רשימת מחקרים קליניים מכון אונקולוגי 514233 מרכז רפואי אסף הרופא

Transcription

רשימת מחקרים קליניים מכון אונקולוגי 514233 מרכז רפואי אסף הרופא
‫רשימת מחקרים קליניים מכון אונקולוגי‬
514233 ‫מרכז רפואי אסף הרופא‬
‫פרטי התקשרות‬
‫חברה‬
‫פתוח‬
‫לגיוס‬
‫חולים‬
‫ד"ר עברון‬
‫מחקר פנימי‬
‫כן‬
‫קו טיפולי‬
‫מספר‬
‫מחקר‬
102/07
‫שם המחקר‬
Phase II multicenter clinical trail of prophylactic irradiation
to the contralateral breast for BRCA mutation carriers
undergoing treatment for breast cancer.BRCA
Novartis
‫בקרוב‬
l
190/09
"Phase II open label study of RAD001 (Everolimus) in
combination with Letrozole in the treatment of
postmenopausal women with locally advanced or
metastatic breast cancer with estrogen receptor positive,
after failure of Tamoxifen, Anastrozole or Examestane".
Bayer Paraxel
‫בקרוב‬
‫ןן‬
208/10
A Phase III Randomized, Double-blind, Placebo-controlled
Trial Comparing Capecitabine Plus Sorafenib Versus
Capecitabine Plus Placebo in the Treatment of Locally
Advanced or Metastatic HER2-Negative Breast Cancer
A Phase III randomized study evaluating the efficacy
and safety of continued and re-induced bevacizumab in
combination with chemotherapy for patients with locally
recurrent or metastatic breast cancer after first-line
chemotherapy and bevacizumab treatment.
972-73-700-3224
Roche
‫בקרוב‬
II - III
221/10
Wyeth - GCP
‫כן‬
I
8/10
ENZON - PPD
‫כן‬
II
186/10
523232846
‫ בעל שתי זרועות של נרטיב‬,III ‫ פאזה‬,‫ פתוח‬,‫ אקראי‬,‫מרכזי‬-‫מחקר רב‬
‫בקומבינציה עם פקליטקסל לעומת טרסטוזומאב פלוס פקליטקל‬
‫ חיובי‬ErbB-2 ‫לטיפול בסרטן שד מקומי מתקדם או גרורתי עם‬
A phase 2 study of EZN-2208 (PEG-SN38) Administered with or without
Cetuximab in patients with metastatic colorectal carcinoma (mCRC).
‫סווג‬
BREAST
BREAST
BREAST
BREAST
BREAST
COLON
04-6251346 054-4894906
PRA International
‫כן‬
I
84/08
Tel: 073-7003227
Fax: 09-9515313
cell: 050-2998643
BI - Paraxel
‫כן‬
II
158/08
Mobile: +972-54-6607047 Fax:
+972-9-8645644
Email:
<[email protected]>
Mobile:972-548141520
Phone: 972-3-9157352
972- 54- 5498957
GSK
‫כן‬
adjuvant
138/09
Roche
Pharmaceuticals
(Israel) Ltd
‫כן‬
I
88/10
Sanofi Aventis
‫טרם‬
‫נפתח‬
I
104/10
‫טרם‬
‫נפתח‬
‫ן‬
213/10
Eli Lilly
‫טרם‬
‫נפתח‬
ICON - Bristol-Myers
A multi-center phase III randomized, double-blind placebocontrolled study of Stimuvax(BLP25 Liposome vaccine) in
non-small cell lung ca. (NSCLC) subjects with unresectable
stage III disease - START
Multicentre, randomized, double blind, phase III trial to
investigate the efficacy and safety of oral BIBF 1120 plus
standard docetaxel therapy compared to placebo plus
standard docetaxel therapy in patients with stage IIIB/IV or
recurrent non small cell lung cancer after failure of first line
chemotherapy- BI
A double-blind, randomized, placebo-controlled Phase III
study to assess the efficacy of recMAGE-A3 + AS15
Antigen-Specific Cancer Immunotherapeutic as adjuvant
therapy in patients with resectable MAGE-3-positive NonSmall Cell Lung Cancer.
‫ הבודק את הקשר בין פריחה הנגרמת‬,II ‫ פאזה‬,‫ מרכזי‬-‫מחקר רב‬
‫) לבין יעילות התרופה בקרב חולים עם‬Tarceva( ‫מטיפול בארלוטיניב‬
‫ המקבלים‬EGFR -‫ עם מוטציה ב‬NSCLC ‫סרטן ריאות מתקדם מסוג‬
.‫טיפול בקו ראשון‬
A Randomized Phase 3 Trial of Gemcitabine/Carboplatin
With or Without BSI-201 (SAR240550) (a PARP1 Inhibitor)
in Patients with Previously Untreated Stage IV Squamous
Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC)
‫ ציספלטין עם‬,‫ המשווה טיפול באלימטה‬,‫ פתוח‬,‫ אקראי‬,II ‫מחקר שלב‬
‫ בחולים עם סרטן ריאה מתקדם‬,‫ כקו ראשון‬Cixutumumab ‫או ללא‬
. Non-Small Cell Lung Carcinoma Nonsquamous ‫מסוג‬
Randomized, Multicenter, Double-Blind, Phase 3 Trial
Comparing the Efficacy of Ipilimumab in Addition to
Paclitaxel and Carboplatin versus Placebo in addition to
Paclitaxel and Carboplatin in Subjects with Stage
IV/Recurrent Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC)
LUNG
LUNG
LUNG
LUNG
LUNG
LUNG
LUNG
Tiltan PharmaPharma Brain
AG
Tel: 09-8631544/ 054-8884637
Fax: 09-8631454
‫כן‬
‫ןן‬
193/08
A phase IIb clinical trial of the Anti-Angiogenic drug
combination Hamsa 1™ in castration-resistant metastatic
prostate cancer - TILTAN
PROSTATE
‫ראשון מקובל‬-‫ המשווה בין טיפול קו‬,3 ‫מחקר אקראי שלב‬
‫פרדניזון ובקוסטירסן‬/‫פרדניזון לטיפול משולב בדוקסטקסל‬/‫בדוקסטקסל‬
‫ הסובלים מסרטן ערמונית גרורתי ועמיד‬,‫) בגברים‬OGX-011(
.‫לסירוס‬
PROSTATE
Teva
Pharmaceutical
Industries Ltd.
‫בקרוב‬
I
124/10
Quintiles Israel
Ltd
‫כן‬
I
182/09
Millennium
PPD
‫בקרוב‬
I
165/10
972 54 9508375
A phase 3 study to evaluate the efficacy and safety of
Docetaxel and Prednisone with or without Lenalidomide in
subjects with castrate-resistant prostate cancer.
Study Name: A Phase 3, Randomized, Double-Blind,
Multicenter Trial Comparing Orteronel TAK 700 Plus
Prednisone With Placebo Plus Prednisone in Patients With
Chemotherapy Naïve Metastatic Castration-Resistant
Prostate Cancer
972 54 9508375
A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Multicenter Trial
Comparing Orteronel (TAK-700) Plus Prednisone With
Placebo Plus Prednisone in Patients With Metastatic
Castration-Resistant Prostate Cancer That Has Progressed
During or Following Docetaxel-based Therapy
052-8512694
09-8633725
MillenniumPPD
‫בקרוב‬
PPD
‫בקרוב‬
II
164/10
Phase III Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled
Study of Tasquinimod in
Asymptomatic Patients with Metastatic Castrate-Resistant
Prostate Cancer
972 54 2321985
054-7953914
PPD
‫כן‬
chemotherapynaïve
170/10
PREVAIL: A multinational phase 3, randomized, DoubleBlind, placebo controlled efficacy and
safety study of oral MDV3100 in chemotherapy-naïve
patients with
progressive metastatic prostate cancer
PROSTATE
PROSTATE
PROSTATE
PROSTATE
PROSTATE
PfizerQuintiles
Tel: 073-7003232
cell: 050-2030938
+ ‫שרונה‬
‫נטלי‬
Soft trial [email protected]
‫שרונה‬
0767979893 - ‫שי‬
‫ נטלי‬+
052-2824966
052-4532325
GSKNovotrials
‫כן‬
‫כן‬
adjuvan
adjuvan
122/07
Sunitinib treatment of renal adjuvant cancer (S-TRAC): A
randomized double-blind phase 3 study of adjuvant
sunitinib vs. double-blind phase 3 study of adjuvant
sunitinib vs. placebo in subjects with high risk RCC.
SUTENT RCC
RENAL CELL
168/10
A randomized, double-blind, placebo-controlled phase III
study to evaluate the efficacy and safety op pazopanib sa
adjuvant therapy for subjects with localized or locally
advanced RCC following nephrectomy(PROTECT).
RENAL CELL
62/09
A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III
study to assess the efficacy and safety of weekly
Farletuzumab (MORAb-003) in combination with
Carboplatin and Taxane in subjects with platinum-sensitive
ovarian cancer in first relapse - MORAb
OVARY
A Randomized Discontinuation Study of XL184 in Subjects
with Advanced Solid Tumors
‫שונות‬
Morphtek PPD
‫כן‬
PRA
‫כן‬
133/09
OSHADI
‫כן‬
134/10
Bayer
‫כן‬
Mundipharma Parexel
‫כן‬
‫ןן‬
‫תצפיתי‬
66/09
81/09
& Oshadi D ‫ להערכת בטיחות ויעילות של‬,‫ניסוי חד מרכזי פתוח‬
I ‫ לטיפול בסרטן – ניסוי פאזה‬Oshadi R
GIDEON - Global Investigation of therapeutic Decision in
hepatocellular carcinoma and Of its treatment with
SorafeNib
‫ בקבוצות‬,‫דמה‬-‫ חד‬,‫סמיות‬-‫ כפול‬,‫ אקראי‬,‫מחקר אישוש ביקורת פלצבו‬
‫ למציאת יחס מינון במטופלים הסובלים מכאב על רקע‬,‫מקבילות‬
‫נלוקסון שישיג‬-‫ במטרה לקבוע יחס מיטבי של הידרומורפון‬,‫עצירות‬
‫שיפור בפעילות המעי ויעילות אנלגטית דומה בהשוואה להידרומורפון‬
.‫בלבד‬
‫שונות‬
HCC
‫כאב‬

Similar documents