juli 2010 - Nomeco A/S

Comments

Transcription

juli 2010 - Nomeco A/S
Nomeco
Nyt
Nr. 4 - juli 2010
Fås hos Nomeco:
Rejsestrømper, støttestrømper,
kompressionsstrømper, flystrømper
Køb personalevarer
hjemme fra sofaen
Anne-Marie Kissmeyer:
Ikke vild med at sælge
åbnede pakninger
1
6
Om sommerstemning
og postpakker
Leder2
Ville du sælge denne pakke?
3
Ny service: Vis Kasse
5
Rejsestrømper i fast sortiment
6
Shop personalevarer på nettet
8
Kort nyt:
2 nye vine i sortimentet
Blindskrift på alle pakninger
”Kom om formiddagen”
Levende musik til arbejdet
Vacciner med posten - er det lovligt?
10-års fødselsdag
Apotekskrukkerne udgår
10
10
10
11
11
11
12
Peter Lørup - Direktør, Apoteksdivisionen
Sommerstemningen må for længst have indfundet sig rundt
omkring på landets apoteker. Det betyder for nogen stor travlhed
med masser af nye kunder, der holder ferie i området. For andre
er sommermåneden lig med nedgang i salget og et pust fra den
travle hverdag. Begge dele må være en god afveksling fra det
kendte og vante.
Det samme kan man ikke sige om de postleverede pakker med
medicin, som apotekerne modtager. Escitalopram-sagen har fået
den udløber, at apotekerne for første gang i Danmarkshistorien
11
bliver modtagere af DTP – en forkortelse for ’Direct To Pharmacy’.
I Nomeco får vi opringninger fra apotekerne, der beder os om at
gøre noget for at dæmme op for denne praksis. Men det kan vi af
gode grunde ikke gøre noget som helst ved.
Den danske lovgivning indeholder ikke nogen regler, der pålægger producenter og importører af lægemidler at distribuere deres
produkter via en grossist. Men reglerne er meget forskellige rundt
om i de europæiske lande. I nogle lande er der eksempelvis
totalt forbud mod DTP, da grossisterne er pålagt nogle offentlige
forpligtelser, som kun fuldsortimentsgrossister kan leve op til. I andre
lande eksisterer det i mere eller mindre udbredt grad. England har
8
eksempelvis etableret DTP, og i Frankrig er det på vej. Her er 10-12%
af alle lægemidler allerede i DTP.
Det er sikkert heller ikke sidste gang, vi kommer til at opleve det i
Danmark. Om det er en smart fidus for producenten eller en irriterende ekstraopgave for apoteket afhænger jo helt og aldeles af,
hvor i forsyningskæden man befinder sig. Så det bliver man næppe
enige om. Man kan vist højst blive enige om at være uenige.
En rigtig god sommer til alle!
2
NomecoNyt - nr. 4 - juli 2010
Parallelimportør foretrækker at ompakke
Ville du sælge
denne pakke?
Apotekerne bryder sig ikke om at
sælge en pakning, der tydeligvis
har været åbnet. Parallelimportørerne forsvarer sig med, at de har
fulgt reglerne og i øvrigt ikke må
ompakke i egen yderpakning.
Pakningens perforering har været åbnet og
er forsøgt genlukket med et klistermærke,
hvorpå der står Forseglet pakning. Må ikke
anvendes, hvis pakningen har været åbnet.
Pakningen er sprunget op og står nu halvt
åben. Ville du sælge en pakke, der ser sådan
ud, på dit apotek? Apoteker Anne-Marie
Kissmeyer fra Helsingør Axeltorvs Apotek
vil ikke, selvom hun kan blive tvunget til det
på grund af substitutionsreglerne.
Fakta om parallelimporterede lægemidler:
•
•
•
•
•
•
•
Myndighederne skal godkende ydre og indre emballage hos alle
parallelimporterede lægemidler – både ny emballage og ompakninger af original emballage med dansk tillægsmærkning (ometikettering).
Importøren kan vælge at få godkendelsen hos Lægemiddelstyrelsen eller hos EMEA, der er en central europæisk instans. En godkendelse hos EMEA gælder i hele Europa.
Et parallelimporteret lægemiddel må kun ompakkes i ny emballage, hvis det er en pakningsstørrelse, der ikke i forvejen er markedsført i Danmark.
Hvis lægemidlet beholder sin originale yderpakning, er der en lang række krav til, hvad der skal stå på den danske etiket, og hvilke oplys-
ninger på pakningen der skal tildækkes.
En forseglet pakning kan enten brydes ved at skære i den perforerede kant eller i de to limede flader.
Der er ikke i lovgivningen nævnt noget om reforsegling af en brudt
originalpakning. Mange importører vælger dog at sætte en aftagelig oblat på for at holde pakningen lukket.
Parallelimporterede lægemidler står for omkring 15 pct. af al den
medicin, som formidles via apoteker og sygehuse. I 2009 var besparelsen som følge af parallelimport over en kvart milliard kroner.
Kilder: Lægemiddelstyrelsens vejledning om parallelimport af lægemidler (14/07
2008) og PFL’s hjemmeside
”Ikke alene ser det rigtigt sjusket ud, når et
parallelimporteret lægemiddel har været åbnet i perforeringen. Det får også alarmklokkerne til at ringe, for hvad er der egentlig
i den pakke? Enhver kan jo producere en
ny label, så hvad er kundens garanti for, at
det ikke er en forfalskning?,” spørger hun
og sammenligner situationen med, at man
heller ikke vil være meget for at købe en
liter mælk, hvor kartonen er åbnet, i supermarkedet.
Værst ved potensmidler
”Det er ekstra bekymrende, når pakningen
indeholder Viagra. Det er et følsomt produkt
over for forfalskninger, og det er svært at
skulle forsvare over for kunden, at pakken
er anbrudt og kun er sparsomt lukket igen.
For hvad er kundens garanti for, at pakken
indeholder den ægte vare? Og hvem kan
egentlig drages til ansvar den dag, det viser
sig, at indholdet er forfalsket?,” spørger
apotekeren.
Hun tilføjer, at man muligvis kan forklare
en kunde i skranken, hvorfor pakningen ser
sådan ud. Men hun har i ét tilfælde nægtet
at sende den halvåbne Viagra-pakning til
en e-handelskunde, da hun ikke fandt det
troværdigt at sende en sådan af sted.
”Jeg skal kunne stå inde for de lægemid-
3
Foto: Kim Agersten
Apoteker Anne-Marie Kissmeyer bryder sig ikke
om at sælge pakninger, hvor perforeringen har været brudt op. ”Det får alarmklokkerne til at ringe, for
hvad er der egentlig i den pakke?,” spørger hun.
ler, jeg sælger, og det kan da godt være, at
parallelimporterede lægemidler er en smule
billigere. Men jeg har det skidt med at stå og
lange sjuskede pakninger over disken,” siger
Anne-Marie Kissmeyer. Hun understreger,
at det selvfølgelig især er et problem i de tilfælde, hvor pakningen er ’født forseglet’, og
det ikke er muligt at lægge ny indlægsseddel
i uden at bryde en perforering.
Importør skal bruge originalpakningen
Flemming Wagner, der er næstformand i
Parallelimportørforeningen af lægemidler
(PFL), kan til en vis grad følge de betænkeligheder, som nogle apoteker har ved at
udlevere et lægemiddel, hvor perforeringen
er brudt.
”Og der er da heller ikke noget, vi hellere
ville, end altid at ompakke til nye pakninger.
For det ser pænere ud og fjerner enhver tvivl
om ægtheden. Men af varemærkeretlige
årsager er vi tvunget til at anvende originalpakningerne, hvis det er en pakningsstørrelse, som i forvejen markedsføres herhjemme,” fortæller han.
Billigere med egne æsker
Parallelimportørerne foretrækker ikke alene
at ompakke til deres egne æsker, fordi det er
4
NomecoNyt - nr. 4 - juli 2010
pænere. Det er også nemmere at håndtere,
og det er billigere. ”Det er et stort arbejde,
når vi skal åbne en forseglet pakning for at
lægge en ny indlægsseddel i. Men det er en
ret, som originalproducenterne har fået, og
som parallelimportører mener vi derfor ikke,
at vi har samme rettigheder til markedet,”
siger Flemming Wagner.
Derfor er han glad for at få denne feedback
fra apotekerne, så man nu kan gå videre til
Lægemiddelstyrelsen med et ønske om at få
lavet reglerne om.
Han tilføjer, at en del lande i Europa slet
ikke tillader ometikettering. Dermed skal
parallelimportører altid ompakke alt i egne
æsker af hensyn til patientsikkerheden.
”Det ville være dejligt, hvis samme regler
var gældende i Danmark, men det er op til
Lægemiddelstyrelsen.”
Ingen krav om forsegling
Flemming Wagner vil også gerne rette den
misforståelse, at originalpakninger, hvor
forseglingen er brudt, skal reforsegles. For
det står der ikke noget om i myndighedernes
vejledning.
”Den lille oblat, der ofte bliver sat på den
brudte pakning for at holde den lukket, er
udelukkende en lukkemekanisme – ikke en
forsegling. Man kan se forskel ved, at en
forsegling skal være med så kraftig en lim,
at pakken går i stykker, hvis man prøver at
bryde den. En oblat skal kunne tages af uden
at ødelægge pakningen. Og hvis en lukkemekanisme er sprunget op, så lukker man den
bare igen. Der er i øvrigt heller ikke noget
krav til, hvad der skal stå på den oblat, som
bruges til genlukning.”
Afviser sikkerhedsrisiko
Argumentet om, at man som forbruger kan
være i tvivl om ægtheden af et lægemiddel,
hvor emballagen har været brudt, kan Flemming Wagner ikke forstå. For der er endnu
ikke eksempler på, at der er kommet forfalskninger ind i den danske forsyningskæde. Hvis et apotek er i tvivl, så foreslår han,
at apoteket sender det retur til inspektion hos
parallelimportøren. Og hvis importøren kan
stå inde for ægtheden, så bliver det sendt
retur til apoteket igen – for så er det salgbart.
”Det kan godt være, at en ometiketteret
originalemballage ikke er så pæn. Men det
må forbrugerne tage med, når de sparer op
til 35 pct.”
Lægemiddelstyrelsen er blevet forelagt denne
artikel og har umiddelbart ikke nogen kommentarer.
Få hjælp til at finde varen
Ny service: Vis Kasse
Et tip fra et apotek endte med at blive en ny serviceløsning. Nu
kan apoteket se, hvilke varer der ligger i de forskellige Nomecokasser.
Det kan tage tid at finde en bestemt vare,
når kasserne fra Nomeco ikke er pakket ud.
Og indimellem oplever de fleste apoteker
en nødsituation, hvor de i en fart skal finde
en vare til en kunde, der utålmodigt venter
i skranken på sin medicin - eksempelvis en
lørdag formiddag, hvor personalet i varemodtagelsen har fri.
”Det kan være rigtigt besværligt, når man
står og kigger fortvivlet på 90 kasser fra
Nomeco at finde lige præcis den rigtige
med den rette vare i. I den situation vælger
mange at ringe til os i Nomecos Kundeservice, for vi har værktøjerne til at se, hvad der
ligger i de enkelte kasser. En dag sagde et
apotek til mig, at det ville være smart, hvis
de selv kunne slå det op – og så var ideen
sået til den nye serviceløsning,” fortæller
kundeservicekonsulent Mona Adam.
Hun har sammen med kollegaen Trine Thelander været med til at udvikle løsningen Vis
Kasse, som apoteket finder i serviceløsningerne under Købs-, ordre- og leveranceinfo.
Mange brugssituationer
Her kan man både slå op på varen (enten på
varenummer eller –navn) eller på selve kassen, så man kan se hele indholdet. Det kan
ifølge Trine og Mona være en stor hjælp i
mange situationer. Ikke bare når man står og
mangler en konkret vare, men også hvis man
bliver i tvivl om, hvorvidt varen egentlig har
været i den pågældende kasse. Løsningen
kan også bruges, hvis man mener, at der
mangler en kasse. Så kan man se, hvad der
skulle have været i denne kasse. Endelig kan
man få brug for at vide, hvad der ellers var i
kassen - ud over den vare, som man søger.
Ifølge Trine er det en fordel at have en pc i
varemodtagelsen og automatisk sætte den
op på serviceløsningerne – for så er den
altid lige ved hånden, når man skal pakke
kasserne ud. ”Normalt er løsningen mest
relevant for den logistikansvarlige og den,
der pakker kasserne ud. Men andre kan jo
også komme i en situation, hvor de har brug
for eksempelvis at finde en bestemt vare,”
påpeger hun.
Løsningen bliver brugt
Vis Kasse blev introduceret i maj måned,
og der var lige fra starten rift om at få den i
brug. I dag er stort set alle Nomecos kunder
sat op til løsningen. ”Og vi kan mærke, at
den bliver brugt. I Kundeservice kan vi i
hvert fald konstatere et faldende antal af
henvendelser om, i hvilken kasse en konkret
vare ligger. Det er tegn på, at apotekerne nu
selv slår det op,” konkluderer Mona.
5
Rejsestrømper
i fast sortiment
Det har været et stort ønske
fra apotekerne, og Nomeco
har derfor taget det italienske mærke Solidea i sortimentet.
er
p
m
ø
tr
s
s
n
io
ss
e
r
p
er
p
m
m
ø
r
o
t
s
k
rejse
flystr
ømpe
r
r
e
p
øm
r
t
s
e
tøtt
s
6
NomecoNyt - nr. 4 - juli 2010
Nu bliver rejsestrømper en fast del af
Nomecos sortiment. Nomeco har valgt det
italienske mærke Solidea, som er i en god
kvalitet til en god pris – og som i øvrigt i
forvejen føres af mange apoteker.
Firmaet har desuden et godt udvalg i størrelser og modeller, og Nomeco har udvalgt et
sortiment med i alt 68 varenumre. Så meget
bliver det til, når der både fås knæstrømper,
lårstrømper, strømpebukser samt strømpebukser til gravide i størrelserne small, medium, large og extra large. Knæstrømperne
laves desuden i en herremodel (unisex) med
bomuld i, og det hele fås i farverne sort og
camel - og kun i disse farver.
Kært barn har som bekendt mange
navne, og i dette tilfælde dækker alle
disse betegnelser over det samme: En
strømpe, der trykker omkring anklen, så
venepumpen stimuleres, og blodet løber
raskere tilbage til hjertet. Trykket bliver
gradueret, så strømpen trykker mindre
op ad benet. Derved forebygger og
behandler man tunge og trætte ben,
hævede ankler og fødder, dårlig blodcirkulation, tydelige blodkar, åreknuder og
blodpropper. Strømperne kan også lindre
mere alvorlige lidelser.
Mange danskere bruger strømperne, når
Det har været et ønske fra mange apoteker,
at de igen kunne trække på et fast strømpe-
sortiment hos Nomeco. I mange år har støttestrømperne været en skaffevare, men det
ophører nu, og de strømper, som lagerføres
i øjeblikket, udgår. Bagsiden ved at have
strømperne som skaffevare var, at apoteket
kunne risikere at vente flere uger på at få en
bestilling hjem. Så det betyder rigtig god
service for apotekernes kunder, at strømperne nu kan bestilles hjem fra dag til dag.
Stigende salg
Per Johannessen har det danske agentur på
de italienske Solidea-strømper. Han forklarer, at man i daglig tale skelner imellem
de skal sidde stille i længere tid – f.eks.
ved en fly- eller busrejse. Andre bruger
dem, fordi de står meget op, er gravide
eller af andre grunde har brug for hjælp
til at stimulere benenes kredsløb.
Der er sikkert en del apoteksansatte, der
kan huske dengang, hvor man skulle
tage mål til støttestrømperne, som i
øvrigt i en ikke så fjern fortid var af typen
’ufikse gummistrømper’. Sådan er det
ikke længere. I dag er strømperne bløde
og lækre at have på, og det er skonummeret, der afgør, hvor stor en størrelse
knæstrømpe man skal have. Lårstrømper
Salget af rejsestrømper stiger
Tilskud til strømper købt på apoteket
”Kompressionsstrømper er ifølge
Socialministeriet et særligt personligt
hjælpemiddel. Såfremt kommunen
har indgået aftale med en anden
leverandør, kan apotekets kunder
fortsat købe kompressionsstrømper på
apoteket, men får kun refunderet udgifter svarende til den pris, kommunen
har aftalt med sin leverandør.” (Citat
fra Tilskudshåndbogen)
støttestrømper, når trykket ligger under 17
mmHg, og kompressionsstrømper, når trykket er 18 mmHg og højere.
”Det vigtige i forbindelse med støttestrømper og kompressionsstrømper er, at ankel og
dermed venepumpe bliver stimuleret. Resten
handler om, hvordan man vil se ud. Det er en
smagssag, om man eksempelvis foretrækker
knæstrømper eller strømpebukser,” forklarer
Per Johannessen.
Han har oplevet et stigende salg de senere
år. ”Jeg tror, det skyldes en kombination af,
at rejsestrømperne er pæne og behagelige at
have på, og at priserne er til at komme i nær-
og buksestrømper beregnes efter højde og
vægt.
Det sortiment, Nomeco har valgt hos
Solidea, hører til i kompressionsklasserne A
og I. Det er udtryk for, at strømperne kan
bruges forebyggende og ved lettere behandling. Går man op i højere klasser med
et tryk fra 23 mmHg (kompressionsklasse
II), skal det være lægeordineret, og der
skal tages mål – og så kan kommunen yde
tilskud til støttestrømper ved visse varige
lidelser efter Serviceloven. Klasse II-strømper forhandles ikke af Nomeco, men kan
bestilles direkte hos Solidea.
heden af. Mange er blevet mere bevidste om
den daglige velvære ved brug af strømperne,
og desuden er der et stigende antal danskere,
som tager på længere rejser og eksempelvis
flyver oversøisk. Her er der jo kommet meget fokus på faren ved at sidde stille.”
Ekspertise til apotekets rådighed
Nomeco tager ikke rejsestrømperne retur,
medmindre der er tale om en reklamation.
Ved reklamationer skal man altid kontakte
Nomecos kundeservice. ”Strømperne er
meget holdbare, og der er så godt som ingen
reklamationer på produkterne. En lang negl
og en for lille sko kan selvfølgelig rive en
strømpe i stykker, og det er ikke en reklama-
tion. Men hvis der viser sig at være en fejl i
strømpen, så skal den selvfølgelig returneres,” siger Per Johannessen.
Han tilbyder at komme rundt til apotekerne
og fortælle om strømperne. Hvis man har
spørgsmål, er man også altid velkommen til
at ringe til ham på telefon 32 53 04 48.
3 kompressionsstyrker i Nomecos sortiment:
• A & I: 12-15 mmHg – let forebyggelse, rejsestrømper.
• I let: 15-18 mmHg – behandling og forebyggelse af trætte, hævede og tunge ben. Kan også bruges som rejsestrømpe.
•
I kraftig: 18-21 mmHg og 18-23 mmHg – behandling og forebyggelse af mere omfattende problemer med eksempelvis vand i benene, spændinger eller kredsløbsforstyrrelser samt graviditet (knæstrømpen Relax Unisex 140 går helt op til kompressionsklasse II-grænsen og anbefales eksempelvis før og efter åreknudekirurgi). Det er en ideel rejsestrømpe til dem, der har problemer i det daglige.
7
OBS!
e
– bar
rundt
t
.
e
p
n
u
køg
ttes d ager bac
t
beny
t
N
e
E
T
m
S
te
n NÆ
or sys
en ka 00:45, hv
p
p
o
h
g
nales
:00 o
Perso llem kl. 23
e
ikke m
Shop personalevarer
på nettet
Apotekets personale skal fremover bruge den nye, smarte
personaleshop på nettet til personalekøb. Den giver en
lang række fordele og er uhyre nem at benytte.
Det er nemt og hurtigt, det kan gøres fra enhver pc med internetadgang, den kan bruges
næsten døgnet rundt, og betalingen klares
med det samme. Det er bare nogle af de
fordele, der er ved Nomecos Personaleshop,
hvor apotekets medarbejdere kan klare deres
personalekøb over nettet.
Mange af Nomecos kunder er sat op til at
kunne benytte løsningen, og på de apoteker
har medarbejderne fået en instruktion. Resten af apotekerne, der handler hos Nomeco,
kommer på efter sommerferien.
Det kræver dog ikke nødvendigvis nogen
instruktion at benytte shoppen, for www.
nomecospersonaleshop.dk virker ligesom
andre e-handelsløsninger. Adgangskoden er
apotekets personalekontonummer, og når
man har tastet det, får man adgang til alle de
varer, der kan købes via personalekøb og til
apotekets indkøbspris. Det vil sige alle de
mærkevarer, forbrugsvarer og ikke apoteksforholdte lægemidler (i den begrænsede
mængde, loven foreskriver), Nomeco har i
sit sortiment.
Undgår misforståelser
”Benytter man personaleshoppen, skal man
betale med Dankort. Beløbet trækkes efter
7-10 dage. Men ellers er købsbetingelserne helt de samme, som når man bestiller
personalevarer pr. telefon, fax eller mail til
Nomecos kundeservice, og varerne kommer
8
NomecoNyt - nr. 4 - juli 2010
til apoteket på samme måde. Nu skal man
bare ikke bruge tid på at fordele regningen
og holde styr på, hvem der har betalt. For det
er jo klaret i forbindelse med bestillingen.
Desuden undgår man forhåbentlig de fejl og
misforståelser, der kan opstå, når en anden
skal taste ordren ind,” siger Nomecos ITdirektør Preben Nielsen.
Han har stået i spidsen for den nye online
handelsløsning, der ikke alene gør det lettere
for apoteket og apotekets medarbejdere.
Det vil også give en betydelig lettelse hos
Nomeco, der i dag bruger mange ressourcer på at taste ordrer ind og holde styr på
betalingerne.
Samlepakninger og restordrer
Preben Nielsen gør opmærksom på, at en
del varer kun kan fås i samlepakninger. Det
får man en tydelig advarsel om, når man
bestiller den pågældende vare. Desuden kan
personaleshoppen ikke optage restordrer. Så
hvis en vare ikke er på Nomecos lager, må
man prøve igen et par dage efter.
”Vi har også fået en del kommentarer på, at
man ikke kan gå baglæns i bestillingen, når
man først er nået frem til ordrebekræftelsen. Så hvis man på det tidspunkt fortryder
sit køb eller ønsker at bestille en anden
vare i stedet for den, der viser sig at være i
restordre, må man gennemføre købet eller
annullere og starte forfra.”
Nomecos Personalehop har været testet
på en række apoteker i løbet af foråret, og
Preben Nielsen håber nu at have opfanget
og rettet fejlene, så shoppen fungerer fejlfrit.
”Vi arbejder dog stadig på at udvikle løsningen. Bl.a. er der et ønske om, at man selv
skal kunne vælge, hvilken mailbox ordrebekræftelsen skal sendes til. Dette og en række
andre forbedringer vil komme senere,” lover
han.
Eneste købsmetode fra efteråret
Nomeco regner med at kunne lukke helt
ned for den ’gamle’ bestillingsmåde i løbet
af efteråret, hvorefter alle apotekets medarbejdere skal bruge online-versionen af
personaleshoppen. ”Når alle medarbejdere
på apoteket er vænnet til at bruge Nomecos
Personaleshop, vil vi også kunne ændre
formuleringen om betalingsbetingelser på
fakturaen. Desværre kan vores system ikke
differentiere mellem de bestillinger, der er
betalt over nettet, og dem der ikke er. Derfor
er vi nødt til at bibeholde teksten, indtil alle
apotekets medarbejdere er kommet på,”
fortæller Preben Nielsen.
Han opfordrer alle til at prøve den nye
personaleshop på nettet: ”Jeg er sikker på, at
alle lynhurtigt vænner sig til den og bliver
glade for at bruge den.”
Kolleger anbefaler personaleshoppen
Chokolade
Med den nye personaleshop er det ikke længere muligt at købe Nomeco-chokolade som personalekøb. Det skyldes, at chokoladen så at sige ’er født’ med
dårligt udløb, og det kan shoppen ikke håndtere. Det er Sv. Michelsen Chokolade, der producerer varen for Nomeco, og den indeholder ikke konserveringsmidler eller andre tilsætningsstoffer. Derfor har den en holdbarhed på 3 måneder.
Det vil stadig være muligt at købe chokoladen via apotekets konto.
Hvad siger du til Nomecos
nye personaleshop?
Jutta Holmelin
Aalborg Svane Apotek
”Jeg har prøvet personaleshoppen, og det rigtigt gode er,
at varerne bliver betalt med det samme. Her i huset gemmer vi normalt en kopi af personalefakturaerne i en mappe,
og derved kan vi se, hvis en faktura ikke er betalt. Det
kræver tid at trække folk i ærmerne,
når der kommer rykkere. Men det er vi
ude over med personaleshoppen, som
gør, at der stort set ikke bliver nogen
administration af personalekøb på
apoteket. Desuden har det været lidt
af et loppecirkus at holde styr på, hvad
folk bestiller – f.eks. hvis de har bestilt
noget apoteksforbeholdt, som det viser
sig, man slet ikke kan købe som personalevare. Det problem er vi også ude
over nu, for man kan med det samme
se, hvad man har adgang til at købe. Til gengæld synes jeg
ikke, at det fremgår af personalefakturaen, at varerne er
betalt. Det giver noget rod hos os i en overgangsperiode,
indtil alle benytter den elektroniske personaleshop.”
Jakob
Charlo Grønne
ttenlun
d Apo
tek
”Det e
r mege
tp
foregå
fra me raktisk, at p
e
darbe
jderen rsonaleindk
s egen
øb kan
c
met. J
eg ha omputer i hje
r
h
mved tid
ørt om
lig
det va ere person situationer
alekon
r ret re
ti,
ss
både
omkrin ourcekræve hvor
g best
n
og op
de,
illin
fø
meda lgning. Det s g, betaling
rb
lip
være ejder på ap per en
inv
ot
løsning olveret i nu eket for at
.J
e
let at b n er enkelt b eg synes,
ygget
ruge, m
o
at ”ch
eck la en dog syne p og
g
s jeg,
erstatu
tidskræ
Nome
s” var
vende
co
lid
d
o
person s Personale inger. Alt i a g gav fejlm t
s
lt forve
elalekøb
hop g
ør det
nter je
– et bru
let
g,
gbart
initiativ tere at foret at
age
.”
Skaffevarer
Muligheden for at bestille skaffevarer
som personalekøb forsvinder med den
nye netbaserede personaleshop. Skaffevarer kan fremover kun købes via
apotekets konto.
orf
g Hold
ndber
a
S
n
e
k
Kar
Apote
Sejlflod
ange
flere g
ppen
til at
o
h
e
s
g
li
le
et er
rsona
D
e
!
p
t
omme
t
d
k
e
o
t
t
t
g
r beny er eminent et er nemt a er. Ena
h
g
”Je
det
n søg
og d
er
es, at
gå til, en vare, ma
numm
og syn
d
il
v
t
e
t are man
s
a
hen
t
n
kan
n ma
ten ka n, eller også så er det
v
g
a
o
n
–
r
t
elle
så
e lid
t er og
og surf
sidde ve fristet. De n betale
li
ka
let at b dt, at man
t
r fik vi e
go
rigtigt t samme. Fø apoteket,
e
a
med d med hjem fr at betale.
r
rt
giroko ulle sørge fo u. Så skal
n
sk
r
i
v
fo
i
v
m
so
lipper ke på at få
s
t
e
d
Men
r ikke
g hus
ehøve
e gå o
jeg ikk ren, og jeg b slags.”
en
t va
med d
r tage
jeg ha ikansvarlige
r
å
n
,
betalt vores logist
e
forstyrr
Sørensen
Pernille Daugaard otek
Ap
uls
Pa
t.
Sc
Århus
prøvede persona
smertefrit, da jeg
de
ste
ta
og
n
”Det gik nemt og
linge
ugte bare lynbestil
leshoppen. Jeg br
på de varer, jeg
varenumrene ind
Så jeg var slet
ønskede at bestille.
t er dejligt, at
De
.
ge
kig
ikke inde og
bestille perat
mt
det er blevet så ne
foretrækker at
sonalevarer, og jeg
n
ra, da jeg ikke ka
gøre det hjemmef
til
nt
va
er
en. Jeg
nå det i arbejdstid
t, og Nomecos
tte
ne
på
le
nd
ha
at
r andre e-hanne
lig
p
ho
personales
r været på barha
delsløsninger. Jeg
længe siden, jeg
selsorlov, så det er
levarer. Men mine
har købt persona
rligt med samme
svæ
be
t har været
kolleger siger, at de
vi for nu.”
deles. Det slipper
faktura, der skulle
9
2 nye vine i sortimentet
Nomecos vinsortiment har fået endnu et par nye vine i sortimentet:
En fransk bordeauxvin og en ’lillebror’ til den berømte italienske
Amarone-vin. Begge vine sælges til særdeles fordelagtige priser.
Ripasso Zi Ronda 2008
Varenr. 862665
Denne Amarone-agtige vin
er fyldig og velafbalanceret med modne tanniner.
Den egner sig godt til milde
oste, mørkt kød og vildt.
Den kommer fra hjertet af
det klassiske Valpolicella.
Nomecopris
52,50 kr.
(vejl. pris 99,95 kr.)
Château Capbern Gasqueton 2007
Varenr. 862673
Den klassiske franske bordeaux-vin fra
vinslottet Château Capbern Gasqueton
har officiel status af 2. vin til 3. cru-slottet
Château Calon Ségur. Den er både tør og
kraftig, har en flot dybrød farve, en tæt
frugtsmag og er fantastisk harmonisk. Den
er god til bøffer og andre kraftige kødretter samt oste. Alt i alt en fantastisk elegant
vin, der er drikkemoden, men som sagtens
kan gemmes 4-6 år.
Nomecopris
68,00 kr.
(vejl. pris 129,00 kr.)
”Kom om formiddagen”
Blindskrift på alle
lægemiddelpakninger
Senest 30. oktober i år skal alle lægemiddelpakninger have lægemidlets
navn og styrke påført i Braille – altså
punktskrift til blinde og svagtseende.
Punktskriften skal være påført den ydre
emballage, når lægemidlet leveres
til grossist. Dette har været besluttet
længe, og industrien har haft en overgangsperiode på 5 år til at få indført
denne praksis.
10
NomecoNyt - nr. 4 - juli 2010
På Eysturoyar Apotek på Færøerne
vil man nu anmode de ældre borgere om at komme på apoteket om
formiddagen, hvor der er færrest
kunder. Apoteket har oplevet, at
’myldretiden’ har flyttet sig til efter
kl. 15, hvor folk kommer fra arbejde.
Tidligere var det normalt at køre
hjem og spise frokost, og der var
mange, der lige klarede deres ærinde på apoteket samtidig. Men kultur
og traditioner på arbejdspladserne har åbenbart ændret sig, så sådan
er det ikke mere.
”Det betyder, at vi har rigtigt travlt de sidste timer inden lukketid. Og da
dette er en kvindearbejdsplads, skal medarbejderne typisk nå at hente
børn, inden daginstitutionerne lukker. Her på Færøerne er mange af de
apoteksansattes mænd jo fiskere, og derfor er de der ikke i dagligdagen til at klare den slags. Apotekets medarbejdere er derfor ikke særligt
fleksible sidst på dagen,” fortæller apoteker Hjalti Gunnarstein.
Så i stedet for at indrette bemandingen efter kundestrømmen, vil han
prøve at gøre det modsatte. ”Jeg vil kontakte de ældre i menigheder,
beboere på alderdomshjem og pårørende til plejehjemsbeboere og
anmode dem om at tage hensyn. De kan jo lige så godt komme på
apoteket midt på dagen, hvor der er mindre travlt.”
Kort nyt
Levende musik
til arbejdet
Foto: Kirsten Hansen
posten
d
e
m
r
e
n
i
Vacc
vligt?
o
l
t
e
d
r
e
–
en og
delstyrels
Lægemid
har nu
styrelsen
Fødevare
ordan
us på, hv
særlig fok
kølevaog andre
vacciner
distririnærbrug
rer til vete
pelvis
m
r det ekse
bueres. E
se varer
sende dis
lovligt at
mænd
en til land
med post
t kan
ger? Svare
og dyrlæ
den
le
ing for he
få betydn
re
æ
t veterin
måde, de
d bliver
delmarke
id
m
e
g
læ
men på.
skruet sam
Farmaceut Steffen Zederkof, Haslev Apotek, giver gerne et nummer på klaver i apotekets åbningstid.
Gamle revyviser, børnesange, danske sange efter årstiden, klassisk musik – alt i en let jazzet klaverudgave. Det er, hvad man
kan være heldig at høre, når man kommer på Haslev Apotek.
Apoteker Vivian Wederking Zederkof er gift med den meget
musikglade Steffen Zederkof, som gerne giver et nummer på
klaver i apotekets åbningstid. Steffen er også farmaceut og ansat på apoteket, og han har fundet en måde at kombinere det
nyttige med det praktiske: Der er simpelthen installeret et klaver
ved bagskranken, så Steffen kan give et nummer:
”Jeg forsøger så vidt muligt at spille alle de dage, hvor jeg er
på apoteket, og jeg tilpasser mit repertoire efter de kunder, der
står og venter. Hvis der eksempelvis kommer nogle børn, så
spiller jeg et par børnesange.”
Den levende musik har vist sig at have stor psykologisk betydning for både kunder og personale. Alle kommer i god stemning og bliver lidt gladere, og så er det ikke så slemt at stå i
kø. Nogen kunder ligefrem beder om at få et nummer – andre
spørger, om der gives koncert på faste tidspunkter.
Apoteket bruger den levende musik i markedsføringen og planlægger i øvrigt at invitere lokale musikere til at spille.
10-års
fødselsdag
Da Nomeco for præcis 10 år siden lancerede Vendor
Management Inventory (der i daglig tale hurtigt blev
forkortet VMI), havde man store forhåbninger om, at
apotekerne ville sige ’ja tak’ til at lade grossisten styre
deres lager. Men ingen havde nok forudset, at succesen ville blive så stor, at Nomeco i dag har næsten
170 apoteker koblet på VMI. Langt over halvdelen
af de lægemidler, der distribueres til apotekerne, er
således ordret via VMI.
Løsningen har hele tiden udviklet sig, og så sent som
i 2009 fik den en større IT-mæssig opgradering. Sidste
år kom der så en ’lillesøster’ til. Nu kan Nomeco også
tilbyde apotekerne VBO Ekstra – en løsning, hvor
Nomeco overtager dele af varehåndteringen på de
apoteker, der har PharmaNet.
11
Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon 36 45 45 36 - www.nomeco.dk
Ansv. redaktør: Peter Lørup, Direktør for ApoteksDivisionen
Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, Kommunikationschef, [email protected]
Grafisk design: Christa Job, [email protected]
Oplag: 2000 stk.
Udkommer: Hver anden måned - næste gang medio september 2010
Tryk: Kandrups Bogtrykkeri A/S
Apotekskrukkerne udgår
- når lageret er solgt
Kopier af gamle apotekskrukker har i mange år været et yndet samler- og gaveobjekt. De blev bl.a. forhandlet af Nomeco, hvor den daværende Råvaredivision (senere Unikem) på Halmtorvet lå inde med et større lager af mange
forskellige slags krukker, som var blevet produceret specielt til det danske marked. Men interessen for krukkerne er dalet de senere år, og salget er næsten
gået i stå. Nomeco har derfor besluttet helt at tage dem ud af sortimentet.
Hylderne er dog ikke helt tomme endnu. Nomeco overtog nemlig et restlager
af de hvide porcelænskrukker, da lageret på Halmtorvet lukkede. I alt dukkede der 180 krukker op, og de er nu gjort klar til salg.
De hurtige kan altså stadig nå at sikre sig et eksemplar af den smukke standkrukke, der har været anvendt i officinet og recepturen på mange danske
apoteker. Krukkerne er påført gamle nomenklaturer fra Ph. Dan. 1840 og 1868.
250 ml-krukke - 12 cm høj
1 stk. 278 kr.
Varenummer 849117
12
NomecoNyt - nr. 4 - juli 2010
www.nomeco.dk

Similar documents