NomecoNyt - Nomeco A/S

Comments

Transcription

NomecoNyt - Nomeco A/S
Nomeco
Nyt
Nr. 3 - maj 2016
nyheder
Spændeconsdesortiment:
i Nome
Få styr på solens
stråler og styrk
apotekets faglige
rådgivning
Nye, smarte
DVR-forbedringer på vej
Sascha fra Nærum:
”Det giver hurtigt
overblik at scanne
kasserne med iPad’en.”
Se filmen på YouTube.
1
En sikker vinder i apotekets varemodtagelse
MENS VI VENTER...
6
’Scan kasse’ har fået en bedre scannerfunktion
3
”Kvalitet er at gøre det rigtige – også når ingen kigger”
4
Alle med lyserøde bånd skal op nu!
6
Historisk få restordrer på mærkevarer i kædekampagner
8
Nomeco har fået nyt Kundecenter
9
KORT NYT
10
Goddag og farvel
12
Når disse linjer går i trykken, vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af konkurrencen på grossistmarkedet efter sigende lande inden for en måneds tid.
Det er svært ikke at sidde med en fornemmelse af, at vi
i årevis konstant har ventet på en eller anden form for
rapport, som potentielt kunne vende op og ned på den
lægemiddelforsyning, vi kender i dag. Som altid fremmer
overdrivelse jo forståelsen, for så galt går det næppe.
Men vi må nok forberede os på, at den kommende konkurrenceanalyse kan byde på ændringer.
12
Jeg har aldrig lagt skjul på, at vi i Nomeco ikke helt forstår behovet for en omfattende analyse af konkurrencen
på grossistmarkedet. Jeg er naturligvis helt enig i, at det
vil være uhyre svært at nedsætte sig som ny grossist i
Danmark – men det er vel næppe unikt for lægemiddelmarkedet. Og ret beset er det vel netop den benhårde
konkurrence på grossistmarkedet, som gennem årtier
har drevet udviklingen af de mange værdiskabende
logistiske løsninger og attraktive handelsvilkår, som vi
kender i dag.
I Nomeco agter vi at fastholde vores stærke fokus på
patientsikkerhed og kvalitet, lokal forankring og nærhed
til apotekerne samt konstant udvikling og optimering af
vores logistiske løsninger. Og vi vil være vedholdende i
argumentationen over for myndighederne i vores forsvar
af den måde, vi i dag sammen med apotekerne effektivt
løser lægemiddelforsyningen i Danmark.
Så, selvom vi venter på endnu en rapport, skal der ikke
herske tvivl om, at vi i Nomeco fortsat vil konkurrere for
fuld kraft om apotekernes gunst – og naturligvis med
samme ordentlighed som hidtil.
God fornøjelse med at læse dette forårsnummer af
NomecoNyt!
NomecoNyt nr. 3 - maj 2016
6 565748 495609
Omdrejningspunktet for analysen blev formuleret i sommeren 2015, og den skal afdække effektiviteten i konkurrencen på grossistmarkedet. Med andre ord må man
formode, at analysen vil belyse intensiteten af konkurrencen mellem de eksisterende grossister, barrierer for
at etablere sig som ny grossist på lægemiddelmarkedet
og den effekt, konkurrencen på grossistmarkedet har på
apotekernes faktiske valg af grossist.
Når det så er sagt, forstår jeg naturligvis godt, at det
faktum, at der i dag kun er to fuldsortimentsgrossister
på markedet, tiltrækker sig myndighedernes interesse.
Derfor er det også helt naturligt, at begreber som compliance, transparens og ganske almindelig ordentlighed
og fairness altid har været centralt for Nomecos tilgang
til såvel kunder som leverandører.
11
’Scan kasse’
HAR FÅET EN BEDRE
SCANNERFUNKTION
Henrik Kaastrup - adm. direktør
Leder2
2
I PA D-
:
G
N
I
R
E
OPGRAD
Gå ind på Nomecos hjemmeside http://www.nomeco.dk/da/ipad-app og
se en video, hvor Sascha viser brugen af scanneren
Sådan gør du:
•
Aktiver funktionen ’Scan kasse’ på iPad’en
•
Hold iPad’ens kamera hen til kassens stregkode
•
Kassen er nu identificeret og markeret på iPad’ens liste
N
omeco har i april måned rullet en ny version af
Nomecos iPad-app ud. Med denne opdatering
er det blevet endnu nemmere at scanne kasserne i
varemodtagelsen. Der er nemlig kommet en bedre
scannerfunktion, og man har løst nogle af de mindre
problemer, som programmet gav.
Scanneren gør det både nemmere og hurtigere at
tjekke kasserne af, ligesom der sker færre fejl, end når
man ’hakker af’ på en papirliste. Når man scanner, er
der ingen risiko for visuelle læsefejl. Man kan tage kasserne i vilkårlig rækkefølge, og efterhånden som man
scanner, ryger de aftjekkede kasser ned i bunden af
skærmen – øverst står dem, man mangler at scanne.
Det giver hurtigt overblik.
På Nærum Apotek bruger man funktionen hver
morgen. Farmakonomelev Sascha Villadsen fortæller,
at det er hurtigt, og så kan man altid søge varerne på
Hør farmakonomelev Sascha Villadsen fra Nærum
Apotek fortælle, hvordan hun bruger den smarte
’Scan kasse’ i varemodtagelsen på iPad’en.
Gå ind på www.nomeco.dk/da/ipad-app (alternativt
gå direkte på Youtube og søg på Nomeco) og se
filmen ’Nomecos iPad scan kasser.’
iPad’en bagefter og finde ud af, hvilken kasse en vare
ligger i. ”Det er en fordel for os, da nogle kunder
kommer tidligt om morgenen og skal have deres
varer, inden vi har nået at finde dem frem.”
Apoteket bruger også iPad’en til at kontrollere
§4-varer og kølevarer. ”Vi tjekker af, at de varer, der
fysisk er kommet hjem i kassen, stemmer med de
varer, der er noteret i kassens oversigt på iPad’en. På
den måde har vi en sikkerhed med vores §4-varer og
vores kølevarer.”
3
Nomeco går ikke på kompromis med kvaliteten
Vidste du?
”Kvalitet er at gøre
det rigtige - også
når ingen kigger”
Nomeco har gjort kvalitet til et
fokusområde. For at understrege
vigtigheden af, at det er et område, man
ikke går på kompromis med, har Nomeco
ansat en kvalitetsdirektør.
”K
valitet er dybt forankret i Nomeco, og vi
tænker bogstaveligt talt kvalitet ind i alt,
hvad vi gør. Lægemiddelhåndtering skal tages
alvorligt i alle led af Nomecos flow – både i modtagelse, opbevaring og distribution - så produkternes
kvalitet ikke kompromitteres. Sikkerhed og tryghed
er den vigtigste vare, vi tilbyder vores kunder.”
Sådan lyder det fra Pia Rask Albæk, der har været
Nomecos kvalitetsdirektør siden juni 2015 og
indgår i Nomecos ledelsesgruppe. Sammen med
resten af Kvalitetsafdelingen arbejder hun på at
udvikle dokumentation, systemer og kompetencer,
der gør, at Nomeco fortsat er markedsleder – også
på kvalitet. Kvalitet ligger i blodet hos Pia, og hun
taler med stor entusiasme om emnet:
"Kvalitet er ikke en handling, det er en vane. Vi er
nødt til at leve og ånde kvalitet og stræbe efter at
gøre tingene rigtigt første gang og ikke på bagkanten af en hændelse. Apotekerne skal opleve,
at deres grossist ikke bare er en leverandør, men
en ISO-certificeret samarbejdspartner, som er
Nomeco har gjort kvalitet til et
fokusområde. For at understrege
vigtigheden af, at det er et område,
man ikke går på kompromis med,
har Nomeco ansat Pia Rask Albæk
som kvalitetsdirektør.
4
NomecoNyt nr. 3 - maj 2016
At der på Nomecos hjemmeside findes en oversigt
over Nomecos tilladelser og godkendelser? Og at
der på Serviceløsningerne er samlet den dokumentation, apoteket skal bruge i forbindelse med
inspektion? På den måde kan apoteket hurtigt og
nemt finde opdateret og relevant dokumentation
frem til f.eks. akkrediteringer.
Foto: Kathrine Rohrberg
godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det
giver tryghed og letter apotekets daglige
kvalitetsarbejde.”
mentation, opbevaringsfaciliteter, håndtering m.m.
Kvalitetstræning til alle
Men én ting er at have styr på egne procedurer og regler. En anden er, når hele distributionskæden udfordres med stigende
handel over nettet fra tvivlsomme udenlandske hjemmesider og forfalskede lægemidler, som potentielt udgør et alvorligt
brud på både patientsikkerhed og ophavsret. Der har i andre lande været eksempler
på, at stjålet medicin bliver ulovligt vide-
Et af Pias mantraer er, at medarbejderne er
uddannet i og besidder den rette indstilling
til kvalitet. Derfor er det obligatorisk for
alle Nomecos medarbejdere at gennemføre et GDP e-learningsforløb. Samtlige
ledere gennemgår desuden et obligatorisk
ledermodul omkring kvalitetshændelser
og årsagsanalyse. Det er med til at sikre et
ledelsesmæssigt fokus på kvalitetsforbedringer og forebygge kvalitetskompromitterende fejl.
Herudover modtager medarbejderne i bl.a.
Returafdelingen, Varemodtagelsen og
Kørslen i Nomeco kvalitetstræning, der er
tilpasset lige præcis deres daglige arbejdsopgaver. Det gælder i særlig grad Nomecos
chauffører, der ikke bare kører en fast rute
og ved, hvordan apoteket ønsker varerne
placeret i deres varemodtagelse. De er også
specialtrænede i korrekt lægemiddelhåndtering, som foregår via temperaturreguleret
transport i Nomecos egne biler.
Patientsikkerhed
Strenge krav til opbevaring, håndtering
og transport af lægemidler er i sidste ende
apotekets garanti over for kunderne om, at
lægemidlernes kvalitet er i orden. Derfor er
Nomecos ubetingede mål også altid at levere den rigtige vare i den rigtige mængde
til rette tid - og i den rigtige tilstand.
Lægemiddelstyrelsen sørger jævnligt for at
se virksomheden efter i sømmene og sikre,
at God Distributions Praksis for lægemidler (i daglig tale GDP-reglerne) efterleves,
og at der er helt styr på sikkerhed, doku-
Tryghed til Fru Jensen
resolgt, medicin bliver ompakket i anden
emballage, lægemidlet bliver markedsført
under falsk varebetegnelse osv.
”Som grossist er det derfor Nomecos
fornemmeste opgave at sikre, at forsyningssikkerheden forbliver intakt gennem
hele vareleverance-flowet med de højeste
kvalitetsstandarder. På den måde kan vi
være med til at give apoteket et meget
vigtigt værn mod forfalsket medicin og en
tryghed, der i sidste ende kommer apotekets kunder til gode,” lyder det fra Pia.
hebra
Fakta
ISO-certificering, der lever op til internationale standarder
Nomeco har siden 2001 været certificeret efter ISO 9001-standarden, der er en international kvalitetsstandard. Nomeco er netop blevet re-certificeret efter en veloverstået og ugelang grundig inspektion udført af DNV GL.
Ved at efterleve den internationale ISO-standard giver Nomeco sine kunder vished
for dokumenterbar kvalitetsstyring fra start til slut og sikkerhed for, at Nomeco til
hver en tid leverer ensartet kvalitet, der er i overensstemmelse med de aftaler, der
er indgået med kunderne. Et certificeret system er derfor en ekstra garanti for, at
Nomeco rent faktisk lever op til disse aftaler og skrider ind, hvis det ikke er tilfældet.
Også Lægemiddelstyrelsen har været en hyppig gæst hos Nomeco. Inden for de
sidste 12 måneder har styrelsen inspiceret og godkendt alle Nomecos lagre og filialer
og dermed fornyet Nomecos §39-godkendelser.
5
Styrk apotekets faglige rådgivning
O RT I M
S
S
O
C
E
M
O
N
I
NYT
ENT
Er dine kunder egentlig klar over, hvor meget
UV-stråling de får? Ellers er der flere muligheder for at måle, hvor meget solbeskyttelse, der
er brug for. Med nye produkter i sortimentet
har Nomeco føjet flere dimensioner til apotekets faglige rådgivning.
Vidste du:
En solcreme skal have faktor 15 eller mere,
gerne være vandfast og være bredspektret dvs. beskytte mod både UVA- og UVB-stråling.
Jo mere UV-stråling og jo flere solskoldninger,
man får gennem livet, jo større risiko er der
for at få kræft i huden. Det er særligt vigtigt at
beskytte børn og unge, da høj UV-eksponering
i barndommen øger risikoen for kræft i huden
senere i livet.
Gravide kvinder og kvinder, der spiser p-piller,
anbefales at beskytte sig særlig godt i solen,
da de har større risiko for at få permanente
pigmentpletter fra solens UV-stråling.
varenr. 218071
ALLE MED
LYSERØDE BÅND
SKAL OP NU!
SMARTSUN UV-INDICATOR
Smartsun UV-Indicator er et engangsarmbånd, man selv
tager på eller giver sine børn på, før man går ud i solen.
Armbåndet skifter farve til mørkegult, når det er tid til at
smøre mere solcreme på. Og det skifter til lyserød, når
man ikke længere bør være i solen.
D
hvornår det er tid til at komme op af swimmingpoolen eller gå ind under en parasol.
Mål styrken
Den anden nyhed er Seagull UV-tester.
Den måler på bare 20 sekunder den aktuelle UV-stråling, så man kan træffe de rette
forholdsregler. Det vil eksempelvis sige
at finde den rigtige solcreme eller tage en
trøje på. Seagull UV-tester er bl.a. velegnet i daginstitutioner, hvor man afhængigt
af den aktuelle stråling eksempelvis kan
hænge solskærme op eller smøre børnene
ind i den rette solcreme, før de slippes løs
på legepladsen.
Derfor kan man benytte en UV-måler, som mere præcist
angiver solens styrke lige her og nu. Nomeco har fået to
nye typer UV-målere i sortimentet, og de fungerer lidt
forskelligt: Smartsun UV-Indicator er et engangsarmbånd, man selv tager på eller giver sine børn på, før man
går ud i solen. Armbåndet skifter farve til mørkegult, når
det er tid til at smøre mere solcreme på. Og det skifter til
lyserød, når man ikke længere bør være i solen. På den
måde kan børnene også selv være opmærksomme på,
SEAGULL UV-TESTER
Seagull UV tester måler solens aktuelle
UV-stråling og viser det på displayet. Det
er således let at være sikker på, at man
tager de korrekte forholdsregler i forhold
til solcreme og skygge.
Brug smart UV-app
i rådgivningen
App’en (’UV-INDEX’)
er udviklet af Kræftens
Bekæmpelse og TrygFondens
Solkampagne i samarbejde
med Sundhedsstyrelsen og
Miljøstyrelsen. Download
den gratis i Google Play
eller i App Store.
e fleste har nok prøvet at blive forbrændt af solen –
selv på en dag, hvor det er overskyet, og man egentlig ikke havde tænkt over, at der var brug for solbeskyttelse. Solens UV-stråler er ikke alene stærke. De er også
lumske forstået på den måde, at man ikke altid bare kan
sjusse sig frem til, hvilken solfaktor man skal bruge, og
hvornår solen er for stærk til, at man bør være ude i den.
varenr. 217904
FÅ STYR PÅ SOL, SOLCREME
OG SOLENS UV-STRÅLER
Stol ikke blindt på testeren
Projektchef for Kræftens Bekæmpelse og
TrygFondens Solkampagne Peter Dalum
Med en UV-app på apotekets iPad kan man altid se
det aktuelle UV-indeks og bruge det i rådgivningen af
kunderne i forbindelse med solbeskyttelse. Hvis kunden eksempelvis skal til Thailand på ferie, så kan man
slå op på det aktuelle område og se UV-indekset,
samt hvad man skal gøre for at beskytte sig. Dermed
kan apoteket give en individuel og kvalificeret rådgivning om valg af eksempelvis solfaktor.
bekræfter, at der er god fornuft i at
måle det aktuelle UV-indeks. ”Grundlæggende kan jeg godt lide ideen med,
at man måler UV-strålingens styrke og
agerer derefter. Men det kræver selvfølgelig, at man forstår og kan fortolke
UV-indekset. Det vil sige, at man kan
oversætte måleresultatet til den rette
forebyggende handling”, siger han og
advarer imod at stole blindt og ukritisk
på en UV-måler:
”Der kan jo være tekniske fejl ved den.
Og når man flytter sig rundt i solen,
så siger tommelfingerreglen, at kun
halvdelen af strålingen bliver fanget af
UV-måleren. Men det er en god måde
til at sikre, at man er opmærksom på
strålingen, og det er en god øjenåbner”.
Solen er skarp – også i foråret
Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens
Solkampagne har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen udviklet en
UV-app, der angiver den forventede UVstråling - lige meget hvor på kloden, man
befinder sig.
”App’en er god, når du skal tage dine
forholdsregler. Men den er ikke så præcis
som en UV-måler, da den jo er baseret på
prognoser. Derfor kan en UV-måler være
en god ide, ikke mindst her i foråret, hvor
solen er skarp, selvom temperaturen ikke er
så høj. Det kommer vist bag på os alle hvert
år”, slutter Peter Dalum.
Kilde: Cancer.dk
6
NomecoNyt nr. 3 - maj 2016
7
Fokus på god kundeservice
STOR FOKUS
og intensiv indsats
har skabt
historisk få
restordrer på
mærkevarer
i kædekampagner
”N
omeco har stor fokus på produkter i apotekernes kædekampagner. Produkterne skal bare være på apotekets
hylder og gulvareal, så kunderne ikke går forgæves.” Sådan
siger sortimentschef Dorte Taunø, der sammen med sin afdeling
arbejder intenst med at sikre, at de rette varer er på apoteket i rette
mængde – både når en kampagne starter og i hele kampagnens
løbetid.
Og det er i høj grad lykkedes. Der er stort set ikke længere
mangler på varer i kampagne. Det vil sige, at servicegraden har
været 100% på alle kampagnevarer, og det skyldes ifølge Dorte
en flerstrenget indsats:
Vores indsats har blandt andet været at øge dialogen med og presset på leverandørerne samt forsøge at være på forkant i alle tænkelige situationer,
som kan skabe restordrer i en kædekampagne. Vi har fra
2014 og til i dag set en klar forbedring af leverandørernes
evne til at levere kampagnevarer rettidigt før og under en
kampagne, så ’pisk eller gulerod-metoden’ virker.
Nomeco har fået
nyt Kundecenter
Al kundesupport er nu samlet i én stor afdeling med en ny
direktør i spidsen. Det skal skabe synergi og endnu bedre
service over for apotekerne.
N
omecos Kundeservice, VMI-afdeling
og VBO-konsulenter er nu slået
sammen til én afdeling, nemlig Nomecos
Kundecenter. Den samler alle Nomecos
apoteksrelaterede supportfunktioner, og
i spidsen for den nye afdeling står Lone
Andreasen. Hun er netop tiltrådt som
kundecenterdirektør, og med en plads i Nomecos ledelsesgruppe får servicen over for
apotekerne en mere fremtrædende plads i
organisationen:
”I vores nye afdeling skal vi optimere
synergierne mellem alle de dygtige og
kompetente medarbejdere, som er i daglig
kontakt med apotekerne. Vi ved, at der fra
apoteksside er overordentlig stor tilfredshed med kundeservice og VBO/VMIkonsulenternes arbejde, og det vil vi gerne
sikre og udbygge i fremtiden. Og det gør vi
nu ved at få et fælles fokus,” fortæller den
nyslåede direktør.
Hun satte sig i direktørstolen 1. maj og
kommer fra en stilling som Market Director OTC og Business Intelligence i Takeda,
hvor hun var ansvarlig for den store portefølje af bl.a. håndkøbslægemidler. Lone
kom med en baggrund som cand.merc. til
Nycomed i 2001, før det blev Takeda, og
har i årenes løb bl.a. siddet i bestyrelsen
for DLI og været formand for LIF’s
OTC-komite. Med sig tager hun et solidt
kendskab til apotekssektoren:
”Jeg har en kundetilgang til markedet som mangeårig chef for OTC- og
generika-området. Jeg glæder mig til
nu at komme lidt tættere på apotekerne.
I Nomeco har vi høje ambitioner om
at sikre vores kunder den bedst mulige
service – hver gang. Det gør vi bl.a. ved
at udvikle og positionere VMI, som før
hørte under LogistikDivisionen, i en
mere kommerciel og kundeorienteret
retning. Og vi gør det ved at sikre, at
vores kundeservice i alle filialer har de
rette ressourcer og er klædt 100% på
til at besvare apotekernes spørgsmål og
hjælpe i dagligdagen.”
Med den nye direktør for Kundecenteret
lægges den sidste brik i den store organisationsændring, som Nomecos adm.
direktør Henrik Kaastrup har sat i gang.
Organisationsændringen har sikret fælles
mål og fælles udvikling i hele Nomeco
til gavn for apotekerne, og med Kundecenteret er missionen fuldført – næsten
da. For Salg og Logistik i Nomeco skal
være i et tæt koordineret samarbejde.
Dette samarbejde er nu formaliseret i
Det hurtige
overblik:
Nomecos Kundeservice, VMIafdeling og VBO-konsulenter er
nu organisatorisk slået sammen
til én afdeling.
Ny kundecenterdirektør skal
skabe fokus på kunderne og
optimere den gode service.
Den nye organisationsændring
har ikke direkte indflydelse på
apotekets daglige kontakt til
Nomeco.
en Komité for Drift og Service, der med
kundecenterdirektøren i spidsen skal
balancere drift, effektivitet og kvalitet i
forhold til apotekernes behov.
”Det arbejde glæder jeg mig meget til
at stå i spidsen for. Vi skal have alle
Nomecos apoteksvendte afdelinger til
at kigge samme vej og sikre, at vi har ét
stort fælles mål: At yde den bedst mulige
service til vores kunder. Samtidig skal vi
sikre, at vores service giver mest mulig
værdi for alle parter,” siger Lone.
Dorte Taunø, sortimentschef
Også internt har Nomeco forbedret processerne og haft fokus på
restordrer, som ikke skyldes leveringsproblemer fra leverandøren.
Det gælder eksempelvis samarbejdet mellem Sortimentsafdelingen og Indkøbsafdelingen, der er blevet optimeret. Det har ifølge
Dorte været med til at sikre de historisk få restordrer til apotekerne.
”Selvfølgelig kan der indimellem være situationer, hvor en vare er
en enkelt eller to dage forsinket. Men det er efterhånden sjældent,
det sker,” lyder det fra en tilfreds Dorte.
8
NomecoNyt nr. 3 - maj 2016
Ny kundecenterdirektør
Lone Andreasen
kommer fra en stilling som
Market Director OTC og Business Intelligence i Takeda, hvor hun
var ansvarlig for den store portefølje af bl.a. håndkøbslægemidler.
Lone kom med en baggrund som cand.merc. til Nycomed i 2001,
før det blev Takeda, og har i årenes løb bl.a. siddet i bestyrelsen
for DLI og været formand for LIF’s OTC-komite. Med sig tager hun
et solidt kendskab til apotekssektoren.
9
Direkte Vare Reservation (DVR) er en af de mest
populære løsninger på Nomecos Serviceløsninger og et nemt værktøj i en travl hverdag. Derfor
lytter Nomeco også meget til de input og ønsker,
der kommer fra apotekerne. Nu er der igen godt
nyt på vej: En række justeringer og forbedringer,
der fjerner nogle af de daglige tidsrøvere og gør
DVR endnu mere brugervenlig og brugbar.
Der arbejdes på højtryk med den nye version,
som forventes at være klar lige efter sommerferien. Man kan allerede nu begynde at glæde sig
til de nye fordele, som løsningen vil give. De to
største nyheder bliver:
Antallet af apoteksfilialer er steget med
25%
siden den nye Apotekerlov trådte i kraft 1. juli sidste år.
Det har både givet travlhed på apotekerne og hos
Nomeco. Se bare disse tal:
20%
Nomecos chauffører
kører til næsten 20%
flere afleveringssteder
på deres daglige rute.
Antallet er steget fra
235 til 280.
VMI
DVR
20%
Antal pluklinjer er steget
med 20% sammenlignet med
samme tidspunkt sidste år,
men antal pakninger er kun
steget 2%. Der er altså langt
færre pakninger pr. linje, da
mange flere små enheder
skal forsynes med varer.
90%
Antal apoteksfilialer på VMI er
steget med 90% som direkte følge
af den nye apotekerlov: Fra 41 til
78 selvstændige apoteksfilialer.
I alt er 243 receptekspederende
enheder på VMI – heraf 154
hovedapoteker.
NYHED
GØR-DET-SELV RESERVER
FILIAL- VARER MED
RESERVATION KORT UDLØB
Med den nye DVR kan man
selv foretage en DVR-reservation fra en anden filial.
Reservationen kan ses med
det samme, så kunden får klar
besked om leverancen, uden
at apoteket behøver ringe til
Nomecos Kundeservice først
for at spørge efter varen.
Lækker,
økologisk
sommervin
Varer med kort udløb
vil kunne DVR-reserveres med det samme.
Man skriver sit navn
eller initialer, og DVRreservationen fremgår
tydeligt i et pop-up
vindue.
Nomeco har fået to nye, lækre sommervine i sortimentet – og begge er økologiske.
De er produceret af spanske Pago Casa
Grand, som målrettet har udviklet produktionen til at blive økologisk. Eksempelvis er
forædlingen af druer og måden at arbejde
på i vinmarkerne meget hensynsfuld over
for biodiversitet og dyreliv.
Casa Benasal Blanco, 2015
ØKOLOGISK
En skøn sommerhvidvin med en spændende kombination af gewurztraminer- og muscatdruer. Vinen har
en fint krydret duft af hyldeblomst og en nuanceret
smag af gule frugter og moden melon. En skøn vin til
fjerkræ, fisk, tapas og mellemlagrede oste.
Casa Benasal Tinto, 2014
ØKOLOGISK
NYHED
En dejlig tør og let rødvin med en lækker duft
og kompleks smag. Den passer fortrinligt til
sommerens grillmad og hygge på terrassen,
hvor den bør serveres ved 15-17 grader.
SPAR
43%
Varenr. 865397
Apotekssektorens
vokseværk giver
travlhed hos Nomeco
s mmervin
6 flasker
300 kr.
(50 kr. pr. flaske).
Vejledende pris 534 kr.
(89 kr. pr. flaske)
EN NØDHJÆLPSKASSE
TIL ENHVER (FERIE)PLAN
MyKit Flåt
(varenr. 212612)
10
MyKit Rejsendes Førstehjælp
(varenr. 213271)
NomecoNyt nr. 3 - maj 2016
MyKit Festival
(varenr. 212611)
MyKit Rejse Plus
(varenr. 212616)
MyKit Børn
(varenr. 212615)
MyKit Princess
(varenr. 213273)
MyKit Cars
(varenr. 213272)
Varenr. 864734
Nye, spændende DVR-muligheder
lige på trapperne
Varenr. 865509
Kort nyt
GLÆD JER:
Skal familien en tur i skoven med risiko for at møde flåter? Eller står der
musikfestival og rejse på ferieplanen?
Så er det en god ide at medbringe et
MyKit, der er pakket med præcis de
produkter, familien kan få brug for.
FOR
Isidora Rosé,
Cousiño Macul,
2015
SPAR
32%
54 kr.
Vejledende pris 80 kr.
Nomeco har igen fået denne fantastiske
rosé fra Chile på lager. Det er en middeltør rosévin med en flot lys, pink farve
og en duft af hindbær og jordbær. Den
smager også af sommer – det vil sige af
røde bær med et strejf af roser.
R PÅ
Y
T
S
U
D
HAR
E N?
N
A
L
P
S
G
RETNIN
lle
a
r
o
f
p
o
h
Works ansøgere
apoteks
H
B
K
i
n
u
j
.
7
RH
16. junhoip-s aÅfholdes
R
SØGE
DU K?
E
T
O
P
A
Works hos Nomeco
Læs
mere p.ådk
nomeco
11
Følg Nomeco
Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon 36 45 45 36 - www.nomeco.dk
Ansv. redaktør: Henrik Kaastrup, adm. direktør, [email protected]
Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, kommunikationschef, [email protected]
Skribent:
Casper Koch Villumsen, kommunikationskonsulent, [email protected]
Layout: Christa Job, [email protected]
Oplag: 1800 stk.
Udkommer: Hver anden måned - næste gang juli 2016
på Facebook
og LinkedIn
Goddag & farvel
Velkommen til
LENA HELLERØE,
NY MARKEDSCHEF,
AD REGION ØST
Lena kommer fra en stilling som
Head of Sales hos Nutricia, hvor hun
siden 2012 har været chef for Nutricias salgsafdeling. Tidligere har Lena
arbejdet fem år hos Johnson&Johnson
Consumer Nordic og fire år for L’Oreal.
Hun kommer således både med et
solidt markedskendskab og har i øvrigt
gennem flere år været ansvarlig for
kampagner og forhandlinger med
apotekskæderne.
Lena afløser
MARKEDSCHEF
ELSE MARIE ENGGAARD
der siger farvel efter 20 år
i Nomeco. Else Marie har
altid sagt, at hun ville gå på
pension som 60-årig – og
sådan bliver det. Hun vil
blive savnet af kunder og
kolleger for sin store viden
om markedet samt sit altid
smittende humør og store
engagement.
RECEMParieTveIOd enNreception torsdag
se
Kom og sig farvel til El .30 hos Nomeco på Borgmester
17
n.
den 9. juni kl. 14.30i Københavns Sydhav
40
e
ad
G
s
en
ns
tia
ris
Ch
Også SALGSCHEF LARS JOHNSEN fra Nomecos filial
i Aarhus har valgt at takke af for at gå på pension efter
hele 30 år i Nomeco. Lars ønsker ikke nogen reception,
så Nomeco vil gerne her benytte lejligheden til at sige
Lars tak for lang og tro tjeneste!
12
NomecoNyt nr. 3 - maj 2016