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00746-8 Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling som sykepleier
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Lillian Ruud
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00782-6 Bekreftelse på mottatt oppsigelse
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Liv Stabell Kulø
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
22.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00821-8 Bekreftelse på mottatt oppsigelse
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Marianne Olsen
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
22.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00823-10 Tilbud om forlengelse av midlertidig stilling fra 010715
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Maribeth Caya Rivelsrud
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 13/00832-10 Endring av arbeidsforhold - Tillegg som kompensasjon for bortfall av helgetillegg
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00871-4 Arbeidsbekreftelse
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Myoung Sook Park
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
28.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00964-3 Rettet feil i funksjonstillegg
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Thale Hartmann
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01000-9 Forlengelse av konstituering som enhetsleder til 300615
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Trine Eriksen
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01026-3 Tilbud om vikariat som fagsjef samt endring og forlengelse av stipendiat
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Vivien Jørgensen
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
21.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01026-4 Endring i ansiennitetstillegg fra 20 og 24 år til 30 år fra 010714
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Vivien Jørgensen
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
21.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01129-58 Søknad om praksisplass - Idrett, friluftsliv og helse - HiOA - uke 42 og 43 2015
og uke 4 og 5 2016
Sak:
Generelle søknader om lærlingplass og praksisplass m.m.
Avsender:
Høgskolen i Oslo og Akershus
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kompetanseenheten
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01199-23 Kontaktpersonordningen - Endelig mandat
Sak:
Sunnaas sykehus HF - Brukerutvalget - Regionalt brukerutvalg
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Samhandlingsavdelingen
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
402
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
28.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01228-21 Forespørsel om å komme på besøk - Erfaringer med arbeidsevnevurdering av
voksne med CP - Cerebral Parece foreningen
Sak:
Besøk til Sunnaas - Kompetanseoverføring
Avsender:
Kristin Benestad
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Servicetorg
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
309
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01241-20 Forhåndsvarsel om retting av forhold og oversendelse av tilsynsrapport fra
bassengtilsyn 180315
Sak:
Basseng - Drift
Avsender:
Frogn kommune
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Service & teknikk
Dok. dato:
30.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
030.70
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01241-21 Oversendelse av tiltaksrapport for oppfølging av bassengtilsyn 180315
Sak:
Basseng - Drift
Mottaker:
Frogn kommune
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Service & teknikk
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
030.70
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01248-10 Tjenestebevis
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Samira Abdullahi Abdi
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
23.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01576-55 Tilsvar - Spørsmål fra skoleelev om studieretning
Sak:
Hospiteringsforespørsler
Mottaker:
Caroline Tønnessen
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Servicetorg
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00200-11 Beregning av ansiennitet og endring av stillingstittel
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Camilla Aksdal
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
28.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00353-13 Forlengelse av midlertidig stilling i 20% 010515 - 300615
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Elise Klæbo Vonstad
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00353-14 Signert aksept for forlengelse av midlertidig stilling - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Elise Klæbo Vonstad
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00817-11 Tjenestebevis
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Camilla Ingebretsen
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
23.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00048-35 Tilbud om ferievikariat ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
Utl 2448242160 - Sommervikariater for sykepleiere 2015 - frist 010315
Mottaker:
Marianne Bjørkaa
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
21.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00060-4 Beregning av ansiennitet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Monika Antosik
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00092-23 Tilbud om vikariat som sykepleier ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
To sykepleierstillinger vikariater - st. ref. 2505903032
Mottaker:
Jeanine Paulsboe
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
28.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00114-22 Tilbud om fast stilling ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
Unik mulighet for overlege med interesse for sjeldenfeltet TRS - st. ref. 2512464035
Mottaker:
Ingeborg Beate Lidal
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00125-58 Tilbud om timelønnet arbeid som ergoterapeut ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
Sommervikariater for ergoterapeuter - Sunnaas sykehus HF - st. ref. 2507191678
Mottaker:
Emilie Woll Jørgenvaag
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00154-68 Tilbud - Ergoterapeut fast 100 % stilling - st. ref. 2535987667
Sak:
Ergoterapeut fast 100 % stilling - st. ref. 2535987667
Mottaker:
Inger Faugstad Bjertnes
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00158-5 Beregning av ansiennitet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Mari Robberstad
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00170-57 Tilbud - Ergoterapeut vikariat 100 % stilling RMN team 1 - st. ref. 2545953086
Sak:
Ergoterapeut vikariat 100 % stilling RMN team 1 - st. ref. 2545953086
Mottaker:
Inger Faugstad Bjertnes
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00179-8 Tilbud - vikariat som fagansvarlig ergoterapeut - st. ref. 2547615359
Sak:
Ledig vikariat som fagansvarlig ergoterapeut - st. ref. 2547615359
Mottaker:
Anne Margrethe Linnestad
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
28.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00182-2 Takker ja til invitasjon til å åpne nytt sykehusbygg ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
Åpning av nytt sykehusbygg Sunnaas sykehus HF
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kommunikasjonsenheten
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
039
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00182-3 Informasjon om program - Invitasjon til å åpne nytt sykehusbygg ved Sunnaas
sykehus HF
Sak:
Åpning av nytt sykehusbygg Sunnaas sykehus HF
Mottaker:
Helse- og omsorgsdepartementet
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kommunikasjonsenheten
Dok. dato:
20.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
039
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00190-7 Beregning av ansiennitet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Martin Rye-Holmboe Hasle
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00212-5 Søknad og CV - Utl 2497350478 - Inntakskoordinator 100 % vikariat
Sak:
Utl 2497350478 - Inntakskoordinator 100 % vikariat - frist 240215
Avsender:
Gry Helen Kibsgaard
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00238-3 Bekreftelse på mottatt politiattest
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Mari Jetlund
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
23.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00266-1 Tilbud om timelønnet arbeid ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Nora Karine Kolaas Stauri
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
21.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
28.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00266-2 Tilbud om timelønnet arbeid ved Sunnaas sykehus HF - korrigert
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Nora Karine Kolaas Stauri
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
22.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00266-3 Beregning av ansiennitet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Nora Karine Kolaas Stauri
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00268-1 Tilbud om vikariat som sosionom ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Stine Marie Seim
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
23.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00271-1 Tilbud om timelønnet arbeid ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Ingunn Berggren
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
23.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00271-2 Signert arbeidskontrakt for midlertidig stilling som assistent pleie fom 010615 Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Ingunn Berggren
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
23.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00271-3 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Ingunn Berggren
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
26.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
28.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00273-1 Tilbud om timelønnet arbeid som assistent ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Helene Engstad
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00274-2 Utsendelse - Forespørsel om journal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om journal - Avskjermet
Mottaker:
KLP Skadeforsikring AS
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Service & teknikk
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00276-1 Tilbud om timelønnet arbeid som psykologstudent ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Hanne Indregard Lind
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00277-1 Tilbud om timelønnet arbeid som assistent ved Sunnaas sykehus
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Lea Lyngby Eliassen
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00279-2 Forespørsel videresendt - Spørsmål til masteroppgave - Handelshøyskolen ved
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) - Økonomistyring - Maria Storsveen
Sak:
Spørsmål til masteroppgave - Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Økonomistyring - Maria Storsveen
Mottaker:
Maria Storsveen
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kompetanseenheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
599
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00279-3 Påminnelse - Spørsmål til masteroppgave - Handelshøyskolen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) - Økonomistyring - Maria Storsveen
Sak:
Spørsmål til masteroppgave - Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Økonomistyring - Maria Storsveen
Avsender:
Maria Storsveen
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kompetanseenheten
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
599
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
28.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 15/00283-1 Utlysningen - Utl 2486315742 PhD-stipendiat og prosjektmedarbeider Forskningsavdelingen - Frist: 270215
Sak:
Utl 2486315742 PhD-stipendiat og prosjektmedarbeider - Forskningsavdelingen - Frist: 270215
Mottaker:
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00283-5 Tilbud - Utl 2486315742 PhD-stipendiat og prosjektmedarbeider Forskningsavdelingen
Sak:
Utl 2486315742 PhD-stipendiat og prosjektmedarbeider - Forskningsavdelingen - Frist: 270215
Mottaker:
Knut Kolskår
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00284-1 Forespørsel om journal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om journal - Avskjermet
Avsender:
AIG
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ressursenheten
Dok. dato:
24.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 15/00287-1 Utlysning - WebCruiter annonse - 2 faste stillinger som teamkoordinator, 100% st. ref. 2604060059
Sak:
2 faste stillinger som teamkoordinator, 100% - st. ref. 2604060059
Mottaker:
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
21.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00288-1 Bekreftelse på mottatt søknad om tilskudd til Utvikling av habiliterings- og
rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - Utvikling av tilbud i regi av LMS ved Sunnaas sykehus HF ved Aker
helsearena - Statsb. 2015 - 10/4003-35
Sak:
Utvikling av tilbud i regi av LMS ved Sunnaas sykehus HF ved Aker helsearena
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskningsavdelingen
Dok. dato:
27.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
522
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
28.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
28.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00289-1 Bekreftelse på mottatt søknad om tilskudd til Utvikling av habiliterings- og
rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - Vurdering av behov for rehabilitering ved overføring av pasient fra sykehus
- Statsb. 2015 - 10/4003-38
Sak:
Vurdering av behov for rehabilitering ved overføring av pasient fra sykehus - Statsb. 2015
Avsender:
Liv Hege Kateraas
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskningsavdelingen
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
522
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00290-1 Bekrefte på mottatt søknad om tilskudd til Utvikling av habiliterings- og
rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - Ny kunnskapsbasert intens gangtrening etter hjerneslag - På tvers av
helseregioner og tjenestenivå - Statsb. 2015 - 10/4003-37
Sak:
Ny kunnskapsbasert intens gangtrening etter hjerneslag - På tvers av helseregioner og tjenestenivå - Statsb. 2015
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskningsavdelingen
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
522
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00291-1 Bekreftelse på mottatt søknad om tilskudd til Utvikling av habiliterings- og
rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten - Gjennomføring av aktiviteter ved SunHF i rehabiliteringsuken uke 42 Statsb. 2015 - 10/4003-36
Sak:
Gjennomføring av aktiviteter ved SunHF i rehabiliteringsuken uke 42 - Statsb. 2015
Avsender:
Helsedirektoratet
Journaldato:
28.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskningsavdelingen
Dok. dato:
28.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
522

Similar documents