Sparet: - Nomeco A/S

Comments

Transcription

Sparet: - Nomeco A/S
Nomeco
Nyt
Nr. 6 - november 2011
EFTERLYSNING:
Større krav til selvtest
Sparet:
17.500 stykker papir
og 720 konvolutter
pr. måned
LAV JULESNAPSEN SELV!
Prøv den historiske
krydderiblanding
Konsulenter med
stort servicegen
1
Altid klar ved telefonen
Test julehumøret
6
Peter Lørup - Direktør for ApoteksDivisionen
Der står november på kalenderen, dagene er pludselig blevet meget
korte, og der kræves hue og vanter, hvis man vil gå sig en tur. Samtidig
begynder det at vælte ind af brevsprækken med kulørte julereklamer,
som lokker med masser af gode tilbud. Om det sætter gang i julestemningen eller ej er nok meget individuelt.
Leder2
Faktisk kunne det være interessant at udvikle en selvtest til at måle graKundeservice - en serviceminded vidensbank
3
den af julehumør. En sådan julehumørtest ville ligge i den mere uskadelige ende målt på en etisk skala. Men det er nok mere tvivlsomt, om
Skærpede krav til selvtest
6
en sådan test vil kunne passere nåleøjet hos Nomeco, og om den ville
Færre breve - mere miljøvenlighed
8
ler indført for selvtest. Det kan du læse mere om på side 6 og 7 i dette års
9
I Nomeco er vi i hvert fald ikke i tvivl om, at vores kunder ville ligge helt
KORT NYT
Punktskriften driller
Om VMI/VBO- netværksmøderne. Hvad synes
deltagerne? Århus: Vægt og kamera kontrollerer kasserne
To gode bud på julevinen
Lyserød Lørdag på apoteket
5 hurtige spørgsmål Lav selv julesnapsen
9
10
10
11
11
12
E
D
N
KU
E
C
I
V
R
E
S
d
n
i
m
e
c
i
n serv
-e
kunne bestå den godkendelsesprocedure, som Teknologirådet anbefasidste nummer af NomecoNyt.
i top i en sådan julehumørstest. Nomecos julekatalog har været ’på
gaden’ i en månedstid, og salget går strygende – så strygende, at vi
desværre må melde udsolgt til enkelte varer.
Derfor tør vi godt konkludere, at julehumøret ikke fejler noget på apote-
k
n
a
b
s
n
e
ed vid
ægte
n vaske tee
r
e
e
eservic der klar ved
s kund
o
c
ts apoid sid
e
m
No
som alt jælpe lande erne
,
k
n
a
b
h
videns
de kan
darbejd
rne, så og småt. Me fleste har
e
n
o
f
le
års
, for de
ed stort
teker m d de taler om rund og flere or
g
a
g
s
v
lle f
ba
ved, h
sfaglig ranchen. Fæ t stort
d
e
h
d
en sun ra apoteksb
med e
dstyret at være
gf
u
r
n
ri
e
a
e
rf
i
e
td
lle er, a ætter en ære ringer.
rd
s
dem a
o
f
g
d
o
u
gen
ets
service t løse apotek
a
med til
kerne. Hold fast i den gode stemning. For den gør det lidt sjovere at gå
11
på arbejde.
God december til alle!
Vi har spurgt tegner
Niels Villum Petersen,
hvordan han kunne
forestille sig en selvtest
til julehumør kunne se
ud. Her er hans forslag
til et ’julometer’.
12
Af Maiken Staagaard Christensen
Produktforespørgsler, restordreforespørgsler, hasteordrer og mysterier. Det er bare
nogle af overskrifterne på de spørgsmål,
som Nomecos fire kundeserviceafdelinger
hver dag sidder klar til at besvare rundt om
i landet. Med over 258.000 opkald om året
gløder telefonerne konstant, og kundeservicekonsulenterne bliver stillet over for
mange forskellige udfordringer. Derfor skal
de besidde en stor viden og hjælpsomhed.
besvare et spørgsmål fra et apotek, behøver
han eller hun blot at spørge de andre kundeservicekonsulenter, og straks melder alle ledige kollegaer sig på banen for at give svaret.
Der bliver trukket på hinandens viden, søgt
på nettet, slået op i forskellige oplagsværker
og gravet i hukommelsen, og pludselig har
man svaret på spørgsmålet – alt sammen til
glæde for apoteket. I kundeservice er kunden
nemlig i centrum og service et nøgleord.
Det handler både om, at man skal være
hjælpsom over for sine kunder, men også
sine kollegaer. For i kundeserviceafdelingerne er de nemlig rigtige gode til at
samarbejde. Mangler en kollega hjælp til at
Service er i højsædet
”For os handler service i høj grad om viden
og tilgængelighed. Det skal være nemt og
hurtigt for apoteket at få fat på os, og langt
de fleste spørgsmål skal vi helst kunne be-
Fakta:
I gennemsnit varer
hver samtale med
apoteket
1 minut og
27 sekunder
Fortsættes
2
NomecoNyt - nr. 6 - november 2011
3
Ofte et detektivarbejde
Kundeserviceafdelingerne ligger i:
• København (16 kundeservicekonsulenter heraf 3 studentermedhjælpere)
• Aalborg (6 kundeservicekonsulenter)
• Odense (5 kundeservicekonsulenter)
• Århus (6 kundeservicekonsulenter)
Foto: Lars Helmersen
Kundeservice betjener landet over omkring:
• 250 apoteker
På hverdage besvarer kundeservice
• alle spørgsmål indtil kl. 16.00
• akutte spørgsmål efter kl. 16.00
flere ting elektronisk. I kundeservice kan
man også mærke, at apotekerne i stigende
grad anvender servicen. ”Vi kan se, at
antallet af kald er faldet markant i takt med
udvidelsen af serviceløsningerne,” fortæller
Bodil Jakobsen.
Job med forskellige udfordringer
Det betyder dog ikke, at der slet ikke er brug
for Nomecos kundeservice længere. Det
vidner Ida-Helene Olsens historie om. Hun
er ansat i Københavns kundeservice og har
arbejdet i Nomeco i 20 år. Faktisk startede
hun allerede sin karriere i virksomheden,
mens hun læste på universitet. Senere blev
studiet dog skiftet ud med en fuldtidsstilling i Nomeco, og i dag er hun en af de mest
erfarne kundeservicekonsulenter i virksomheden.
”I min tid som kundeservicekonsulent har
jeg fået mange forskellige spørgsmål fra
apotekerne. En stor del af dem handler om
produkt- og restordreforespørgsler, men
indimellem kommer der både sjove, akutte
og mystiske spørgsmål. Derfor giver det forskellige udfordringer i hverdagen,” siger Ida
og tilføjer: ”Man kan sige, at en stor del af
arbejdet som kundeservicekonsulent består i
at lave detektivarbejde. Hvis et apotek ringer
Ida-Helene Olsen er en af de køben-
havnske kundeservicekonsulenter. Hun har
arbejdet i Nomeco i 20 år og har derfor en stor
viden om Nomeco og apoteksbranchen generelt. Jobbet som kundeservicekonsulent elsker
hun, for hun er født med et stort servicegen.
ind og spørger efter navnet på en bestemt
type vare, så sidder vi jo typisk og søger i
forskellige databaser eller spørger vores kollegaer til råds.”
personligt, og det giver også noget mere end
den telefoniske kontakt. Pludselig får man
sat ansigt på stemmen i røret,” siger han og
tilføjer:
Det bedste er kundekontakten
En stor del af kundeservicekonsulenternes tid går naturligvis med at snakke med
kunderne, og det er da også denne del af
arbejdet, som Ida synes allerbedst om, fortæller hun: ”Personligt synes jeg, det bedste
ved mit arbejde er den personlige relation til
kunden. Når kunderne har brug for hjælp,
ringer de til os og har blind tillid til, at vi
kan hjælpe dem på enten den ene eller anden
måde. De stoler på, at vi kan besvare deres
spørgsmål eller sætte dem i forbindelse med
en, der kan. Jeg har altid haft et servicegen i
mig, så jeg elsker, når jeg kan hjælpe andre
folk og være en problemknuser.”
”Det er også min opfattelse, at de apoteksansatte synes, det er godt at møde os indimellem. Når jeg efterfølgende har snakket i
telefon med dem, er der i hvert fald en del,
der siger tak for sidst og kommenterer på
mødet. Så får vi os jo lige en hurtig sludder,
samtidig med at vi klarer de øvrige opgaver
over telefonen.”
Også Bjørn Wagner Hansen, en anden af de
københavnske kundeservicemedarbejdere,
sætter stor pris på kundekontakten: ”Jeg
kan godt lide, når vi har mulighed for at
møde medarbejderne fra de enkelte apoteker
ansigt til ansigt. Vi har jo lige haft VMInetværksmøder, hvor vi havde lejlighed til at
hilse på de folk, som vi til daglig snakker i
telefon med. Det var hyggeligt at møde dem
Fordeling af opkald til kundeservice fordelt over dagen
Hun fortæller, at der bliver lavet telefonstatistikker i alle kundeserviceafdelingerne, så
man kan se, hvornår på dagen der er flest
opkald og dermed travlest. På den baggrund bruges telefonstatistikkerne også til at
tilpasse bemandingen.
Serviceløsningerne giver flere
fordele
Når klokken slår 16, er bemandingen i de fire
afdelinger mindre end inden for den normale
4
NomecoNyt - nr. 6 - november 2011
åbningstid. Efter kl. 16 skal apotekerne derfor ringe på et andet telefonnummer, som er
til en vagttelefon, og den er primært beregnet
til akutte henvendelser.
Kundeservice opfordrer også apotekerne
til at bruge serviceløsningerne på Nomecos
hjemmeside. For selvom konsulenterne
rigtigt gerne vil snakke med apotekerne,
giver det apoteket mulighed for selv at klare
en lang række opgaver via nettet, når der er
tid til det, og det giver mange fordele. Man
kan effektivisere sine arbejdsgange og øge
servicen over for kunderne.
Der arbejdes konstant på at udvide og
forbedre serviceløsningerne, så apotekerne
i fremtiden har mulighed for at ordne endnu
FAKTA:
Nomecos fire kundeserviceafdelinger havde i
2010:
120
100
80
60
178.374 indgående kald
40
80.014 udgående kald
20
258.388 kald i alt
Men uanset, hvor opdateret man er, eller hvor stort et servicegen man har, må
selv den bedste kundeservicekonsulent en
sjælden gang give fortabt og erkende, at man
ikke kan give kunden den rette hjælp. Det
oplevede kundeservice i Odense sidste år.
Her ringede et apotek en dag, da de havde
fået en recept på et veterinærprodukt, som
de ikke kunne slå op på skærmen. Produktet
hed ”Daisy”, og kundeservice kunne sjovt
nok heller ikke finde det nogen steder. Derfor blev Nomecos dyrelæge også involveret,
men heller ikke han kunne finde noget, og
det gav heller intet resultat at sætte Nomecos
IRS-specialist på sagen.
140
svare, mens vi har apoteket i røret. Det stiller
store krav til medarbejderne, og derfor er det
også vigtigt, at jeg som leder sørger for, at vi
har de rette værktøjer til at løse opgaverne,”
siger Bodil Jakobsen, der er kundeserviceleder i København.
En naturlig nysgerrighed
For at kunne svare på apotekernes spørgsmål
er det vigtigt, at kundeservicekonsulenterne
hele tiden holder sig opdaterede. Her mener
Ida, at det handler om at have en naturlig
nysgerrighed. Selv orienterer hun sig om,
hvad der sker i organisationen, læser alle
nyheder på Nomecos intranet og følger via
forskellige nyhedsmedier med i, hvad der
sker på sundhedsområdet. Derudover har
hun oparbejdet et stort netværk, som hun
altid kan trække på.
0
Kl. 09.00 10.00
Kl. 10.00 11.00
Kl. 11.00 12.00
Indgående kald
Kl. 12.00 13.00
Udgående kald
Kl. 13.00 14.00
Kl. 14.00 15.00
Kl. 15.00 16.00
For en gangs skyld måtte man kaste håndklædet i ringen. Men lige da kundeservice
skal til at ringe tilbage til apoteket og
fortælle dem den kedelige nyhed, så ringer
apoteket selv til kundeservice. De vil bare
fortælle, at det ikke er produktet, der hedder
”Daisy”, men det er derimod navnet på den
hund, som skal have det. Og sådan opstår
der i den travle hverdag indimellem sjove
historier.
5
Et ’gråt’ område uden klare regler
Skærpede krav
til selvtest
Teknologirådet anbefaler i
rapport, at der strammes gevaldigt op på lovgivningen om
det vildtvoksende marked for
selvtest. Nomeco er helt enig i
anbefalingerne.
Kravene til de mange typer selvtest, man
kan købe på apoteket, i supermarkedet og på
nettet, er alt for ringe. Et produkt kan i dag
sælges uden at have været testet på den faktiske brugergruppe, uden krav til information og brugervejledning, uden tydeliggørelse
af usikkerhedsfaktoren og uden en faglig og
etisk vurdering af sygdommens egnethed til
selvtest. Kort sagt savnes der et regelsæt og
en reel godkendelse af de enkelte produkter i
det vildtvoksende test-dig-selv-område.
Det har Teknologirådet set på og kommer
i en rapport med en række anbefalinger til,
hvad man kan gøre rent lovgivningsmæssigt
for at øge forbrugernes sikkerhed – det er jo
den, det i sidste ende handler om.
Dorte Taunø, der er sortimentchef i Nomeco, har læst rapporten og er helt enig i,
at kravene bør skærpes: ”I dag er markedet
for selvtest helt uigennemskueligt. Når vi
præsenteres for et nyt produkt, kan vi ikke
vide, om det er sikkert at benytte. Derfor er
Nomecos holdning til selvtest ret konservativ. Vi har kun de typer i sortimentet, som
apotekerne har solgt i mange år, og som er
velafprøvede. Produkterne er ret enkle at
benytte, testsikkerheden er relativt stor, og
vigtigst af alt tester de for forholdsvis banale
sygdomme eller for tilstande som menopause og blodtype, der jo ikke har noget med
sygdomme at gøre.”
6
NomecoNyt - nr. 6 - november 2011
Menopausetest Ph-værditest
Blodsukkertest Alkoholtest
Urinvejsinfektionstest Narkotest
Nikkeltest Ægløsningstest
Blodtypetest Urintest
Graviditetstest
FAKTA OM SELVTEST
Følgende bør forbrugerne ifølge Teknologirådets rapport have kendskab til, før de tester sig for risikofaktorer, sygdomme eller genetiske anlæg:
• En test kan både give falsk positive og falsk negative resultater – altså enten falsk alarm eller falsk tryghed.
• 5 procent af alle mennesker vil ligge uden for det, der vurderes til at være normalområdet, uden at de af den grund er syge.
• Mange forhold kan spille ind på resultatet af en test – eksem-
pelvis hvordan testen anvendes, hvad personen har spist, hvordan testen har været opbevaret m.m.
•
Unormale eller atypiske tilstande behøver ikke være konstante, og kroppen kan løbende ’reparere’ sig selv. Symptomer er ikke altid tegn på sygdomme, og mange sygdomme går over af sig selv.
• En gentest kan kun fortælle om en disponering for sygdommen og sjældent om, hvorvidt det vil udvikle sig til sygdom.
Hun mener også, at især apotekerne er nødt
til at være meget forsigtige, når det gælder
det udvalg af selvtest, der står på hylderne.
”Alle test er som sagt forbundet med usikkerhed. Men forbrugerne forventer, at de
test, der sælges på apoteket, er godkendte
og i orden. Det vil sige, at man kan stole på
dem. Den tillid skal vi selvfølgelig leve op
til, så godt det nu kan lade sig gøre. Desuden
kan apoteket jo tilknytte faglig rådgivning i
forbindelse med salget, og det kan man ikke
få i Netto eller i en internetshop.”
TEKNOLOGIRÅDETS
ANBEFALINGER
Anbefaling 1:
Opret et europæisk organ til at
afprøve og mærke medicinsk
udstyr til selvtestning
Anbefaling 2:
Skærp reglerne for afprøvning
og godkendelse af medicinsk
udstyr til selvtestning
Anbefaling 3:
Skærp kravene til fabrikanters
informationspligt
Anbefaling 4:
Giv borgerne information om
selvtestning og adgang til
viden om hvert enkelt testprodukt
Anbefaling 5:
Afsæt midler til forskning i anvendelse af selvtest
Find rapporten ”Test dig selv!
Vurderinger og anbefalinger
vedrørende anvendelse af
medicinsk udstyr til selvtestning” på Teknologirådets hjemmeside www.tekno.dk.
Foto: Lars Helmersen
Når raske fejlagtigt tester sig syge
Det kritiske fokus har de senere år især været
vendt mod den type test, hvor raske personer
på eget initiativ tester sig selv for at kunne
stille en diagnose eller finde frem til eventuelle genetiske anlæg for sygdomme. Det kan
være AIDS- eller cancertest.
”I sådanne tilfælde er vi nødt til at se sagen
ud fra en faglig og etisk synsvinkel. For der
er altid en statistisk usikkerhed ved disse
test, og det er jo lige galt, om man bliver testet falsk positiv eller falsk negativ. I bedste
fald kan det resultere i unødig ængstelse og
bekymring. Desuden er det slet ikke en type
viden, man selv skal kunne håndtere som
privatperson. For at kunne forstå en sådan
test kræves sundhedsfaglig viden, og testresultatet skal altid formidles af professionelle,
der samtidig kan rådgive om muligheder og
konsekvenser.”
Derimod mener Dorte Taunø, at det er positivt og fremmende for sundheden, når syge
som en del af et behandlingsforløb tester sig
selv – f.eks. ved at måle blodsukker, blodtryk
og sukker i urinen.
Mærkning vil udvide sortimentet
Arbejdsgruppen bag Teknologirådets rapport
peger på, at lovgivningen på ingen måde er
fulgt med udviklingen. Selvtest er i dag reguleret af EU’s direktiv om medicinsk udstyr til
in vitro-diagnostik. Dels er direktivet svært
at overskue, dels er det ikke møntet på typer
af test, der skal bruges af ikke-fagpersoner.
Ved selvtest må man ifølge rapporten stille
høje krav til afprøvning, kvalitet, information
og markedsføring.
Rådet lægger op til, at der oprettes en
myndighed i EU-regi, som har til opgave at
afprøve og mærke alle produkter på selvtestmarkedet, før de må markedsføres.
En sådan godkendelsesordning vil Dorte
Taunø se frem til. ”Den dag, der findes en
reel og officiel procedure for godkendelse af
selvtest, vil vi kunne tage mange flere produkter ind i sortimentet. I dag er vi jo yderst
forsigtige og er ofte meget i tvivl, når vi får
henvendelser fra producenter eller apoteker
om en ny type selvtest. Den usikkerhed vil
forsvinde, hvis vi får en mærkningsordning.”
Ifølge sortimentchef Dorte
Taunø har Nomeco en ret
konservativ holdning til selvtest. Det er nødvendigt, da
forbrugerne forventer, at de
test, der sælges på apoteket,
er godkendte og i orden.
Hun påpeger, at der altid vil være et etisk
hensyn at tage. ”For eksempel kan man
diskutere, om apotekerne skal sælge test, der
viser gravide, hvilket køn deres ufødte barn
har. Det må apoteket og Nomeco så tage en
dialog om til den tid.”
Politisk interesse for at gøre noget
Der er dog lang vej igen, før EU får oprettet et egentligt godkendelsesorgan. Sagen er
indtil videre blot rejst af Teknologirådet, og
målet har været at få en faglig og politisk
debat om problemerne. Det er da også lykkedes, og umiddelbart er der politisk opbakning bag.
På et offentligt møde i forbindelse med lanceringen af rapporten lovede Benny Engelbrecht, der er medlem af Folketinget (S), at
han vil tage debatten på politisk niveau. ”Det
er oplagt at se på en strammere regulering,
så vi kan få en sikker kvalitetsgodkendelse
af selvtest,” sagde han på mødet den 25.
oktober. Han lovede at tage sagen op både i
Folketinget og i EU, og han vil bl.a. benytte
det kommende danske EU-formandskab til
at sætte fokus på sagen.
7
Færre breve
posten, arkiverede vi i mapper, men vi
brugte dem næsten aldrig, så det har både
været spild af papir og tid,” siger Türkan
Celim, farmakonom på Albertslund Apotek.
- mere miljøvenlighed
Væk med kontoudtog, rabatoversigter og narko-/
spritlister. Nomeco har nu skåret ned på den månedlige lavine af breve til apotekerne.
Af Maiken Staagaard Christensen
I starten af oktober modtog alle apoteker
et brev, hvori Nomeco opfordrede til, at
man fremover udelukkende ser kontoudtog,
rabatoversigter og narko-/spritlister på serviceløsningerne. Hidtil har Nomeco den første
hverdag i måneden sendt disse dokumenter
pr. post til apotekerne. For at belaste miljøet
mindst muligt vil det fremover kun være de
apoteker, der har meddelt, at de stadig ønsker dokumenterne tilsendt med posten, der
vil modtage disse breve fra Nomeco.
Spar papiret og få flere fordele
Fordelene ved selv at hente dokumenterne
på serviceløsningerne er mange. Først og
fremmest belastes miljøet langt mindre, da
der bliver skåret ned på antallet af print og
hermed papirforbruget. Dermed kan apoteket
bidrage til en grøn tankegang og være med
til at tage ansvar for miljøet.
I mange tilfælde vil det også lette arbejdsgangen på apoteket, da man altid har
dokumenterne ved hånden, når man skal
bruge dem. Man ved, at man altid kan finde
dokumenterne på serviceløsningerne i stedet
for at skulle lede efter dem. Desuden slipper man for at arkivere dokumenterne eller
smide dem ud, og man er fri for at vente på,
at de bliver tilsendt med posten eller i en
Nomeco-kasse.
Færre breve er også en fordel for Nomeco,
der sparer adskillige kræfter på at pakke de
mange dokumenter hver måned. Derfor er
det en ægte win-win-situation.
Apotekerne hilser ordningen velkommen
Et af de apoteker, der er glade for ændringen, er Albertslund Apotek. ”Vi synes, at det
er en rigtig god løsning og har fravalgt at få
tilsendt dokumenterne med posten. Vi går
alligevel altid ind på Nomecos serviceløsninger og henter dokumenterne, hvis vi står
og mangler dem. Det kan f.eks. være, hvis
vi skal slå noget op i vores narko-/spritregnskab. De papirer, vi tidligere modtog med
Fra 1. oktober 2011 udsender Nomeco ikke længere kontoudtog, rabatoversigter (herunder kredit- og leverandørrabatter) og narko-/spritlister
på papir til apotekerne - medmindre de positivt
har tilkendegivet, at de fortsat ønsker nogle eller
alle lister tilsendt.
Alle fem lister findes på serviceløsningerne under
Bogholderi/Arkiv. Her er de tilgængelige straks
ved månedsskiftet.
Langt størstedelen af apotekerne har nu fravalgt
at modtage listerne på papir – hver liste sendes
herefter ud til omkring 33 apoteker.
8
NomecoNyt - nr. 6 - november 2011
Hun tilføjer, at apoteket er en grøn butik,
som har fokus på at spare på strømmen og
sortere affald. Derfor er den nye løsning med
færre breve også helt i tråd med apotekets
mål om at være miljøvenlig.
Også Tommerup Apotek er yderst tilfreds
med den nye ordning. ”Vi har fravalgt alle
dokumenterne på nær kontoudtogene, som
vi bruger i vores bogholderi. Vores rabatter styrer vi via serviceløsningerne. Det er
altid her, vi kigger, når vi skal se de enkelte specifikationer, så vi bruger aldrig de
udprintede dokumenter. Narko-/spritlisterne
kigger vi kun på, når der har været uoverensstemmelser, men det sker heldigvis så
sjældent – og skulle det ske fremover, finder
vi bare listerne på serviceløsningerne,” siger
Yvonne Hummelmose, apoteker på Tommerup Apotek.
Den nye ordning er trådt i kraft denne
måned, men det har dog ikke været uden
opstartsvanskeligheder. Nomeco har nemlig
måttet sande, at teknik er en svær ting, og
derfor er der beklageligvis blevet udskrevet og sendt flere dokumenter, end hvad
meningen var. Det har desværre betydet,
at nogle apoteker har modtaget flere af de
dokumenter, som de ellers havde fravalgt at
få med posten. Nomeco beklager og håber,
at det hele kommer til at forløbe perfekt i
næste måned.
Der spares pr. måned:
Antal stykker papir
Antal konvolutter
(Antal breve)
20.000
1000
900
800
700
15.000
600
10.000
500
400
300
200
5000
100
0
Før:
17.500
Efter:
5000
0
Før:
1000
Efter:
280
Kort nyt
PUNKTSKRIFTEN DRILLER
Siden 30. oktober sidste år har det været lovpligtigt, at alle lægemiddelpakninger skal have påført lægemidlets navn og styrke i Braille - altså punktskrift til blinde og svagtseende. Punktskriften skal være påført
den ydre emballage, når lægemidlet leveres til grossisten. Industrien har haft en overgangsperiode på fem år til at få indført denne praksis, men alligevel mangler blindeskriften stadig
på nogle pakninger. Det afsløredes, da Lægemiddelstyrelsen var på besøg på Nomecos
lager for at inspicere, om de pågældende regler blev overholdt.
Lægemiddelstyrelsen udtog en stikprøve på 518 pakninger, og ti af disse pakninger
havde ikke fået påført punktskrift. De kom fra 10 forskellige virksomheder. Desuden var
punktskriften ikke i orden på yderligere en pakning. Da Lægemiddelstyrelsen henvendte
sig til de pågældende virksomheder, fandt fem af dem yderligere i alt 45 pakninger i deres
sortimenter, som manglede punktskrift.
De fejlbehæftede pakninger er nu tilbagekaldt på grossistniveau, og virksomhederne er blevet pålagt
hurtigst muligt at få rettet op på manglen af punktskrift.
Kilde: Lægemiddelstyrelsens hjemmeside
VMI/VBO-netværksmøder 2011
Nomecos VMI/VBO-netværksmøder er slut for i år.
Hvad synes deltagerne? Vi har spurgt to:
Modtager du VMIs
elektroniske
nyhedsbrev? Ellers
kontakt din VMIkonsulent og oplys
din e-mail.
Logistikansvarlig Bente Bøhm,
Gentofte Apotek:
Souschef Ulrik Hostrup Larsen,
Kolding Sønderbro Apotek:
”Vi deltog fire personer fra Gentofte Apotek, og vi syntes alle, at det
var en god dag. Det var rart at få
information om alle de nye tiltag,
Nomeco arbejder med, og det er
godt at hilse på vores kontaktpersoner i Nomeco. Det er jo dem, vi
taler med hele tiden, og mange af
dem har jeg ikke hilst personligt på
før. Det var også godt at få omtalt
det elektroniske VMI-nyt, som jeg synes er et superfint
initiativ. Vi talte på mødet om, at det eventuelt også
kunne bruges til at formidle tips og tricks apotekerne
imellem.
”Generelt synes jeg, at årets netværksmøde var godt. Kvaliteten
af møderne er klart forbedret, for
der bliver sat fokus på mange af
de udfordringer, som vi møder
i det daglige arbejde ude på
apotekerne. Samtidig er der afsat
tid til erfaringsudveksling, så man
har mulighed for at høre, hvordan de andre apoteker tackler
de daglige opgaver. På den måde får man udvekslet
nogle tips og tricks, som man kan tage med sig hjem.
Desuden er det både givende og inspirerende at
være sammen med kolleger fra de andre apoteker.
Eksempelvis finder man jo ud af, at vi håndterer nogle
af tingene ret forskelligt. Vi kan lære af hinanden, for vi
sidder og bokser med de samme problemer. Endelig
synes jeg, at rundvisningen i Nomeco var spændende.
Der er sket meget på lageret, siden jeg var der sidst!”
Man finder dog også ud af, at mange af os har helt
forskellige måder at gøre tingene på. Derfor kunne jeg
godt tænke mig, at Nomeco blev endnu bedre til at
tilbyde en mere individuel behandling af de enkelte
apoteker. Det er selvfølgelig ikke noget, man bare lige
kan udvikle fra dag til dag, men noget man på længere sigt kan arbejde hen imod. Det vigtigste er dog, at
der bliver lyttet til apotekernes ønsker og behov, og der
giver netværksmødet mulighed for en god dialog.”
9
Århus:
Vægt og kamera
kontrollerer kasserne
Siden starten af september er alle leverancer fra Nomecos filial i Århus blevet
vejet og fotograferet. Det har sænket filialens fejlpromille, så den nu ligger på
omkring 0,5 promille i gennemsnit. Samtidig har man sparet en masse ressourcer
på at dobbeltkontrollere et udvalg af kasser.
Vægtkontrollen kan bruges, fordi Nomeco kender vægten på selve kassen og på
alle varer. Hvis den fyldte kasse vejer mere eller mindre end forventet, bliver den
skubbet ud til dobbeltkontrol. På den måde fanger lageret i Århus 3-4 kasser med
fejl hver dag.
Kameraet tager et billede ned i alle kasser, før de kører ud i sorteringsanlægget.
Fotografiet kan dokumentere, hvad der var (eller ikke var) i kassen, da den forlod
Nomeco. På den måde kan Nomecos kundeservice kontrollere, hvor fejlen ligger,
hvis et apotek mener, at der mangler en vare. Det har også påvirket Nomecos
fejlpromille i en positiv retning. Nomecos lager i København benytter også fotoog vægtkontrol med stor succes.
To gode bud på julevinen
Kort nyt
Lyserød
Lørdag
Hvilke data er VMI’s varebestilling og ordrer baseret
på?
Så har Nomeco fået to nye, lækre rødvine i sortimentet – den ene fra Sydafrika og den anden fra Frankrig.
Begge vil gøre sig godt på et veldækket bord af den
slags, der venter forude i juletiden. Læs mere om
vinene i Nomecos vinkatalog.
VMI er ene og alene baseret på apotekets egne salgstal
og statistikker. VMI’s varebestilling er altså bestemt af,
hvad apoteket sælger af den pågældende vare, apotekets aktuelle varelager og apotekets indgåede politikker
for den enkelte varegruppe.
Vrede en Lust Mopani
Shiraz/Cabernet Sauvignon
Maison Galhaud Grenache
Noir Vielle Vignes
En fyldig, kraftfuld og frugtrig
fransk rødvin, der passer godt til
kraftige retter. Med sin krydrede
duft og fløjlsagtige smag kaldes
den også ’fransk Amarone’, da
den minder om den klassiske
italiener. Vinen bliver (uden at
miste sin karakter) blødere, hvis
den åbnes og iltes ca. en time
før, den skal nydes.
Varenr. 863343
50,-
(vejledende udsalgspris
79,75 kr.)
Hvor gør VMI en forskel?
VMI gør det mere enkelt at drive apotek. Der er jo stigende krav til håndtering af varer i substitution, og det kan
være et stort arbejde for den logistikansvarlige at sikre,
at apoteket altid har de rigtige varer på hylderne – ikke
mindst fordi taksten hver 14. dag betyder store ændringer
i både priser og varesammensætning. Det stigende antal
substitutionsgrupper gør det absolut ikke lettere - der er
bare endnu mere at holde styr på.
En rigtig god sydafrikansk
rødvin, der spiller godt op til
vinterens kraftige mad. Vinen
har fylde, saft og kraft, og den
smager af saftige solbær og
modne røde frugter. Da den
har lagret på fad, efterlader
den et elegant indtryk af røget
træ.
Der var dømt lyserøde balloner, lyserøde varer og
salg af lyserøde armbånd på Søborg Apotek, der
deltog i Lyserød Lørdag den 8. oktober 2011. Selv
apoteker Claude Lützen var trukket i en klædelig
lyserød trøje for at støtte den gode sag.
Varenr. 863344
50,-
Apoteket fulgte dermed den lokale handelsstandsforenings opfordring om at gøre dagen lidt festligere for
de handlende på Søborg Hovedgade og samtidig
sætte fokus på en alvorlig sygdom, der rammer 1 ud
af 9 kvinder i Danmark.
(vejledende udsalgspris
79,75 kr.)
Salget af Støt Brysternes kampagnearmbånd på apotekerne er faldet i år. Apotekerne har kun solgt 10.700
stk. armbånd, hvilket er under halvdelen af sidste års
salg.
FLYER VEDLAGT
Ifølge kampagneleder Birgitte Strand fra Kræftens
Bekæmpelse er armbåndssalget generelt faldet i
de seneste par år, hvilket er helt naturligt, da der er
kommet flere konkurrerende armbånd til støtte for
andre gode formål. Men Birgitte Strand udtaler, at
armbåndssalget stadigt er tilfredsstillende og bidrager med en nettoindtjening på 3,3 mio. kr. til kampen
mod brystkræft. Hun glæder sig til at præsentere et
nyt armbånd til næste år.
med endnu et godt
vintilbud: Le Bordeaux
de Magrez til bare
37,50 kr.
pr. flaske inkl. moms
(vejledende udsalgspris 99,95 kr.)
lser
elde
tte anm
Flo
10
NomecoNyt - nr. 6 - november 2011
5 hurtige
spørgsmål om
VMI-data til
Marianne
Heger, leder af
VMI og VBOEkstra
Er det rigtigt, at VMI får lagerværdien til at stige?
Nej, det kan man ikke sige. Om apotekets lagerværdi
stiger eller falder, når man kobles på VMI, afhænger helt
af, hvordan lagret er opbygget på tidspunktet for opstart
af samarbejdet. Nogle apoteker oplever, at den falder
– andre at den stiger en smule. Det afhænger af lagerføringspolitikken og ønsker om servicegrad. Lagerværdien
er i øvrigt også påvirket af andre faktorer – eksempelvis
antallet af substitutionsgrupper og prisudviklingen på
lægemidler.
Forbedrer VMI servicegraden?
Lagerværdi og servicegrad er forbundne. Et ønske om
en høj servicegrad vil afspejle sig i lagerværdien. VMI
har ambition om at få højest mulig servicegrad ud af en
given lagerværdi.
Hvad er forskellen på VMI og VBO-Ekstra?
I bund og grund er resultatet det samme: Nemlig en sikkerhed for, at apoteket har de rigtige varer på hylderne
i den rigtige mængde og på det rigtige tidspunkt. Dog
er der selvfølgelig forskel på, hvilke specifikke opgaver vi
kan løse inden for de to forskellige koncepter. Men om
man ønsker, at VBO-konsulenten med en fjernopkobling
foretager varebestillingen i apotekets eget system, eller
om det foregår i Nomecos system med en VMI-konsulent
ved roret, dét er en individuel smagssag. Hovedsagen er,
at apoteket er tilfreds med den løsning, de har valgt.
11
Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon 36 45 45 36 - www.nomeco.dk
Ansv. redaktør: Peter Lørup, Direktør for ApoteksDivisionen
Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, kommunikationschef, [email protected]
Layout: Christa Job, [email protected]
Oplag: 1800 stk.
Udkommer: Hver anden måned - næste gang januar 2012
Tryk: Kandrups Bogtrykkeri A/S
Lav selv julesnapsen:
Krydderiblanding til Hollandsk Kreuter
enkel at fremstille: Man overhælder
blot krydderierne med en hel flaske
Brøndums Snaps Klar, lader den trække
i 3 døgn, hvorefter den filtreres. Farven
er gyldenrød, og snapsen vinder ved
lagring – gerne 1-2 måneder eller mere.
Karaffel og snapseglas fra Sagaform sælges
i Nomecos julekatalog 2011 - se side 26.
Hollandsk Kreuter er en rigtig julesnaps
med sit indhold af pomeransskal, stjerneanis, tormentilrod, lakridsrod og nelliker. Det er en gammel opskrift, og det
har fået dr.pharm. Poul Kruse, der også
er formand for Dansk Farmacihistorisk
Fond, til at producere blandingen i en
pose, som passer til en hel flaske Brøndums Snaps Klar.
Herfra skal opfordringen lyde: Prøv den
og mærk julestemningen brede sig!
”Jeg fik opskriften for mange år siden af
en apoteker og har lavet den mange
gange siden, fordi jeg synes, den er så
god,” fortæller Poul Kruse. Han fik derfor
ideen til at ’genudgive’ krydderiblandingen, som er fremstillet i samarbejde
mellem Dansk Farmacihistorisk Fond
og Glostrup Apotek. Den forhandles
hos Nomeco, og overskuddet går til
fondens arbejde.
Hollandsk Kreuter stammer fra dengang, Holland var en førende søfartsnation. Kryddersnapsen var en del af
skibets last, og det var enhver sømands
ret at få en daglig ration.
Krydderiblandingen dufter helt fantastisk juleagtigt, og snapsen er ganske
Hollandsk Kreuter
krydderiblanding
Varenr. 213111
12
NomecoNyt - nr. 6 - november 2011
www.nomeco.dk