ביטוחים קיבוציים - ארגון עובדי בנק הפועלים

Transcription

ביטוחים קיבוציים - ארגון עובדי בנק הפועלים
‫ביטוחים קיבוציים‬
‫ברי‬
‫אות‬
‫לעובדי בנק הפועלים‬
‫בדן‬
‫או‬
‫חיים‬
‫‬‫ר‬
‫י‬
‫סק‬
‫בדי‬
‫קות רפואיות‬
‫תאונ‬
‫ו‬
‫ת‬
‫אי‬
‫שיות‬
‫כוש‬
‫רע‬
‫דה‬
‫בו‬
‫חפצים‬
‫שיניים‬
‫‪1‬‬
‫פתח דבר‬
‫מאי ‪2013‬‬
‫עובדת יקרה‪ ,‬עובד יקר‪,‬‬
‫הנהלת בנק הפועלים וארגון העובדים שמחים להציג בפניך את עיקרי הכיסוים‬
‫בביטוחים הקיבוציים השונים לעובדים ולבני משפחותיהם‪ .‬תחומי הכיסוי הינם‪ :‬ביטוח‬
‫חיים‪ ,‬ביטוח תאונות אישיות‪ ,‬ביטוח אובדן כושר עבודה‪ ,‬ביטוח חפצי עובדים‪ ,‬ביטוח‬
‫בריאות וביטוח שיניים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מפורטים בחוברת זו‪ ,‬מיגוון בדיקות רפואיות במכונים השונים שבהסכם‪.‬‬
‫הנהלת הבנק וארגון העובדים מייחסים חשיבות רבה לרווחת העובד ומקצים משאבים‬
‫רבים לנושא‪ .‬עובדי הבנק נהנים מסל רווחה וממיגוון ביטוחים‪ ,‬מהטובים במשק‬
‫הישראלי‪ .‬לאורך שנים‪ ,‬מקפידים העוסקים בנושא לשדרג שירותים קיימים ופועלים‬
‫להוספת שירותים חדשים‪.‬‬
‫קדמה להתקשרות עם חברות הביטוח השונות ולהכנת חוברת זו בדיקה מקיפה‬
‫וכוללת שנעשתה תוך שיתוף פעולה בין נציגי ארגון העובדים וההנהלה ובליווי יועצים‬
‫חיצוניים‪ .‬בתקופה האחרונה שופרו פוליסות ביטוח הבריאות‪ ,‬השיניים‪ ,‬ביטוח חיים‬
‫וביטוח תאונות אישיות‪ ,‬כל זאת כשההנהלה נושאת בתוספת העלות‪.‬‬
‫תודתנו נתונה לכל אלה שנטלו חלק בהפקת חוברת זו‪ .M.I.C" :‬יועצים"‪,‬‬
‫"בריאוטיפ" ‪ -‬גב' עדי בשן‪ ,‬ד"ר גבי פיקר‪" ,‬תורן כלל ביט" סוכנות לביטוח‪" ,‬מרוז‬
‫סוכנות לביטוח"‪ .‬לשירותכם עומדים מרכזי השירות והמידע המפורטים בחוברת זו‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬תוכלו לעיין בתכנים שבפורטל הארגוני ‪ >-‬ארגון העובדים ‪ -‬חברה ופנאי ‪>-‬‬
‫ביטוחים‪ ,‬סיוע כלכלי ובדיקות רפואיות‪ ,‬ובאתר הארגון‪www.poalimunion.orgi.il :‬‬
‫בברכת בריאות טובה ואריכות ימים‪,‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫עמוד‬
‫ם‬
‫ ביטוח חיי ‬
‫‪3‬‬
‫ה‬
‫ ביטוח אובדן כושר עבוד ‬
‫‪5‬‬
‫ת‬
‫ ביטוח תאונות אישיו ‬
‫‪7‬‬
‫ם‬
‫ ביטוח חפצי ‬
‫‪11‬‬
‫ת‬
‫ ביטוח בריאו ‬
‫‪13‬‬
‫ם‬
‫ ביטוח שיניי ‬
‫‪18‬‬
‫ת‬
‫ בדיקות רפואיו ‬
‫‪23‬‬
‫ת‬
‫ הנחיות כלליו ‬
‫‪31‬‬
‫לתשומת לבכם‪ :‬למען הסר ספק יובהר כי תנאי הביטוח המחייבים והיחסים שבין‬
‫כל אחד מהמבוטחים לבין המבטח‪ ,‬הינם התנאים הקבועים והמפורטים בפוליסות‬
‫ו‪/‬או בהעתקיהן ו‪/‬או ברשימות הנמצאות במשרדי מזכירות הועד הארצי‬
‫ביטוחי חיים‬
‫ביטוח חיים בסיסי ומשלים דרגה‬
‫כל עובדי הבנק למעט עובדים שהודיעו על רצונם שלא להיות מבוטחים ב"סל הביטוחים"‬
‫מבוטחים בביטוח חיים בסיסי ומשלים‪ ,‬הביטוח הינו למקרה פטירה מכל סיבה שהיא והוא‬
‫כולל כיסוי של סיכוני מלחמה פסיביים ואקטיביים‪ .‬הביטוח מנוהל בחברת כלל בע”מ‪.‬‬
‫הכיסוי לעובד יסתיים עם הגיעו של העובד לגי ל ‪ 67‬שנה או במועד סיום עבודתו בבנק המ�ו‬
‫קדם מביניהם‪ .‬מימון הביטוח הינו ממקורות הקרן המשותפת ובהשתתפות העובד‪.‬‬
‫סכום הביטוח מדורג ונקבע על‪-‬פי דרגת העובד‪.‬‬
‫להלן סכומי הביטוח לעובדי הבנק (משלים ‪ +‬בסיסי)‬
‫משלים ‪ +‬בסיסי‬
‫א‪ .‬דרגות ‪11-14‬‬
‫דרגות ‪9-10‬‬
‫דרגות ‪7-8‬‬
‫דרגות ‪5-6‬‬
‫דרגות ‪3+-4‬‬
‫דרגות ‪1-3++‬‬
‫כ‪ 400,000-‬ש”ח‬
‫כ‪ 449,700 -‬ש”ח‬
‫כ‪ 648,300-‬ש”ח‬
‫כ‪ 772,400-‬ש”ח‬
‫כ‪ 1,268,800-‬ש”ח‬
‫כ‪ 1,455,000-‬ש”ח‬
‫בני‪/‬בנות זוג של עובדי הבנק וכן עובדים שפרשו מהבנק במסלול פיצויים‪ ,‬יוכלו להמשיך‬
‫ולהיות מבוטחים בבטוח חיים בכפוף לתנאים שנקבעו‪.‬‬
‫התקשרות והצטרפות לאוכלוסיה זו הינה על בסיס אישי ותתבצע ישירות באמצעות "מרוז"‬
‫סוכנות לביטוח בע"מ‪.‬‬
‫ב‪ .‬בני‪/‬בנות זוג של עובדי הבנק שהצטרפו לביטוח החיים מבוטחים בסכום של כ‪304,000-‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ביטוחי חיים‬
‫ביטוח חיים לעמיתי קרנות הפנסיה‬
‫החל מה‪ 1.6.04 -‬עובדי הבנק העמיתים בקרנות הפנסיה מבוטחים בביטוח חיים המחליף‬
‫את ביטוח החיים שהיה נהוג בקרנות הפנסיה ובוטל עקב כניסתו לתוקף של התקנון האחיד‬
‫לקרנות הפנסיה‪.‬‬
‫הביטוח מעניק כיסוי ביטוחי השווה לסכום של חמש עשרה משכורות מבוטחות בקרן הפנסיה‪.‬‬
‫הפרמיה ממומנת ע"י המעביד (‪ )2/3‬והעובד (‪ )1/3‬ומוסדרת באמצעות הסכם קיבוצי מיוחד‬
‫שבין ההנהלה וארגון העובדים‪.‬‬
‫להלן רכיבי השכר מהם נגזר סכום הביטוח‬
‫■ ■שכר משולב‬
‫■ ■תוספת גלובלית‬
‫■ ■ש‪ .‬נ‪ .‬גלובליות‬
‫■ ■תוספת מיוחדת‬
‫■ ■תוספת ותק‬
‫■ ■פיצול יומי וגלובלי‬
‫■ ■תוספת כוננות‬
‫■ ■תוספת כוננות‪+‬לילה‬
‫■ ■תוספת משפטנים‬
‫■ ■ילדים מעל גיל ‪18‬‬
‫■ ■משמרות‬
‫■ ■משמרות ברוטו‬
‫■ ■הבראה‬
‫כללי‪:‬‬
‫במקרה של פטירת עובד‪/‬ת‪ ,‬התשלום יבוצע לנהנים על פי כתב מינוי מוטבים‪ ,‬לפיכך‪,‬‬
‫עובדים שטרם שלחו את כתב מינוי המוטבים או חל שינוי במצבם המשפחתי‬
‫מתבקשים להקפיד ולשלוח את טופס מינוי המוטבים למזכירות הועד הארצי‬
‫באמצעות הדואר הפנימי ‪ .‬בהעדר כתב מינוי מוטבים יבוצע התשלום על פי צוואה‬
‫וצו קיום צוואה או צו ירושה (מקור) ‪ .‬לקבלת טפסים ולהבהרות ניתן לפנות למזכירות‬
‫הוועד הארצי בטלפון ‪ 03-7142020‬או בפורטל הארגוני ‪>-‬‬
‫ארגון העובדים ‪ -‬חברה ופנאי ‪ >-‬ביטוחים‪ ,‬סיוע כלכלי ובדיקות רפואיות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ביטוח אובדן כושר עבודה‬
‫הביטוח חל על כל עובדי הבנק למעט עובדים שהודיעו אחרת והוא מתנהל במסגרת "סל‬
‫הביטוחים"‪ .‬הכיסוי הינו למקרה ביטוח החל מ‪ -‬אוגוסט ‪.2003‬‬
‫זהו כיסוי משלים לעובד‪/‬ת למקרים של אובדן כושר עבודה עקב נכות כתוצאה מתאונה או‬
‫מחלה‪.‬‬
‫הביטוח מעניק כיסוי בגובה של עד ‪ 50%‬משכר העבודה וזאת בנוסף לביטוח בקרן הפנסיה‪,‬‬
‫כאשר המקסימום שישולם מהביטוח ומקרן הפנסיה יחד הינו ‪ 100%‬מהשכר‪.‬‬
‫השכר הוא הממוצע הממודד של שכרו המלא של העובד ב‪ 12 -‬החודשים שקדמו לקרות‬
‫האירוע או מתאריך תחילת הביטוח אם חלפו מתחילתו פחות מ‪ 12 -‬חודשים‪.‬‬
‫להלן מדרגות הנכות הגורמת לאובדן כושר עבודה והפיצוי המשתלם בגינן‪:‬‬
‫‪ .1‬מקרה הביטוח‬
‫נכות מלאה‪ :‬המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה‪ ,‬אם עקב מחלה או תאונה‪,‬‬
‫נשלל ממנו‪ ,‬בשיעור של ‪ 75%‬לפחות‪ ,‬הכושר לעבוד בכל מקצוע או עיסוק בו עסק ב‪5-‬‬
‫השנים שקדמו למועד אותה מחלה או תאונה וכן שאינו עובד באיזו שהיא עבודה או עיסוק‬
‫תמורת שכר‪ ,‬או שאינו מקבל תגמול או רווח בגין עבודתו‪ .‬כל זאת במשך תקופה העולה על‬
‫יתרת ימי המחלה העומדים לזכותו‪ ,‬וזאת לא פחות מ‪ 14 -‬יום (להלן "תקופת ההמתנה")‪.‬‬
‫נכות חלקית‪ :‬נכה חלקי הוא נכה המסוגל חלקית להמשיך בעיסוק בו עסק ב‪ 5 -‬השנים‬
‫שקדמו למועד אותה מחלה או תאונה‪ ,‬בשיעור של ‪ 75%‬לכל היותר‪ ,‬אך לא פחות משיעור‬
‫של ‪ ,25%‬מהיקף העיסוק או מיום עבודה רגיל או מתפוקתו‪ ,‬וכתוצאה מכך נגרם לו אובדן‬
‫הכנסה בשיעור שמעל ‪ 25%‬מהכנסתו החודשית הממוצעת ב‪ 12 -‬חודשים שקדמו למחלה‪/‬‬
‫לתאונה‪.‬‬
‫‪ .2‬עם קבלת הוכחה סבירה במשרדה הראשי של החברה על היות העובד נכה‪ ,‬ישולם‬
‫לעובד פיצוי חודשי‪ ,‬לאחר מיצוי זכאותו לקבלת דמי מחלה על פי חוק‪ ,‬הסכם קיבוצי או‬
‫חוזה עבודה‪ ,‬אך לא בטרם חלפו ‪ 14‬יום מהמועד בו היה לנכה על פי האמור בפוליסה זו‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ביטוח אובדן כושר עבודה‬
‫‪ .3‬שיעור הפיצוי החודשי לבעל דרגת נכות מלאה ‪ 50% -‬מהשכר הקובע (כמוגדר בסעיף‬
‫‪ 4‬לעיל )‪ ,‬אך לא יותר מ‪ 100%-‬מהשכר הקובע בניכוי גובה הפיצוי במקרה אובדן כושר‬
‫עבודה‪ ,‬המבוטח בקרן הפנסיה בה חבר המבוטח‪.‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬לעניין סעיף זה‪ ,‬הפיצוי במקרה א‪.‬כ‪.‬ע‪ .‬המבוטח בקרן פנסיה הנו הסכום‬
‫המלא העומד לזכות העובד המבוטח בפנסיית נכות‪ ,‬לפי שם זה או שם אחר‪ ,‬מקרן פנסיה‬
‫כלשהי‪ ,‬בין אם משולם בפועל ובין אם לאו‪ ,‬ובין אם משולם במלואו או בין אם חלקית‪.‬‬
‫‪ .4‬שיעור הפיצוי החודשי לבעל נכות חלקית ‪ -‬שיעור יחסי מהפיצוי החודשי המלא ביחס‬
‫נכותו החלקית לנכות מלאה ( ‪ )100%‬אולם לא יותר מסכום השווה ל‪ - 50% -‬מהשכר‬
‫הקובע כמוגדר בפוליסה‪ .‬בניכוי השכר שמקבל העובד בגין עבודתו החלקית‪.‬‬
‫‪ .5‬פיצוי חודשי מלא או פיצוי חודשי חלקי ישולם לכל היותר עד הגיע גיל העובד לגיל ‪,67‬‬
‫או עד מותו‪ ,‬לפי המועד המוקדם יותר‪.‬‬
‫‪ .6‬נגרמה הנכות כתוצאה מפעולות מלחמה כמוגדר בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה‬
‫(תיגמולים ושיקום)‪ ,‬או מפעולות איבה כמוגדר בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תשכ’’ה‬
‫‪ ,1965‬יהיה הנכה זכאי לקבל מהחברה את ההפרש בלבד‪ ,‬באם יהיה כזה‪ ,‬בין הסכום לו‬
‫הוא זכאי מכח פוליסה זו לבין הסכום אותו הוא אמור לקבל מכח החוקים כאמור בגין‬
‫הנכות‪ ,‬אף אם ויתר הנכה על זכותו לקבל תשלום מכח החוקים‪ .‬וזאת רק אם הסכום‬
‫שיקבל מכח החוקים בגין הנכות נובע מתשלומים שוטפים ולא מסכום חד פעמי‪ ,‬ובתנאי‬
‫שהסכום החד פעמי אינו היוון של תשלומים עתידיים‪.‬‬
‫‪ .7‬השגחה רפואית‬
‫החברה תהיה אחרית לתשלום פיצוי רק אם העמיד העובד את עצמו לבדיקה והשגחה‬
‫רפואית והחל מאותה עת‪ .‬אם השתתף העובד מדעת בכל פעולה או אי‪-‬פעולה העלולה‬
‫לעכב את החלמתו לא ישולם כל פיצוי על‪-‬פי פוליסה זו עד לקבלת שיתוף פעולה מלא‬
‫מהעובד‪.‬‬
‫הפיצוי ניתן לאחר ניצול מלוא כל יתרת ימי המחלה הזקופים לזכותו של העובד‪.‬‬
‫סכום הפיצוי החודשי ישתנה בהתאם לתוספת היוקר‪ .‬הביטוח יסתיים בהגיע‬
‫העובד לגיל ‪ 67‬או במועד פרישתו מהבנק (המוקדם משני המועדים)‪.‬‬
‫ניתן להדפיס טפסי תביעה מהפורטל הארגוני‪ :‬ארגון העובדים ‪ -‬חברה ופנאי ‪>-‬‬
‫ביטוחים‪ ,‬סיוע כלכלי ובדיקות רפואיות ‪ >-‬ביטוחים ‪ >-‬מידע כללי‬
‫‪7‬‬
‫ביטוח תאונות אישיות‬
‫הביטוח חל על כל עובדי הבנק למעט עובדים שהודיעו אחרת והוא מתנהל במסגרת “סל‬
‫הביטוחים”‪.‬‬
‫הביטוח מבטח את העובד במשך ‪ 24‬שעות ביממה הן בשעות העבודה ולאחריהן והן בעת‬
‫שהייה בחו”ל‪.‬‬
‫הכיסוי הביטוחי מורחב לכסות כוויות מדרגה שניה ושלישית כמפורט‪:‬‬
‫כוויה מדרגה שנייה ‪ -‬כוויה הפוגעת בנוסף לפגיעה בעור החיצוני (אפידרמיס) וגורמת‬
‫לשלפוחיות‪.‬‬
‫כוויה מדרגה שלישית ‪ -‬כוויה הפוגעת ברוב עובי העור ואף מעבר לכך‪.‬‬
‫הרחבת כיסוי זה לא תחול על מקרה שנגרם עקב קרינה לרבות בעירה של דלק גרעיני‪,‬‬
‫חומר גרעיני מלחמתי‪ ,‬קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי‪ .‬זאת בנוסף לכל האמור בפוליסה‪.‬‬
‫תשלום הנזקים יהיה על פי הטבלה הבאה (כל האחוזים מתוך סכום הפיצוי המירבי לכוויות)‪:‬‬
‫היקף הכוויה ביחס לשטח פני הגוף מעל ‪ - 25%‬שיעור פיצוי לדרגה שנייה ‪ 55%‬ולדרגה‬
‫שלישית ‪.100%‬‬
‫היקף הכוויה ‪ - 25%-18%‬שיעור פיצוי לדרגה שנייה ‪ 45%‬ולדרגה שלישית ‪.85%‬‬
‫היקף הכוויה ‪ - 17.99%-9%‬שיעור פיצוי לדרגה שנייה ‪ 25%‬ולדרגה שלישית ‪.65%‬‬
‫היקף הכוויה ‪ - 8.99%-5%‬שיעור פיצוי לדרגה שנייה ‪ 15%‬ולדרגה שלישית ‪.25%‬‬
‫סכום הפיצוי המירבי לכוויות (‪ 35,000 = )100%‬ש”ח‪.‬‬
‫הביטוח מכסה אירוע תאונתי בלבד שיגרם במישרין על‪-‬ידי אמצעים חיצוניים‪ ,‬פיזיים ואשר‬
‫יהווה‪ ,‬בלי תלות בשום סיבה אחרת‪ ,‬את הסיבה המכרעת ובסמוך למועד האירוע שיגרום‬
‫למוות או נכות או א‪.‬כ‪.‬ע של המבוטח‪ ,‬תוך שנה אחת מתאריך התאונה‪ .‬תקופת ההתיישנות‬
‫להגשת התביעה הינה ‪ 3‬שנים לאחר קרות מקרה ביטוח‪.‬‬
‫המקרים המכוסים הם‪:‬‬
‫■ ■מוות כתוצאה מתאונה‬
‫■ ■נכות תמידית כתוצאה מתאונה‬
‫■ ■פיצוי שבועי בגין אי כושר עבודה זמני‪ ,‬לרבות פיצוי שבועי כפול במקרה של אישפוז‬
‫בבית‪-‬חולים עקב תאונה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ביטוח תאונות אישיות‬
‫סכומי הביטוח לעובד‬
‫■ ■מוות מתאונה כ‪ 340,000 -‬ש”ח‬
‫■ ■נכות תמידית מתאונה ‪ 100%‬נכות כ‪ 340,000 -‬ש”ח‬
‫כאשר הנכות התמידית הינה בשיעור נמוך יותר ישולם פיצוי יחסי על פי אחוזי הנכות‬
‫שנפסקו בתקופת הפיצוי ובקיזוז הפיצוי השבועי ששולם‪.‬‬
‫■ ■פיצוי שבועי כ‪ 1,475 -‬ש”ח‪ ,‬פיצוי שבועי כפול עקב אשפוז כ‪ 2,950 -‬ש”ח תקופת הפיצוי‬
‫המקסימלית הינה ‪ 104‬שבועות‪.‬‬
‫■ ■הפיצוי ישולם עבור תקופת אי הכושר (החל מהיום החמישי שלאחר התאונה)‪.‬‬
‫להלן מדרגות הנכות והפיצוי המשתלם בגינן ‪:‬‬
‫אבדן תמידי של כושר העבודה‬
‫תאור שלילת היכולת‬
‫אחוז הסכום המפורט‬
‫בלוח הפיצויים‬
‫●‬
‫●אבדן שתי גפיים‬
‫‪100%‬‬
‫●‬
‫●אבדן שתי הידיים או כל האצבעות ושני הבוהנים‬
‫‪100%‬‬
‫●‬
‫●אבדן גמור ומוחלט של כח הראיה של שתי העיניים‬
‫‪100%‬‬
‫●‬
‫●שיתוק גמור‬
‫‪100%‬‬
‫●‬
‫●ריתוק תמידי למיטה כתוצאה מפציעה‬
‫‪100%‬‬
‫●‬
‫●כל פציעה אחרת הגורמת לאבדן תמידי ומוחלט‬
‫של כושר העבודה‬
‫‪100%‬‬
‫אבדן גף עליון‬
‫א‪ .‬בפרק הכתף‬
‫ב‪ .‬מעל מקום החיבור‬
‫ג‪ .‬מתחת למקומות החיבור‬
‫ד‪ .‬אובדן היד בשורש‬
‫‪80%‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪9‬‬
‫ביטוח תאונות אישיות‬
‫תאור שלילת היכולת‬
‫●‬
‫●אצבעות הידיים‬
‫‪ .1‬קטיעת אגודל עם עצם המסרק או‬
‫חלק ממנו‬
‫‪ .2‬קטיעת אצבע ‪ 2‬עם עצם המסרק או‬
‫חלק ממנו‬
‫‪ .3‬קטיעת אצבע ‪ 3‬עם עצם המסרק‬
‫או חלק ממנו‬
‫‪ .4‬קטיעת אצבע ‪ 4‬או ‪ 5‬עם עצם המסרק‬
‫או חלק ממנו‬
‫●‬
‫●קטיעת הגוף התחתון‬
‫א‪ .‬בפרק הירך‬
‫ב‪ .‬בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת‬
‫לשליש‬
‫ג‪ .‬באמצע הירך או בשליש התחתון‪ ,‬ישנה אפשו‬
‫רות של התקנת תחליף מלאכותי‬
‫●‬
‫●קטיעת אצבעות הרגל‬
‫א‪ .‬של כל האצבעות‬
‫‪ .1‬עם הראש ה‪METATARSALIA -‬‬
‫‪ .2‬בלי ראש ה‪METATARSALIA -‬‬
‫ב‪ .‬של אצבע אחת‬
‫‪ .1‬עם ראש ה‪METATARSALIA -‬‬
‫‪ .2‬בלי ראש ה‪METATARSALIA -‬‬
‫ג‪ .‬של אצבע בודדת או שתי אצבעות פרט לבוהן‬
‫‪ .1‬עם ראש ה‪METATARSALIA -‬‬
‫‪ .2‬בלי ראש ה‪METATARSALIA -‬‬
‫ד‪ .‬של ‪ 3‬או ‪ 4‬אצבעות פרט לבוהן‬
‫‪ .1‬עם ראש ה‪METATARSALIA -‬‬
‫‪ .2‬בלי ראש ה‪METATARSALIA -‬‬
‫אחוז הסכום המפורט‬
‫בלוח הפיצויים‬
‫‪15%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10‬‬
‫ביטוח תאונות אישיות‬
‫תאור שלילת היכולת‬
‫אחוז הסכום המפורט‬
‫בלוח הפיצויים‬
‫●‬
‫●עקירת עין אחת‬
‫‪35%‬‬
‫●‬
‫●עדשה אחת‬
‫‪20%‬‬
‫●‬
‫●אבדן כושר השמיעה של ‪ 2‬האזניים‬
‫‪60%‬‬
‫●‬
‫●אבדן מוחלט של כושר הדיבור‬
‫‪30%‬‬
‫שעורי הנכות לגבי ידיים‪ :‬לגבי היד הימנית בלבד (ולגבי איטרים ‪ -‬ידם השמאלית)‪ .‬דרגת‬
‫הנכות שנגרמה למבוטח עקב תאונה על פי פוליסה זו תקבע על פי המבחנים הרלבנטיים‬
‫שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בחלק א' אשר בתוספת לתקנה ‪ 11‬מתקנות הביטוח הלאומי‬
‫ קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה תשט"ז ‪ ,1956 -‬למעט סטיות ע"פ סעיף ‪ 15‬לתקנות‬‫בכפוף למפורט בפוליסה‪.‬‬
‫הפיצוי לבני‪/‬בנות זוג שהצטרפו לביטוח זה‪:‬‬
‫‬
‫מוות מתאונה‬
‫נכות תמידית מתאונה ‪ 100%‬נכות‬
‫‬
‫פיצוי שבועי‬
‫‬
‫פיצוי כפול עקב אישפוז‬
‫כ‪₪ 250,000 -‬‬
‫כ‪₪ 250,000 -‬‬
‫כ‪₪ 1,073 -‬‬
‫כ‪₪ 2,146 -‬‬
‫תקופת הפיצוי המקסימלית הינה עבור ‪ 104‬שבועות‪.‬‬
‫הפיצוי ישולם עבור תקופת אי הכושר החל מהיום ה‪ 15-‬שלאחר התאונה‪.‬‬
‫לנכות תמידית בשיעור נמוך מ‪ 100%-‬ישולם פיצוי יחסי ובקיזוז הפיצוי השבועי ששולם‪.‬‬
‫ההצטרפות ישירות מול סוכנות הביטוח “מרוז” טלפון‪.03-5621110 :‬‬
‫‪11‬‬
‫ביטוח חפצים‬
‫הביטוח חל על כל עובדי הבנק למעט עובדים שהודיעו אחרת והוא מתנהל במסגרת "סל‬
‫הביטוחים" לעובדים‪.‬‬
‫על פי הכיסוי הביטוחי ישולם פיצוי לעובד‪/‬ת על נזק שנגרם לחפציו האישיים בעת עבודתו‬
‫בבנק‪ ,‬הפיצוי כפוף להמצאת אישורים ותצהירים כפי שיידרשו על‪-‬ידי חברת הביטוח‪.‬‬
‫סכום הפיצוי המקסימלי לנזק הינו ‪ 300 -‬ש"ח‪ ,‬למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח‪.‬‬
‫ניתן להדפיס טופס תביעה בפורטל האירגוני ‪ >-‬ארגון העובדים ‪ -‬חברה ופנאי ‪>-‬‬
‫ביטוחים‪ ,‬סיוע כלכלי ובדיקות רפואיות ‪ >-‬ביטוחים ‪ -‬מידע כללי‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ביטוח חפצים‬
‫‪13‬‬
‫ביטוח בריאות‬
‫עובדי הבנק ובני משפחותיהם שהצטרפו לביטוח הבריאות מבוטחים בביטוח בריאות וסיעוד‬
‫קבוצתי במסגרת חברת "הראל"‪ ,‬הפוליסה מכסה מגוון רחב של טיפולים בתחומים רפואיים‬
‫ובריאותיים לעובד ולב"ב‪ ,‬הפרמיה בגין העובד‪/‬ת הקבוע ממומנת ‪ 80%‬ע"י ההנהלה ואילו בני‬
‫המשפחה נהנים מהתנאים האטרקטיביים שבמסגרת פוליסה זו‪.‬‬
‫לקבלת חוברת מפורטת של הכיסויים והטיפולים השונים נא לפנות למזכירות הועד הארצי‬
‫בטלפון ‪ 03-7144120‬או למוקד בריאות "הראל" טלפון ‪.1-800-55-44-55‬‬
‫ניתן להוריד קובץ זה בפורטל הארגוני > ארגון העובדים ‪ -‬חברה פנאי ‪>-‬‬
‫ביטוחים‪ ,‬סיוע כלכלי ובדיקות רפואיות ‪ >-‬טפסים ודפי מידע ‪ >-‬ביטוח בריאות‪.‬‬
‫להלן תקציר הכיסויים בתוכנית לביטוח רפואי וסיעודי לעובדי בנק הפועלים ובני משפחותיהם‬
‫תיאור הטיפול‬
‫הכיסוי הביטוחי‬
‫ניתוחים פרטיים בארץ‬
‫שיפוי מלא אצל נותני השירות שבהסכם‪ .‬אצל נותני‬
‫השירות שאינם בהסכם ‪ -‬לפי הסכום שהיה משולם‬
‫לנותני השירות שבהסכם ולא פחות מתקרת הסכום‬
‫ע”פ שר”פ הדסה‪.‬‬
‫ניתוחים בחו"ל‬
‫שיפוי מלא‪.‬‬
‫התייעצות לפני ניתוח‬
‫כיסוי מלא אצל מנתח שבהסכם המבצע בפועל את‬
‫הניתוח‬
‫חוות דעת נוספת לפני הניתוח‬
‫עד ‪ 25% ,₪ 2,757‬השתתפות עצמית‬
‫כיסוי לשרותי הסעה באמבולנס‬
‫בדיקה פתולוגית‬
‫כיסוי מלא‪ .‬בהתאם לגובה ההסכם של החברה‬
‫המבטחת ‪ +‬כיסוי לבדיקה פתולוגית חוזרת‬
‫כיסוי להוצאות אשפוז וחדר ניתוח‬
‫בבי”ח שבהסכם ‪ -‬תשלום מלא‬
‫בבי”ח שאינו בהסכם ‪ -‬החזר בהתאם לסוג הניתוח‬
‫שבוצע וע”פ תעריפי הדסה עין כרם‬
‫אביזר מושתל במהלך ניתוח‬
‫עד ‪ ,₪ 40,213‬לרבות בבית חולים ציבורי‪.‬‬
‫ביצוע ניתוח ללא מעורבות‬
‫המבטח‬
‫תשלום הסכום הגבוה מבין האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬פיצוי בסך ‪ ₪ 1,263‬לכל יום אשפוז‪ ,‬עד ‪ 14‬יום‪.‬‬
‫ב‪ 200% .‬מסך ההשתתפות העצמית ועד מקסימום‬
‫‪ 28,723‬ש”ח‪.‬‬
‫ג‪ 50% .‬מהעלות הכוללת של החברה‬
‫‪14‬‬
‫ביטוח בריאות‬
‫תיאור הטיפול‬
‫הכיסוי הביטוחי‬
‫המצאת טופס התחייבות מקופת‬
‫חולים לביצוע ניתוח בבית חולים‬
‫פרטי‬
‫החזר בשיעור ‪ 35%‬משווי טופס ההתחייבות‪.‬‬
‫הפריית מבחנה‬
‫שיפוי עד ‪ ₪ 9,191‬לכל מחזור טיפול‪ ,‬מעבר לסל‬
‫הבריאות‪ ,‬עד ‪ 3‬מחזורי טיפול‪.‬‬
‫הידבקות באיידס כתוצאה מעירוי‬
‫דם בניתוח‬
‫פיצוי חד פעמי בסך ‪.₪ 173,492‬‬
‫פיצוי יומי בגין ניתוח חירום‬
‫‪ ₪ 462‬ליום עד ‪ 21‬יום‪.‬‬
‫הידבקות בצהבת ‪ B‬כתוצאה‬
‫מעירוי דם בניתוח‬
‫פיצוי חד פעמי בסך ‪.₪ 37,915‬‬
‫החלמה לאחר ניתוח גדול‪,‬‬
‫כמפורט בפוליסה‬
‫עד ‪ ₪ 1,034‬ליום ועד ‪ 12‬ימי החלמה בבית החלמה‬
‫מוכר‪.‬‬
‫פיצוי בגין ניתוח גדול‪,‬‬
‫כמפורט בפוליסה‬
‫‪ ₪ 6,893‬או ‪ ,₪ 12,638‬תלוי בסוג הניתוח המבוצע‬
‫כמפורט בפוליסה‪ .‬ע"י מנהל מחלקה או סגנו ובתנאי‬
‫שלא נתבע המבטח לשלם תשלום אחר בגינו‪.‬‬
‫כיסוי לאחות פרטית בעת‬
‫ולאחר ניתוח‬
‫עד ‪ 919‬ש”ח ליום אשפוז ועד ‪ 14‬יום‪.‬‬
‫כיסוי לביופסיות שבוצעו באופן‬
‫פרטי‬
‫כיסוי מלא‬
‫חוו”ד שניה על פענוח קודם‬
‫לבדיקות הדמייה‬
‫עד לתקרה של ‪₪ 1,263‬‬
‫בדיקות אבחנתיות‪ ,‬לרבות‬
‫בדיקות הדמיה‬
‫עד ‪ ₪ 5,744‬בשנה‪ ,‬כפוף ל‪ 20%-‬השתתפות עצמית‪.‬‬
‫אובדן כושר עבודה מוחלט‬
‫כתוצאה מניתוח‬
‫‪ ₪ 3,791‬לחודש לתקופה של עד ‪ 12‬חודשים‬
‫לאחר ‪ 3‬חודשי המתנה‪.‬‬
‫פיצוי בגין אשפוז כתוצאה‬
‫ממחלה‬
‫פיצוי בסך ‪ ₪ 689‬החל מהיום הרביעי לאשפוז ועד ‪10‬‬
‫ימי אשפוז‪.‬‬
‫שחרור מתשלום פרמיה‬
‫במקרה של אובדן מוחלט של כושר עבודה כתוצאה‬
‫מניתוח‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫ביטוח בריאות‬
‫תיאור הטיפול‬
‫הכיסוי הביטוחי‬
‫השתלת איברים בחו"ל‬
‫שיפוי מלא להוצאות בעת אשפוז‪ ,‬בנוסף ‪-‬‬
‫עד ‪ ₪ 746,822‬להוצאות נלוות להשתלה‪.‬‬
‫השתלה שלא במסגרת‬
‫ההסכם‬
‫עד ‪ ₪ $ 70,050‬להוצאות נלוות להשתלה‬
‫איתור תורם להשתלת מח עצם‪,‬‬
‫כסוי להשתלת מח עצם עצמי‬
‫(אוטולוגי)‬
‫שיפוי עד ‪.₪ 229,791‬‬
‫מכוסה‪ ,‬כמפורט בפוליסה‪.‬‬
‫כסוי להשתלת איבר מלאכותי‬
‫מכוסה‪ ,‬כמפורט בפוליסה‪.‬‬
‫גמלת החלמה לאחר‬
‫השתלה‬
‫‪ ₪ 4,595‬ל‪ 24 -‬חודש‪.‬‬
‫טיפולים מיוחדים בחו"ל‬
‫שיפוי עד ‪.$150,000‬‬
‫ביטוח סיעודי‬
‫פיצוי בסך ‪ ₪ 11,489‬לחודש לתקופה של עד ‪ 60‬חודשים‪,‬‬
‫תקופת המתנה ‪ 60 -‬יום‪.‬‬
‫תנאי זכאות גמלה סיעודית‬
‫אי ביצוע ‪ 2‬מתוך ‪ 6‬פעולת ה‪ - ADL-‬כשאחת מהן היא אי‬
‫שליטה על הסוגרים או ‪ 3‬מתוך ‪ 6‬פעולות‬
‫ה‪ADL -‬‬
‫כסוי להשתלת איבר מלאכותי‬
‫מכוסה‪ ,‬כמפורט בפוליסה‪.‬‬
‫גמלת החלמה לאחר‬
‫השתלה‬
‫‪ ₪ 4,595‬ל‪ 24 -‬חודש‪.‬‬
‫טיפולים מיוחדים בחו"ל‬
‫שיפוי עד ‪.$150,000‬‬
‫ביטוח סיעודי‬
‫פיצוי בסך ‪ ₪ 11,489‬לחודש לתקופה של עד ‪ 60‬חודשים‪,‬‬
‫תקופת המתנה ‪ 60 -‬יום‪.‬‬
‫תנאי זכאות גמלה סיעודית‬
‫אי ביצוע ‪ 2‬מתוך ‪ 6‬פעולת ה‪ - ADL-‬כשאחת מהן היא אי‬
‫שליטה על הסוגרים או ‪ 3‬מתוך ‪ 6‬פעולות‬
‫ה‪ADL -‬‬
‫תרופות שאינן כלולות בסל‬
‫הבריאות הממלכתי‬
‫ישולם‪ ,‬אם אושר ע"י הרשויות המוסמכות לפי תנאי‬
‫הפוליסה‪.‬‬
‫השתתפות עצמית למרשם‬
‫‪ ₪ 172‬לחודש או ‪ 5%‬מעלות המרשם‪ .‬הגבוה מבניהם‪,‬‬
‫מינימום ‪ ₪ 1,148‬למקרה ביטוח‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ביטוח בריאות‬
‫ביטוח נוסף לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה ושירותים אמבולטוריים‪:‬‬
‫תיאור הטיפול‬
‫הכיסוי הביטוחי‬
‫עלות שירות (החדרת‬
‫התרופה)‬
‫עד ‪ ₪ 172‬ליום‬
‫שירות ביקור של רופא‬
‫‪ 24‬שעות ביממה‬
‫השתתפות עצמית ‪₪ 25‬‬
‫שירות מוקדי לילה‬
‫השתתפות עצמית ‪₪ 25‬‬
‫יעוץ רפואי טלפוני‬
‫“טלרפואה”‬
‫ללא השתתפות עצמית‪.‬‬
‫שירות אופטומטרייה‬
‫שירותים נוספים בכפוף‬
‫להנחה‬
‫בדיקת ראיה ‪ -‬השתתפות עצמית בסך ‪.₪ 25‬‬
‫שירותים לטיפולים‬
‫פסיכולוגיים‬
‫‪ 3‬פגישות ראשונות ‪ ₪ 130 -‬השתתפות עצמית לפגישה‪,‬‬
‫‪ 9‬פגישות נוספות ‪ ₪ 180 -‬השתתפות עצמית לפגישה‪.‬‬
‫למטפלים שבהסדר עם חברת הביטוח‬
‫שירותים שלא בסל‬
‫הבריאות‬
‫קולונוסקופיה הדמייתית‪ ,‬בדיקת צפיפות עצם‪ ,‬ניתוחי לייזר‬
‫לתיקון קוצר ראיה‪ ,‬אורתסקון‪,‬‬
‫סקירה מוקדמת בהריון‪ ,‬בכפוף לפוליסה‪.‬‬
‫הטבות לניתוחים פלסטיים‬
‫במרפאות הסכם‪ ,‬לפי המפורט בנספח‬
‫שירותי רפואה משלימה‬
‫במרפאות הסכם‪ ,‬בכפוף להשתתפות עצמית‬
‫בסך ‪ ₪ 50‬לטיפול‪.‬‬
‫במרפאות שלא בהסכם‪ :‬החזר בגובה של ‪ 40‬ש”ח ולא יותר‬
‫מ‪ 50% -‬מעלות הטיפול‪.‬‬
‫דמי הביטוח החודשיים‬
‫בש"ח‪,‬‬
‫נכון לדצמבר ‪2011‬‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫●‬
‫חוות דעת של רופא מומחה‬
‫●עובד‪/‬ת קבוע‪/‬ה (במימון ‪ 80%‬על‪-‬ידי הבנק) ‪ -‬כ‪₪ 68 -‬‬
‫●בן‪/‬בת זוג ‪ -‬כ‪₪ 84 -‬‬
‫●ילד עד גיל ‪ - 30‬כ‪₪ 19 -‬‬
‫●ילד שני ‪ -‬כ‪₪ 19 -‬‬
‫●יתרת בני המשפחה ‪ -‬כ‪₪ 124 -‬‬
‫●חבילת ילדים עד גיל ‪ - 30‬כ‪₪ 57 -‬‬
‫●ילד מעל גיל ‪ - 30‬כ‪₪ 84 -‬‬
‫‪ 80%‬מההוצאה עד ‪ ₪ 800‬ל‪ 2-‬התייעצויות בשנה (לאחר‬
‫מיצוי הזכאות בשב”ן)‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫ביטוח בריאות‬
‫תיאור הטיפול‬
‫הכיסוי הביטוחי‬
‫בדיקות אבחנתיות ובדיקות‬
‫דימות‬
‫‪ 75%‬מההוצאה אשר הוציא המבוטח לצורך ביצוע הבדיקה ולא‬
‫יותר מ‪ ₪ 5,500 -‬לכל הבדיקה לכל שנת ביטוח‪.‬‬
‫סכום הביטוח המרבי לשנה יהיה בסך של ‪.₪ 9,000‬‬
‫בדיקות לאיפיון והתאמת‬
‫טיפול למחלת הסרטן‬
‫‪ 80%‬מההוצאה ועד תקרה של ‪,₪ 15,000‬‬
‫הנמוך מביניהם‪.‬‬
‫בדיקות גנטיות מניעתיות‬
‫ולצורך אבחון‬
‫‪ 75%‬מההוצאות עד תקרה של ‪ ,₪ 3,000‬פעם אחת לכל‬
‫תקופת הביטוח‪.‬‬
‫טיפולים פיזיותראפיים‬
‫‪ 80%‬מההוצאה עד ‪ 8‬טיפולים לשנת ביטוח ועד ‪ ₪ 150‬לטיפול‪.‬‬
‫טיפולים רדיותרפיים ו‪/‬או‬
‫כימותרפיים‬
‫‪ 80%‬מההוצאה עד ‪ ₪ 15,000‬לכל שנת ביטוח‪.‬‬
‫הפריית מבחנה‬
‫‪ 80%‬מההוצאה עד לסך של ‪ ₪ 7,000‬לכל סדרת טיפולים‬
‫ולכל היותר עד ‪ 5‬סדרות‪.‬‬
‫המבוטחת תהיה זכאית לטיפולי הפריה בחו”ל‪ ,‬לרבות טיפול‬
‫הכולל השתלת ביציות‪ ,‬בכל תקופת הביטוח‪.‬בשיעור ‪80%‬‬
‫מההוצאה בפועל ועד ‪ 15,000‬ש”ח המבוטחת תהיה זכאית‬
‫לטיפול אחד‪.‬‬
‫בדיקות לנשים בהריון‬
‫בדיקה וסריקה על קולית מורחבת‪ ,‬בדיקת שקיפות עורפית‪,‬‬
‫בדיקת אקו לב של העובר‪ ,‬בדיקת מי שפיר או ססי שלייה‪,‬‬
‫בדיקת חלבון עוברי ו‪/‬או כל בדיקה אחרת הנדרשת במהלך‬
‫ההיריון עפ”י המלצת רופא מומחה‪ .‬כיסוי של ‪ 75%‬מההוצאות‬
‫אך לא יותר מ‪ ₪ 1,500 -‬עבור כל הבדיקות יחד בכל הריון‪ .‬‬
‫במקרה של הריון תאומים ‪ -‬התקרה תעמוד על ‪ ₪ 3,000‬לכל‬
‫הריון‪ .‬תקופת אכשרה של ‪ 9‬חודשים למבוטחים חדשים‪.‬‬
‫ביצוע בדיקה לאבחון גנטי‬
‫טרום לידתי‬
‫רשימה נרחבת של בדיקות גנטיות ב‪ 75%-‬מההוצאה עד ‪1,600‬‬
‫‪ ₪‬מההוצאה בפועל‪.‬‬
‫תקופת אכשרה של ‪ 9‬חודשים למבוטחים חדשים‪.‬‬
‫הפסקות הריון באמצעות‬
‫גלולת מייפיגין‬
‫לאחר אישור ועדה רפואית (עד שבוע שביעי) עד לגובה ‪3,555‬‬
‫‪( ₪‬כולל עלות הוועדה)‪.‬‬
‫מוקד שירות ייחודי לעובדי בנק הפועלים ‪ 24 - 1-800-55-44-55‬שעות ביממה‬
‫‪18‬‬
‫ביטוח שיניים‬
‫עובדי הבנק ובני משפחותיהם‪ ,‬שהצטרפו לביטוח השיניים מבטוחים בחברת "הפניקס"‪,‬‬
‫הביטוח הינו לטפולים משמרים‪ ,‬משקמים‪ ,‬בהשתלות וביישור שיניים והוא מעניק כיסוי‬
‫לטיפולים רבים ומגוונים בתחום בריאות השיניים‪.‬‬
‫ההצטרפות והגריעה מביטוח זה הינה רק במועד חידוש הפוליסה ( נובמבר ‪.)2012‬‬
‫להלן השיפורים העיקריים אותם תמצא בתוכנית זו‪:‬‬
‫■ ■הרחבת סל הטיפולים והגדלת הכיסוי לביטוח שיניים ללא השתתפות עצמית בכל‬
‫הטיפולים המשמרים‪.‬‬
‫■ ■העסקת רופא אמון מטעמנו המבקר את תשובות החברה למבוטחים‪.‬‬
‫■ ■מתן כיסוי לטיפולים אורטודנטיים (יישור שיניים) לילדי העובדים המבוטחים‪.‬‬
‫■ ■הרחבת הטיפולים המשקמים‪.‬‬
‫הפרמיה בגין עובד קבוע ממומנת על ידי ההנהלה ואילו בני המשפחה נהנים מהתנאים‬
‫האטרקטיביים שבמסגרת פוליסה זו‪.‬‬
‫לקבלת חוברת המפרטת את הכיסויים והטיפולים השונים ולעיון ברשימת הרופאים שבהסדר נא‬
‫לפנות למוקד "פניקס" בטלפון ‪ 1-700-504-490‬או למזכירות הועד הארצי בטלפון ‪.03-7144120‬‬
‫ניתן להוריד קובץ זה בפורטל הארגוני > ארגון העובדים ‪ -‬חברה ופנאי ‪ >-‬ביטוחים‪ ,‬סיוע‬
‫כלכלי ובדיקות רפואיות‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ביטוח שיניים‬
‫להלן תקציר הכיסויים בתוכנית לביטוח שיניים‪ ,‬לעובדי בנק הפועלים ובני משפחותיהם‪.‬‬
‫תיאור הכיסוי‬
‫השתתפות צורך באישור המבטח‬
‫מראש והגוף המאשר‬
‫עצמית‬
‫כיסוי ביטוחי בטיפולים משמרים ‪-‬‬
‫תחזוקתיים ומניעתיים וכולל טיפולי שורש‪,‬‬
‫חידוש טיפולי שורש‪ ,‬הסרת אבן‪ ,‬סתימות‬
‫אמלגם‪ ,‬סתימות‪ ,‬עקירות‪ ,‬עזרה ראשונה‪,‬‬
‫איטום חריצים‪ ,‬כתרים טרומיים לילדים‪ .‬טיפול‬
‫משמר מאושר‪ ,‬המבוצע אצל רופא הסדר‪,‬‬
‫יתבצע ללא תשלום‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬בטיפול‬
‫אצל רופא שאינו בהסדר‪ ,‬תקרת השיפוי‬
‫למבוטח תהיה עד לתקרה הנקובה במחירון‬
‫החברה‪ ,‬לטיפול‪ .‬ההחזרים למבוטח הינם‬
‫צמודים‪.‬‬
‫כיסוי ביטוחי בניתוחי חניכיים‬
‫מקנה השתתפות כספית בטיפולים וניתוחי‬
‫חניכיים הכוללים הקצעת שורשים‪ ,‬קורטאז'‪,‬‬
‫טיפול בפריוצ'פ ו‪/‬או אליזול‪ ,‬סד פריודנטלי‪,‬‬
‫סד לילה וכירוגיה פריודנטלית ובתנאי כי‬
‫הטיפול אושר בהליך התייעצות מוקדמת‬
‫לפני תחילת הטיפול‪ .‬ביצוע הטיפול אך‬
‫ורק אצל פריודונט מומחה מטעם משרד‬
‫הבריאות‪ .‬טיפול פריודנטלי מאושר‪ ,‬המבוצע‬
‫אצל רופא הסדר‪ ,‬יתבצע תוך תשלום‬
‫השתתפות טיפול עצמית בשיעור ‪30%‬‬
‫ממחירון המבטח כמפורט באישור המוקדם‬
‫שיונפק על ידי המבטח לפני כל טיפול‪.‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬בטיפול אצל רופא שאינו‬
‫בהסדר‪ ,‬תקרת השיפוי למבוטח יהיה עד‬
‫לסכום הנקוב כתקרת חבות המבטח בגין‬
‫כל טיפול שאושר כמפורט באישור המוקדם‬
‫ובמחירון החברה‪ .‬ההחזרים למבוטח הינם‬
‫צמודים‪.‬‬
‫לא נדרש (למעט חידוש‬
‫טיפולי שורש)‬
‫קיים‬
‫נדרש‪ ,‬למעט במרפאות‬
‫ייחודיות‬
‫‪20‬‬
‫ביטוח שיניים‬
‫תיאור הכיסוי‬
‫השתתפות צורך באישור המבטח‬
‫מראש והגוף המאשר‬
‫עצמית‬
‫טיפולי השתלות דנטליות‬
‫יכוסה טיפול להחדרת שתל שן בודד בין‬
‫שיניים שאינן אינטקטיות‪ .‬השתל ושיקומו‬
‫יכוסו בהשתתפות עצמית בשיעור ‪.50%‬‬
‫קיים‬
‫הרמת סינוס או השתלת עצם‬
‫כיסוי לטיפול אחד לכל שישית פה בתקופת‬
‫הביטוח‪ ,‬למעט החדרת עצם מלאכותית‬
‫בעקירת שן בודדת‪.‬‬
‫קיים‬
‫כיסוי ביטוחי בטיפולים פרותטיים‬
‫מקנה השתתפות כספית לטיפולים שיקומיים‬
‫כולל מבנה ישיר‪/‬מבנה יצוק‪ .‬כתרי וניר‪ ,‬כתרי‬
‫חרסינה על שיניים מאחזות ושתלים‪ ,‬תותבת‬
‫חלקית להוצאה‪ ,‬תותבת שלמה והחלפת‬
‫כתרים מסיבות רפואיות דנטליות המפורטים‬
‫בהסכם ומודגמים בצילום אבחנתי ובתנאי‬
‫כי הטיפול אושר בהליך התייעצות מוקדמת‬
‫לפני תחילת הטיפול‪.‬‬
‫טיפול פרותטי מאושר‪ ,‬מהמחירון המבוצע‬
‫אצל רופא הסדר‪ ,‬יתבצע תוך תשלום‬
‫השתתפות עצמית בשיעור ‪ 30%‬ממחירון‬
‫החברה (בהחלפת שיחזור ‪ )40%‬כמפורט‬
‫באישור המוקדם שיונפק על ידי המבטח‬
‫לפני כל טיפול‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬בטיפול אצל‬
‫רופא שאינו בהסדר‪ ,‬תקרת השיפוי למבוטח‬
‫תהיה עד לסכום הנקוב כתקרת חבות‬
‫המבטח בגין כל טיפול שאושר כמפורט‬
‫באישור המוקדם ובמחירון החברה‪ .‬ההחזרים‬
‫למבוטח הינם צמודים‪.‬‬
‫קיים‬
‫נדרש‬
‫למעט במרפאות ייחודיות‬
‫‪21‬‬
‫ביטוח שיניים‬
‫תיאור הכיסוי‬
‫כיסוי ביטוחי בטיפולים אורתודונטים‬
‫מקנה השתתפות כספית בטיפול יישור שיו‬
‫ניים לילדים לקראת או מיד לאחר תום בקיו‬
‫עת השיניים הקבועות ובתנאי כי אושר בהליך‬
‫התייעצות מוקדמת לפני תחילת הטיפול‪.‬‬
‫טיפול אורתודנטי מאושר‪ ,‬המבוצע אצל‬
‫רופא הסדר‪ ,‬יתבצע תוך תשלום השתתפות‬
‫עצמית בשיעו ר ‪ 25%‬ממחירון המבטח כמפ�ו‬
‫רט באישור המוקדם שיונפק על ידי המבטח‬
‫לפני כל טיפול‪.‬‬
‫השתתפות צורך באישור המבטח‬
‫מראש והגוף המאשר‬
‫עצמית‬
‫קיים‬
‫נדרש‬
‫למעט במרפאות ייחודיות‬
‫לעומת זאת‪ ,‬בטיפול אצל רופא שאינו‬
‫בהסדר‪ ,‬תקרת השיפוי למבוטח תהיה עד‬
‫לסכום הנקוב כתקרת חבות המבטח בגין‬
‫כל טיפול שאושר כמפורט באישור המוקדם‬
‫ובמחירון החברה‪ ,‬ההחזרים למבוטח הינם‬
‫צמודים‪.‬‬
‫כיסוי ביטוחי בהתקנת וחשיפת שתלים‬
‫מקנה השתתפות בעלות התקנת וחשיפת‬
‫שתלים דנטליים בכפוף להגשת תוכנית‬
‫טיפול למבטח על ידי כירורג מומחה בכירוגיה‬
‫פה ולסת ומתן אישור בכתב של המבטח‬
‫לתוכנית הטיפול‪.‬‬
‫בטיפול מאושר המבוצע ע”י מרפאות‬
‫ההסכם תהא למבוטח השתתפות עצמית‬
‫בסך ‪ ₪ 1,300‬צמוד כמפורט באישור‬
‫המקדים‪ .‬תקרת השיפוי למבוטח אצל רופא‬
‫שאינו בהסכם‪ ,‬הינה ‪ ₪ 1,450‬כמפורט‬
‫באישור המקדים הכולל‪:‬‬
‫שתל‪ ,‬בורג כיסוי‪ ,‬כיפת ריפוי וההתקנה‬
‫עד ‪ 8‬שתלים לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫קיים‬
‫נדרש למעט במרפאות‬
‫ייחודיות‬
‫‪22‬‬
‫ביטוח שיניים‬
‫פרמיות‬
‫תעריף‬
‫דמי הבטוח החודשיים בש”ח‬
‫נכון לדצמבר ‪2011‬‬
‫• עובד קבוע במימון‬
‫‪ 100%‬ע”י ההנהלה כ‪ 65 -‬ש”ח‬
‫כ‪ 72.50 -‬ש”ח‬
‫• בן‪/‬בת זוג‬
‫כ‪ 41.5 -‬ש”ח‬
‫• ילד ‪2/1‬‬
‫• ילד מעל גיל ‪ 18‬כ‪ 72.50 -‬ש”ח‬
‫• ילד שלישי ומעלה עד גיל ‪ - 18‬חינם‬
‫חברת "הפניקס" מעמידה לרשותכם‪:‬‬
‫■ ■שירות מענה אישי ‪ -‬טלפוני באמצעות טלפון מספר ‪ 1-700-504-490‬ובימים א' עד ה'‬
‫כולל בין השעות ‪ 8:00‬עד ‪.18:00‬‬
‫אתר האינטרנט של הפניקס‪ www.phoenix.co.il :‬מאפשר לך בכל עת‪:‬‬
‫א‪ .‬לבדוק מונחים ולוודא משמעות המונחים בתחום רפואת השיניים‪.‬‬
‫ב‪ .‬לאתר רופא או מרפאת שיניים או מכון צילום ביישוב מגוריך‪.‬‬
‫ג‪ .‬לקבל טפסי תביעה‪ ,‬התייעצות מוקדמת ובדיקה‪.‬‬
‫■ ■רופא אמון ‪ -‬הינו רופא שיניים מטעם ארגון עובדי בנק הפועלים שתפקידו לפסוק בעת‬
‫חילוקי דעות רפואיים בין הרופא המטפל ‪ /‬המבוטח וחברת הביטוח‪.‬‬
‫אל תהסס‪/‬י לפנות לרופא האמון בכל בעיה בה קיימת מחלוקת רפואית‪ ,‬טרם תחילת‬
‫הטיפול‪ .‬לרופא האמון הכלים והסמכות לטיפול‪.‬‬
‫ניתן לפנות לרופא האמון באמצעות פניה בכתב למען‪ :‬מזכירות הועד הארצי של עובדי‬
‫בנק הפועלים ‪ -‬לידי היועץ הרפואי‪.‬‬
‫הפנייה תעשה על גבי טופס ערעור ובצירוף צלומי השיניים ומסמכים רלוונטיים אחרים‪.‬‬
‫במקרים מיוחדים ניתן לקבוע פגישה עם רופא האמון בתיאום מראש ולאחר משלוח‬
‫הטפסים והצילומים הרלוונטיים‪.‬‬
‫לתיאום פגישה נא לפנות למזכירות הועד הארצי בטלפון ‪ 03-7144120‬או במייל לתיבת‬
‫הועד הארצי‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫בדיקות רפואיות‬
‫המכונים לבדיקות תקופתיות‬
‫המכון‬
‫כתובת‬
‫מכון מור‬
‫דרך ז'בוטינסקי ‪,7‬‬
‫בני ברק ‪51108‬‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫‪03-5772888 1-700-70-30-31‬‬
‫‪03-5772746‬‬
‫‪03-5772635‬‬
‫מלר"ם איכילוב‬
‫רח' דפנה ‪ ,8‬תל אביב‬
‫‪03-6973149‬‬
‫‪03-6973716‬‬
‫‪03-6910063‬‬
‫המרכז לאבחון‬
‫ומניעת סרטן‬
‫רח' ויצמן ‪ ,6‬תל‪-‬אביב‬
‫‪03-6974968‬‬
‫‪03-6974915‬‬
‫מכון רמב"ם‬
‫בי"ח רמב"ם ת"ד ‪,9602‬‬
‫חיפה ‪31096‬‬
‫‪04-8542688‬‬
‫‪04-8543351‬‬
‫תל אביב‪ ,‬מלון הילטון‬
‫רח' הירקון ‪217‬‬
‫‪03-5202121‬‬
‫‪03-5248787‬‬
‫באר שבע‪ ,‬קניון הנגב‬
‫מגדל הקניון ‪84600‬‬
‫‪08-6284747‬‬
‫‪08-6284748‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מלון מצודת‬
‫דוד רח' המלך דוד ‪,7‬‬
‫‪94101‬‬
‫‪02-6241616‬‬
‫‪02-6251817‬‬
‫חיפה‪ ,‬מלון מרידיאן‬
‫רח' דוד אלעזר ‪10‬‬
‫‪04-8550298‬‬
‫‪04-8500183‬‬
‫בי"ח שיבא‪ ,‬מרכז רפואי ‪03-5302018‬‬
‫שיב"א תל השומר ‪03-5302741 52621‬‬
‫‪03-5302019‬‬
‫רשת מכונים‬
‫"מדיטון"‬
‫מכון שיב"ת‬
‫מרכז רבין‬
‫בי"ח בלינסון‪ ,‬פתח תקווה‬
‫‪03-9378244-5‬‬
‫‪03-9378246‬‬
‫מכון ‪Medix‬‬
‫בניין הרב‪-‬ספורט‪,‬‬
‫מתחם הדר יוסף‪,‬‬
‫רח' שטרית ‪ ,6‬ת"א‬
‫‪03-6482333‬‬
‫‪03-6482377‬‬
‫מכון מב"ת‬
‫בי"ח אסף הרופא‬
‫דואר באר יעקב ‪70300‬‬
‫צריפין‬
‫‪08-9779981‬‬
‫‪08-9248010‬‬
‫‪08-9779983‬‬
‫‪24‬‬
‫בדיקות רפואיות‬
‫בדיקות תקופתיות ‪ -‬זכאות ועלות‬
‫עובדי הבנק מגיל ‪ 30‬ומעלה‪ ,‬בעלי וותק של ‪ 2‬שנות עבודה ומעלה‪ ,‬רשאים לעבור את מפרט‬
‫הבדיקות הסטנדרטי‪ ,‬במחיר מסובסד‪.‬‬
‫השתתפות העובד‪/‬ת הינה בשיעור ‪ 25%‬מעלות הבדיקה‪.‬‬
‫ניתן לעבור את הבדיקה אחת לשנתיים‪.‬‬
‫עובדי הבנק שאינם עונים על הקריטריונים הללו‪ ,‬יוכלו לעבור את הבדיקות במחיר שהבנק‬
‫סיכם עם המכונים‪ ,‬אך לא יהיו זכאים להשתתפות הבנק בעלות הבדיקות‪.‬‬
‫גימלאי הבנק זכאים לתנאים הזהים לעובדי הבנק‪.‬‬
‫לידיעתכם‪ :‬יתכנו שינויים במפרט הבדיקות בין המכונים השונים‪ .‬נא לוודא זאת בעת‬
‫תאום מועד הבדיקה‪.‬‬
‫תיאום מועד הבדיקה וקבלת טופס התחייבות‬
‫לקבלת טופס התחייבות לבדיקות תקופתיות יש לנווט בפורטל הארגוני ‪ >-‬ארגון העובדים‪-‬‬
‫חברה ופנאי ‪ >-‬ביטוחים‪ ,‬סיוע כלכלי ובדיקות רפואיות ‪ >-‬בדיקות רפואיות תקופתיות ‪>-‬‬
‫הזמנת בדיקות רפואיות‪ ,‬זאת לאחר תיאום מועד הבדיקה עם המכון הרפואי שנבחר‪.‬‬
‫במהלך תיאום המועד‪ ,‬יקבל העובד מידע מהמכון באשר להכנות הנדרשות מצדו לקראת‬
‫הבדיקה (צום‪ ,‬לבוש ספורטיבי‪ ,‬מגבת וכד')‪.‬‬
‫בחלק מהמכונים‪ ,‬הנבדק זכאי לסידור חניה‪ .‬רצוי לברר זאת בשיחה מקדימה עם המכון‪.‬‬
‫שעות הבדיקה נחשבות כיום מחלה‪ ,‬אנא דאג לקבלת אישור מהמכון ומסירתו לאחראי‬
‫הנוכחות ביחידתך‪.‬‬
‫ניתן לבטל מועד שנקבע‪ ,‬בהודעה מוקדמת של ‪ 48‬שעות‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫בדיקות רפואיות‬
‫קבלה ורישום‬
‫בעת הגעת העובד למכון‪ ,‬עליו להציג את טופס ההפניה שהדפיס מהפורטל‪.‬‬
‫צוות המכון ינחה את העובד לגבי מסלול וסדר הבדיקות שיעבור‪.‬‬
‫לאחר סדרת בדיקות דם ושתן מוצעת לנבדקים ארוחת בוקר קלה במקום‪.‬‬
‫הפני‬
‫גורם מפנ ה‬
‫שם משפחה‬
‫ת”ז‬
‫עיר‬
‫מיקוד‬
‫תאריך לידה‬
‫ה לבדיקה תקופתית‬
‫תאריך עליה‬
‫רחוב ‬
‫טל’ (ב)‬
‫שנה חודש יום‬
‫סוג הבדיקה‬
‫שם פרטי‬
‫מין‬
‫טל’ (ע)‬
‫ארץ לידה‬
‫מספר‬
‫שנה חודש יום‬
‫קופת חולים‬
‫רופא מטפל‬
‫כתובתו‬
‫שרותי בריאות נוספים‬
‫‬‫ח‬
‫בר‬
‫ב‬
‫כל‬
‫לי‬
‫ת‬
‫מו‬
‫שלם‪ :‬כן‬
‫ביקור‬
‫ראשון ‪ /‬ביקור חוזר‬
‫לא‬
‫הצהרת הנבדק‪:‬‬
‫אני החתום מטה מס‬
‫תארי‬
‫ך‬
‫כים בזאת להבדק‪.‬‬
‫חתימה‬
‫‬
‫לתשומת ליבכם‪:‬‬
‫בחלק מהמכונים‪ ,‬חברים ב"כללית מושלם" זכאים להנחה או להשתתפות הקופה‪.‬‬
‫בדיקות נוספות שאינן בסל הבדיקות כרוכות בתשלום נוסף‪.‬‬
‫בדיקות סקר ומעקב כרוכות בתשלום נוסף (התשלום ישולם ישירות למכון)‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫בדיקות רפואיות‬
‫מפרט הבדיקות הסטנדרטי‬
‫היסטוריה רפואית‬
‫השלב הראשון של הבדיקה הרפואית כולל איסוף מרוכז של נתונים בריאותיים רבים על‬
‫ההיסטוריה הרפואית של הנבדק‪.‬‬
‫איסוף נתונים זה מתבצע על ידי מילוי שאלון ידני או ממוחשב‪.‬‬
‫מומלץ להשיב על כל השאלות‪ ,‬אולם אם שאלה כלשהי נראית לך כפוגעת בצנעת הפרט‪,‬‬
‫ניתן שלא להשיב עליה‪.‬‬
‫מפרט הבדיקות הסטנדרטי‬
‫הבדיקה התקופתית כוללת סידרה של בדיקות‪ .‬בחירת המרכיבים של הבדיקה התקופתית‬
‫מבוססת על ניסיון מצטבר באיתור מוקדם של גורמי סיכון ומחלות וניתוח צרכי הבריאות של‬
‫מירב האוכלוסייה‪.‬‬
‫■ ■בדיקת דם המטולוגית (ספירת דם)‬
‫המוגלובין‪ ,‬טרומבוציטים‪ ,‬ליקוציטים עם דיפרנציאל‪.‬‬
‫■ ■בדיקת דם כימית‬
‫סוכר‪ ,‬תפקודי כליות‪ ,‬כבד‪ ,‬חלבוני הדם‪ ,‬סידן‪ ,‬זרחן‪ ,‬פרופיל שומנים‪ ,‬כולסטרול "טוב" ו"רע"‬
‫וטריגליצרידים (כ‪ 15-‬מדדים)‪.‬‬
‫■ ■בדיקת שתן‬
‫מטרת הבדיקה לבדוק את תפקוד המערכות הפנימיות ובעיקר כיצד הכליות מתפקדות‬
‫בסינון הרעלים‪.‬‬
‫‪ - PH‬משקל סגולי‪ ,‬חלבון‪ ,‬סוכר‪ ,‬קטון‪ ,‬אורבילינוגן‪ ,‬דם בשתן‪ ,‬בילרובים‪ ,‬ניטרט‪ ,‬כדוריות‬
‫לבנות (‪ 10‬מדדים)‪.‬‬
‫■ ■בדיקות משקל וגובה‬
‫כיום מקובל לבדוק את משקל הגוף ביחס לגובהו‪ .‬הנוסחה המקובלת היא כדלקמן‪:‬‬
‫חלוקת משקל הגוף (בק"ג) בריבוע גובהו (במטרים)‪.‬‬
‫במידה שאצל גבר התוצאה היא ‪ 25‬או אצל אישה ‪ 23‬המשקל תקין‪.‬‬
‫■ ■בדיקת לחץ דם‬
‫מדידת לחץ הדם נעשית באמצעות מכשיר אלקטרוני מדויק בישיבה ובשכיבה‪ ,‬יתר לחץ‬
‫דם מסוכן ולכן חשוב לאתרו בשלב מוקדם בו ניתן להחזירו לרמה שגרתית באמצעים‬
‫פשוטים יחסית‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫בדיקות רפואיות‬
‫■ ■בדיקת עיניים‬
‫כוללת שני סוגי בדיקות‪ .‬בדיקות חדות הראיה המאבחנת את הצורך בהרכבת משקפיים‬
‫או לקויי ראיה אחרים‪ .‬הבדיקה השניה היא בדיקת לחץ תוך עיני שתפקידה לבדוק‬
‫את מערכת ניקוז הנוזלים בארובת העין לצורך איתור מוקדם של מחלת הגלאוקומה‪,‬‬
‫המסכנת את הראיה‪.‬‬
‫■ ■בדיקת שמיעה‬
‫זוהי בדיקה ראשונית (בדיקת סקירה) ומטרתה לאתר קיום ליקויים בשמיעה‪.‬‬
‫בחלק מהמכונים היא מבוצעת בחדר אטום לרעשים‪.‬‬
‫■ ■תצלום חזה ובדיקת תפקודי ריאה‬
‫מטרת בדיקה זו לאבחן את רמת התפקוד של הריאות ומצב בריאותן‪ .‬למעשנים מומלץ‬
‫לקיים בדיקה זו אחת לשנה‪.‬‬
‫■ ■בדיקת צואה לאיתור דם סמוי‬
‫מטרת בדיקה זו לגלות מוקדם ככל שניתן קיומם של גידולים במערכת העיכול התחתונה‪.‬‬
‫הנבדק מקבל ערכה ומוסר למכון הבודק ‪ 3‬דגימות שהוכנו בהתאם להוראות‪.‬‬
‫■ ■בדיקת א‪.‬ק‪.‬ג ‪ -‬אלקטרו קרדיוגרמה‬
‫בדיקה זו מטרתה לבדוק את התפקוד החשמלי של פעילות הלב ולאתר הפרעות קצב או‬
‫פגיעה בשריר הלב‪.‬‬
‫הבדיקה נעשית במצב שכיבה‪.‬‬
‫■ ■גילוי סרטן הערמונית ‪P.S.A‬‬
‫בדיקה זו הינה בדיקת דם המשמשת לאבחון סמנים ביולוגים של סרטן בלוטת‬
‫הפרוסטטה (הערמונית)‪.‬‬
‫■ ■בדיקת איידס ‪H.I.V‬‬
‫בדיקה זו הינה בדיקת דם המשמשת לאבחון סמנים ביולוגים של מחלת הכשל החיסוני‬
‫(איידס)‪ .‬הבדיקה מותנית בהסכמת הנבדק‪.‬‬
‫■ ■ייעוץ דיאטני‬
‫הייעוץ ניתן בהתאם לתוצאות בדיקת הדם‪ ,‬משקל הגוף וגורמי הסיכון לנבדק‪.‬‬
‫ההפנייה לייעוץ הינה בהתאם לשיקול דעתו של הרופא הבודק‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫בדיקות רפואיות‬
‫■ ■בדיקה גופנית על ידי רופא (רופא פנימי)‬
‫רופאי המכון בודקים את המערכות החיצוניות והפנימיות של הנבדקים באמצעות מישוש‬
‫חיצוני וכן באמצעות סטטוסקופ ואמצעים נוספים‪.‬‬
‫■ ■לנשים לבחירה אחת משתי הבדיקות להלן‪:‬‬
‫ארגומטריה (לגברים ‪ -‬הבדיקה כלולה במפרט הבדיקה)‬
‫מטרת הבדיקה להעריך את רמת תפקוד הלב בתנאי מאמץ מבוקרים‪ .‬כמו כן‪ ,‬ניתן באמו‬
‫צעות הבדיקה לאבחן מחלות לב סמויות בשלב מוקדם‪.‬‬
‫בתהליך הבדיקה מפעיל הנבדק מאמץ מוגבר‪ ,‬רצוף ומדורג‪ .‬פעולה זו מבוקרת על ידי‬
‫רופא קרדיולוג וטכנאי‪ .‬בכל מהלך הבדיקה מבוצע רישום שוטף של א‪.‬ק‪.‬ג‪ ,‬לחץ דם ודופק‪.‬‬
‫ממוגרפיה (נשים)‬
‫צילום השד במכשיר חדשני המותאם במיוחד למבנה רקמות השד‪ .‬יחודה של הבדיקה‬
‫היא ברגישות המכשיר ובחדות הקליטה של הממצאים שאינם ניתנים לאבחון על ידי‬
‫מישוש‪ .‬רמת הקרינה הינה מזערית‪.‬‬
‫■ ■בדיקה גניקולוגית (נשים)‬
‫בדיקה זו משמשת כאמצעי עיקרי לגילוי ואבחון מחלות סמויות מבעוד מועד‪ ,‬בשלב שבו‬
‫ניתן לרפאן בלי לפגוע בפוריות ולמנוע סיבוכים‪.‬‬
‫הבדיקה כוללת מילוי שאלון מפורט על ההסטוריה הגניקולוגית‪ ,‬בדיקה גניקולוגית כללית‪,‬‬
‫בדיקת שד על ידי מישוש‪ ,‬לקיחת משטחים ציטיולוגיים לשם איתור מוקדם של סרטן צוואר‬
‫הרחם לאיתור זיהומים ובדיקת מצב הורמונלי‪.‬‬
‫■ ■בדיקת צפיפות העצם‬
‫הבדיקה מתבצעת בחלק מהמכונים בלבד וללא תוספת תשלום‪.‬‬
‫בדיקות נוספות‬
‫לרשות המכונים מיגוון רחב של בדיקות נוספות‪ ,‬אולם הבנק אינו משתתף בעלות בדיקות‬
‫אלו‪ .‬בחלק מהמכונים ניתן לבצע בדיקות נוספות במסגרת הביטוחים המשלימים‪ ,‬פרטים‬
‫נוספים במכונים‪ :‬מדיטון‪ ,‬מור‪ ,‬רבין‪ ,‬רמב"ם ומדיטסט‪.‬‬
‫■ ■בדיקות סקר ומעקב‬
‫בדיקת הסקר כוללת‪ ,‬בנוסף לבדיקה התקופתית הבסיסית‪ ,‬קשת רחבה של בדיקות‬
‫והתיעצויות‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬עם מומחים מתחומים רבים ומגוונים‪ .‬הבדיקה כרוכה בתשלום‬
‫נוסף‪ ,‬פרטים במכונים הרלוונטים‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫בדיקות רפואיות‬
‫סקר לאבחון ומניעת סרטן‬
‫הסקר מוצע במסגרת המרכז המשולב לאבחון ומניעת סרטן ‪ -‬המרכז הרפואי תל אביב‪ ,‬רח'‬
‫ויצמן ‪ 6‬תל אביב‪.‬‬
‫עלות השתתפות העובד בסקר‪₪ 225 :‬‬
‫המרכז מאגד מגוון בדיקות לגילוי המוקדם של ‪ 9‬סוגי סרטן נפוצים ביותר‪ :‬בדיקות מוקדמות‬
‫למניעת סרטן הכוללות את עיקר הבדיקות המבוצעות בבדיקות סקר שנתיות עם אופציה‬
‫להשלמת הבדיקות החסרות‪.‬‬
‫הסקר כולל‬
‫מילוי שאלון מובנה ורחב יריעה שנועד לאתר את כל הגורמים הסביבתיים והתורשתיים‬
‫למחלת הסרטן‪.‬‬
‫‪ .1‬פגישה עם מרכז התוכנית לגילוי מוקדם‪ ,‬מעבר על השאלון הרפואי ולקיחת דמים‬
‫ לבדיקות מעבדה מקיפות הכוללות‪:‬‬
‫א‪ .‬בדיקת שתן כללית‬
‫ב‪ .‬פרופיל מלא של בדיקות דם כולל תפקודי כבד וכליה‪ ,‬כולסטרול וטריגליצרידים‪.‬‬
‫ג‪ .‬בדיקת ‪ CRP‬המנבאת התפתחות של טרשת עורקים (הגורמת למחלות לב‬
‫ וכלי דם) סוגי סרטן שונים ומחלות ניווניות‪.‬‬
‫ד‪ .‬בדיקת ‪HIV‬‬
‫‪ .2‬בדיקת לחץ דם ודופק‪.‬‬
‫‪ .3‬פגישה עם תזונאית קלינית לשינוי אורחות חיים וקבלת המלצות לתזונה נכונה למניעת סרטן‪.‬‬
‫‪ .4‬בדיקת רופא מומחה ומיפוי גורמי סיכון אישיים לפתח סוגי סרטן שונים‪.‬‬
‫‪ .5‬מניעת סרטן המעי והכרכשת (בדיקות דם לשינויים גנטיים‪ ,‬דם סמוי)‬
‫‪ .6‬מניעת סרטן השד‪-‬בדיקה ידנית ע"י כירורג שד‪ ,‬ממוגרפיה‪ US ,‬של השד (במידת הצורך)‪.‬‬
‫‪ .7‬מניעת סרטן הערמונית ‪ PSA -‬ובדיקה רקטלית‪.‬‬
‫‪ .8‬מניעת סרטן הרחם והשחלות ‪ US -‬של האגן הקטן‪.‬‬
‫‪ .9‬מניעת סרטן צוואר הרחם‪ pap smear -‬ו‪.US -‬‬
‫‪ .10‬מניעת סרטן חלל הפה ‪ -‬בדיקה פיזיקלית ע"י מומחה לרפואת הפה‪.‬‬
‫‪ .11‬מניעת סרטן העור‪-‬בדיקה פיזיולוגית (במידת הצורך יינתן ייעוץ של פלסטיקאי או‬
‫רופא עור מומחה)‪.‬‬
‫‪ .12‬פגישה עם פסיכולוג לבחינת הקשר בין היבטים נפשיים למחלת הסרטן‪.‬‬
‫‪ .13‬מעקב קפדני אחרי כל נבדק ויצירת מודעות לאבחון מוקדם של המחלה‪.‬‬
‫‪ .14‬סיכום התיק ע"י פרופ' נדיר ארבר ‪ -‬מנהל המרכז המשולב למניעת סרטן‪.‬‬
‫‪ .15‬שיחת סיכום ותיעוד התוצאות לצורך מעקב המשכי‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫בדיקות רפואיות‬
‫חבילת ‪ - MEDIX‬סקר מנהלים עם דגש על פעילות גופנית לשיפור אורח החיים‬
‫חבילה הנותנת תמונת מצב בריאותי של הנבדק ומאפשרת התאמה מדויקת של המלצות‬
‫לתזונה נכונה‪ ,‬ייעוץ פיזיולוגי לבניית תכנית אימונים אישית‪ ,‬המותאמת לצרכים ולאורח החיים‬
‫של הנבדק‪.‬‬
‫הבדיקות כוללות מילוי שאלון רפואי‪ ,‬בדיקה רפואית כללית‪ ,‬מידות גוף ותפקודי נשימה לגילוי‬
‫הפרעות במערכת הנשימה‪ .‬ובנוסף‪:‬‬
‫■ ■בדיקת ‪ RMR‬המודדת את קצב המטבולי‬
‫ בדיקה לאחר צום בה ניתן לקבוע כמה קלוריות צורך הגוף ביממה ללא פעילות ובאילו‬
‫הרכבים‪ .‬תוצאת הבדיקה מסייעות בתכנון ההמלצות התזונתיות לנבדק‪.‬‬
‫■ ■בדיקת צריכת חמצן מרבית ‪VO2 max -‬‬
‫בדיקה המאפשרת אבחון בעיות תפקודיות פיזיולוגיות‪ ,‬המצביעות על בעיות פנימיות‪.‬‬
‫יחד עם זאת‪ ,‬הבדיקה מודדת את הפוטנציאל הספורטיבי של הנבדק ומגלה את הסף‬
‫האנאירובי הנשימתי אשר ישמש לבניית תכנית אימונים‪.‬‬
‫■ ■ייעוץ תזונתי‬
‫ ייעוץ תזונתי בשילוב עם בדיקות מאמץ ופענוח הפיזיולוגי של הבדיקות‪ ,‬לצורך התאמת‬
‫התזונה לנבדק ברמה אופטימלית‪ .‬במהלך הפגישה יותאמו לנבדק הנחיות תזונתיות‪ ,‬תוך‬
‫התייחסות לממצאים הקליניים לכושרו הגופני‪ ,‬אורח חייו והעדפותיו התזונתיות‪.‬‬
‫■ ■ייעוץ פיזיולוגי‬
‫לאחר ניתוח תוצאות הבדיקות תינתן תכנית אימונים מפורטת ומדוקדקת המותאמת‬
‫אישית ליכולות‪ ,‬אורח החיים‪ ,‬מטרות וצרכי הנבדק‪ .‬אופן פעולה זה מבטיח הצלחה מרבית‬
‫בפעילות הגופנית‪ ,‬נותנת עניין בפעילות היומיומית ומשפרת את איכות החיים‪.‬‬
‫■ ■תוצאות הבדיקות‬
‫הינך זכאי לייעוץ חינם של רופא לגבי תוצאות הבדיקות‪ .‬בחלק מהמכונים הייעוץ ניתן‬
‫בסוף יום הבדיקות‪ .‬בחלק אחר של המכונים רק מספר ימים לאחר הבדיקות‪.‬‬
‫ מומלץ להעביר את תוצאות הבדיקות גם לרופא המשפחה ‪ -‬בפרט אם יש בהן המלצות‬
‫להמשך בירור או טיפול‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫הערות כלליות‬
‫■ ■ככלל‪ ,‬כל עובדי הבנק יכולים להצטרף לביטוחים השונים‪.‬‬
‫■ ■ההצטרפות והגריעה מהביטוחים השונים הינה במועד חידוש הפוליסה בלבד‪.‬‬
‫■ ■ניתן לערער על קביעתה של חברת הביטוח‪ .‬לפרטים ולהנחיות נא לפנות למזכירות הועד‬
‫הארצי‪.‬‬
‫■ ■בביטוחי החיים ניתן לעדכן את כתב מינוי המוטבים מעת לעת‪.‬‬
‫■ ■בהגשת תביעה יש לצרף את כל האישורים המתאימים בהתאם לדרישת חברת הביטוח‪.‬‬
‫■ ■סכומי הביטוח והפרמיות צמודים למדד המחירים לצרכן‪.‬‬
‫■ ■ניתן לעיין בעיקרי הכיסויים בפורטל הארגוני ארגון העובדים ביטוחים‪ ,‬סיוע כלכלי‬
‫ובדיקות תקופתיות‬
‫■ ■לבירורים‪ ,‬לקבלת טפסי תביעה וחוברות הסבר נא לפנות למזכירות הועד הארצי ‪-‬‬
‫ "הועד הארצי תיבת דואר"‪ ,‬באמצעות הפורטל הארגוני‪ ,‬בטלפון ‪03-7144120‬‬
‫ או באמצעות הדואר הפנימי‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן להוריד טפסים מהפורטל האירגוני ‪>-‬‬
‫ ארגון העובדים ‪ -‬חברה ופנאי ‪ >-‬ביטוחים‪ ,‬סיוע כלכלי ובדיקות רפואיות ‪>-‬‬
‫ טפסים ודפי מידע‪.‬‬
‫לתשומת לבכם‪:‬‬
‫למען הסר ספק יובהר כי תנאי הביטוח המחייבים והיחסים שבין כל אחד‬
‫מהמבוטחים לבין המבטח‪ ,‬הינם התנאים הקבועים והמפורטים בפוליסות ו‪/‬או‬
‫בהעתקיהן ו‪/‬או ברשימות הנמצאות במשרדי מזכירות הועד הארצי‬
‫‪32‬‬

Similar documents