Steen Holm, - Nomeco A/S

Comments

Transcription

Steen Holm, - Nomeco A/S
Nomeco
Nyt
Nr. 1 - januar 2013
SLUT
med at
bogføre ordren
manuelt i C2
Lettere
at scanne
med iPad
Steen Holm,
Frederikshavn Svane dosispakkeapotek,
har takstvarerne klar
mandag morgen
1
Et tilbageblik på året, der gik
Influenzaen gav travlhed i helligdagene
6
5 skarpe spørgsmål om VMI’s forsyning til vagt-og
døgnapoteker i helligdagene
7
Tilbud til C2-kunder: Automatisk bogføring
8
Ipad-NEWS9
KORT NYT
10
Julevarerne gik som varmt brød
12
Peter Lørup - Direktør for ApoteksDivisionen
Så er endnu et år gået – og hvilket et! Vi havde jo regnet med
at gå ind i 2013 med et nytårsbrag af en moderniseringsrapport, der ville sætte retningen for vores sektor i de kommende
år. Braget udeblev, og det var egentlig også godt nok. For
omkring årsskiftet var der rigeligt at gøre for både os og for
apotekerne, der skulle følge med i efterspørgslen efter medicin
til et influenzaramt Danmark.
Når jeg skal gøre status over året, der gik, så vil 2012 gå over
i Nomecos historie som et af de mest travle af slagsen i ApoteksDivisionen. Vi har sat rigtigt mange ’nye skibe i søen’ i form
pelvis har vi taget iPad-teknologien i brug. Det er vores indtryk,
at de af jer - og det er rigtigt mange - der har vænnet sig til at
bruge iPad’en i dagligdagen, er rigtigt glade for den og synes,
den udgør en klar lettelse.
I dette nummer af NomecoNyt omtaler vi endnu en nyhed,
nemlig den automatiske bogføring, som vi har udviklet sammen med Cito IT.
Samtidig ved vi også godt, at vi aldrig er bedre end den
10
grundydelse, vi leverer. Vi lægger selvfølgelig meget vægt på
altid at levere de rigtige varer til tiden, og vores fejlpromille er
faktisk lige nu historisk lav. Vi glæder til os til at fortsætte samarbejdet i 2013 - og sammen med jer tackle de udfordringer,
som vi støder på.
Vi har på den næste side samlet lidt tal fra året, der gik. Det giver måske et indtryk af den store maskine, der gerne skal køre
som smurt, og som er fundamentet i sektorens logistik.
Godt nytår!
2
NomecoNyt nr. 1 - januar 2013
10
I NOMECO-TAL
apoteker
er på VBO
8.300
gange har Nomeco sat varer af ved en
apoteksenhed (drop) fraregnet hasteture
8,2%
flere varenumre med
Rx-produkter er kommet til i Nomecos
sortiment (primært
pga. patentudløb og
efterfølgende generisk
konkurrence)
145.373
indgående
opkald til AD
kundeservice
9,6
23.040
har fundet nye og smarte måder at gøre tingene på. Eksem-
2012
nye
Nomecodirektører er
udnævnt
TILBAGEBLIK
varer er solgt fra Nomecos
julekatalog 2012
6
af services og tilbud til alle vores gode apotekskunder, og vi
gange er der
sendt varer til
Færøerne
3.134.970
4
gange har apotekernes personale
købt ind via Nomecos personaleshop
Mere korrekt dosispakning
af det samlede
lægemiddelmarked
er styret af VMI
3
130.909
2012 i Nomeco-tal
Nytårsbraget,
der udeblev
60%
Leder2
udgående
opkald fra AD
kundeservice
236
3
51
iPads er udlånt
eller udlejet til
apoteker eller
filialer
mio. kr. har
apotekernes
personale købt
for i Nomecos
personaleshop
9
5,2%
er salget af
mærkevarer
og liberaliseret
håndkøb steget
km er kørt i Nomecos biler
med varer til apotekerne
66.939
411.000
linjer er kommet retur (saneringer, varer
med dårlig udløb samt tilbagekaldte og
afregistrerede varer)
af Nomecos
omsætning
styres via VMI
239.624
tons lægemidler er
sendt til destruktion
163
apoteker
er på VMI
85%
250
4
returlinjer gælder alene saneringer
11.135.351
linjer er plukket og
sendt til apotekerne
ud af 10 telefonopkald
til kundeservice er blevet taget inden for 15
sekunder
3
Dosispakning ved takststart
t
k
e
r
r
o
k
e
r
Me
g
n
i
n
k
a
p
s
i
dos
skal bestilles fra den nye takst. Typisk skal
apoteket have fat i flere lister. Bl.a. den liste,
apoteket udskriver fra sit eget system, samt
listen over varer, der har lagerbeholdning,
men som udgår,” forklarer Pia.
arer
ye takstv de
n
e
d
få
for bå
ket at
misk tab e takstpekeapote
k
o
n
a
o
p
k
is
s
ø
o
g
g for d
bøvl o
i den ny
rfor
udfordrin Og det giver let
ge inde
n
a
e
d
r
re
erne. De
a
k
p
æ
k
.
t
v
a
n
e
n
p
e
t
is
a
rs
s
in
k
k
Det
VMI.
an fø
mas
er i do
k, når m
ker med
g dereft
d i pakke
hurtigt in udleveringsapote ter i kanistrene o dosispakkeapote
g
para
ring for
pakke- o
illigste præ ktiv taksthåndte
b
e
d
r
u effe
riode få
omeco n
N
r
e
d
y
tilb
Lørdagen før takststart sender Nomeco en liste over de substitutionsgrupper, hvor det vil
være en god ide at skifte til et andet præparat. Sådan lyder tilbuddet til de dosispakkeapoteker, som benytter VMI. Listen giver et
hurtigt overblik og betyder, at pakkeapoteket
med det samme kan få bestilt varer hjem. Og
5
4
dermed kan A’erne komme i dosispakkerne
allerede fra dag ét i den nye takstperiode.
Sender samlet indkøbsliste
Salgschef Pia Bjerning Madsen fra Nomeco
har i samarbejde med Frederikshavn Svane
Apotek opfundet den nye liste, som sikrer
en mere effektiv taksthåndtering på pakkeapotekerne. ”Vi kunne se, at dosispakkeapotekerne ofte først får bestilt de nye varer
hjem om mandagen, og så bliver det hurtigt
både tirsdag og onsdag, før de bliver taget
i brug. Samtidig er det en tung proces for
pakkeapoteket at finde frem til de varer, der
1
2
I 2011 fik 61.249 personer dosispakket medicin
(kilde: Lægemiddelstatistik)
3
Bagatelgrænsen for krav om substitution er ved
dosispakket medicin 10%. Det er altså en lempelse i forhold til apotekets almindelige substitutionsregler.
4
Pakkeapoteket må kun benytte lægemidler, der
er godkendt til dosispakning.
5
Holdbarheden på dosispakket medicin er som
udgangspunkt højst 4 uger. Der kan dog søges
om længere holdbarhed.
NomecoNyt nr. 1 - januar 2013
Pakkeapoteket har derfor let ved at klare
varebestillingen om lørdagen og kan have de
nye præparater i kanistrene fra mandag. Det
sparer ikke alene penge – det sparer også
tid. Og pakkeapoteket yder en bedre service
over for både udleveringsapoteket og dets
kunder.
Sparer fire-fem timer
Apoteker Steen Holm fra Frederikshavn
Svane dosispakkeapotek har som nævnt
været med til at udvikle den nye procedure
og har benyttet sig af listen i en testperiode i
et halvt år. Han er meget begejstret:
HURTIGE OM
DOSISPAKNING
10 apoteker varetager den maskinelle dosispakning (også kaldet dosisdispensering) i Danmark.
For at blive dosispakkeapotek skal man godkendes af Sundhedsstyrelsen.
Alt dette er nu samlet på én liste, som apoteket modtager lørdag før takststart. Den viser
de substitutionsgrupper, hvor det kan være
en god ide for apoteket at skifte til et andet
præparat. Listen udfærdiges ud fra kriterier,
der er valgt af pakkeapoteket selv, og den er
dannet på basis af pakkeapotekets lagertal.
Således ser Nomeco på, hvor mange tabletter apoteket bruger i en takstperiode, og
hvor meget AIP’en og AUP’en skal ændre
sig, før apoteket ønsker at skifte præparat.
Listen viser direkte, hvad apoteket kan spare
i kroner og øre ved at skifte præparat.
APOTEKER STEEN HOLM
fra Frederikshavn Svane
dosispakkeapotek har i et
halvt år benyttet en liste
fra Nomeco til at bestille
takstvarer allerede om
lørdagen. Det betyder, at
de billigste præparater
kan være i dosispakkerne
fra takststart, og at apoteket sparer mellem 3 og 5
timer på at bestillingsproceduren, der foregår i ro
og fred om lørdagen.
problemer undervejs på denne her måde,
og han kan varmt anbefale andre dosispakkeapoteker med tilsvarende rutiner at blive
koblet på ordningen.
”Vi kan sort på hvidt se på listen, hvad vi og
kunden sparer ved at skifte præparaterne ud.
Det er mere tilfredsstillende at producere og
”Vi får listen fra Nomeco om lørdagen, hvor levere dosisruller, der prismæssigt er 100%
vi ikke har produktion i pakkeriet. Her har
i overensstemmelse med taksten. Tidligere
en medarbejder helt ro til at klare indkøbene, brugte vi en del tid på at snakke med udleveog det tager nu
ringsapoblot fire timer
tekerne og
Vi kan sort på hvidt se på listen,
at købe ind og
evt. sende
hvad vi og kunden sparer ved at
få styr på de
kreditnoskifte præparaterne ud. Det er
udgåede varer,
taer, hvis
mere tilfredsstillende at producere og levere der var for
restordrer og
dosisruller, der prismæssigt er 100% i overens- stor diffeoptimering af
lageret. Vi retter stemmelse med taksten.
rence. Det
os efter den
er også
tilsendte liste
en bedre
og har varerne klar mandag morgen. Førhen service over for udleveringsapotekerne, der
skulle vi først til at kigge på det mandag, og sparer tid på at skulle forklare prissætningen
nogle gange fik vi først bestilt dagen efter.”
til kunden.”
Foto: Preben Nielsen
Steen Holm anslår, at apoteket sparer
mellem tre og fem timer med denne nye
procedure. Samtidig undgår apoteket mange
Det kører, som det skal
Også Kolding Sønderbro Apotek, der benytter Frederikshavn Svane Apotek som dosis-
Foto: Preben Nielsen
pakkeapotek, er tilfredse. Eller som apoteker
Bodil Møller udtrykker det, så er intet nyt
godt nyt: ”Vi mærker ikke meget til det i
dagligdagen, og det er nok fordi, det kører,
som det skal.”
Farmakonom Anette Kromann fra Kolding
Sønderbro tilføjer, at apotekets kunder
ganske vist ikke mærker særligt meget til
det, men at en del af dem nok ville reagere,
hvis prisen pludselig svingede voldsomt.
”Vi slipper altså for den dialog, hvor kunden
ikke er tilfreds med prisen. Det vil typisk
være kronikere, som siger fra. Imidlertid er
over halvdelen af vores dosiskunder forsendelseskunder, og dem ser vi jo slet ikke på
apoteket. Desuden er det nok de færreste
af dem, der har ressourcer til at ringe og
gøre opmærksom på, at de er utilfredse med
prisen,” siger hun.
Heller ikke før pakkeapoteket for ca. et halvt
år siden satte ind med optimering i forbindelse med ny takst, udgjorde utilfredse dosiskunder det helt store problem på Kolding
Sønderbro Apotek. ”Vi har dog haft nogle
kunder, der gjorde vrøvl, men dem er der ro
på nu,” slutter Anette Kromann. mwh
5
Døgnberedskab i Nomeco
5
skarpe spørgsmål til
afdelingsleder
Marianne Heger
om VMI’s forsyning
til vagt- og døgnapoteker
i helligdagene
1 Hvad gør VMI for at sikre de rette lægemidler
på hylderne på vagtapoteker i helligdagene?
INFLUENZAEN
GAV TRAVLHED
I HELLIGDAGENE
FEBER
SNUE
ONDT I HALSEN
OPKAST
ØM I KROPPEN
6
Sådan var situationen for rigtigt mange danskere,
der måtte holde sengen med influenza i helligdagene omkring jul og nytår. Det gav ekstra travlhed
hos vagtlægerne og ikke mindst hos de vagt- og
døgnapoteker, der forsyner danskerne med medicin,
når alt andet har lukket.
Og der var virkeligt travlt! Ikke mindst på Glostrup
Apotek, der gennemsnitligt havde 300 kunder ekstra hver dag i helligdagene sammenlignet med året
før. ”Den 23. og 30. december var de absolut største
dage, vi har haft. Ikke en gang snevejret lillejuleaften lagde en dæmper på kundestrømmen. Der har
været drøn på, men vi har samtidig fået meget ros
fra kunderne, for der har været et godt flow, og de
NomecoNyt nr. 1 - januar 2013
Helt usædvanligt måtte Nomeco
rykke ud over 20 gange til de apoteker, som betjener de influenzaramte
danskere uden for apotekernes
normale åbningstider i jule- og nytårsdagene. Især i københavnsområdet,
der var hårdt ramt af influenzaen,
måtte døgn- og vagtapoteker have
ekstra forsyninger ud. Nomecos medicinvagt træder til, når der er akut
brug for vigtig medicin på apoteker
samt sygehuse uden for den normale
åbningstid. Beredskabet er klar over
hele landet, og Nomeco har dermed
åbent 24 timer i døgnet, året rundt.
gennemsnitlige ventetider har i dagtimerne været
under 10 minutter,” fortæller souschef Kristian
Østergaard Nielsen.
Især hostesaft og penicillin blev helligdagenes
storsællerter, og Glostrup Apoteket måtte ifølge
Kristian i flere tilfælde finde alternativer sammen
med kunden, når man løb tør. ”Det kan være rigtigt
svært at forudsige, hvilken type penicillin vi skal
købe ekstra hjem af. I et par timer har vi haft et stort
ryk på én bestemt type. Men så skifter vagtlægen,
og den nye vælger noget helt andet. Så har vi måske
lige nået at få Nomecos medicinvagt til at sende
os et større antal pakninger, som efterfølgende slet
ikke bliver rørt.”
Brugen af Nomecos medicinvagt i jule- og nytårsdagene giver et meget godt billede af influenzaens
udbredelse landet over. Københavnsområdet har
været hårdest ramt, og her måtte Nomeco rykke ud
16 gange til forskellige apoteker. Det er usædvanligt mange gange og så vidt vides aldrig sket før. Til
sammenligning blev medicinvagten kun kaldt ud
sammenlagt syv gange i Nomecos øvrige filialer i
helligdagene.
Nomecos tal viser, at der især har været efterspørgsel efter penicillin og symptomdæmpende midler til
feber, forkølelse, ondt i halsen og andre ubehagelige
følgevirkninger af influenzaen. Eksempelvis blev
salget af Benylan mere end fordoblet på de københavnske vagtapoteker i juledagene sammenlignet
med ugen før. Det samme gjaldt den bredspektrede
penicillin Amoxicillin samt Imacillin til børn. mwh
Op til jul, nytår og andre helligdage laver vi i VMI en analyse
af, hvad de enkelte døgn- og vagtapoteker solgte meget af
i weekendvagterne frem mod helligdagene. Derved får vi et
godt billede af de enkelte apotekers afsætningsmønstre i de
meget pressede helligdage, hvor de skal sørge for hele lægemiddelforsyningen i området. Vi fylder derefter ekstra godt op
på apotekets hylder af de varer, der normalt sælges mange
af i vagtperioderne.
2
Kan man helt forudsige forbruget?
3
Er der regionale forskelle?
4
Kan man bruge salgstallene fra året før?
5
Lærer VMI af sine fejl?
Nej, det er umuligt at spå om det præcise behov på apotekerne, men ud fra det enkelte apoteks salgstal kan vi give et
skarpt bud. På trods af at vi havde taget højde for influenzasæsonen hen over jule- og nytårsdagene, så kom det alligevel bag på alle, at salgstallet steg så eksplosivt. Nogle apoteker løb da også tør for enkelte lægemidler og måtte have fat
i Nomecos medicinvagt for at få ekstra forsyninger sendt ud i
de tidsrum, hvor der ellers er lukket i Nomeco.
Afsætningsmønstrene kan være meget forskellige fra apotek
til apotek. Det afhænger jo bl.a. af de lokale lægers præferencer. Nogle gange kan der være en vagtlæge, som foretrækker et præparat, som det pågældende apotek normalt
ikke har på lager. Andre gange kan apoteket tydeligt se på
præparatvalget, når vagtlægerne skifter. Alt i alt bliver dette
meget koncentreret, når et enkelt apotek skal klare spidsbelastningen for et stort område.
Ja, der er et klart mønster i forbruget, som oftest er meget
sæsonbetonet. Men dels er der store ændringer i sortimentet fra år til år, dels er der altid en ukendt faktor såsom større
udbrud af influenza eller andre sygdomme, som vi har set det
i år. Ifølge myndighederne har der ikke været et tilsvarende
udbrud siden november 2009, hvor landet blev hårdt ramt
af svineinfluenza. Og det er selvfølgelig ekstra svært, når et
sådant udbrud falder midt i en periode med helligdage.
Det gør vi i høj grad. Vi analyserer altid nøje, hvis et apotek
har været nødt til at få hasteordrer ud. Vi gør brug af de
opnåede erfaringer og sørger for at gøre det endnu bedre
næste gang.
7
Tilbud til C2-kunder:
Automatisk bogføring
Apoteker med C2 skal selv
bede om at blive sat op til
den automatiske bogføring.
Kontakt Nomeco, hvis du
ønsker at blive koblet på
løsningen.
C2-apoteker behøver ikke længere
bogføre ordren manuelt.
Nu behøver apoteker, der benytter IT systemet C2 fra Cito
IT, ikke længere manuelt bogføre ordren fra Nomeco hver
morgen. Det kan nemlig foregå helt automatisk, så apoteket
ikke skal tænke på den opgave mere.
NomecoNyt nr. 1 - januar 2013
Scannerfunktionen er optimeret, så
det er lettere at ramme stregkoderne
med iPadens kamera.
Det er nu også muligt
at scanne en vare
ind, når man står i
Vareinformation.
Det er en yderligere lettelse. Vi får altså en frihed, vi ikke
havde tidligere, og en øget overskuelighed, da vi kun skal
koncentrere os om magistrelle ordrer. Desuden får vi en sikkerhed for, at Nomeco-ordrer ikke bliver ’glemt’.”
”På C2-apoteker er fakturagodkendelsen noget, der bare skal Klar når apoteket åbner
gøres. For der er ikke længere nogen grund til at tjekke, at
På Helsinge Apotek er det Charlotte Vilsøe, der som recepfakturaen stemmer med det, der er leveret,” forklarer Nometuransvarlig har haft mest med den automatiske fakturacos IT-direktør, Preben Nielsen.
godkendelse at gøre. Hun
Baggrunden er, at Cito IT og
har i testperioden på et par
Det funger bare. Når vi kommer
Nomeco for et par måneder
uger hver morgen tjekket, at
om
morgenen,
er
ordren
væk
fra
siden synkroniserede deres
leverancen fra Nomeco er
ordresystemer, og det giver en ordrelinjerne, og vi behøver ikke tænke
bogført korrekt i forhold til
helt åbenlys fordel: Når varerne mere på det.
det, apoteket har fået hjem.
Apoteker Niels Højlund, Ejby Apotek
bliver plukket på Nomecos
”Det har stemt hver eneste
lager, og der sker ændringer i
dag, og der har ikke været fejl
forhold til den afgivne ordre, bliver det ført over i C2, som
eller manglet noget,” fortæller Charlotte.
altså er helt opdateret og ajour med virkeligheden.
Tidsmæssigt har det aldrig været den helt store opgave for
”Det betyder, at det er overflødigt at tjekke ordren hver morapoteket at bogføre ordren om morgenen, så længe den har
gen, når den skal bogføres, og dermed bliver den manuelle
passet. Men nogle gange har det været svært at nå, inbogføring også overflødig. For faktura og ordre vil altid
den apoteket åbner kl. 9 – eksempelvis hvis der har været
stemme,” siger Preben. Den automatiske fakturakontrol og
morgenmøde. Så har systemet ikke været opdateret, og det
bogføring foregår på et tidspunkt, som apoteket selv vælger – besværliggør ekspeditionerne. ”Derfor er det en lettelse, at
typisk om morgenen, inden apoteket åbner.
vi nu er sikre på, at varerne er lagt på lager, når butikken
åbner. Så hvis der står, at vi har 4 på lager, så ved vi, at de er
Giver frihed og tidsbesparelse
i huset. Måske er de ikke kommet på deres endelige lokation
Den automatiske bogføring har de sidste par måneder været
endnu, men så er de et sted i kasserne,” lyder det fra Chartestet på tre pilotapoteker, nemlig Ejby, Hvidovre og Hellotte.
singe. Her er erfaringerne gode. Henrik Aldershvile, der er
apoteker i Hvidovre, kan klart anbefale det til andre, da det
Udviklet i samarbejde med Cito IT
giver en god tidsbesparelse hver morgen.
Den automatiske bogføring er udviklet i samarbejde mellem
Nomeco og Cito IT og kan p.t. kun bruges af de apoteker, der
Også apoteker Niels Højlund
har C2 som apotekssystem.
fra Ejby Apotek har rosende
Derfor er det en lettelse, at vi nu
ord til den automatiserede
En tilsvarende funktionalitet
er sikre på, at varerne er lagt på
bogføring: ”Det funger bare.
er defineret i PharmaNets
lager, når butikken åbner.
Når vi kommer om morgenen,
Recepturansvarlig Charlotte Vilsøe, udviklingsportefølje. Ifølge
er ordren væk fra ordrelinjerne,
Helsinge Apotek IT-direktør Preben Nielsen er
og vi behøver ikke tænke mere
det nu op til styregruppen og
på det,” siger han og tilføjer, at det også er en stor fordel i
brugergruppen at prioritere denne forbedring: ”PharmaNettilfælde af ferie på apoteket. ”Nu skal vi ikke oplære andre
apotekerne bør jo også få de fordele, der er forbundet med
eller sætte vikarer ind, som ikke er så rutinerede i systemet.
automatisk bogføring.” mwh
8
:
S
W
E
N
d
a
iP
Fra DVR (Direkte
VareReservation) kan
man med det samme
foretage en reservation
via vareinformationsbilledet.
FORBEDRINGER I
NOMECOS APP
Alle har forhåbentlig fået opdateret Nomecos App i iPaden og
dermed taget en ny, forbedret
udgave af de syv løsninger i brug.
Forbedringerne er beskrevet her.
Man kan nu kvittere med navn eller initialer, når man har kontrolleret de leverede kasser i apotekets varemodtagelse.
Herefter er de pågældende kasser på
oversigten låst.
man e
l?
Hvad kan App på iPad’en ti
s
Nomeco an gør man?
der og
Og hvord
r nybegyn
, hvis du e
d’en
e iPa
t hente
al anvend
hjælpe a
sk
u
n
u
r
ing,
d
e
n
r
a
e
D
y vejledn
hvord
,
n
å
n
p
e
r
t
e
e
k
jd
k
e
ikke helt si
gen
har udarb
Nomeco
. Vejlednin
t.
e
e
rn
k
e
te
g
o
in
p
på a
rviceløsn
dgående
der på Se
uden foru
re
e
cos
g
ru
som du fin
b
og Nome
lt nye
e
d
h
e
l
h
ti
g
t
li
e
e
d
r
er udform
ersigt ove
pps i almin
iver en ov
til iPads/A
g
b
n
a
e
sk
D
n
d
.
a
n
d
rd
ke
eleshe
ning i, hvo
ing i særd
en vejled
g
o
r
iPad-løsn
e
n
o
.
rundfunkti
ecos App
uer i Nom
iPad’ens g
n
e
m
v
sy
er de
man brug
og iPad.
under Alle
Udløbskontrollen vises
på listeniveau, så man
kan kvittere for det hele
i én arbejdsgang, og
der er tilføjet et felt med
dato og initialer, så
man kan se, hvem der
har foretaget kontrollen
hvornår. Det er nu også
muligt at arbejde med
ældre versioner.
VMI-apoteker får i
Genopfyldning vist
defektpunkt og kan
hente alle varer fra
samme lokation på
listen.
I Genopfyldning er der nu billede af varen
med link til DVR, varenummer, mulighed
for at sortere på varetekst og lokation samt
kommentarfelt, som markeres med gult, når
der ligger en kommentar.
d
a
P
i
u
d
Er
r?
e
d
n
y
g
e
nyb
uge
gentlig br
gen
vejlednin
r
e
d
n
fi
u
D
Forbedringer i Nomecos App på iPad
RIS, ROS
OG GODE
IPAD-IDEER
Nomeco vil meget gerne
høre fra dig, hvis du har
gode idéer til nye løsninger, tilføjelser eller rettelser i Nomecos App på
iPad’en. Du kan skrive til
[email protected]
9
rsen
Søren Pede
Direktør for
gistics
ealthCare Lo
Nomeco H
FÅR I FOR MEGET PÅ FAX?
Får apoteket dagligt restordreoversigten og (for
VMI-apoteker) sub-vare restore info eller andre lister tilsendt på en fax? Hvis ja, bruger apoteket så
disse fax til noget, eller ryger de lige i skraldespanden? Hvis I kan nikke ja til det med skraldespanden, så kontakt Nomeco og opsig aftalen om at
få det hele på fax. Som alternativ kan I få listerne
på e-mail (hvis I da ikke får det i forvejen), eller I
kan til enhver tid selv trække listerne på serviceløsningerne på Nomecos hjemmeside.
2
r
IS’ produkte
Nupo og IS er at tabe sig.
t
a
r,
je
lfø
ti
Rikke
r ønsk
tiv til
for dem, de
ikke kun er være et sundt alterna åde
så
n
g
å de m
Det kan o
måltid og p re vil holde
m
lle
e
m
t
d
er ba
et usun
lp til dem, d
være en hjæ je.
lin
den slanke
10
NomecoNyt nr. 1 - januar 2013
ssen
Ken Rasmu
ktør
Økonomidire
nye
direktører
Nu er Nomecos ledergruppe igen fuldtallig. Søren Pedersen tiltrådte 1. oktober 2012
som ny direktør for Nomeco HealthCare
Logistics – Nomecos leverandørvendte division. Han afløser Henrik Kaastrup, der som
bekendt er blevet adm. direktør for Nomeco. Også Økonomiafdelingen har fået
ny direktør, idet Ken Rasmussen 1. december satte sig i stolen som økonomidirektør.
Begge har en fortid i lægemiddelbranchen
og dermed et indgående kendskab til forholdene i sektoren.
HOLD VÆGTEN!
Vil du tabe dig – eller bare holde vægten?
Så er der fremover hjælp at hente på apoteket. Nomeco tager nemlig Nupo samt en
række af ISIS’ produkter ind i sortimentet.
”Vi kan på messer og andre steder se, at
slankeprodukter virkeligt vinder frem i øjeblikket. Den trend skal apoteket også kunne
springe på, og derfor har vi udvidet vores
sortiment med to serier. Vi har i årenes løb
fået en del forespørgsler fra apoteker om at
føre disse produkter, men har hidtil sagt nej.
Men vi har nu ændret holdning og mener,
at slankeprodukter hører til egenomsorgsområdet. Derfor giver det god mening at
relancere eksempelvis Nupo-serien,” fortæller produktchef Rikke Jensen fra Nomeco.
Kort nyt
TIL DEN SØDE TAND –
MEN UDEN SUKKER
ISIS’ produkter er til alle dem,
der har en sød tand, men helst
skal undgå sukker. Produkterne er velegnede til diabetikere og folk på slankekur og
anbefales bl.a. af De Danske
Vægtkonsulenter.
MærkevareSortiment og
MærkevareInformation
på
Find demingerne
sn
lø
e
ic
rv
Se
e
res onlin
Opdate
dagligt
GÅR ONLINE
Nomeco har omlagt sin information til apoteket om mærkevarer. Hidtil har apoteket hvert
halve år fået et katalog over sortimentet og en
opdatering hver 14. dag i form af MærkevareInformation. Begge dele bliver nu elektroniske. På
Serviceløsningerne under Kundebetjening finder
du en dagligt opdateret version af kataloget,
og hver 14. dag kan du hente en liste over nye
produkter og andre ændringer i sortimentet –
dog uden foto. Du kan også via iPad’en hente
MærkevareInformation. Så skal du åbne Nomecos hjemmeside, gå ind på serviceløsningerne
og finde kataloget ad denne vej.
e
res onlin
Opdate dag på
.
4
1
hver
ndage
takstma
gang
es ca. 1
Udsend eden på papir
om mån
Papiret forsvinder dog ikke helt. Cirka en gang om måneden
modtager apoteket et nyhedsbrev med information om udvalgte
varer samt materiale fra leverandører. Det er ment som inspiration i forbindelse med de mange nye og spændende varer, der
løbende kommer ind i sortimentet.
3 SMUTTERE I
VINBROCHUREN
Der havde indsneget sig et par fejl, da vi i
efteråret udarbejdede Nomecos vinbrochure
med overblik over det aktuelle sortiment:
FIND LISTEN
OVER
SERVICEVARER
PÅ NETTET
Vil du have en opdateret liste over
de servicevarer,
du kan købe hos
Nomeco med
bonus? Så gå ind
på serviceløsningerne, klik på Alle
og derefter på
Vareinformation.
Husk, at det altid er den pris,
den årgang og det udvalg,
du finder i Nomecos
Personaleshop, som
er gældende.
DET KENDTE OG
POPULÆRE SLANKEPRODUKT
Nupo kaldes Nordens mest
dokumenterede slankeprodukt og er i hvert fald et af de
helt stærke brands inden for
kategorien. Stort set alle ved,
hvad mærket er, og hvad det
står for, og nu er det igen at
finde i Nomecos sortiment.
Varenr. 863995
Glenfarclas 12 Years, Speyside,
J & G Grant, Whisky
70 cl
100 cl
Varenr. 863813
Barolo Marcenasco Renato Ratti
169,95 kr.
149,95 kr.
Varenr. 863380
Château Fombrauge, Grand Cru,
St. Emillion
2009
2008
11
Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon 36 45 45 36 - www.nomeco.dk
Ansv. redaktør: Peter Lørup, direktør for ApoteksDivisionen, [email protected]
Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, kommunikationschef, [email protected]
Skribent:
Casper Koch Villumsen, kommunikationsmedarbejder, [email protected]
Layout: Christa Job, [email protected]
Oplag: 1800 stk.
Udkommer: Hver anden måned - næste gang marts 2013
JULEN
2012
JULEVARERNE GIK
SOM VARMT BRØD
Det netop overståede julesalg fra Nomecos julekatalog har været en stor succes. I alt var omsætningen
på knap 3 mio. kr. målt i AIP (inkl. moms) – og det er
375.000 kr. mere end sidste år. I toppen ligger som altid
de faste varer såsom Nomeco-chokolade og Receptbitter. Men også produkter som sengetøj, lampe og
juleuro ligger blandt top-10, og det samme gør nisserne
fra Trip Trap.
1624 stk.
ÅRETS ABSOLUTTE
TOPSÆLLERT
”Noget rigtigt må vi jo have gjort i sammensætningen
af årets julekatalog, for salget er gået over al forventning. Det er ikke kun omsætningen, der er steget. Vi har
solgt 1500 varer mere end sidste år, og i alt er der solgt
ca. 23.100 stk.,” fortæller marketingkoordinator Anette
Bornhøft fra Kommunikationsafdelingen. Hun er ansvarlig for udvalget i julekataloget, der i år bestod af 208
forskellige varenumre.
Hun takker derfor de 45 apoteksansatte, der i sommervarmen tog sig tid til at krydse de varer af, som de
fandt interessante. ”Det er godt at have denne pejling
fra vores kunder, når vi skal udvælge de varer, vi tager
med i kataloget,” siger Anette.
Man kan i øvrigt stadig købe nogle af varerne fra
julekataloget. De ligger på Nomecos Personaleshop
under ’Jule- og påskevarer’.
12
NomecoNyt nr. 1 - januar 2013
www.nomeco.dk

Similar documents